Mapa sajta

Vladan Čokić, Country Chief Executive for Serbia and for Montenegro Bureau Veritas

Ponosni na svoju „zelenu liniju“

Bureau Veritas je lider u oblasti inspekcija i sertifikacije koji klijentima pruža sve usluge potrebne za postizanje, održavanje i dokazivanje usklađenosti sa zahtevima za kvalitetom, zdravljem i sigurnošću, okolinom i društvenom odgovornošću

O „zelenoj liniji“, pod koju spadaju verifikacija emisija GHG-a, sertifikacija u oblasti održivosti, društvene odgovornost, ekoloških proizvoda, energetske efikasnosti objekata i sistema za naš magazin govori gospodin Vladan Čokić

Vaša kompanija se danas sve češće pominju po zelenoj liniji usluga i rešenja. Šta sve potpada pod Green Line?

Bureau Veritas je zaista lider u oblasti inspekcija i sertifikacije što potvrđuje i podatak da smo do danas samo u Srbiji sertifikovali više od 1.400 kompanija različitih veličina i delatnosti prema zahtevima međunarodnih standarda.

Inicijativa „zelena linija“ je usmerena na podršku održivom razvoju, zaštiti životne sredine i promociji energetske efikasnosti i pod „zelenom linijom” usluga i rešenja mi nudimo širok spektar usluga i sertifikacija koje pomažu organizacijama da smanje svoj uticaj na životnu sredinu, implementiraju održive prakse i ispune regulatorne zahteve. Neke od usluga koje spadaju pod „zelenu liniju“ Bureau Veritasa su verifikacija emisija GHG-a; sertifikacija u oblasti održivosti, društvene odgovornost, ekoloških proizvoda, energetske efikasnosti objekata i sistema…

Može li se povući direktna paralela između sertifikacije i poštovanja ESG standarda?

Postoji određena povezanost između sertifikacija i poštovanja ESG (Environmental, Social and Governance) standarda, ali nije direktna paralela. Sertifikacija se odnosi na proces verifikacije i potvrde da organizacija, proizvod ili usluga ispunjava određene standarde. Na primer, sertifikacija sistema upravljanja životnom sredinom može se smatrati deo pristupa održivosti i ESG praksi.

ESG standardi se fokusiraju na merenje uticaja kompanija na prirodno okruženje, odnose sa zaposlenima, socijalnu pravičnost, upravljanje korporativnim rizicima i druga pitanja vezana za održivost.

Samo sertifikacija ili ispunjavanje ESG standarda nije garancija uspeha, ali može biti važan deo strategije koja doprinosi ostvarenju tih ciljeva

ESG standardi često služe kao smernice za procenu i upravljanje rizicima, kao i za donošenje odluka o investicijama. Dugoročno gledano, kako sertifikacija, tako i poštovanje ESG standarda mogu doneti brojne koristi kompanijama.

Postizanje boljih poslovnih i finansijskih rezultata, kao i većeg ugleda, zahteva sistematski pristup i dugoročno posvećivanje ovim aspektima. Samo sertifikacija ili ispunjavanje ESG standarda nije garancija uspeha, ali može biti važan deo strategije koja doprinosi ostvarenju tih ciljeva.

Verujete i da se do boljeg sveta stiže stvaranjem boljih radnih mesta, boljeg okruženja i boljih poslovnih praksi, a sve u skladu sa ciljevima održivog razvoja UN. Šta vaši klijenti misle o tome?

Mnoge kompanije su sada svesne da poslovni uspeh nije samo merljiv finansijskim rezultatima, već i pozitivnim uticajem na društvo i životnu sredinu. Kompanije koje prihvataju održivost kao deo svog poslovnog modela prepoznaju benefite kao sto su konkurentsku prednost, pristup novim tržištima, smanjenje rizika, itd. Trend je takav da sve veći broj kompanija prepoznaje da održivost i poslovni uspeh nisu suprotni, već međusobno povezani i da dugoročno gledano obezbeđuju bolje poslovne i finansijske rezultate, kao i veći ugled.

CorD Recommends

Više...

HEINEKEN Srbija

Zajedno stvaramo bolji svet

Od prvog zrna ječma do pune poslužene čaše našeg piva, preko 150 godina, strastveno smo posvećeni ostvarivanju pozitivnog uticaja na svet oko nas. Znamo...

Vladimir Spasić, Account Executive, Dell

E-usluge nam olakšavaju život

Kao jedan od lidera u IT sektoru, kompanija Dell zahvaljujući svom bogatom iskustvu i razgranatoj mreži partnera, pomaže korisnicima da što efikasnije prođu kroz...

Gorana Rašić, članica Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija

Lideri u inovacijama

Generali je poznat po inovacijama i uvođenju novih trendova u svim oblastima osiguranja, unapređenju proizvoda i usluga, ali važi i za lidera i u...

Eurobank Direktna

Digitalna bezbednost klijenata od velike važnosti

U današnjem digitalnom svetu, kada sve veći broj ljudi koristi elektronske servise za obavljanje svojih finansijskih transakcija, bezbednost podataka postaje neizostavni deo svakodnevnog poslovanja...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata "otvorenih inovacija" u Srbiji, pod nazivom...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata "otvorenih inovacija" u Srbiji, pod nazivom...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata "otvorenih inovacija" u Srbiji, pod nazivom...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...