Sitemap

Doc. Dr Mihailo Jovanović, Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije

Digitalizacija donosi očigledne koristi za privredu i državu

Ideja i koncept digitalizacije, koju je premijerka Ana Brnabić postavila kao jedan od prioriteta Vlade, prepoznata je i u zemlji i u regionu kao efikasno sredstvo za uspostavljanje moderne javne uprave. U proteklom periodu i privreda i građani imali su prilike da osete prednosti ovakvog pristupa

Sa doc. dr Mihailom Jovanovićem, direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, razgovarali smo o napretku ostvarenom u prethodnom periodu i daljim koracima u digitalizaciji.

Kako transformacija javne uprave u modernu upravu izgleda ako je merimo iz ugla privrede?

– U roku od samo šest meseci Kancelarija za IT i eUpravu je centralizovala sve podatke i uspostavila Portal jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije – LPA (lpa.gov.rs) na kojem je privredi i građanima omogućeno da na klik dođu do informacija o svom porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima na teritoriji celokupne Srbije, da podnesu elektronski prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, kao i da elektronski plate svoje obaveze.

Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu naročito znači pravnim licima, jer moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak, i to naročito onim pravnim licima koja imaju veći broj nepokretnosti.

Od ove godine obaveza pravnih lica je da podnose elektronske prijave putem Portala LPA. Uspostavljanje ovog sistema ima i značajnu korist za državu. Naime, sada kada su podaci na jednom mestu, moguće je napraviti bilo kakav upit u realnom vremenu – jednim klikom dobija se poreska efikasnost svake od LPA: statistika obveznika, godišnja visina zaduženja, procenti naplate, preneti dug iz prethodne godine. Jednostavno, za svaku LPA već sada su dostupni podaci s kojim procentom uspešnosti naplate su završili 2018. godinu, ali i kolika je uspešnost naplate uzimajući u obzir i prenete obaveze.

Od velikog značaja za privredu i državu, takođe, jeste uvođenje informacionog sistema eInspektor, koji omogućava bolju koordinaciju između inspekcijskih službi, automatizaciju rada i bolju efikasnost nadzora, standardizaciju rada inspekcija i dostupnost podataka svim inspekcijama. Početkom jula 36 inspekcija je počelo da radi u ovom sistemu. Do kraja meseca biće omogućeno da preko Portala eUprava privredni subjektu mogu da vide sve nalaze inspekcija, rizike u nadzoru, informacije o subjektima i objektima nadzora, svoj dosije i novčane kazne, a samim tim će moći da poboljšaju i svoje poslovanje.

Ako govorimo o obrazovanju IKT kadrova koji treba da podrže digitalnu transformaciju i razvoju infrastrukture koja to treba da nosi, kako tu stojimo?

– U eri digitalizacije potrebne su i digitalne veštine za obavljanje posla. Vlada Republike Srbije ustanovila je da tržištu u brzo rastućem IKT sektoru nedostaju kadrovi i pokrenula je program „Prekvalifikacija za IT sektor“ na predlog ministarskog Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije, kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić.

Obuke u programu „Prekvalifikacija za IT sektor“ su osmišljene sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada. Do sada su okončana tri kruga prekvalifikacija u kojima su se obučila preko 1.500 kandidata, dok je program koji je organizovala Kancelarija za IT i eUpravu, namenjen zaposlenima, još uvek u toku i njega pohađa 411 kandidata. Fantastičan je podatak da je čak oko 30% onih koji su završili Program uspelo da nađe posao u sektoru IT-a.

U Državnom data centru u Kragujevcu će, pored smeštaja opreme i podataka državne uprave i lokalne samouprave, biti mesta i za velike komercijalne korisnike poput „Microsofta“, „Oracle“ i poslovnih banaka

Šta za Srbiju znači izgradnja Državnog data centra za upravljanje i čuvanje podataka?

– Republika Srbija će biti prva zemlja u regionu koja ima Državni data centar za čuvanje i skladištenje podataka. Na taj način će se omogućiti smeštaj opreme i podataka državne uprave i lokalne samouprave, što će doprineti mnogo bržem razvoju novih usluga za građane, privredu i državu.

Izgradnja Državnog data centra je projekat od značaja za Republiku Srbiju koji omogućava unapređenje sistema elektronskog poslovanja, korišćenje najsavremenijih IKT kapaciteta u pružanju usluga korisnicima, smanjenje rizika od gubitka podataka koji su od velike važnosti za Republiku Srbiju, kao i razvoj i podršku naporima u razvoju digitalne transformacije u Srbiji.

Pored najmodernije infrastrukture, data centar će omogućiti bržu, efikasniju, bolju, bezbedniju elektronsku upravu i njen brži razvoj u zemlji i garantovaće za bezbednost podataka građana Srbije.

Državni data centar u Kragujevcu biće potpuno u vlasništvu Republike Srbije, imaće maksimalan kapacitet od skoro 1.200 rek ormana, što je više od pet puta od postojećeg Državnog data centra u Beogradu. Vrednost investicije u prvoj fazi je 30 miliona evra, investitor je Kancelarija za IT i eUpravu u ime Republike Srbije, a izgradnja će trajati godinu dana. Pored mesta za smeštaj opreme i podataka državne uprave i lokalne samouprave, ovde će biti mesta i za velike komercijalne korisnike kao što su „Microsoft“, „Oracle“ ili poslovne banke.

Uvođenje 5G mreže počelo je simbolično u NTP „Zvezdara“. Kada će ova mreža postati realnost za privredu i građane?

– Za razliku od svih prethodnih generacija mobilne telefonije, 5G generacija donosi mnogo brži odziv mreže i mnogo veću brzinu prenosa podataka, što znači da će za mnoge primene, kao što su virtuelna i proširena realnost, za koje smo do sada morali da koristimo fiksne računare, moći da koristimo mobilne uređaje u pokretu. 5G mreža će omogućiti da se sa uređajima upravlja u realnom vremenu, da zažive mreže velikog broja senzora (Internet Of Things) koje upravljaju gradskim servisima i velikim sistemima (Smart City).

Sve ovo će uticati ne samo na povećanje kvaliteta svakodnevnog života i smanjenja troškova poslovanja već će otvoriti i veliki broj mogućnosti za razvoj novih poslova i preduzetništvo. I pre nego što se bude raspisao poziv za frekvencijski spektar za 5G mrežu, oni koji rade u NTP „Beograd“ na Zvezdari moći će da u eksperimentalnoj fazi testiraju 5G mrežu.

Iako je Srbija u poslednje vreme dosta uradila na razvoju digitalne ekonomije i infrastrukture, u mnogim aspektima tog procesa zaostaje za razvijenijim zemljama. Koji su prioriteti vaše Kancelarije u narednom periodu?

– Nakon obeležavanja početka izgradnje Državnog data centra u Kragujevcu, koji će doprineti neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, kao i bezbednom čuvanju podataka i razvoju budućih usluga, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu okrenuće se „Šampionima bezgotovinskog plaćanja“. Ovaj projekat omogućava svim jedinicama lokalne samouprave besplatnu implementaciju sistema plaćanja administrativnih taksi karticama putem POS terminala na šalterima opština. Cilj je da se ukinu potrebe da građani idu na više šaltera zbog plaćanja taksi, kao i da se poveća nivo bezgotovinskog plaćanja kao jedna od mera u Akcionom planu za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji.

Od 1. jula svi građani koji podnose zahtev za novu vozačku dozvolu na šalteru MUP-a, mogu da se opredele da dokument dobiju na kućnu adresu, tako da ne moraju dva puta da dolaze na šalter. Naime, na Portalu eUprave građanima će biti omogućeno da podnesu i plate zahtev za izdavanje Uverenje o (ne)kažnjavanju koji će moći da preuzmu u policijskoj upravi po mestu prebivališta. Uvođenjem ove usluge građanima olakšavamo da ne moraju da idu dva puta u policijsku upravu.

U roku od samo šest meseci Kancelarija za IT i eUpravu je centralizovala sve podatke i uspostavila Portal jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije

Na koji način Vlada i Kancelarija sarađuju s privredom i stranim investitorima u razmeni znanja u vezi sa e rešenjima?

– Vlada Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu veoma uspešno sarađuju sa stranim partnerima kad je u pitanju razmena znanja na polju elektronske uprave. Јedna od uspešnih međunarodnih saradnji jeste program razmene znanja s Korejom, gde je fokus stavljen na nov strateški okvir za elektronsku upravu, koji se odnosi na Program razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022.

Znanje i iskustvo, koje su tokom realizacije prvog Programa u 2018. i 2019. godini Koreja i Srbija razmenile, od neprocenjivog su značaja za razvoj infrastrukture elektronske uprave i izgradnju Državnog data centra u Kragujevcu, kao i uspostavljanju Državne cloud infrastrukture u Srbiji.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu sa informacionim sistemom eInspektor našla se u tri najbolje inovativne inicijative na ovogodišnjem skupu lidera Evrope u Londonu na dodeli nagrada „Emerging Europe“. Da li bi bilo preslobodno razmišljati o izvozu znanja iz Srbije drugim zemljama ili to deluje kao realna opcija?

– Prošlo je neko vreme i sad kad su se utisci malo slegli, smatram da je ovo veliki uspeh za Kancelariju i za sve one koji su učestvovali u realizaciji projekta eInspektor, ali na kraju i za celokupnu ideju i koncept digitalizacije Vlade Srbije. Priznanje na takvom skupu, u sedištu EBRD u Londonu, je istinski pokazatelj da smo na pravom putu, što nas čini zadovoljnim. Sama činjenica da se naš informacioni sistem eInspektor našao u samom vrhu od ukupno 227 nominovanih projekata pokazuje da je rad na digitalizaciji u Srbiji na zavidnom nivou.

Jedna od tema koje smo se dodirnuli u Londonu, a koja je od neprocenjivog značaja za dalji razvoj regiona u celini, jeste regionalna razmena znanja i ideja, ali i regionalno povezivanje i omogućavanje elektronskih usluga unutar regiona. Digitalni samit Zapadnog Balkana, koji je održan u aprilu mesecu u Beogradu, bio je osnova za uspostavljanje unutar regionskih veza koje će u skoroj budućnosti rezultirati i razmenom znanja. Tako smo u julu potpisali Sporazum u oblasti digitalne transformacije s Republikom Severnom Makedonijom.

Ovo je, takođe, prvi korak u realizaciji programa „Srbija digitalizuje“ kojim Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije kreće u širenje znanja i rešenja iz oblasti digitalizacije javne uprave. Naime, ideja i koncept digitalizacije, koju je premijerka Ana Brnabić postavila kao jedan od prioriteta Vlade, a koja je u kratkom periodu od samo dve godine rezultirala različitim rešenjima elektronske uprave, prepoznati su u zemljama regiona kao efikasno sredstvo za uspostavljanje moderne javne uprave. 

SARADNJA

Vlada Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu veoma uspešno sarađuju sa stranim partnerima kad je u pitanju razmena znanja na polju elektronske uprave

RAZVOJ

Regionalna razmena znanja i ideja, kao i regionalno povezivanje i omogućavanje elektronskih usluga unutar regiona je od neprocenjivog značaja za dalji razvoj regiona u celini

BEZBEDNOST

Novi data centar će omogućiti bržu, efikasniju, bolju, bezbedniju elektronsku upravu i njen brži razvoj u zemlji i garantovaće za bezbednost podataka građana Srbije

Više...

Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Novi izazovi – stari prtljag

U Srbiji, za sada, ne postoji visok rizik od krize javnog duga, niti od bankarske krize, ali pred njom se nalaze nerešeni sistemski problemi,...

prof. dr Zorana Mihajlović, Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Rudarstvo ima ozbiljan razvojni potencijal

Vrednost mineralnog bogatstva Srbije iznosi više od 200 milijardi dolara i to bogatstvo treba da se koristi na održiv način – da doprinosi ekonomskom...

Prof. dr Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda Srbije

Zalog za budućnost

Donošenjem novog unapređenog i savremenog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i čitavog seta novih podzakonskih akata i uvođenjem elektronskog rudarstva povećaće se sigurnost...

Branko Zečević, predsednik Geološko-rudarske asocijacije Srbije (GRAS)

Sa novim rudnicima stižu i nove tehnologije

Ako bude usvojena verzija izmena Zakona o rudarstvu bude konačno i usvojena, dobićemo jedan od najboljih zakona u Evropi i svetu. To je jedan...

Vesti

Aerodrom Nikola Tesla dobio nagradu za kvalitet usluge

Aerodrom Nikola Tesla Beograd, kojim upravlja kompanija VINCI Airports, osvojio je Nagradu za kvalitet usluge za 2020. godinu. Beogradski aerodrom...

Usvojene nove mere za suzbijanje epidemije

Vlada Republike Srbije, na predlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid-19, usvojila je danas nove...

Zahvaljujući fondaciji “Alek Kavčić” udžbenici za prvi i drugi razred dostupni po ceni od 2 dinara po strani

Zahvaljujući fondaciji "Alek Kavčić" udžbenici za prvi i drugi razred osnovne škole su dostupni na sajtu Fondacije Alek Kavčić....

Gradonačelnik Beograda i članovi Nemačko-srpske privredne komore posadili 329 stabala

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić i članovi Nemačko-srpske privredne komore posadili su danas 329 stabala na desnoj obali...

Specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak sastao se sa predsednikom Vučićem

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja otvorena na Zapadnom Balkanu Miroslav Lajčak posetio...

Aerodrom Nikola Tesla dobio nagradu za kvalitet usluge

Aerodrom Nikola Tesla Beograd, kojim upravlja kompanija VINCI Airports, osvojio je Nagradu za kvalitet usluge za 2020. godinu. Beogradski aerodrom...

Usvojene nove mere za suzbijanje epidemije

Vlada Republike Srbije, na predlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid-19, usvojila je danas nove...

Zahvaljujući fondaciji “Alek Kavčić” udžbenici za prvi i drugi razred dostupni po ceni od 2 dinara po strani

Zahvaljujući fondaciji "Alek Kavčić" udžbenici za prvi i drugi razred osnovne škole su dostupni na sajtu Fondacije Alek Kavčić....

Gradonačelnik Beograda i članovi Nemačko-srpske privredne komore posadili 329 stabala

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić i članovi Nemačko-srpske privredne komore posadili su danas 329 stabala na desnoj obali...

Specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak sastao se sa predsednikom Vučićem

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja otvorena na Zapadnom Balkanu Miroslav Lajčak posetio...