Mapa sajta

CorD Recommends

Više...

Jakov Milatović, predsednik Crne Gore

Povratak partnerstvu i saradnji

Smatram da je u prvoj godini mog...

Nj.e. Mr. Jozsef Zoltan MAGYAR, ambasador Mađarske u Srbiji

Bezbednost, proširenje, odgovor na demografske izazove…

Nema dvojbe da je idiličan svet mirnog...

Danilo Krivokapić, direktor SHARE Fondacije

Ulaznica za svetska digitalna tržišta

Pristupanje zapadnog Balkana jedinstvenom digitalnom tržištu EU,...

Nebojša Bjelotomić, izvršni direktor Inicijative Digitalna Srbija

Privreda i akademija moraju bolje da sarađuju

Privreda uz pomoć države treba da usmerava...

Pobeda Pelegrinija na predsedničkim izborima u Slovačkoj

Kandidat vladajuće koalicije Peter Pelegrini pobedio je u drugom krugu predsedničkih izbora u Slovačkoj osvojivši glasove 55 odsto građana...

Usvojen memorandum Srbije i Francuske o strateškom partnerstvu za razvoj nuklearnog civilnog programa

Na sednici Vlade Srbije usvojen je Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Francuske Elektroprivrede (EDF), o uspostavljanju okvira...

Počeo Inovacioni forum Srbija–Francuska: Inoviraj za planetu! Igraj zeleno!

Organizovanjem inovacionih foruma sa Srbijom, a prvi je bio održan u Muzeju nauke i tehnike, odajemo počast uspesima Srbije...

EP i Savet EU postigli dogovor o dodatnih šest milijardi evra pomoći i zajmova za zapadni Balkan

Evropski parlament i Savet EU postigli su dogovor o planu dodatnog finansiranja šest zemalja zapadnog Balkana na njihovom putu...

Zrenjanin Prestonica kulture Srbije 2025. godine

Ugovor za projekat "Prestonica kulture Srbije 2025. godine" potpisan je u Vladi Srbije, a ta čast pripala je Zrenjaninu. Ugovor...

Aleksandar Ljubić, izvršni direktor, Savet stranih investitora Srbije

Benefiti digitalizacije u oblasti osiguranja tek će se videti

Savet stranih investitora Srbije ima brojne ideje kako nastaviti talas digitalizacije i učiniti mnogobrojne usluge u finansijskom sektoru još dostupnijim građanima. 

Digitalizacija, za koju se Savet stranih investitora  (FIC)već godinama zalaže donela je napredak u mnogim domenima od e government do finansijskog sektora. Sada je veoma važno nastaviti sa daljim reformama na tom polju, smatra  Aleksandar Ljubić, izvršni direktor FIC:

Pandemija nam je donela do sada neviđeno ubrzanje na svim poljima, a posebno kada je reč o digitalizaciji finansijskih usluga. Kako je naš finansijski sistem odgovorio na ove izazove?

Od početka pandemije, došlo je do naglog rasta transakcija koje se obavljaju elektronski, kao i šire primene beskontaktnog plaćanja upotrebom digitalnih „wallet-a“, koji su postali dostupni velikom broju finansijskih institucija. Pored toga, na ubrzanje digitalizacije uticao je značajan progres u delu pravnog okvira koji omogućava dalju digitalizaciju finansijskih usluga u Srbiji. Uvođenje usluge izdavanja kvalifikovanog sredstva za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu, tzv. kvalifikovanog potpisa u klaudu, zatim elektronsko evidentiranja prometa u realnom vremenu putem interneta odnosno online fiskalizacije i elektronskog fakturisanja, te uvođenje prve registrovane šeme elektronske identifikacije, kao i omogućavanje plaćanja mesečnih računa, obavljanje kupovina u maloprodajnim objektima, kao i u online prodavnicama na izuzetno jednostavan način kroz nacionalni sistem IPS (Instant Payment System) upotrebom QR koda, predstavljaju izuzetne pomake koje je Srbija učinila upravo u vreme pandemije što će trajno uticati na konkurentnost srpske privrede. Istovremeno, sistem elektronske uprave u Srbiji dostigao je kritičnu tačku, u kojoj postoje dovoljna infrastruktura i tehnički i kadrovski kapaciteti da se u kratkom roku razviju novi servisi (poput „Moji podaci za banku“) i stave u funkciju rešavanja gorućih društvenih problema. Glavni napredak ostvaren je u domenu elektronskih plaćanja na portalu eUprava, gde je građanima omogućeno direktno elektronsko plaćanje bez podnošenja papirnih dokaza o izvršenom plaćanju.

Bankarski sistem je u proteklom periodu doživeo značajan prelaz na e  i m usluge. Kao zagovornici digitalizacije i razvoja e usluga, šta danas vidite kao glavnu aveniju daljih promena u ovom sektoru?

Iako su najveći pomaci kada je reč o digitalizaciji učinjeni upravo u sektoru finansijskih usluga, pred nama se nalaze još brojni izazovi. Naše članice posebno naglašavaju važnost olakšavanja korišćenja  digitalnog identiteta/potpisa na način da postanu dostupni najširem krugu građana, na jednostavan način i bez visokih troškova, kao i omogućavanje primene instituta “digitalne menice”, koja kao takva treba da bude registrovana u jedinstvenom registru menica, odnosno potpisana elektronskim putem. Pored dalje digitalizacije javne uprave, od izuzetne važnosti je kontinuirano sprovođenje edukativnih kampanja kako bi se građani informisali o mogućnostima i prednostima digitalizacije, ali i osposobili za korišćenje dostupnih digitalnih alata javne uprave.

Kada govorimo o finansijskom sektoru najčešće govorimo o bankarstvu. U sektoru osiguranja međutim postoji dosta prostora za promene koje već dugo zagovarate. Vidite li na tom planu progres?

Dobar deo društava za osiguranje kao i drugi učesnici tržišta osiguranja nastoje da svoje usluge prilagode digitalnom svetu. Međutim, pored tehničkih, kulturoloških i drugih prepreka, regulativa takođe predstavlja važan ograničavajući faktor. Iako je poslednjih godina načinjen ogroman korak u pravcu stvaranja regulatornih uslova za digitalno poslovanje, ipak postoji još prostora za dalja poboljšanja, posebno u oblasti osiguranja.

Glavni napredak ostvaren je u domenu elektronskih plaćanja na portalu eUprava, gde je građanima omogućeno direktno elektronsko plaćanje bez podnošenja papirnih dokaza o izvršenom plaćanju

Pored toga, članice Saveta su mišljenja da bi za privredu i građane Srbije bilo izuzetno značajno da se unaprede rešenja prilikom ugovaranja kolektivnih osiguranja koja bi omogućila neposrednu komunikaciju sa svim osiguranicima pre zaključenja ugovora o osiguranju, informisanje o načinu podnošenja i roku propisanom za podnošenje odštetnog zahteva, odnosno ostvarivanja prava po osnovu osiguranja, kao i o načinu zaštite prava i interesa osiguranika kod društva za osiguranje i dr. Od izuzetne je važnosti utvrđivanje strategije za osiguranje od prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda, stvaranje uslova za poreske olakšice pri plaćanju premije za sve vrste životnih osiguranja, čime bi se osim stimulacije razvoja sektora osiguranja stvorili i uslovi za poboljšanje socijalne funkcije ovih vrsta osiguranja i dr.

U prošloj Beloj knjizi imali ste više preporuka koje se odnose na pojednostavljivanje i olakšavanje finansijskih transakcija sa inostranstvom. Da li je u međuvremenu napravljen pomak na tom planu?

Između dva izdanja Bele knjige došlo je do unapređenja rešenja pojedinih podzakonskih akata, ali što je još značajnije do poboljšanja u pogledu transparentnosti i dostupnosti stavova NBS u tumačenju odredaba pre svega Zakona o deviznom poslovanju. Jako je važno da se taj proces nastavi i ubrza u narednom periodu. Naše članice su dale niz konstruktivnih predloga čija bi implementacija suštinski unapredila poslovnu klimu u Srbiji.

Između ostalog, naše članice očekuju dalje ublažavanje administrativnih zahteva, prelazak na naknadno izveštavanje o prekograničnim finansijskim kreditima, pojednostavljenje tzv. „prebijanja“ potraživanja za sve vrste tekućih i kapitalnih poslova, ali i relaksaciju u pogledu pružanja jemstava rezidenata po kreditnim poslovima sa inostranstvom i dr.

Već smo na polovini 2022 godine i pri kraju sprovođenja programa Vlade za razvoj e government usluga koje su imale snažan uticaj na razvoj usluga u finansijskom sektoru. Kako bi ste danas sumirali postignute uspehe i izazove u ispunjenju tog plana?

U procesu prevazilaženja izazova koje je pred ekonomiju Srbije, ali i društva u celini postavila pandemija, od ključnog značaja je bilo to što je Vlada Republike Srbije digitalizaciju postavila visoko na agendi svojih prioriteta. Urađen je veliki napor i pomak posebno kada je reč o regulativi sa ciljem omogućavanja dalje digitalizacije privrede i javnog sektora.

članice Saveta stranih investitora smatraju da je potrebno olakšati korišćenje  digitalnog identiteta/potpisa na način da ono postane dostupno najširem krugu građana

Izuzetno ohrabruje spremnost svih državnih institucija da se u tom duhu nastavi i u narednom periodu jer je digitalizacija proces bez kraja koji permanentno zahteva inovativna i brza rešenja ukoliko želimo biti u društvu sa razvijenim zemljama.

Sa tačke gledišta FIC, šta su u današnjim uslovima najvažniji sledeći korak u osiguranju finansijske stabilnosti i daljeg razvoja finansijskih usluga? 

Finansijska stabilnost dobrim delom je uslovljena neophodnim ekonomskim rastom, fiskalnom konsolidacijom i sprovođenjem strukturnih reformi. Nadalje, privatizacija i korporatizacija javnih preduzeća i reforma javne uprave imaće značajan uticaj na ukupne makroekonomske pokazatelje, a samim tim i na dalji razvoj sektora finansijskih usluga.

Pročitajte još...

Predstavljena Bela knjiga FIC-a za 2023. godinu

Savet stranih investitora (FIC) predstavio je “Belu knjigu 2023”, koja sadrži 397 preporuka za unapređenje poslovne i investicione klime u Srbiji. Pročitajte još...

Savet stranih investitora predstavio Belu knjigu 2023

Savet stranih investitora (FIC) predstavio je "Belu knjigu 2023", koja sadrži 397 preporuka za unapređenje poslovne i investicione klime u Srbiji, među kojima i...

Regenerativna Poljoprivreda: Ključna za Budućnost Srbije i Odgovor na Klimatske Promene

Prva konferencija posvećena regenerativnoj poljoprivredi uspešno je održana u Beogradu u organizaciji Saveta stranih investitora i EBRD. Koncept regenerativne poljoprivrede, iako poznat, izaziva mnogo...

20 godina rada Saveta stranih investitora u Srbiji

Savet stranih investitora u Srbiji (FIC) obeležio je 20 godina rada svečanom ceremonijom... Detaljnije

Savet stranih investitora u Srbiji obeležio 20 godina rada

Savet stranih investitora u Srbiji (FIC) obeležio je 20 godina rada svečanom ceremonijom, na kojoj su dodeljena priznanja za saradnju u protekle dve decenije...

Predstavljena Bela knjiga 2022 Saveta stranih investitora

U godini kada Savet stranih investitora obeležava 20. godina od svog osnivanja i delovanja, „Bela knjiga 2022“ je predstavljena najvišim predstavnicima Vlade Republike Srbije...

Renata Pindžo, direktorka komunikacija FIC

Turizam ima ključnu ulogu u inkluzivnom i održivom rastu

U momentu kada je evidentna promena međunarodne turističke tražnje i kada se pritisak na globalnom turističkom tržištu pojačava, važno je redefinisati strateško opredeljenje i...

Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije (NBS)

Branimo stabilnost i interese građana i privrede

Ostajemo odlučni da i u uslovima pojačane geopolitičke neizvesnosti sa širokim rasponom regulatornih mehanizama bez odlaganja preduzmemo sve potrebne mere u cilju zaštite finansijske...