Sitemap

Aleksandar Ljubić, Izvršni direktor Saveta stranih investitora

Mi trčimo maraton

Za mene je najveći izazov kako na pravi način predstaviti predloge koje FIC zagovara tako da oni u Vladi Srbije budu shvaćeni kao naš doprinos stvaranju još bolje investicione klime i otvaranju prostora za ubrzani privredni rast. Mi nismo sprinteri, nego maratonci, koji su doneli odluku da rade u Srbiji i imaju nameru da tu i ostanu

Izvršni direktor Saveta stranih investitora (FIC), Aleksandar Ljubić, novo je lice izvršne kancelarije ovog poslovnog udruženja, sa bogatim iskustvom rada u privatnom i javnom sektoru. Zato smo ga na početku razgovora prvo pitali koliko je u njegovom dosadašnjem radu „Bela knjiga“ bila referentan izvor informacija o poslovnom okruženju?

„’Bela knjiga’ je za nas u Vladi Srbije, u vreme kada sam radio kao državni sekretar u Ministarstvu privrede, bila važan dokument koji je upućivao na to šta bi u institucionalnom okviru i praksi trebalo promeniti da bi poslovanje svih investitora – i stranih i domaćih – bilo olakšano. Svako ko je želeo da se bavi privredom morao je da obrati pažnju na ovaj dokument jer su u njemu bili dati predlozi kako uskladiti poslovanje u Srbiji u skladu sa standardima u Evropi“, kaže Ljubić. „Zato su ministarstva privrede, finansija i sva druga ministarstva koja se bave ovom problematikom u stalnoj komunikaciji sa Savetom“.

Kada ste u Vladi, vi imate iskustvo u koncipiranju zakona i koristite rad radnih grupa i javnu raspravu da biste prikupili komentare na predlog koji ste dali, ali sve to nije dovoljno, jer se tek kroz primenu vide prepreke koje je potrebno otkloniti, i tu je iskustvo privrede, koje FIC daje, dragoceno, objašnjava Ljubić. „Iz iskustva mog rada u privredi za mene su predlozi dati u ’Beloj knjizi’ bili izuzetno relevantni, jer je u poslu važno da administrativne prepreke i nejednaka primena propisa budu svedeni na minimum“.

Šta su, po vašem mišljenju, najvažnije pretpostavke za kvalitetan dijalog privatnog i javnog sektora?

– U komunikaciji sa Vladom Srbije, FIC kreće od pozicionih papira koje su pripremili njegovi članovi i koji su zasnovani na iskustvu poslovanja u drugim zemljama iz evropskog miljea i iskustvu rada u Srbiji. Predlozi dati u ovim dokumentima nisu lobističke prirode i ne zagovaraju rešenja koja bi išla u korist jednoj kompaniji ili grupaciji, već su osmišljeni tako da unaprede poslovni ambijent za sve učesnike. Ujednačavanje propisa sa evropskim standardima pruža investitorima osećaj sigurnosti u Srbiji, jer imaju uslove poslovanja kao u svojim matičnim državama ili na drugim razvijenim tržištima, u Austriji, Švajcarskoj ili Kini i Japanu.

FIC ukazuje na potrebu usaglašavanja propisa i praksi u Srbiji sa evropskim praksama i tako doprinosi napretku Srbije u procesu evrointegracija

Šta smatrate najvećim izazovom u ovom poslu?

– Sa iskustvom iz javnog i privatnog sektora, mislim da sa mesta izvršnog direktora Saveta mogu da doprinesem stvaranju mosta, odnosno još bolje komunikacije između države i FIC. Savet isključivo promoviše stavove i predloge koji predstavljaju zajednički imenitelj većine njegovih članica.

To je izvor snage udruženja, jer ono nije glas jednog društva ili grupe društava, već jedinstveni glas više od sto privrednih subjekata čije poslovanje zavisi od razvoja i rasta celokupnog srpskog tržišta.

Mi smo ta prva linija koja ukazuje državi da postoje određeni izazovi u institucionalnom okviru ili praksi koje bi trebalo otkloniti. Pritom, mi ne kritikujemo, nego nudimo rešenja za prevazilaženje uočenih izazova i jasno nam je da određene promene traže vreme. Nama je bitna želja Vlade da poboljša uslove poslovanja i mi je i vidimo.

Pored dijaloga sa Vladom, FIC održava komunikaciju i sa mnogim drugim međunarodnim i domaćim akterima.

– Razmena iskustava je izuzetno bitna i mi koristimo svaku priliku da podelimo svoja razmišljanja, pre svega sa međunarodnim finansijskim institucijama i sa predstavnicima Evropske delegacije. Specifičnost FIC-a je da je on nezavisna organizacija, za razliku od drugih udruženja i komora koje su vezani za jednu zemlju ili instituciju. Upravo takva pozicija čini FIC cenjenim sagovornikom kojeg žele da saslušaju mnogi partneri.

Broj članova FIC, njihova ekonomska snaga i učešće u BDP-u Srbije konstantno rastu. O kojim brojevima danas govorimo?

– U članstvu Saveta danas je oko 120 kompanija koje su investirale više od 33 milijarde evra i zapošljavaju više od 100.000 ljudi. To je izuzetan rast u odnosu na 2003. godinu kada je nivo investicija kompanija u SSI bio oko 150 miliona evra investicija i kada su naše kompanije članice zapošljavale oko 3.160 ljudi. Savet stalno povećava svoje članstvo jer u Srbiju konstantno dolaze novi investitori.

Da li je ovako moćna organizacija već sama po sebi dovoljan magnet za privlačenje novih članova?

– Savet je organizacija sa velikim ugledom. Mnoge naše članice istovremeno su i članice drugih poslovnih udruženja, ali im upravo članstvo u FIC omogućava specifičan način delovanja. Svake godine predstavljanju rezultata „Bele knjige“ prisustvuju najviši predstavnici države, i to je jedinstvena mogućnost za razmenu iskustava i mišljenja između Vlade i članica FIC i otvaranja novih perspektiva za stvaranje konkurentnog poslovnog ambijenta.

Takođe, FIC je jedina organizacija koja ima uspostavljen institucionalni kanal komunikacije sa Vladom kroz našu zajedničku radnu grupu sa Vladom, koja radi na unapređenju primene preporuka iz „Bele knjige“ Saveta i kojom predsedava predsednik Vlade Srbije.

Pored „Bele knjige“, koje kanale komunikacije Savet razvija u dijalogu sa javnošću i unutar članstva?

– Glavni kanal komunikacije članstva su odbori, kojih je 11 i kroz koji članice, oslanjajući se na sopstvenu ekspertizu, rade na analizi institucionalnog okruženja i praksi i razvijaju predloge koji postaju deo sadržaja „Bele knjige“. Pored toga, Savet za članice organizuje različite skupove sa značajnim temama, kao što je na primer početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je donet u skladu sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), gde su naše članice imale prilike da u direktnom kontaktu s predstavnicima Ministarstva pravde i Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti porazgovaramo o nedoumicama u vezi s primenom zakona koji se odnosi na mnoge naše članice. Preko Linkedin naloga i vebsajta pružamo članicama informacije koje priprema Izvršna kancelarija.

STANDARDI

Članice saveta su kompanije koje donose visoke standarde poslovanja i rada i zaposlenima omogućavaju dobre uslove rada i života

MOTIVACIJA

Želja svih nas je da učinimo Srbiju odličnim mestom za investiranje, za poslovanje i za život

NEPRISTRASNOST

„Bela knjiga“ nije glas jednog društva ili grupe društava, već jedinstven glas više od sto privrednih subjekata čije poslovanje zavisi od razvoja i rasta celokupnog srpskog tržišta

Više...

Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Novi izazovi – stari prtljag

U Srbiji, za sada, ne postoji visok rizik od krize javnog duga, niti od bankarske krize, ali pred njom se nalaze nerešeni sistemski problemi,...

prof. dr Zorana Mihajlović, Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Rudarstvo ima ozbiljan razvojni potencijal

Vrednost mineralnog bogatstva Srbije iznosi više od 200 milijardi dolara i to bogatstvo treba da se koristi na održiv način – da doprinosi ekonomskom...

Prof. dr Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda Srbije

Zalog za budućnost

Donošenjem novog unapređenog i savremenog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i čitavog seta novih podzakonskih akata i uvođenjem elektronskog rudarstva povećaće se sigurnost...

Branko Zečević, predsednik Geološko-rudarske asocijacije Srbije (GRAS)

Sa novim rudnicima stižu i nove tehnologije

Ako bude usvojena verzija izmena Zakona o rudarstvu bude konačno i usvojena, dobićemo jedan od najboljih zakona u Evropi i svetu. To je jedan...

Vesti

Poznati svetski modni dizajner Filip Plejn u poseti domaćoj firmi Luss Textile

Poznati svetski modni dizajner Filip Plejn, osnivač kompanije Philipp Plein International Group, posetio je domaću firmu Luss Textile u...

Tamara Klarić i Bogdan Stevanović: Ujedinjeni oko humane ideje

Cilj ove prestižne nagrade jeste prepoznavanje i isticanje kompanija, malih i srednjih preduzeća i pojedinaca koji su tokom prethodne godine podržali inicijative za opšte...

Program Kreativna Evropa šansa za dobre projekte iz Srbije

Šta je potrebno za dobru aplikaciju, kako znati da je ideja dovoljno razrađena, koji su najveći izazovi u realizaciji...

Podrška startap ekosistemu za konkurentniju privredu

Više od 20, od ukupno 40 poslovnih inkubatora i inicijativa bilo je uključeno u dvogodišnje aktivnosti projekta „Podrška Evropske...

Prvi let ka novoj destinaciji u švajcarskoj Er Srbija počela da leti za Ženevu

Er Srbija je danas, 1. marta, letom JU 470 avionom erbas A319, uspostavila direktne letove na novoj liniji između...

Tamara Klarić i Bogdan Stevanović: Ujedinjeni oko humane ideje

Cilj ove prestižne nagrade jeste prepoznavanje i isticanje kompanija, malih i srednjih preduzeća i pojedinaca koji su tokom prethodne godine podržali inicijative za opšte...

Program Kreativna Evropa šansa za dobre projekte iz Srbije

Šta je potrebno za dobru aplikaciju, kako znati da je ideja dovoljno razrađena, koji su najveći izazovi u realizaciji...

Podrška startap ekosistemu za konkurentniju privredu

Više od 20, od ukupno 40 poslovnih inkubatora i inicijativa bilo je uključeno u dvogodišnje aktivnosti projekta „Podrška Evropske...

Prvi let ka novoj destinaciji u švajcarskoj Er Srbija počela da leti za Ženevu

Er Srbija je danas, 1. marta, letom JU 470 avionom erbas A319, uspostavila direktne letove na novoj liniji između...

Potpisivanje ugovora za projekte za osnovne potrebe stanovništva

U utorak, 23. februara i u četvrtak, 25. februara 2021. godine Nj. e. g. Takahiko KACUMATA, ambasador Japana u...