Mapa sajta

Nemačka razvojna saradnja

Mladi danas imaju bolju perspektivu

GIZ u ime Nemačke razvojne saradnje već osam godina blisko sarađuje sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim relevantnim institucijama u Srbiji u cilju jačanja modela dualnog obrazovanja i što bolje usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada

U projekat Nemačka razvojna saradnja uključene su mnoge kompanije, javna i privatna preduzeća, kao i srednje škole među kojima su, između ostalog, Tehnička škola Vlasotince i Tehnička škola Obrenovac


Aleksandar Bec, menadžer Programa za održivi ekonomski razvoj i zapošljavanje u Nemačkoj razvojnoj saradnji sa Srbijom

Podstičemo saradnju škola i kompanija

Radimo na izgradnji kapaciteta škola da postanu regionalni centri kompetencija – model škole koje nude visok kvalitet dualnog obrazovanja i neformalnih obuka

Jedan od glavnih ciljeva Nemačke razvojne saradnje sa Srbijom je da se poboljšaju perspektive mladih ljudi u Srbiji i da im se olakša pronalaženje posla i život u njihovoj zemlji.

Obrazovni sistem igra ključnu ulogu u poboljšanju šansi mladih da pronađu dobar posao. Veliki pomak napravljen je uvođenjem kooperativnog modela obrazovanja 2014. godine. Bliska saradnja škola i kompanija, veći obim i bolji kvalitet praktične nastave u kompanijama neke su od glavnih karakteristika novog pristupa. Iskustva iz primene kooperativnog modela bila su ključna za razvoj nacionalnog modela dualnog obrazovanja u Srbiji i donošenje Zakona o dualnom obrazovanju koji je stupio na snagu 2019. godine.

Trenutno se Nemačka razvojna saradnja (koju sprovodi GIZ) fokusira na rad sa srpskim partnerima na unapređenju kvaliteta dualnog obrazovanja. Paralelno sa tim, pružamo savetodavnu podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za unapređenje zakonskog i regulatornog okvira za sprovođenje dualnog obrazovanja. Naš cilj je da unapredimo zapošljivost mladih ljudi kako bi dobili kvalitetne poslove i pristojnu zaradu. S druge strane, podstičemo poslodavce da se aktivno uključe u obuku budućih kadrova u skladu sa potrebama svojih kompanija. To doprinosi povećanju produktivnosti i konkurentnosti srpske privrede.


Mihailo Jevtić, direktor kompanije Stelit 90 d.o.o. iz Obrenovca

Bili su naši đaci, sada su naši majstori

Trenutno je četvrtina kadrova u proizvodnom pogonu naše firme školovana kroz saradnju sa Tehničkom školom odnosno kroz dualno obrazovanje na smeru bravar-zavarivač

Stelit 90 je porodična firma, osnovana 1990. godine. Primarna delatnost nam je konstruisanje, proizvodnja i montaža procesne opreme i postrojenja, opreme za otprašivanje i industrijsku ventilaciju, energetske opreme, metalnih konstrukcija i opreme za zaštitu životne sredine i preradu otpada.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i visokostručnom kadru danas Stelit 90 spada među vodeće proizvođače procesne opreme.

Već duži niz godina sarađujemo sa Tehničkom školom Obrenovac u realizaciji dualnog obrazovanja, pre svega za profil bravar-zavarivač i za to vreme uspeli smo da obučimo dosta mladih kadrova. Većina učenika koji su prošli praktični deo nastave u Stelitu su sada zaposleni kod nas, neki su već došli i do zvanja prvog majstora. Podrška Nemačke razvojne saradnje je važna, saradnja sa školom i profesorima praktične nastave je odlična, svi zajedno idemo u istom smeru – boljem obrazovanju mladih i što boljoj pripremi za radno mesto za koje se školuju. Radujemo se nastavku saradnje i proširenju kapaciteta za školovanje budućih kadrova.


Milivoje Đorđević, direktor Tehničke škole Vlasotince

Pratimo potrebe tržišta rada

Zahvaljujući projektima Nemačke razvojne saradnje, koje realizuje GIZ, uspostavili smo važno javno privatno partnerstvo, opremili školske radionice, edukovali nastavnike i instruktore iz kompanija…

Tehnička škola Vlasotince veoma uspešno realizuje dualno obrazovanje.

Školujemo učenike u devet obrazovnih profila i sarađujemo sa više od 30 kompanija. Akreditovali smo se za obrazovanje odraslih, kroz obuke i postupak priznavanja prethodnog učenja za više zanimanja. Od 2016. godine uvećali smo broj učenika za 50 odsto.

Naša škola konstantno prati potrebe tržišta rada kako bi ispunila svoju svrhu i zato mi sarađujemo sa privredom da bi svojim učenicima mogli da ponudimo obrazovanje za profesije koje su tražene. Tokom vremena provedenog u kompanijama učenici se, osim što steknu praktična znanja i veštine, nauče i timskom radu, poslovnoj komunikaciji, radnoj disciplini i mnogim drugim veštinama koje ne mogu da steknu u školi. Na taj način pružamo im dobre uslove za profesionalni razvoj i šansu da grade karijeru u svom mestu. S druge strane kompanije prepoznaju svoj interes da se aktivno uključe u školovanje budućih kadrova jer „dobri radnici se ne nalaze slučajno, oni moraju da se stvaraju“ kao što kaže vlasnik jedne naše partnerske kompanije. Poslodavci su svesni da ne mogu naći radnike u čije je obrazovanje neko drugi ulagao već da je velika razvojna šansa svake kompanije upravo učestvovanje u obrazovanju. Zbog toga je saradnja Tehničke škole sa kompanijama svakim danom sve veća i kvalitetnija.


Rajka Babić, direktorka Tehničke škole Obrenovac

Pioniri smo u dualnom obrazovanju

Zahvaljujući uvođenju dualnog obrazovanja, unapredili smo saradnju sa lokalnim preduzećima i povećali interesovanje za trogodišnje, zanatske obrazovne profile, za zanimanja potrebna privredi

Tehnička škola Obrenovac bila je jedna od prvih srednjih stručnih škola u Srbiji koje su počele da primenjuju dualni model obrazovanja.

Počeli smo školske 2014/15. godine uvođenjem kooperativnog modela sa elementima dualnog obrazovanja, a sada imamo četiri obrazovna profila po dualnom modelu: bravar-zavarivač, elektromonter mreža i postrojenja, električar i operater mašinske obrade.

Naša partnerska preduzeća Stelit 90; Fabrika kartona UMКA, JКP „Toplovod“, JP EPS, Termoelektrane „Nikola Tesla“ A i B obezbedila su učenicima uslove za sticanje stručnih kompetencija koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada. U to spada veći broj sati koji učenici provode na učenju kroz rad u preduzeću, obuku na savremenim mašinama uz stalni nadzor i mentorstvo instruktora koji su prošli obuke za rad sa učenicima, mogućnost da povezuju teorijska znanja stečena u školi sa praktičnim radom u preduzeću, kao i priliku da iz prve ruke nauče kako preduzeće funkcioniše i šta znači biti deo radnog kolektiva.

Takođe, poslodavci su preuzeli sve obaveze koje Zakon o dualnom obrazovanju propisuje, uključujući i obavezu novčane nadoknade učenicima za učenje kroz rad. Kako naši učenici kažu, preduzeća ulažu u njih kako bi u budućnosti, kada ih zaposle, imali kvalitetne majstore.

CorD Recommends

Više...

HEINEKEN Srbija

Zajedno stvaramo bolji svet

Od prvog zrna ječma do pune poslužene čaše našeg piva, preko 150 godina, strastveno smo posvećeni ostvarivanju pozitivnog uticaja na svet oko nas. Znamo...

Vladimir Spasić, Account Executive, Dell

E-usluge nam olakšavaju život

Kao jedan od lidera u IT sektoru, kompanija Dell zahvaljujući svom bogatom iskustvu i razgranatoj mreži partnera, pomaže korisnicima da što efikasnije prođu kroz...

Gorana Rašić, članica Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija

Lideri u inovacijama

Generali je poznat po inovacijama i uvođenju novih trendova u svim oblastima osiguranja, unapređenju proizvoda i usluga, ali važi i za lidera i u...

Eurobank Direktna

Digitalna bezbednost klijenata od velike važnosti

U današnjem digitalnom svetu, kada sve veći broj ljudi koristi elektronske servise za obavljanje svojih finansijskih transakcija, bezbednost podataka postaje neizostavni deo svakodnevnog poslovanja...

Suosnivač kompanije Epl Stiv Voznijak postaje državljanin Srbije

Čuveni američki kompjuterski inženjer Stiv Voznijak i njegova supruga postaće državljani Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić nakon razgovora...

Zvaničnici 22 države potpisali Deklaraciju o utrostručavanju nuklearne energije do 2050. godine

Šefovi država i drugi najviši zvaničnici iz 22 zemlje potpisali su Deklaraciju o utrostručavanju nuklearne energije do 2050. godine,...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

Suosnivač kompanije Epl Stiv Voznijak postaje državljanin Srbije

Čuveni američki kompjuterski inženjer Stiv Voznijak i njegova supruga postaće državljani Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić nakon razgovora...

Zvaničnici 22 države potpisali Deklaraciju o utrostručavanju nuklearne energije do 2050. godine

Šefovi država i drugi najviši zvaničnici iz 22 zemlje potpisali su Deklaraciju o utrostručavanju nuklearne energije do 2050. godine,...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

Suosnivač kompanije Epl Stiv Voznijak postaje državljanin Srbije

Čuveni američki kompjuterski inženjer Stiv Voznijak i njegova supruga postaće državljani Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić nakon razgovora...

Zvaničnici 22 države potpisali Deklaraciju o utrostručavanju nuklearne energije do 2050. godine

Šefovi država i drugi najviši zvaničnici iz 22 zemlje potpisali su Deklaraciju o utrostručavanju nuklearne energije do 2050. godine,...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...