Mapa sajta

Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije

Nijedan nastavni dan nije propušten


Uprkos izazovima pandemije Srbija je bila među retkim zemljama koje su bez odlaganja omogućila učenicima na svim nivoima obrazovanja da prate nastavu od početka školske godine onlajn. Verujemo da ćemo školsku godinu okončati jednako uspešno

„Najvažnije nam je da sačuvamo zdravlje i bezbednost dece i svih zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja“, kaže Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To je ključna misao vodilja koja će odrediti i na koji način će se organizovati kako nastava u ovoj školskoj godini tako i povratak u školske klupe na jesen. Zahvaljujući požrtvovanosti prosvetnih radnika ali i kompanija i đaci koji pohađaju nastavu u dualnom obrazovanju imali su prilike da isprate sve nastavne jedinice koje se inače obavljaju u kompanijama.

Zahvaljujući podršci donatora i angažovanju ministarstva, nastavu mogu nesmetano da prate i deca iz posebno ranjivih grupa.

Koliko se obrazovni system pokazao otpornim na izazove kovid 19?

Prosvetni sistem je u potpunosti odgovorio na nove i iznenadne okolnosti koje je nametnula pandemija koronavirusa i pokazao veliku fleksibilnost. Podsetiću vas da smo jedna od retkih zemalja u Evropi, a jedina u regionu koja je bez odlaganja omogućila učenicima na svim nivoima obrazovanja da prate nastavu od početka školske godine. Nijedan nastavni dan nije propušten. Nastava se odvija u kontinuitetu po utvrđenim modelima i u ovim teškim i nepredvidivim uslovima nikome nije uskraćeno pravo na obrazovanje. U ovoj situaciji, svi u sistemu – učenici, prosvetni radnici i vannastavno osoblje, pokazali su visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i požrtvovanosti.

Šta su vaši ključni ciljevi kada je u pitanju uspešan završetak ove školske godine?

Naš cilj je da uspešno okončamo i ovu školsku godinu i realizujemo sve planirane i predviđene aktivnosti, počev od onih upisnih do izmene zakonske regulative i drugih reformskih poteza. Međutim, ovog trenutka, najvažnije je da sačuvamo zdravlje i bezbednost dece i svih zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Pokazalo se do sada da obrazovne ustanove nisu mesto transmisije virusa, jer se svi u tom sistemu pridržavaju propisanih epidemioloških mera.

Voleo bih da svako dete u Srbiji, i u njenim najudaljenijim delovima, ima mogućnost da koristi najsavremeniju opremu.

U međuvremenu smo doživeli značajnu digitalizaciju u obrazovnom sistemu. Koliko je danas obrazovnih ustanova opremljeno najmodernijim e učilima?

Voleo bih da svako dete u Srbiji, i u njenim najudaljenijim delovima, ima mogućnost da koristi najsavremeniju opremu. Zbog toga je važno održati kontinuitet reformskih procesa i nastaviti unapređivanje prosvete i nauke u skladu sa savremenim svetskim tendencijama. Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnoloških razvoja nastoji da kroz različite projekte i u saradnji sa partnerima u što većem obimu digitalizuje ceo sistem, ali i da poboljša proces učenja i poveća učeničke i nastavničke veštine i digitalne kompetencije. U planu je da se u drugom polugodištu ove školske godine opremi još 10.000 digitalnih učionica, kao i da se za narednu školsku godinu obezbedi još 11.500 digitalnih učionica.

Branko Ruzic

Planirano je i da se obnovi oprema u računarskim kabinetima kako bi učenici koristili savremenije računare. Osim toga, prošle godine započeta je digitalizacija završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, dok ćemo ove godine taj proces dodatno unaprediti. Kao što znate, digitalizacija osim opremanja kabineta IT opremom podrazumeva, između ostalog, i razvijanje novih elektronskih usluga koje našim građanima štede vreme. Usluga e-upis, tako omogućava olakšan upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole, kao i upis na srednje škole i fakultete.

Kakvi su vaši planovi kada su u pitanju pripreme za iduću školsku godinu? Da li će i dalje deo sadržaja biti online?

Prerano je govoriti na ovu temu. Organizacija nastave zavisiće pre svega od epidemološke situacije. Očekujemo da masovna imunizacija i sprovođenje epidemioloških mera dovedu do normalizacije svih segmenata života, uključujući i nastavu i proces obrazovanja. Dakle, kada će se svi nastavnici i đaci vratiti u svoje učionice zavisiće isključivo od epidemiološke situacije koju svakodnevno pratimo u sardnji sa Kriznim štabom i nadležnim institucijama. Tokom pandemije virusa Kovid 19 svi su imali prilike da se uvere u mogućnosti koje pruža onlajn nastava, te da će se takav vid nastave sigurno primenjivati u određenim okolnostima.

Državna matura predstavlja ozbiljnu promenu u obrazovnom sistemu. Zato smo odložili njenu primenu dok sve ne bude u potpunosti spremno

Kolko su ranjive grupe dece bile obuhvaćene online nastavom i kako će ona uspeti da nadoknade zaostatak u školovanju?

Jedan od prioriteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da obrazovanje bude podjednako dostupno za sve učenike. Vulnarabilne grupe učenika nisu bile isključene iz sistema obrazovanja u ovom periodu ni na koji način. Za malobrojne učenike koji nisu imali mogućnost da prate nastavu na daljinu nastavnici i stručni saradnici obezbeđivali su nastavne materijale i po potrebi ih dostavljali učenicima u naseljima gde žive.

Kako bi se omogućila veća dostupnost obrazovanja sprovodi se i projekat „Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“ koji će biti realizovan u 30 lokalnih samouprava. U okviru ove inicijative biće osnovane „digitalne biblioteke“ i „klubovi za učenje“ sa 1.800 tableta u 30 odabranih škola. Osim toga, 900 nastavnika koji rade u tim školama će dobiti priliku da osnaže svoje kapacitete. Od toga će korist imati najmanje 12.000 dece. Drugi fokus biće obezbeđivanje psihološko-socijalne podrške učenicima iz romske populacije. Ovaj projekat sprovode UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sredstva je kroz bespovratnu pomoć obezbedila Evropska unija.

Kako se odvijala nastava u dualnom obrazovanju s obzirom da je u samim kompanijama bilo dosta proizvodnih zastoja?

Omogućili smo i učenicima četvorogodišnjih i trogodišnjih profila srednjih stručnih škola, koji nisu bili u mogućnosti da zbog epidemiološke situacije obave praksu, da stiču praktična znanja na daljinu. Osim toga, intenzivnim aktivnostima, kroz pripremu video-materijala i emitovanjem tih materijala na portalu RTS Planeta, učenicima u dualnom obrazovanju omogućeno je da dobiju znanja o učenju kroz rad u uslovima kada je bilo nemoguće ostvariti odlazak u kompanije.

Do kraja prošle godine snimljeno je 1.200 lekcija, od kojih se 764 nalaze u Nacionalnoj onlajn bazi lekcija za dualne obrazovne profile, koja je kreirana za osam područja rada.

Nastavnici iz srednjih stručnih škola i instruktori iz kompanija zajedno su snimali časove. Na poziv škola odazvao se značajan broj kompanija koje inače sarađuju sa školama u realizaciji učenja kroz rad. Kompanije koje posluju u Srbiji su pokazale visok nivo društvene odgovornosti i odazvale se pozivu Ministarstva i direktora škola kako bi u svojim prostorijama uz licencirane instruktore bilo realizovano snimanje nastave.

Kompanije koje posluju u Srbiji su pokazale visok nivo društvene odgovornosti i odazvale se pozivu Ministarstva i direktora škola kako bi u svojim prostorijama uz licencirane instruktore bilo realizovano snimanje nastave u dualnom obrazovanju.


Koliko su dugoročni planovi ministarstva trpeli zbog kovid 19?

Zbog epidemije virusa Kovid 19 došlo je do promene u organizaciji vaspitno-obrazovno rada, ali smo sve aktivnosti, kao što su upis u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i fakultete organizovali po planu u ovim izmenjenim okolnostima. Kao i u drugim segmentima društva, došlo je do neznatnih pomeranja rokova, što nije dugoročno i značajnije uticalo na sam tok obrazovno-vaspitnog procesa. Uprkos tome, završena je i usvojena Strategija nauke i tehnološkog razvoja „Moć znanja“, dok će Strategija razvoja obrazovanja do 2027. godine biti uskoro usvojena. Pripremljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji će omogućiti povratak Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) u punopravno članstvo Evropske asocijacije za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i Zakon o studentskom organizovanju koji se po prvi put usvaja u Srbiji.

Kako će se to reflektovati na neke od planova na primer za uvođenje državne mature?

Državna matura predstavlja ozbiljnu promenu u obrazovnom sistemu. Ne samo zbog postojeće epidemiološke situacije, već i zbog neophodnih temeljnih priprema koje su neophodne za njeno uvođenje u obrazovni sistem formirao sam Komisiju za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature. Ta komisija će u kontinuitetu i pažljivo pratiti pripremu svaku od faza državne mature, koja će biti odložena. Do uvođenja državne mature posebna pažnja biće posvećena podrobnom informisanju učenika i roditelja, nastavnika i drugih predstavnika stručne javnosti o značaju mature, kao i o svim novinama u zakonskoj i podzakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast.

REFORME

Važno održati kontinuitet reformskih procesa i nastaviti unapređivanje prosvete i nauke u skladu sa savremenim svetskim tendencijama

ODGOVORNOST

Svi u sistemu – učenici, prosvetni radnici i vannastavno osoblje, pokazali su visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i požrtvovanosti.

INKLUZIVNOST

Vulnarabilne grupe učenika nisu bile isključene iz sistema obrazovanja u ovom periodu ni na koji način.

Pročitajte još...

Vlada Srbije usvojila Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas na sednici Vlade usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike...

Sistemska ekološka edukacija dece i mladih važna za budućnost

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović razgovarala je danas sa potpredsednikom Vlade i ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Brankom Ružićem o sistemskoj ekološkoj...

Naučni instituti u Srbiji dobijaju više od 14 miliona evra

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i predstavnici šest naučnoistraživačkih instituta potpisali su Memorandum o razumevanju u cilju pružanja podrške procesu transformacije...

Javna rasprava o nacrtu Strategija obrazovanja do 2030. godine

Nakon konsultacija sa stručnom javnošću o nacrtu Strategije obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine koje su održane tokom prošle godine, Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog...

NALED predstavlja prvu Sivu knjigu inovacija

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, zajedno sa Vladom Srbije, predstaviće 20. aprila prvu Sivu knjigu inovacija, specijalizovanu publikaciju NALED-a pripremljenu u okviru projekta...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije

Marija Obradović Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije od oktobar 2020.g. Adresa: Birčaninova 6, Beograd Tel: +381 1136 13654 E-mail: [email protected] Website: www.mduls.gov.rs Social:

Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Magija je u rukama nastavnika

Zahvaljujući posvećenosti nastavnika, omogućeno je emitovanje hiljada časova nastave, kao i priloga za decu i učenike u našim obrazovnim ustanovama. Ovo ne bi bilo...

Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Kolevka inženjera budućnosti

Poslednjih godina Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu unapredio je kvalitet i atraktivnost studijskih programa i prilagodio ih globalnim trendovima kako bi se studentima otvorio...

Više...

Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine

Održavanje optimizma

Tačno je da smo nameravali da pre letnje pauze budemo domaćini trećeg formalnog sastanka na visokom nivou između dva lidera u Briselu – što...

Monsinjor Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit

Prava vera je vapaj za zajedništvom

„Kad sam došao u Beograd, u javnosti, u javnim susretima i na prijemima osećao sam se kao crna ovca. Tolike oči uvek su me...

Tatjana Matić, Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija

Potencijal za razvoj poštanskih usluga je veliki

Ulaganjem u pouzdane veb platforme poštanskih operatora za e-trgovinu, izgradnju logističkih kapaciteta, nabavku dostavnih vozila, ali i u otvaranje novih paket šopova i postavljanje...

Majo Mićović, predsednik SSCC

Švajcarske investicije u Srbiji rastu

Čvrsto verujem da u narednom periodu Srbiju očekuje povećanje obima švajcarskih investicija uprkos ekonomski turbulentnim vremenima. O tome govori i nedavna poseta generalnog direktora...

Vesti

Ambasador Japana prisustvovao ceremoniji prve isporuke guma Tojo tajers proizvedenih u Indjiji

Ambasador Kacumata prisustvovao je ceremoniji koju je organizovala kompanija „Tojo tajers Srbija“ povodom prve isporuke 500 guma proizvedenih u...

Ambasador Kristofer Hil: Želimo Srbiju ne samo kao prijatelja, već i kao saveznika

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kristofer Hil odgovarao je na pitanja koja su mu građani postavljali na društvenim...

Švajcarska vojska helikopterima prenosi vodu žednim životinjama

Helikopteri švajcarske vojske angažovani su da prenesu vodu hiljadama žednih životinja na farmama tokom toplog leta. Nedostatak padavina ove godine...

Rekordan broj srpskih turista letuje u Hrvatskoj

Broj gostiju iz Srbije koji letuju u Hrvatskoj ove godine za 60 odsto je veći nego prošle godine u...

Ambasador Jorgos Dijakofotakis: Grčka ne menja stav i neće priznati Kosovo

Grčka ne menja svoj stav i neće priznati Kosovo, kaže grčki ambasador Jorgos Dijakofotakis i ističe da pritisak na...