Mapa sajta

CorD Recommends

Više...

Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Živimo u opasnom vremenu

U vremenu u kojem opstaje relativno visoka...

Nj. E. Jahel Vilan, ambasador Države Izrael u Srbiji

Potpuno nova stvarnost

Kada je reč o užasnim događajima poput...

Nj. E. Muhamed Abdulah Namura, ambasador Palestine

UN da sazovu međunarodnu mirovnu konferenciju

Nakon skoro 40 godina okupacije Gaze, Izrael...

Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija

Spremni smo za budućnost

Kontinuirano ulaganje u IKT sektor i digitalnu...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata "otvorenih inovacija" u Srbiji, pod nazivom...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...

Otvoreni 18. Međunarodni sajam energetike i 19. Međunarodni sajam zaštite životne sredine

Na Beogradskom sajmu otvoreni su 18. Međunarodni sajam energetike i 19. Međunarodni sajam zaštite životne sredine, koji će do...

Milanu Raduloviću dodeljen francuski Orden viteza umetnosti i književnosti

Milanu Raduloviću, direktoru Muzičke omladine Novog Sada i Novosadskih muzičkih svečanosti, dodeljen je Orden umetnosti i književnosti u rangu...

Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED

Reforme su jedini dobar odgovor na krizu

Krupne promene i potresi na svetskom nivou, poput pandemije korona virusa, rata u Ukrajini, sveprisutne inflacije ali globalnih ekoloških problema, jesu izazovi čiji bi efekti mogli da budu ublaženi ili prevaziđeni realizacijom prioritetnih reformi na čijem sprovođenju NALED aktivno radi i na kojima će biti angažovan u narednom periodu

U vreme kada se jedna globalna kriza nadovezuje na drugu, veoma je važno izabrati one reforme koje će pomoći da se sačuva privredni rast, rana mesta i koraci koje društvo vodi ka evropintegracijama. O tome smo razgovarali sa Violetom Jovanović, izvršnom direktorkom NALED-a. 

Šta su sa vašeg stanovišta danas najvažnije teme kojima se bavite i koliko je na raspored prioriteta uticala aktuelna ekonomska i politička situacija?

Digitalizacija je jedna od tema koja se neizostavno provlači kroz različite segmente našeg delovanja, a pandemija je dodatno istakla njen značaj i efikasnost, pre svega,  u pružanju javnih usluga građanima i privredi. U tom smislu razvoj digitalne infrastrukture i popularizacija elektronskih servisa, modernizacija zdravstva i opštinskih usluga kroz uvođenje naprednih digitalnih rešenja jesu aktivnosti koje su nam u fokusu duži niz godina i na kojima predano radimo kako bismo stvorili šanse za nove ekonomske aktivnosti, smanjenje troškova i efikasniji rad javne i uprave u cilju bržeg razvoja.

Rast inflacije i smanjenje privredne aktivnosti stvaraju pritisak na legalno poslovanje i beg u sivu zonu, tako da sistemsku borbu protiv sive ekonomije, započetu još 2014. nastavljamo i sada, pružajući Vladi podršku u tom poduhvatu kroz rad na predlogu novog Programa za suzbijanje sive ekonomije i pratećeg Akcionog plana. Očekujemo da usvajanje ovog programa bude jedna od prvih aktivnosti nove Vlade jer je to ključan strateški dokument za obezbeđivanje fer i jednakih uslova na tržištu.

U vreme kad ekološke teme sve više dobijaju na značaju i privlače pažnju javnosti, zaštita životne sredine i održivi razvoj predstavljaju nezaobilaznu sferu našeg interesovanja. U prilog tome, svedoči i činjenica da je podrška sprovođenju Zelene agende jedan od  ključnih reformskih prioriteta za naredne tri godine. Sakupljanje i reciklaža različitih tokova otpada poput baterija, sijalica, staklene i druge ambalaže, otpada od hrane, implementacija pametnog depozita jesu projekti kojima želimo da doprinesemo uspostavljanju održivih sistema prikupljanja i ponovne upotrebe materijala i uspostavljanju cirkularne ekonomije u našoj zemlji.

Uspostavljajući zajednički, regionalni standard povoljnog poslovnog okruženja, želimo da obezbedimo bolje uslove za život i rad 20 miliona građana i 1.150.000 biznisa na ovim prostorima

U sve konkurentnijoj trci za ulaganja, potrebno je da razmišljamo o našem regionu isto onako kako ga vide investitori, a to je jedno tržište. Zato je važno i da što više radimo na ujednačavanju uslova poslovanja i procedura na koje investitori nailaze. Mreža za povoljno poslovno okruženje (BFC SEE) koja okuplja šest ekonomija u našem regionu zaslužna je za ujednačavanje i unapređenje uslova poslovanja u više od 100 lokalnih samouprava koje su prošle ili prolaze kroz proces certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Svedoci smo da se posebno u okviru Berlinskog procesa polako napreduje u izgradnji jedinstvenog regionalnog tržišta. Šta je u tom kontekstu uloga NALED-ove platforme za povoljno poslovno okruženje (BFE)?

Platforma za povoljno poslovno okruženje (BFE) se prvenstveno oslanja na uspešne rezultate postojeće BFC SEE mreže koja je značajno doprinela unapređenju poslovnog ambijenta u opštinama zemalja koje učestvuju u mreži – Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Pored toga, mreža je prodstakla razmenu kvalitetnih reformskih rešenja kao što su izdavanje elektronskih građevinskih dozvola i pojednostavljena registracija sezonskih radnika, unapređenje inspekcijskog nadzora i digitalna fiskalizacija.

Namera nam je da se oslanjanjem na ove uspešne rezultete, kroz buduću platformu na kojoj radimo u saradnji sa GIZ-om i partnerskim institucijama iz regiona osigura kvalitetan  dijalog i razmena znanja o implementaciji reformskih procesa u šest ekonomija Zapadnog Balkana, sa ciljem podsticanja ekonomskog razvoja, zaposlenosti i brže integracije u Evropsku uniju. Platforma će se bazirati na 3 stuba: lokalnom ekonomskom razvoju, unapređenju poslovnog okruženja, kao i promociji partnerstva i javno-privatnom dijalogu.

U vašem fokusu su i rad na polju obnoviljvih izvora energije i podrška razvoju inovacija i digitalne ekonomije. Koliko ovi sektori danas mogu da doprinesu rastu društvenog proizvoda koji će ove godine biti dosta skroman?

Inovacije su nesumnjivo veoma važan pokretač privrede i društva u celini. Zemlje u kojima se izdvajaju značajna sredstva za razvoj inovacija i u kojima se konstantno radi na unapređenju inovacionog ekosisistema imaju najviši rast BDP-a. Kada je reč o Srbiji, naš inovacioni ekosistem se razvija dobrom brzinom, država je prepoznala njegov značaj poput ministarstva, fondova koji sve više ulažu u inovativne subjekte, ali i velikih kompanija kao što je Philip Morris koji je prepoznao potencijal i odlučio da podrži startap zajednicu i inovatore kroz projekat StarTech, sa više od tri miliona dolara bespovratnih sredstava i podršku unapređenju regulatornog okvira za inovacije. Pozivamo i druge privatne kompanije da slede ovaj primer. Najbolji pokazatelj na kom nivou razvoja se nalazimo kada je reč o inovacijama jeste Globalni indeks inovativnosti, prema koje je Srbija zauzela 55. mesto među 132 zemlje. Prostora za unapređenje ima, pre svega u domenu saradnje nauke i privrede, ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, pristupa alternativnim izvorima finansiranja, kao i na polju razvoja klastera. Kada se istinski pozabavimo time, možemo očekivati da ekonomija znanja bude jedan od naših najvećih razvojnih potencijala.

Uradili smo analizu sistema oporezivanja koju ćemo uskoro predstaviti javnosti i predložili moguće pravce reforme, koje bi išle u korist kako radnicima, tako i poslodavcima.

Kada je reč o obnovljivim izvorima energije, pokrenute su važne stvari. NALED je doprineo radu Ministarstva rudarstva i energetike na donošenju zakonskog okvira u ovoj oblasti, kao i važne uredbe o balansnoj odgovornosti na kojoj se aktivno radilo tokom ove godine, a koja je preduslov kako bi brojni projekti u oblasti obnovljivih izvora mogli da zatvore finansijsku konstrukciju.

Od 1. januara 2023. startuje eAgrar na kojem ste radili zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede. Šta će ovaj iskorak u digitalizaciji značiti za sektor poljoprivrede?

Reč je o elektronskoj platformi koja će omogućiti da se više od 400.000 gazdinstava registruje online i podnese zahteve za subvencije. Takva praksa donosi brojne koristi, kako poljoprivrednicima, tako i državnim organima koji su nadležni za ova pitanja. Dosadašnji način registrovanja zahtevao je od poljoprivrednika da izdvoje svoje vreme i  prikupe više od 90 podataka u 10 različitih dokumenata, od čega je 70% informacija bilo suvišno, poput dokaza o vlasništvu zemljišta, jer već postoje u bazama različitih državnih organa. Pored toga, bilo je potrebno da plate takse za različite izvode i potvrde u vrednosti od dva miliona evra godišnje. Uz pomoć eAgrara dosadašnja procedura će se skratiti čak četiri puta, a troškovi prijave smanjiti za 80%.

Već smo pomenuli da je globalna ekonomska situacija sve teža i da će se svakako odraziti i na Srbiju. Da li bi u situaciji u kojoj se sada nalazimo privredi pomoglo fiskalno rasterećenje zarada?

Smanjenje poreza i doprinosa na plate jeste jedna od preporuka koja se najduže pojavljuje u NALED-ovoj Sivoj knjizi. Verujemo da bi takva mera značajno doprinela smanjenju obima sive ekonomije i stimulisala poslodavce da legalno angažuju radnike. Sudeći prema ovogodišnjem istraživanju stavova privrede o sivoj ekonomiji, najviše privrednika (49%) navelo je visoke poreze i doprinose kao najveći problem s kojim se suočavaju i kao ključni razlog za izbegavanje poreskih obaveza. Mi smo uradili analizu sistema oporezivanja koju ćemo uskoro predstaviti javnosti i predložiti moguće pravce reforme, koje bi išle u korist kako radnicima, tako i poslodavcima.

Najpre je potrebno fokusirati se na poresko rasterećenje najnižih plata i minimalca koji u Srbiji dobija između 350.000 i 400.000 ljudi i koje su visoko oporezovane u odnosu na druge zemlje – u prošloj godini taj izdatak je iznosio 18.200 dinara na „minimalac“ od 32.000 dinara odnosno oko 57%. Da bi se postiglo veće rasterećenje, potrebne su i značajnije promene modela oporezivanja. Jedan od  mogućih rešenja jeste i povećanje neoporezivog dela plate na nivo minimalca, reforma doprinosa na zdravstvo, a na stolu su i druga potencijalna rešenja koja treba razmotriti.

Pri razmatranju reforme doprinosa, NALED predlaže i mogućnost ukidanja doprinosa za zdravstvo i prelazak na finansiranje zdravstvene zaštite iz opštih poreza.

Vi ste jedan od pionira javno privatnog dijaloga. Da li takvog dijaloga danas ima u dovoljnoj meri kad treba pametno izabrati poteze koji će omogućiti očuvanje ekonomske aktivnosti?

Činjenica da NALED unutar sebe okuplja sva tri sektora društva – privatni, javni i civilni, koji već godinama zajedno rade na unapređenju poslovnog okruženja i sprovođenju reformi u različitim oblastima, nedvosmisleno ukazuje da takav dijalog  postoji i da ima svoj kontinuitet. Sigurno je i da treba da ga bude više i da bude kvalitetniji. Zaključak je da dosta uspešnije funkcioniše kada institucije naspram sebe imaju sagovornika u vidu udruženja koja znalački zastupaju zainteresovanu javnost, a ne interese pojedinca.

Neki oblici javno – privatnog dijaloga su značajno unapređeni u odnosu na godine za nama, što je pokazao i Regulatorni indeks Srbije koji sveobuhvatno analizira način i kvalitet donošenja propisa. Prema poslednjim podacima za 2021/2022 godinu javna rasprava održana je za više od 90% zakona važnih za funkcionisanje privrede, smanjen je udeo zakona koji se donose po hitnom postupku na svega 6%, dok tri četvrtine ministarstava zadovoljava kriterijume u pogledu informisanja javnosti o svom radu. Međutim, prostora za unapređenje svakako ima.  

EVROINTEGRACIJE

Evropska unija predstavlja nepresušan izvor najboljih praksi u praktično svim oblastima od značaja za delovanje NALED-a, koje nastojimo da primenimo i u domaćem okruženju

PROZJUMERI

Želimo da unapredimo poreski tretman samostalnih proizvođača energije tzv. prozjumera kako bi građani i privreda i sami bili više zainteresovani da se okrenu čistijim izvorima

SARADNJA

 U sve konkurentnijoj trci za ulaganja, potrebno je da razmišljamo o našem regionu isto onako kako ga vide investitori, a to je jedno tržište

Pročitajte još...

Konferencija Budućnost biotehnologije okupila u Beogradu više od 500 učesnika iz preko 30 zemalja

Međunarodna konferencija "Budućnost biotehnologije" (Biotech Future Forum), koju je organizovala Vlada Republike Srbije u saradnji sa Svetskim ekonomskim forumom, Centrom za četvrtu industrijsku revoluciju...

Konferencija CORE days: Ekonomije regiona u protekle tri godine porasle za oko 10 odsto

Za još brži ekonomski rast regiona neophodno je unaprediti poslovno okruženje u celoj regiji, iako svi pokazatelji ukazuju na to da su ekonomije regiona...

Ambasada Francuske dodelila nagrade pobednicima konkursa Ekoopština

Pobednicima konkursa "Ekoopština", nacionalnog takmičenja lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, dodeljene su nagrade u Ambasadi Francuske, koja je organizovala...

Slobodan Krstović, direktor Odeljenja za održivi razvoj NALED-a

Sačuvajmo planetu

NALED nudi ekspertsku podršku za postizanje najoptimalnijih rešenja, sprovodi različite inicijative i projekte u oblasti zaštite životne sredine, korišćenje obnovljivih izvora energije i energetske...

Panel o značaju održivog razvoja „Naša održiva zajednica“

U organizaciji Kompanije „Novosti“ u Beogradu je održana panel diskusija „Naša održiva zajednica“ o značaju održivog razvoja, kao i o važnosti pružanja doprinosa ostvarenju...

Održan Septembarski susret članova i partnera NALED-a

Tradicionalni Septembarski susret, 17. po redu, koji je održan pod sloganom "Inovacije – nove reforme i ideje za bolje sutra" u organizaciji NALED-a, okupio...

NALED: Testiranje autonomnih vozila na putevima u Srbiji

Inovativne kompanije koje se bave proizvodnjom autonomnih vozila uskoro će svoja rešenja testirati na domaćim putevima, budući da su već izdate dozvole za probnu...

NALED najavio novu instituciju – Kancelariju za informacionu bezbednost

Srbija bi uskoro trebalo da dobije novu instituciju, Kancelariju za informacionu bezbednost, zbog učestalih napada na državnu IT infrastrukturu, najavljeno je iz Nacionalne alijanse...