Mapa sajta

Zahtevna vremena

Šta bi trebalo da budu prioriteti nove vlade?

Više nego ikad, COVID 19 je brutalno ogolio rezultate kratkovide politike štednje u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj politici. Sad bi sve to trebalo ispraviti a sa ograničenim sredstvima koja su novoj vladi na raspolaganju. Da bi fiskalni kapacitet države bio povećan potrebno je brzo i pametno osmisliti novi model rasta

Nova srpska vlada će, bez svake sumnje, pred sobom imati izazov s kojim se verovatno srelo malo kabineta u prethodnoj istoriji. Pandemija kojoj se (ipak) teško nazire kraj, nije samo dovela do nezapamćenog pada društvenog proizvoda kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju, nego je fundamentalno uticala na strukturu globalne ekonomije, poslovne i razvojne filozofije i društvene prioritete: u prvi plan je izašla važnost države i njenih sistema zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, koji su u prethodnom periodu kontinuirano smatrani troškovima koje treba rezati. Naši sagovornici ponudili su svoj pogled na kratkoročne i dugoročne prioritete kojima bi trebalo da se bavi novi mandatar i njegov kabinet.

Prof. dr Aleksandar Baucal redovni je profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Inovacije u obrazovanju, ali prave

Ključno pitanje za novu vladu je kako pametno i delotvorno koristiti postojeće resurse u svakom sektoru. U oblasti obrazovanja moguće je implementirati niz kratkoročnih...

Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta Srbije

Ne treba ponovo da budemo loši đaci

Očuvanje zdravlja stanovništva, fiskalna disciplina i novi model privrednog rasta trebalo bi da se nađu na radnom stolu vlade od prvog dana njenog mandata....

Jasna Atanasijević, docent na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Pamet, inovacije, vladavina prava

Ulaganje u modernizaciju obrazovanja, podsticanje preduzeća u inoviranju, ulaganju u istraživanje i razvoj u saradnji sa akademskim sektorom, i vladavina prava su tri prioriteta...

Jelena Žarković, vanredna profesorka Ekonomskog fakulteta

Zdravstvo i obrazovanje na prvom mestu

S obzirom da je privreda dobila značajnu pomoć u prethodnom periodu, nova vlada trebalo bi pre svega da usmeri pažnju na zdravstveni sektor i...

Prof. dr Jurij Bajec je specijalni savetnik u Ekonomskom institutu i redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Svet se menja, moramo I mi

Prilika je da Srbija počne da se povezuje sa brzo menjajućim globalnim ekonomskim trendovima i počne sa proizvodima i uslugama koji imaju veću dodatu...

Natalija Perišić, vanredni professor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Pandemija je ogolela naše kratkovide politike

Epidemija Covid 19 pokyala je koliko su zdravstvo, obrazovanje i socijalna politika važni sektori, koji su prethodnom period pogrešnim politikama devastirani. Zat davanja za...