Radomir Cerović, Predsednik FIC Odbora za farmaceutsku industriju (Roche d.o.o.)

Zajedničkim radom do savremenih terapija u lečenju

Proces korišćenja tzv. posebnih ugovora kojima se između RFZO (Republički fond za zdravstveno osiguranje) i farmaceutskih kompanija utvrđuju finansijski uslovi pod kojima određeni lek može biti dostupan pacijentima veoma je pozitivan. Prioritet rada Odbora biće unapređenje ovakvih ugovora

Radomir Cerović, Predsednik FIC Odbora za farmaceutsku industriju (Roche d.o.o.)

Vrednost inovativnih i generičkih lekova je višestruka i može se sagledati kroz koristi koje njihovom dostupnošću ostvaruju pre svega sami pacijenti, a zatim i zdravstveni sistem i društvo posmatrani u celini. Korišćenje savremenih terapija omogućuje pacijentima duži i kvalitetniji život, zdravstvenom sistemu uštede u drugim segmentima kao što je dužina hospitalizacije, a uvećanom produktivnošću pacijenti doprinose napretku svoje društvene zajednice.

Možda najbolju ilustraciju svega rečenog daju elementarne brojke. Naime, nakon globalnog vrhunca stope smrtnosti od kancera (1991) stiglo se do toga da dva od tri pacijenta obolela od karcinoma žive najmanje pet godina nakon postavljene dijagnoze (2016). Slični podaci mogli bi se izneti i za hronične bolesti kao što su kardiovaskularne, reumatoidni artritis, dijabetes…

Nije ništa novo ukoliko podsetimo da je u periodu 2013–2016. postojao zastoj u stavljanju inovativnih lekova na Listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Ali se svakako mora tretirati kao veoma pozitivan proces koji je započet 2016. i nastavljen sve do danas. Taj proces podrazumeva korišćenje tzv. posebnih ugovora kojima se između RFZO i farmaceutskih kompanija utvrđuju finansijski uslovi pod kojima određeni lek može biti dostupan pacijentima. Zahvaljujući takvim ugovorima, kao i velikim ustupcima farmaceutskih kompanija, više od 40 savremenih terapija postalo je dostupno pacijentima od 2016. do 2019. godine.

Naš Odbor već pruža i pružaće svaku vrstu podrške državnim organima u stvaranju uslova za stabilno i dugoročno finansiranje savremenih terapija, jer je potpuno jasno da je zdravlje pojedinaca/nacije preduslov svakog društvenog blagostanja

Ipak, čini se da postojeći modeli posebnih ugovora, kao i sredstva kojima RFZO raspolaže za namenu finansiranja inovativnih terapija, nisu dovoljni za dalji napredak u ovoj oblasti. Prepoznajući to, prioritet rada Odbora za farmaceutsku industriju biće svakako veća fleksibilnost ugovaranja RFZO i farma kompanija kroz uvođenje novih modela ugovora. Tu se pre svega misli na tzv. ugovor o skrivenoj ceni, kao i na ugovor prema kome bi se svaki lek finansirao na osnovu postignutog kliničkog rezultata pacijenta (outcome-based agreement). Ovim drugim bi se uspostavila pravična podela troškova putem koje bi RFZO dobio mogućnost da finansira samo terapiju pacijenata kod kojih je lek pokazao efikasnost.

Realnost je, pak, da i pored svih modela posebnih ugovora koji su već uvedeni, kao i onih za koje se nadamo da će biti uvedeni, sredstva RFZO trenutno namenjena za lekove ne mogu da pokriju realne potrebe pacijenata. Iz tog razloga, u toku su zajedničke aktivnosti Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija i RFZO, a u koje je uključen i naš Odbor, koje treba da obezbede stabilno i dugoročno finansiranje savremenih terapija. Za tako nešto potrebno je uspostavljanje zasebne aproprijacije u Finansijskom planu RFZO, a koja bi redovno bila subvencionisana od strane centralnog budžeta kada god bi se ukazala potreba za tim.