Mapa sajta

Više od dekora, manje od političkog pluralizma

Dometi ulaska srpske opozicije u parlament

Srpski parlament nikada nije imao jaku demokratsku tradiciju ali sa opozicijom koja bi imala političku kreativnost i originalnost, iz skupštinskih klupa mogla bi se pokrenuti teme koje su važne za srpsko društvo a nema ih u političkom diskursu. Za sada međutim i dalje nije jasno koliko je opozicija, opoziciona?

Ulazak opozicije u parlament ponovo je otvorio debatu o tome može li se sa skupštinskih klupa u Srbiji početi a duvaju svežiji vetrovi demokratije ili će on ostati poprište političke banalnosti, neukusa i jeftinih diskursa. Sagovornici CORD-a nude iznijansirane odgovore o tome kako je parlament dobio sedam potpredsedničkih mesta i koje koristi od toga može imati vladajuća stranka a koje opozicione partije.

Bojan Klaćar, Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)

Vrata su otvorena

Povratak opozicije u parlament će dovesti do brojnih promena. Parlament će ponovo biti pluralističan, sa programski i ideološki različitim poslanicima i otvoren za drugačija...

Dr Despot Kovačević, docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Opozicija ima svoju šansu u ovom sazivu da se profiliše kod birača

Postizborna dinamika odnosa u opoziciji je pokazala da će se voditi debata na temu stvarne opozicije režimu i da će se određene liste truditi...

Duško Radosavljević, politikolog

Opoziciona igra „crvene marame“

Posebno će biti zanimljiva opoziciona igra „crvene marame“, ispred razjarenog vladajućeg bloka, uveliko nenaviknutog na tonove drugačije diskusije, posebno ne one sa argumentima. Ali,...

Đokica Jovanović, sociolog

U parlamentu se ne raspravlja o temeljnim društvenim pitanjima

Ono što kod opozicije ne vidimo to su promišljene strategije. Partije danas nisu sposobne da učine takav dugoročan, veliki i značajan misaoni poduhvat. Njihov...

Jasmina Lukač, urednica Političke rubrike u dnevnom listu Danas

Dekor za nepopularne odluke

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, očekuje frontalni sukob sa delom Zapada i smatra ga neizbežnim, te je stoga ne ulazak, već povratak sprske opozicije u...