Mapa sajta

Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije

Nijedan nastavni dan nije propušten


Uprkos izazovima pandemije Srbija je bila među retkim zemljama koje su bez odlaganja omogućila učenicima na svim nivoima obrazovanja da prate nastavu od početka školske godine onlajn. Verujemo da ćemo školsku godinu okončati jednako uspešno

„Najvažnije nam je da sačuvamo zdravlje i bezbednost dece i svih zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja“, kaže Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To je ključna misao vodilja koja će odrediti i na koji način će se organizovati kako nastava u ovoj školskoj godini tako i povratak u školske klupe na jesen. Zahvaljujući požrtvovanosti prosvetnih radnika ali i kompanija i đaci koji pohađaju nastavu u dualnom obrazovanju imali su prilike da isprate sve nastavne jedinice koje se inače obavljaju u kompanijama.

Zahvaljujući podršci donatora i angažovanju ministarstva, nastavu mogu nesmetano da prate i deca iz posebno ranjivih grupa.

Koliko se obrazovni system pokazao otpornim na izazove kovid 19?

Prosvetni sistem je u potpunosti odgovorio na nove i iznenadne okolnosti koje je nametnula pandemija koronavirusa i pokazao veliku fleksibilnost. Podsetiću vas da smo jedna od retkih zemalja u Evropi, a jedina u regionu koja je bez odlaganja omogućila učenicima na svim nivoima obrazovanja da prate nastavu od početka školske godine. Nijedan nastavni dan nije propušten. Nastava se odvija u kontinuitetu po utvrđenim modelima i u ovim teškim i nepredvidivim uslovima nikome nije uskraćeno pravo na obrazovanje. U ovoj situaciji, svi u sistemu – učenici, prosvetni radnici i vannastavno osoblje, pokazali su visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i požrtvovanosti.

Šta su vaši ključni ciljevi kada je u pitanju uspešan završetak ove školske godine?

Naš cilj je da uspešno okončamo i ovu školsku godinu i realizujemo sve planirane i predviđene aktivnosti, počev od onih upisnih do izmene zakonske regulative i drugih reformskih poteza. Međutim, ovog trenutka, najvažnije je da sačuvamo zdravlje i bezbednost dece i svih zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Pokazalo se do sada da obrazovne ustanove nisu mesto transmisije virusa, jer se svi u tom sistemu pridržavaju propisanih epidemioloških mera.

Voleo bih da svako dete u Srbiji, i u njenim najudaljenijim delovima, ima mogućnost da koristi najsavremeniju opremu.

U međuvremenu smo doživeli značajnu digitalizaciju u obrazovnom sistemu. Koliko je danas obrazovnih ustanova opremljeno najmodernijim e učilima?

Voleo bih da svako dete u Srbiji, i u njenim najudaljenijim delovima, ima mogućnost da koristi najsavremeniju opremu. Zbog toga je važno održati kontinuitet reformskih procesa i nastaviti unapređivanje prosvete i nauke u skladu sa savremenim svetskim tendencijama. Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnoloških razvoja nastoji da kroz različite projekte i u saradnji sa partnerima u što većem obimu digitalizuje ceo sistem, ali i da poboljša proces učenja i poveća učeničke i nastavničke veštine i digitalne kompetencije. U planu je da se u drugom polugodištu ove školske godine opremi još 10.000 digitalnih učionica, kao i da se za narednu školsku godinu obezbedi još 11.500 digitalnih učionica.

Branko Ruzic

Planirano je i da se obnovi oprema u računarskim kabinetima kako bi učenici koristili savremenije računare. Osim toga, prošle godine započeta je digitalizacija završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, dok ćemo ove godine taj proces dodatno unaprediti. Kao što znate, digitalizacija osim opremanja kabineta IT opremom podrazumeva, između ostalog, i razvijanje novih elektronskih usluga koje našim građanima štede vreme. Usluga e-upis, tako omogućava olakšan upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole, kao i upis na srednje škole i fakultete.

Kakvi su vaši planovi kada su u pitanju pripreme za iduću školsku godinu? Da li će i dalje deo sadržaja biti online?

Prerano je govoriti na ovu temu. Organizacija nastave zavisiće pre svega od epidemološke situacije. Očekujemo da masovna imunizacija i sprovođenje epidemioloških mera dovedu do normalizacije svih segmenata života, uključujući i nastavu i proces obrazovanja. Dakle, kada će se svi nastavnici i đaci vratiti u svoje učionice zavisiće isključivo od epidemiološke situacije koju svakodnevno pratimo u sardnji sa Kriznim štabom i nadležnim institucijama. Tokom pandemije virusa Kovid 19 svi su imali prilike da se uvere u mogućnosti koje pruža onlajn nastava, te da će se takav vid nastave sigurno primenjivati u određenim okolnostima.

Državna matura predstavlja ozbiljnu promenu u obrazovnom sistemu. Zato smo odložili njenu primenu dok sve ne bude u potpunosti spremno

Kolko su ranjive grupe dece bile obuhvaćene online nastavom i kako će ona uspeti da nadoknade zaostatak u školovanju?

Jedan od prioriteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da obrazovanje bude podjednako dostupno za sve učenike. Vulnarabilne grupe učenika nisu bile isključene iz sistema obrazovanja u ovom periodu ni na koji način. Za malobrojne učenike koji nisu imali mogućnost da prate nastavu na daljinu nastavnici i stručni saradnici obezbeđivali su nastavne materijale i po potrebi ih dostavljali učenicima u naseljima gde žive.

Kako bi se omogućila veća dostupnost obrazovanja sprovodi se i projekat „Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“ koji će biti realizovan u 30 lokalnih samouprava. U okviru ove inicijative biće osnovane „digitalne biblioteke“ i „klubovi za učenje“ sa 1.800 tableta u 30 odabranih škola. Osim toga, 900 nastavnika koji rade u tim školama će dobiti priliku da osnaže svoje kapacitete. Od toga će korist imati najmanje 12.000 dece. Drugi fokus biće obezbeđivanje psihološko-socijalne podrške učenicima iz romske populacije. Ovaj projekat sprovode UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sredstva je kroz bespovratnu pomoć obezbedila Evropska unija.

Kako se odvijala nastava u dualnom obrazovanju s obzirom da je u samim kompanijama bilo dosta proizvodnih zastoja?

Omogućili smo i učenicima četvorogodišnjih i trogodišnjih profila srednjih stručnih škola, koji nisu bili u mogućnosti da zbog epidemiološke situacije obave praksu, da stiču praktična znanja na daljinu. Osim toga, intenzivnim aktivnostima, kroz pripremu video-materijala i emitovanjem tih materijala na portalu RTS Planeta, učenicima u dualnom obrazovanju omogućeno je da dobiju znanja o učenju kroz rad u uslovima kada je bilo nemoguće ostvariti odlazak u kompanije.

Do kraja prošle godine snimljeno je 1.200 lekcija, od kojih se 764 nalaze u Nacionalnoj onlajn bazi lekcija za dualne obrazovne profile, koja je kreirana za osam područja rada.

Nastavnici iz srednjih stručnih škola i instruktori iz kompanija zajedno su snimali časove. Na poziv škola odazvao se značajan broj kompanija koje inače sarađuju sa školama u realizaciji učenja kroz rad. Kompanije koje posluju u Srbiji su pokazale visok nivo društvene odgovornosti i odazvale se pozivu Ministarstva i direktora škola kako bi u svojim prostorijama uz licencirane instruktore bilo realizovano snimanje nastave.

Kompanije koje posluju u Srbiji su pokazale visok nivo društvene odgovornosti i odazvale se pozivu Ministarstva i direktora škola kako bi u svojim prostorijama uz licencirane instruktore bilo realizovano snimanje nastave u dualnom obrazovanju.


Koliko su dugoročni planovi ministarstva trpeli zbog kovid 19?

Zbog epidemije virusa Kovid 19 došlo je do promene u organizaciji vaspitno-obrazovno rada, ali smo sve aktivnosti, kao što su upis u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i fakultete organizovali po planu u ovim izmenjenim okolnostima. Kao i u drugim segmentima društva, došlo je do neznatnih pomeranja rokova, što nije dugoročno i značajnije uticalo na sam tok obrazovno-vaspitnog procesa. Uprkos tome, završena je i usvojena Strategija nauke i tehnološkog razvoja „Moć znanja“, dok će Strategija razvoja obrazovanja do 2027. godine biti uskoro usvojena. Pripremljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji će omogućiti povratak Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) u punopravno članstvo Evropske asocijacije za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i Zakon o studentskom organizovanju koji se po prvi put usvaja u Srbiji.

Kako će se to reflektovati na neke od planova na primer za uvođenje državne mature?

Državna matura predstavlja ozbiljnu promenu u obrazovnom sistemu. Ne samo zbog postojeće epidemiološke situacije, već i zbog neophodnih temeljnih priprema koje su neophodne za njeno uvođenje u obrazovni sistem formirao sam Komisiju za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature. Ta komisija će u kontinuitetu i pažljivo pratiti pripremu svaku od faza državne mature, koja će biti odložena. Do uvođenja državne mature posebna pažnja biće posvećena podrobnom informisanju učenika i roditelja, nastavnika i drugih predstavnika stručne javnosti o značaju mature, kao i o svim novinama u zakonskoj i podzakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast.

REFORME

Važno održati kontinuitet reformskih procesa i nastaviti unapređivanje prosvete i nauke u skladu sa savremenim svetskim tendencijama

ODGOVORNOST

Svi u sistemu – učenici, prosvetni radnici i vannastavno osoblje, pokazali su visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i požrtvovanosti.

INKLUZIVNOST

Vulnarabilne grupe učenika nisu bile isključene iz sistema obrazovanja u ovom periodu ni na koji način.

Pročitajte još...

Nj.e Đeung Li: Prosveta prioritet u saradnji Srbije i Južne Koreje

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić razgovarao je sa Nj.e Đeung Lijom, ambasadorom Republike Koreje u...

Evropska komisija: Srbija u inovacijama napreduje brže od proseka EU

Rast performansi Republike Srbije u oblasti inovacija iznosi 15,6 odsto u periodu od 2015. do 2022. godine, i viši je od prosečnog rasta u...

Startovao jedinstveni informacioni sistem prosvete

Portal na kojem su podaci iz Jedinstvenog informacionog sistema prosvete Srbije (JISP), sa svim informacijama o ustanovama i zaposlenima unutar obrazovnog sistema Srbije, kao...

Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Kolevka inženjera budućnosti

Poslednjih godina Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu unapredio je kvalitet i atraktivnost studijskih programa i prilagodio ih globalnim trendovima kako bi se studentima otvorio...

Sistemska ekološka edukacija dece i mladih važna za budućnost

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović razgovarala je danas sa potpredsednikom Vlade i ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Brankom Ružićem o sistemskoj ekološkoj...

Novi put do kvalifikacije i posla

Priznavanje prethodnog učenja (PPU) predstavlja mogućnost da se odraslima, koji iz različitih razloga nisu završili školovanje, procene i priznaju znanja i veštine stečene kroz...

Vlada Srbije usvojila Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas na sednici Vlade usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike...

300 prosvetnih radnika završilo obuku o prepoznavanju i postupanju u slučaju diskriminacije

U proteklih godinu dana 300 prosvetnih radnika iz 60 predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola širom Srbije, prošlo je obuku o prepoznavanju i preduzimanju...

Više...

Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike u Vladi Srbije

Zajednička energetska budućnost

Saradnja sa EU u oblasti energetike je važna i nezavisno od energetske krize, bila je važna i pre krize, kao što će biti važna...

Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED

Reforme su jedini dobar odgovor na krizu

Krupne promene i potresi na svetskom nivou, poput pandemije korona virusa, rata u Ukrajini, sveprisutne inflacije ali globalnih ekoloških problema, jesu izazovi čiji bi...

Berge Brende, Predsednik Svetskog ekonomskog foruma

Biotech za svetliju budućnost

Biotehnologija se ubrzano širi kroz modernizaciju industrija i transformaciju sektora – podržavajući rast i stvarajući na stotine hiljada poslova, kako neposredno tako i posredno....

Nj.E. Jahel Vilan, Izraelski ambasador u Srbiji

Prijatelji koji se povremeno ne slažu

Nedavno sam se susreo sa predsednikom Vučićem i bio sam impresioniran i ganut njegovom ličnom posvećenošću komemoraciji Starog sajmišta, i ulozi koju Jevreji vekovima...

Vesti

Roboti pomažu zaposlenima u bolnici u Sloveniji

Slovenačka Opšta bolnica u Slovenj Gradecu ima dva robota koja pomažu radnicima bolnice u fizički zahtevnijim poslovima. Bolnica je, naime,...

Na Samitu u Tirani deklaracijom potvrđena perspektiva članstva Zapadnog Balkana u EU

Lideri Evropske unije i država članica potvrdili su u Deklaraciji iz Tirane potpunu i nedvosmislenu opredeljenost perspektivi članstva Zapadnog...

NBS očekuje ubrzan pad inflacije naredne godine

Viceguvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Ana Ivković izjavila je da je dve trećine iznosa inflacije u Srbiji posledica prelivanja...

Ambasador Šmid: Srpski izvoz IT usluga u Švajcarsku vredniji od izvoza roba

Srbija je postala neto izvoznik IT usluga u Švajcarsku, a vrednost te razmene nadmašuje vrednost trgovinske razmene u dobrima...

Ambasador Japana uručio priznanja za doprinos promociji japanske kulture

U Rezidenciji ambasadora Japana, Nj.e. Kacumata Takahiko, ambasador je uručio pet novih „Priznanja ambasadora Japana" za 2022. godinu za...