Mapa sajta

Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije

Nijedan nastavni dan nije propušten


Uprkos izazovima pandemije Srbija je bila među retkim zemljama koje su bez odlaganja omogućila učenicima na svim nivoima obrazovanja da prate nastavu od početka školske godine onlajn. Verujemo da ćemo školsku godinu okončati jednako uspešno

„Najvažnije nam je da sačuvamo zdravlje i bezbednost dece i svih zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja“, kaže Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To je ključna misao vodilja koja će odrediti i na koji način će se organizovati kako nastava u ovoj školskoj godini tako i povratak u školske klupe na jesen. Zahvaljujući požrtvovanosti prosvetnih radnika ali i kompanija i đaci koji pohađaju nastavu u dualnom obrazovanju imali su prilike da isprate sve nastavne jedinice koje se inače obavljaju u kompanijama.

Zahvaljujući podršci donatora i angažovanju ministarstva, nastavu mogu nesmetano da prate i deca iz posebno ranjivih grupa.

Koliko se obrazovni system pokazao otpornim na izazove kovid 19?

Prosvetni sistem je u potpunosti odgovorio na nove i iznenadne okolnosti koje je nametnula pandemija koronavirusa i pokazao veliku fleksibilnost. Podsetiću vas da smo jedna od retkih zemalja u Evropi, a jedina u regionu koja je bez odlaganja omogućila učenicima na svim nivoima obrazovanja da prate nastavu od početka školske godine. Nijedan nastavni dan nije propušten. Nastava se odvija u kontinuitetu po utvrđenim modelima i u ovim teškim i nepredvidivim uslovima nikome nije uskraćeno pravo na obrazovanje. U ovoj situaciji, svi u sistemu – učenici, prosvetni radnici i vannastavno osoblje, pokazali su visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i požrtvovanosti.

Šta su vaši ključni ciljevi kada je u pitanju uspešan završetak ove školske godine?

Naš cilj je da uspešno okončamo i ovu školsku godinu i realizujemo sve planirane i predviđene aktivnosti, počev od onih upisnih do izmene zakonske regulative i drugih reformskih poteza. Međutim, ovog trenutka, najvažnije je da sačuvamo zdravlje i bezbednost dece i svih zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Pokazalo se do sada da obrazovne ustanove nisu mesto transmisije virusa, jer se svi u tom sistemu pridržavaju propisanih epidemioloških mera.

Voleo bih da svako dete u Srbiji, i u njenim najudaljenijim delovima, ima mogućnost da koristi najsavremeniju opremu.

U međuvremenu smo doživeli značajnu digitalizaciju u obrazovnom sistemu. Koliko je danas obrazovnih ustanova opremljeno najmodernijim e učilima?

Voleo bih da svako dete u Srbiji, i u njenim najudaljenijim delovima, ima mogućnost da koristi najsavremeniju opremu. Zbog toga je važno održati kontinuitet reformskih procesa i nastaviti unapređivanje prosvete i nauke u skladu sa savremenim svetskim tendencijama. Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnoloških razvoja nastoji da kroz različite projekte i u saradnji sa partnerima u što većem obimu digitalizuje ceo sistem, ali i da poboljša proces učenja i poveća učeničke i nastavničke veštine i digitalne kompetencije. U planu je da se u drugom polugodištu ove školske godine opremi još 10.000 digitalnih učionica, kao i da se za narednu školsku godinu obezbedi još 11.500 digitalnih učionica.

Branko Ruzic

Planirano je i da se obnovi oprema u računarskim kabinetima kako bi učenici koristili savremenije računare. Osim toga, prošle godine započeta je digitalizacija završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, dok ćemo ove godine taj proces dodatno unaprediti. Kao što znate, digitalizacija osim opremanja kabineta IT opremom podrazumeva, između ostalog, i razvijanje novih elektronskih usluga koje našim građanima štede vreme. Usluga e-upis, tako omogućava olakšan upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole, kao i upis na srednje škole i fakultete.

Kakvi su vaši planovi kada su u pitanju pripreme za iduću školsku godinu? Da li će i dalje deo sadržaja biti online?

Prerano je govoriti na ovu temu. Organizacija nastave zavisiće pre svega od epidemološke situacije. Očekujemo da masovna imunizacija i sprovođenje epidemioloških mera dovedu do normalizacije svih segmenata života, uključujući i nastavu i proces obrazovanja. Dakle, kada će se svi nastavnici i đaci vratiti u svoje učionice zavisiće isključivo od epidemiološke situacije koju svakodnevno pratimo u sardnji sa Kriznim štabom i nadležnim institucijama. Tokom pandemije virusa Kovid 19 svi su imali prilike da se uvere u mogućnosti koje pruža onlajn nastava, te da će se takav vid nastave sigurno primenjivati u određenim okolnostima.

Državna matura predstavlja ozbiljnu promenu u obrazovnom sistemu. Zato smo odložili njenu primenu dok sve ne bude u potpunosti spremno

Kolko su ranjive grupe dece bile obuhvaćene online nastavom i kako će ona uspeti da nadoknade zaostatak u školovanju?

Jedan od prioriteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da obrazovanje bude podjednako dostupno za sve učenike. Vulnarabilne grupe učenika nisu bile isključene iz sistema obrazovanja u ovom periodu ni na koji način. Za malobrojne učenike koji nisu imali mogućnost da prate nastavu na daljinu nastavnici i stručni saradnici obezbeđivali su nastavne materijale i po potrebi ih dostavljali učenicima u naseljima gde žive.

Kako bi se omogućila veća dostupnost obrazovanja sprovodi se i projekat „Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“ koji će biti realizovan u 30 lokalnih samouprava. U okviru ove inicijative biće osnovane „digitalne biblioteke“ i „klubovi za učenje“ sa 1.800 tableta u 30 odabranih škola. Osim toga, 900 nastavnika koji rade u tim školama će dobiti priliku da osnaže svoje kapacitete. Od toga će korist imati najmanje 12.000 dece. Drugi fokus biće obezbeđivanje psihološko-socijalne podrške učenicima iz romske populacije. Ovaj projekat sprovode UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sredstva je kroz bespovratnu pomoć obezbedila Evropska unija.

Kako se odvijala nastava u dualnom obrazovanju s obzirom da je u samim kompanijama bilo dosta proizvodnih zastoja?

Omogućili smo i učenicima četvorogodišnjih i trogodišnjih profila srednjih stručnih škola, koji nisu bili u mogućnosti da zbog epidemiološke situacije obave praksu, da stiču praktična znanja na daljinu. Osim toga, intenzivnim aktivnostima, kroz pripremu video-materijala i emitovanjem tih materijala na portalu RTS Planeta, učenicima u dualnom obrazovanju omogućeno je da dobiju znanja o učenju kroz rad u uslovima kada je bilo nemoguće ostvariti odlazak u kompanije.

Do kraja prošle godine snimljeno je 1.200 lekcija, od kojih se 764 nalaze u Nacionalnoj onlajn bazi lekcija za dualne obrazovne profile, koja je kreirana za osam područja rada.

Nastavnici iz srednjih stručnih škola i instruktori iz kompanija zajedno su snimali časove. Na poziv škola odazvao se značajan broj kompanija koje inače sarađuju sa školama u realizaciji učenja kroz rad. Kompanije koje posluju u Srbiji su pokazale visok nivo društvene odgovornosti i odazvale se pozivu Ministarstva i direktora škola kako bi u svojim prostorijama uz licencirane instruktore bilo realizovano snimanje nastave.

Kompanije koje posluju u Srbiji su pokazale visok nivo društvene odgovornosti i odazvale se pozivu Ministarstva i direktora škola kako bi u svojim prostorijama uz licencirane instruktore bilo realizovano snimanje nastave u dualnom obrazovanju.


Koliko su dugoročni planovi ministarstva trpeli zbog kovid 19?

Zbog epidemije virusa Kovid 19 došlo je do promene u organizaciji vaspitno-obrazovno rada, ali smo sve aktivnosti, kao što su upis u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i fakultete organizovali po planu u ovim izmenjenim okolnostima. Kao i u drugim segmentima društva, došlo je do neznatnih pomeranja rokova, što nije dugoročno i značajnije uticalo na sam tok obrazovno-vaspitnog procesa. Uprkos tome, završena je i usvojena Strategija nauke i tehnološkog razvoja „Moć znanja“, dok će Strategija razvoja obrazovanja do 2027. godine biti uskoro usvojena. Pripremljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji će omogućiti povratak Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) u punopravno članstvo Evropske asocijacije za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i Zakon o studentskom organizovanju koji se po prvi put usvaja u Srbiji.

Kako će se to reflektovati na neke od planova na primer za uvođenje državne mature?

Državna matura predstavlja ozbiljnu promenu u obrazovnom sistemu. Ne samo zbog postojeće epidemiološke situacije, već i zbog neophodnih temeljnih priprema koje su neophodne za njeno uvođenje u obrazovni sistem formirao sam Komisiju za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature. Ta komisija će u kontinuitetu i pažljivo pratiti pripremu svaku od faza državne mature, koja će biti odložena. Do uvođenja državne mature posebna pažnja biće posvećena podrobnom informisanju učenika i roditelja, nastavnika i drugih predstavnika stručne javnosti o značaju mature, kao i o svim novinama u zakonskoj i podzakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast.

REFORME

Važno održati kontinuitet reformskih procesa i nastaviti unapređivanje prosvete i nauke u skladu sa savremenim svetskim tendencijama

ODGOVORNOST

Svi u sistemu – učenici, prosvetni radnici i vannastavno osoblje, pokazali su visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i požrtvovanosti.

INKLUZIVNOST

Vulnarabilne grupe učenika nisu bile isključene iz sistema obrazovanja u ovom periodu ni na koji način.

Pročitajte još...

Novi put do kvalifikacije i posla

Priznavanje prethodnog učenja (PPU) predstavlja mogućnost da se odraslima, koji iz različitih razloga nisu završili školovanje, procene i priznaju znanja i veštine stečene kroz...

Saradnja Srbije i SAD u oblasti obrazovanja i nauke

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić razgovarao je sa ambasadorom SAD u Srbiji Entonijem Godfrijem o...

winsedswiss: world institute of service education

– celoživotno obrazovanje kao ključ karijernog uspeha Tradicionalni koncepti obrazovanja širom sveta sve više ustupaju mesto takozvanom celoživotnom obrazovanju kao modelu koji kroz različite faze...

Potpisan sporazum o saradnji o Nemačkoj školi u Beogradu

Prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i ambasador Nemačke Tomas Šib potpisali su danas Sporazum o saradnji o...

Izvoz IT sektora Srbije blizu dve milijarde evra

U Naučno-tehnološkom parku Beograd potpisan je Sporazuma između Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije (IVI), Grada Beograda i Parking servisa. Izvoz u IT sektoru srpske...

Uspešno završena budžetska podrška obrazovanju, 6.5 miliona eura za reformu obrazovanja

Evropska unija je isplatila treću tranšu od 6,5 miliona evra za uspešno sprovođenje reformi u obrazovanju koje je Srbija ostvarila u periodu od 2019....

Olivera Gvozdenov, Ernst Klett i Radoslav Veselinović, Galeb

Obrazuju zavarivače za čitav svet

Saradnja „Klett EDU“ i „Galeb“ grupe započeta je u 2019. godini profesionalnom obukom iz multidisciplinarne mehatronike. U toku te saradnje zaključeno je da je...

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije

Branko Ružić Ministar od oktobra 2020.g. Adresa: Nemanjina 22–26, Beograd Tel: +381 113 6 13734 E-mail: [email protected] Website: www.mpn.gov.rs Social:

Više...

Branko Milutinović, CEO, Nordeus

Šta me drži budnim

Sa Četvrtom industrijskom revolucijom nama se u Srbiji pružila šansa da se po prvi put ravnopravno takmičimo na svetskom tržištu digitalnih proizvoda i usluga...

Nj.E. Aleksandar Bocan-Harčenko, Ambasador Rusije u Srbiji

Dijalog u BiH neophodan, kancelarija visokog predstavnika zastarela

Nije potrebna lupa kako bi se videlo da nije rukovodstvo bosanskih Srba izazvalo kriznu situaciju u Bosni i Hercegovini, a još manje Srbija i...

prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednice Vlade Srbije i ministarke rudarstva i energetike

Ova godina je prekretnica u našoj energetskoj tranziciji

Za budućnost Srbije važno da u energetskoj tranziciji ne bude pasivni posmatrač, već aktivan učesnik u kojem ceo svet teži zelenoj energetici, održivom razvoju...

Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Kao društvo smo obavezni ženama da obezbedimo bolji život

Dosledna primena zakona, jačanje lokalnih kapaciteta, rad na promeni svesti u pristupu prema problemima sa kojima se nose žene – sve su to važni...

Vesti

Završena druga faza međustranačkog dijaloga sa Narodnom skupštinom

Kofasilitatori procesa, poslanici Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, bivši poslanici Knut Flekenštajn i Eduard Kukan i predsednik...

Specijalni predstavnik EU Lajčak i zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Eskobar posetiće Srbiju

Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Eskobar u poseti Srbiji Specijalni predstavnik Evropske...

EIB ulaže 500.000 evra bespovratnih sredstava za održivu budućnost javnog prevoza u Nišu

Evropska investiciona banka (EIB) potpisala je sporazum o saradnji sa gradom Nišom za finansiranje izrade plana održivog javnog prevoza,...

Kandidatura Beograda za međunarodnu izložbu – EXPO 2027

Vlada Republike Srbije saopštila je da je Ambasada Republike Srbije u Parizu predala pismo kandidature za domaćina Međunarodne specijalizovane...

Bač uskoro na mapi UNESCO-a

Tvrđava u Baču predstavlja najznačajnije i najbolje očuvano srednjevekovno utvrđenje na području Vojvodine. Lokalitet, na kome je tvrđava izgrađena,...