fbpx

Foreign Investors Council

Foreign Investors Council Serbia (FIC)

FIC New Managing Board 2019

Foreign Investors Council elects new Board of Directors

The Foreign Investors Council (FIC) held the regular annual session of the Assembly, electing the new Board of Directors, adopting the Annual and Financial...
White Book 2019

Feature

Foreign Investors Council Presents White Book 2019

The Foreign Investors Council has presented the White Book 2019 to the highest Government officials and stakeholder community
Ana Brnabic FIC White Book 2019

Foreign Investors Council Presented the White Book 2019

The Foreign Investors Council presented the White Book 2019 to the highest Government officials and stakeholder community. The White Book, written by FIC members,...
Foreign Investors Council Sem Fabrizivideo

Foreign Investors Council – FIC White Book 2019

The Foreign Investors Council presented the White Book 2019 to the highest Government officials and stakeholder community. Read more
FIC Serbia conducted the 6th visit to the EU institutions in Brussels 2019

FIC Serbia conducted the 6th visit to the EU institutions in...

With a series of successful meetings with representatives of the European Commission, delegation the Foreign Investors Council (FIC) finalized its visit to Brussels, sixth...
FIC September Networking Cocktailvideo

FIC September Networking Cocktail

FIC members welcomed the opportunity to meet in an informal atmosphere on a cocktail sponsored by Konstruktor Konsalting on 25 September. Read more
FIC Networking Cocktail Yana Aleksandar Konstruktor

FIC Networking Cocktail 2019

FIC members welcomed the opportunity to meet in an informal atmosphere on a cocktail sponsored by Konstruktor Konsalting on 25 September. Around 60 members attended...
Jana Mihajlova, Predsednik Saveta stranih investitora

Jana Mihajlova, Predsednik Saveta stranih investitora

Investitori veruju u napredak Srbije

Ekonomsko okruženje u kom posluju domaće i strane kompanije se poboljšava. Međutim, da bi se uslovi za poslovanje u Srbiji približili evropskim standardima, država mora da ubrza reforme i unapredi sprovođenje zakona. Investitori koji dolaze računaju na to ubrzavanje i očekuju od Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi
Siniša Mali, ministar finansija u Vladi Republike Srbije

Siniša Mali, Ministar finansija u Vladi Republike Srbije

Podsticanje rasta naš je novi izazov

Nastavićemo da sprovodimo fiskalnu politiku na odgovoran i kredibilan način, ali ćemo iskoristiti i mere iz naše nadležnosti da putem poreske politike, kao i na druge načine, damo podsticaj tom privrednom rastu
Branislav Nedimović, Serbian Minister of Agriculture, Forestry and Water Management

Branislav Nedimović, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Srbije

Usklađivanje s politikama EU prioritet Ministarstva

Jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva je dalje usklađivanje sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, odnosno s relevantnim politikama u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, kao i sa Zajedničkom politikom u oblasti ribarstva EU
Dejan Turk, CEO Vip mobile

Dejan Turk, Potpredsednik FIC-a

Stubove održivog razvoja tek treba ojačati

Fiskalna konsolidacija može biti održiva samo ako je prate duboke strukturne reforme kao što su završetak procesa privatizacije i korporatizacija javnih preduzeća, reforma javne uprave i povećanje efikasnosti javnog sektora
Vladislav Lalić IKEA

Vladislav Lalić, Potpredsednik FIC-a i regionalni direktor za razvoj IKEA Jugoistočna Evropa

Očekujemo nastavak reformi

Tri ključna očekivanja Saveta od Vlade su ostvarenje održive fiskalne konsolidacije kroz strukturne reforme, unapređenje primene zakona i obezbeđenje veće transparentnosti u javnim konsultacijama
Aleksandar Ljubić I zvršni direktor Saveta stranih investitora

Aleksandar Ljubić, Izvršni direktor Saveta stranih investitora

Mi trčimo maraton

Za mene je najveći izazov kako na pravi način predstaviti predloge koje FIC zagovara tako da oni u Vladi Srbije budu shvaćeni kao naš doprinos stvaranju još bolje investicione klime i otvaranju prostora za ubrzani privredni rast. Mi nismo sprinteri, nego maratonci, koji su doneli odluku da rade u Srbiji i imaju nameru da tu i ostanu
Dragan Penezić, Predsednik FIC Odbora za borbu protiv nedozvoljene trgovine, Direktor regulatornih poslova BAT

Dragan Penezić, Predsednik FIC Odbora za borbu protiv nedozvoljene trgovine, Direktor regulatornih poslova BAT

Pomaci vidljivi, sistemski pristup i dalje nedostaje

Da bi se obezbedila sistematska borba protiv nelegalne trgovine, potrebno je omogućiti potpunu primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru i unaprediti resurse organa nadležnih za kontrolu njegove primene
Nebojša Jovanović, Predsednik FIC Odbora za elektronsko poslovanje, Raiffeisen banka sektor za digitalno bankarstvo i proizvode

Nebojša Jovanović, Predsednik FIC Odbora za elektronsko poslovanje, Raiffeisen banka sektor za digitalno bankarstvo i proizvode

Iskoristiti ekspertizu poslovnog sektora u domenu digitalizacije

Saradnja Vlade s privredom doprinela bi razvijanju sveobuhvatnog regulatornog okvira koji bi podržao procese digitalizacije i elektronskog poslovanja i omogućio da Srbija zauzme vodeće mesto u oblasti digitalizacije među zemljama u okruženju
Dragana Stikić, Predsednik FIC Odbora za hranu i poljoprivredu (Nestlé Adriatic S d.o.o.)

Dragana Stikić, Predsednik FIC Odbora za hranu i poljoprivredu (Nestlé Adriatic S d.o.o.)

Bržom harmonizacijom propisa sa EU do konkurentnijeg sektora hrane i poljoprivrede

U proteklom periodu zabeležen je napredak u oblasti bezbednosti hrane, ali usaglašavanje s evropskim propisima još uvek je sporije od potreba privrede
Milena Jakšić Papac, Predsednik FIC Odbora za ljudske resurse (Karanović & Partners o.a.d.)

Milena Jakšić Papac, Predsednik FIC Odbora za ljudske resurse (Karanović & Partners o.a.d.)

Moderni uslovi poslovanja traže fleksibilniju organizaciju rada

Iako Zakon o radu prepoznaje mogućnost zasnivanja radnog odnosa van prostorija poslodavca, ovaj koncept je u Zakonu nedovoljno razvijen i treba ga prilagoditi modernim fleksibilnim formama rada