Sitemap

Doc. Dr Mihailo Jovanović, Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije

Digitalizacija donosi očigledne koristi za privredu i državu

Ideja i koncept digitalizacije, koju je premijerka Ana Brnabić postavila kao jedan od prioriteta Vlade, prepoznata je i u zemlji i u regionu kao efikasno sredstvo za uspostavljanje moderne javne uprave. U proteklom periodu i privreda i građani imali su prilike da osete prednosti ovakvog pristupa

Sa doc. dr Mihailom Jovanovićem, direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, razgovarali smo o napretku ostvarenom u prethodnom periodu i daljim koracima u digitalizaciji.

Kako transformacija javne uprave u modernu upravu izgleda ako je merimo iz ugla privrede?

– U roku od samo šest meseci Kancelarija za IT i eUpravu je centralizovala sve podatke i uspostavila Portal jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije – LPA (lpa.gov.rs) na kojem je privredi i građanima omogućeno da na klik dođu do informacija o svom porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima na teritoriji celokupne Srbije, da podnesu elektronski prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, kao i da elektronski plate svoje obaveze.

Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu naročito znači pravnim licima, jer moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak, i to naročito onim pravnim licima koja imaju veći broj nepokretnosti.

Od ove godine obaveza pravnih lica je da podnose elektronske prijave putem Portala LPA. Uspostavljanje ovog sistema ima i značajnu korist za državu. Naime, sada kada su podaci na jednom mestu, moguće je napraviti bilo kakav upit u realnom vremenu – jednim klikom dobija se poreska efikasnost svake od LPA: statistika obveznika, godišnja visina zaduženja, procenti naplate, preneti dug iz prethodne godine. Jednostavno, za svaku LPA već sada su dostupni podaci s kojim procentom uspešnosti naplate su završili 2018. godinu, ali i kolika je uspešnost naplate uzimajući u obzir i prenete obaveze.

Od velikog značaja za privredu i državu, takođe, jeste uvođenje informacionog sistema eInspektor, koji omogućava bolju koordinaciju između inspekcijskih službi, automatizaciju rada i bolju efikasnost nadzora, standardizaciju rada inspekcija i dostupnost podataka svim inspekcijama. Početkom jula 36 inspekcija je počelo da radi u ovom sistemu. Do kraja meseca biće omogućeno da preko Portala eUprava privredni subjektu mogu da vide sve nalaze inspekcija, rizike u nadzoru, informacije o subjektima i objektima nadzora, svoj dosije i novčane kazne, a samim tim će moći da poboljšaju i svoje poslovanje.

Ako govorimo o obrazovanju IKT kadrova koji treba da podrže digitalnu transformaciju i razvoju infrastrukture koja to treba da nosi, kako tu stojimo?

– U eri digitalizacije potrebne su i digitalne veštine za obavljanje posla. Vlada Republike Srbije ustanovila je da tržištu u brzo rastućem IKT sektoru nedostaju kadrovi i pokrenula je program „Prekvalifikacija za IT sektor“ na predlog ministarskog Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije, kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić.

Obuke u programu „Prekvalifikacija za IT sektor“ su osmišljene sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada. Do sada su okončana tri kruga prekvalifikacija u kojima su se obučila preko 1.500 kandidata, dok je program koji je organizovala Kancelarija za IT i eUpravu, namenjen zaposlenima, još uvek u toku i njega pohađa 411 kandidata. Fantastičan je podatak da je čak oko 30% onih koji su završili Program uspelo da nađe posao u sektoru IT-a.

U Državnom data centru u Kragujevcu će, pored smeštaja opreme i podataka državne uprave i lokalne samouprave, biti mesta i za velike komercijalne korisnike poput „Microsofta“, „Oracle“ i poslovnih banaka

Šta za Srbiju znači izgradnja Državnog data centra za upravljanje i čuvanje podataka?

– Republika Srbija će biti prva zemlja u regionu koja ima Državni data centar za čuvanje i skladištenje podataka. Na taj način će se omogućiti smeštaj opreme i podataka državne uprave i lokalne samouprave, što će doprineti mnogo bržem razvoju novih usluga za građane, privredu i državu.

Izgradnja Državnog data centra je projekat od značaja za Republiku Srbiju koji omogućava unapređenje sistema elektronskog poslovanja, korišćenje najsavremenijih IKT kapaciteta u pružanju usluga korisnicima, smanjenje rizika od gubitka podataka koji su od velike važnosti za Republiku Srbiju, kao i razvoj i podršku naporima u razvoju digitalne transformacije u Srbiji.

Pored najmodernije infrastrukture, data centar će omogućiti bržu, efikasniju, bolju, bezbedniju elektronsku upravu i njen brži razvoj u zemlji i garantovaće za bezbednost podataka građana Srbije.

Državni data centar u Kragujevcu biće potpuno u vlasništvu Republike Srbije, imaće maksimalan kapacitet od skoro 1.200 rek ormana, što je više od pet puta od postojećeg Državnog data centra u Beogradu. Vrednost investicije u prvoj fazi je 30 miliona evra, investitor je Kancelarija za IT i eUpravu u ime Republike Srbije, a izgradnja će trajati godinu dana. Pored mesta za smeštaj opreme i podataka državne uprave i lokalne samouprave, ovde će biti mesta i za velike komercijalne korisnike kao što su „Microsoft“, „Oracle“ ili poslovne banke.

Uvođenje 5G mreže počelo je simbolično u NTP „Zvezdara“. Kada će ova mreža postati realnost za privredu i građane?

– Za razliku od svih prethodnih generacija mobilne telefonije, 5G generacija donosi mnogo brži odziv mreže i mnogo veću brzinu prenosa podataka, što znači da će za mnoge primene, kao što su virtuelna i proširena realnost, za koje smo do sada morali da koristimo fiksne računare, moći da koristimo mobilne uređaje u pokretu. 5G mreža će omogućiti da se sa uređajima upravlja u realnom vremenu, da zažive mreže velikog broja senzora (Internet Of Things) koje upravljaju gradskim servisima i velikim sistemima (Smart City).

Sve ovo će uticati ne samo na povećanje kvaliteta svakodnevnog života i smanjenja troškova poslovanja već će otvoriti i veliki broj mogućnosti za razvoj novih poslova i preduzetništvo. I pre nego što se bude raspisao poziv za frekvencijski spektar za 5G mrežu, oni koji rade u NTP „Beograd“ na Zvezdari moći će da u eksperimentalnoj fazi testiraju 5G mrežu.

Iako je Srbija u poslednje vreme dosta uradila na razvoju digitalne ekonomije i infrastrukture, u mnogim aspektima tog procesa zaostaje za razvijenijim zemljama. Koji su prioriteti vaše Kancelarije u narednom periodu?

– Nakon obeležavanja početka izgradnje Državnog data centra u Kragujevcu, koji će doprineti neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, kao i bezbednom čuvanju podataka i razvoju budućih usluga, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu okrenuće se „Šampionima bezgotovinskog plaćanja“. Ovaj projekat omogućava svim jedinicama lokalne samouprave besplatnu implementaciju sistema plaćanja administrativnih taksi karticama putem POS terminala na šalterima opština. Cilj je da se ukinu potrebe da građani idu na više šaltera zbog plaćanja taksi, kao i da se poveća nivo bezgotovinskog plaćanja kao jedna od mera u Akcionom planu za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji.

Od 1. jula svi građani koji podnose zahtev za novu vozačku dozvolu na šalteru MUP-a, mogu da se opredele da dokument dobiju na kućnu adresu, tako da ne moraju dva puta da dolaze na šalter. Naime, na Portalu eUprave građanima će biti omogućeno da podnesu i plate zahtev za izdavanje Uverenje o (ne)kažnjavanju koji će moći da preuzmu u policijskoj upravi po mestu prebivališta. Uvođenjem ove usluge građanima olakšavamo da ne moraju da idu dva puta u policijsku upravu.

U roku od samo šest meseci Kancelarija za IT i eUpravu je centralizovala sve podatke i uspostavila Portal jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije

Na koji način Vlada i Kancelarija sarađuju s privredom i stranim investitorima u razmeni znanja u vezi sa e rešenjima?

– Vlada Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu veoma uspešno sarađuju sa stranim partnerima kad je u pitanju razmena znanja na polju elektronske uprave. Јedna od uspešnih međunarodnih saradnji jeste program razmene znanja s Korejom, gde je fokus stavljen na nov strateški okvir za elektronsku upravu, koji se odnosi na Program razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022.

Znanje i iskustvo, koje su tokom realizacije prvog Programa u 2018. i 2019. godini Koreja i Srbija razmenile, od neprocenjivog su značaja za razvoj infrastrukture elektronske uprave i izgradnju Državnog data centra u Kragujevcu, kao i uspostavljanju Državne cloud infrastrukture u Srbiji.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu sa informacionim sistemom eInspektor našla se u tri najbolje inovativne inicijative na ovogodišnjem skupu lidera Evrope u Londonu na dodeli nagrada „Emerging Europe“. Da li bi bilo preslobodno razmišljati o izvozu znanja iz Srbije drugim zemljama ili to deluje kao realna opcija?

– Prošlo je neko vreme i sad kad su se utisci malo slegli, smatram da je ovo veliki uspeh za Kancelariju i za sve one koji su učestvovali u realizaciji projekta eInspektor, ali na kraju i za celokupnu ideju i koncept digitalizacije Vlade Srbije. Priznanje na takvom skupu, u sedištu EBRD u Londonu, je istinski pokazatelj da smo na pravom putu, što nas čini zadovoljnim. Sama činjenica da se naš informacioni sistem eInspektor našao u samom vrhu od ukupno 227 nominovanih projekata pokazuje da je rad na digitalizaciji u Srbiji na zavidnom nivou.

Jedna od tema koje smo se dodirnuli u Londonu, a koja je od neprocenjivog značaja za dalji razvoj regiona u celini, jeste regionalna razmena znanja i ideja, ali i regionalno povezivanje i omogućavanje elektronskih usluga unutar regiona. Digitalni samit Zapadnog Balkana, koji je održan u aprilu mesecu u Beogradu, bio je osnova za uspostavljanje unutar regionskih veza koje će u skoroj budućnosti rezultirati i razmenom znanja. Tako smo u julu potpisali Sporazum u oblasti digitalne transformacije s Republikom Severnom Makedonijom.

Ovo je, takođe, prvi korak u realizaciji programa „Srbija digitalizuje“ kojim Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije kreće u širenje znanja i rešenja iz oblasti digitalizacije javne uprave. Naime, ideja i koncept digitalizacije, koju je premijerka Ana Brnabić postavila kao jedan od prioriteta Vlade, a koja je u kratkom periodu od samo dve godine rezultirala različitim rešenjima elektronske uprave, prepoznati su u zemljama regiona kao efikasno sredstvo za uspostavljanje moderne javne uprave. 

SARADNJA

Vlada Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu veoma uspešno sarađuju sa stranim partnerima kad je u pitanju razmena znanja na polju elektronske uprave

RAZVOJ

Regionalna razmena znanja i ideja, kao i regionalno povezivanje i omogućavanje elektronskih usluga unutar regiona je od neprocenjivog značaja za dalji razvoj regiona u celini

BEZBEDNOST

Novi data centar će omogućiti bržu, efikasniju, bolju, bezbedniju elektronsku upravu i njen brži razvoj u zemlji i garantovaće za bezbednost podataka građana Srbije

Pročitajte još...

Nebojša Jovanović, Predsednik FIC Odbora za elektronsko poslovanje, Raiffeisen banka sektor za digitalno bankarstvo i proizvode

Iskoristiti ekspertizu poslovnog sektora u domenu digitalizacije

Saradnja Vlade s privredom doprinela bi razvijanju sveobuhvatnog regulatornog okvira koji bi podržao procese digitalizacije i elektronskog poslovanja i omogućio da Srbija zauzme vodeće...

Aleksandar Ljubić, Izvršni direktor Saveta stranih investitora

Mi trčimo maraton

Za mene je najveći izazov kako na pravi način predstaviti predloge koje FIC zagovara tako da oni u Vladi Srbije budu shvaćeni kao naš...

Sebastian Sosa, Šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji

Neophodan ambiciozan plan strukturnih reformi

Potrebno je brzo doneti ambiciozan plan strukturnih reformi kako bi se otklonile prepreke i pružila podrška transformaciji Srbije u modernu privredu s dominantnom ulogom...

Dušan Lalić, Predsednik FIC Odbora za lizing i osiguranje (Generali Osiguranje Srbija a.d.o.)

Propise u sektoru osiguranja uskladiti s evropskim praksama

U sektoru osiguranja potrebno je modernizovati propise u skladu s praksom evropskih zemalja jer sadašnja rešenja ne prate promene koje su se u prethodnim...

Čemu nas je naučila pandemija

Ako bi novu realnost u koju smo zakoračili trebalo telegrafski sažeti, njene ključne reči bile bi solidarnost, stavljanje ljudi na prvo mesto, posvećenost reformama,...

Marija Stepina, predsednica Izvršnog odbora, API Banka

Mali igrači mogu biti pobednici

Ovo je naš recept za uspeh: veliki planovi, podrška investitora, pametan tim, zdrave ambicije i razuman raspored realizacije. To je dovoljna osnova za organski...

Šeril Hikman, Profesor prirodnih nauka u Internacionalnoj školi u Beogradu

Priprema učenika za budućnost; Ovde ne govorimo o tehnologiji…

U Internacionalnoj školi u Beogradu, mi se ne bavimo samo integracijom tehnologije već uz tehnologiju sprovodimo i inovacije. Integracija tehnologija igra ključnu ulogu u...

Dragan Penezić, Predsednik FIC Odbora za borbu protiv nedozvoljene trgovine, Direktor regulatornih poslova BAT

Pomaci vidljivi, sistemski pristup i dalje nedostaje

Da bi se obezbedila sistematska borba protiv nelegalne trgovine, potrebno je omogućiti potpunu primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru i unaprediti resurse organa nadležnih za...

Više...

Iva Petrović, izvršna direktorka Nordijske poslovne alijanse

Učimo od najboljih

Olakšavanjem transfera tehnoloških rešenja nordijskih kompanija Srbija bi mogla da napravi odlučan pomak ka cirkularnoj ekonomiji kao privrednom modelu u kom se gotovo ništa...

Majk Mišel, predsednik Saveta stranih investitora i generalni direktor Telenora

Moramo prigrliti novu realnost

Pred nama je još mnogo posla što se tiče dugoročnog oporavka Srbije. Moramo da povećamo produktivnost i održiva ulaganja koja stimulišu ekonomski rast, ali...

Zorana Mihajlović Ph.D., Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Moramo biti i brzi i promišljeni

Energetska tranzicija je proces koji je realnost za čitavu Evropu, pa i za nas. Zelena agenda nam daje priliku da tu realnost pretvorimo u...

Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Gradimo budućnost Srbije

Neometan nastavak rada na najvećim infrastrukturnim projektima i započinjanje novih prioritet je države Srbije, jer je to ogromno ulaganje u budućnost ove zemlje i...

Vesti

Beogradski bezbednosni forum: Perspektiva Zapadnog Balkana o budućnosti Evrope

Čekanje na pridruživanje EU nije neutralno pitanje za zemlje Zapadnog Balkana i one neće zadržati isti stav prema EU...

Beogradski bezbednosni forum: Panel “Berlinski proces – Šta je sledeće?”

Na panelu "Berlinski proces - Šta je sledeće?" održanom drugog dana Beogradskog bezbednosnog foruma učesnici su govorili o...

Puna podrška Evropske unije reformama u Srbiji

Ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su o Izveštaju Evropske komisije...

Počeo 11. Beogradski bezbednosni forum

Međunarodni trodnevni skup koji okuplja predstavnike vlasti, akademske zajednice i nevladinog sektora otvoren je danas u Beogradu pod motom...

Vlada Srbije i UN u Srbiji obeležili 76. godišnjicu svetske organizacije

Snažan apel za veću saradnju, zelenu transformaciju i uvažavanje naučenog iz novijih kriza, uključujući COVID-19 Povodom 76. godišnjice Ujedinjenih nacija,...