Mapa sajta

 Rizici i mogućnosti

Hoće li Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana imati koristi od globalnih trendova u niršoringu?

Mnoge zemlje su prepoznale povoljan momenat da privuku više SDI kako rat u Ukrajini i sankcije uvedenih protiv Rusije dodatno jačaju trend ekonomske deglobalizacije. Šanse da Srbija postane tražena destinacija za niršoring zavise kako od visoke politike tako i od sposobnosti zemlje da bude istinski privlačna destinacija za strane kompanije i radnike koji beže iz zone konflikta.

Nakon pandemije kovida 19, a kao odgovor na izbijanje rata u Ukrajini, vodeće kompanije su počele da ubrzavaju sprovođenje plana za skraćivanje globalnih lanaca snabdevanja i preseljenje proizvodnih pogona bliže matičnoj zemlji (niršoring). Hoće li Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana u novonastalim uslovima pojačane regionalizacije tokova SDI uspeti da se nametnu kao geografski bliže lokacije koje nude konkurentnu prednost u odnosu na tradicionalne supersile u ošforingu kao što su Kina i Indija? Može li Srbija imati koristi od premeštanja proizvodnje kako ruskih tako i ukrajinskih kompanija u zemlju? Naši sagovornici su ukazali na brojne nijanse koje utiču na odluke velikih kompanija koje su u potrazi za lokacijama za svoju proizvodnju a koje bi garantovale neprekinutu proizvodnju i produktivnost.

Branimir Jovanović, Bečki institut za međunarodne ekonomske studije

Balansiranje između Istoka i Zapada ima svoju cenu

Da li će Srbija uspeti da iz trendova u niršoringu narednih godina izađe kao pobednik zavisiće prevashodno od političkih dešavanja. Ukoliko ostane uz EU,...

Bojan Stanić, Sektor za strateške analize i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije (PKS)

Rat je uvek zao drug

Nastavak ratnih dejstava u Ukrajini u dužoj perspektivi može ugroziti oporavak Zapadnog Balkana. Otuda je politička deeskalacija u Evropi osnova za vraćanje privrede Srbije...

Gert Rebou, direktor Nemačko-srpske privredne komore

Srbija bi mogla postati prvi izbor nemačkih kompanija za niršoring

Čak i pre rata u Ukrajini i pandemije kovida 19, Srbija se već bila dokazala kao dobra lokacija za investicije. Trenutna situacija u Ukrajini...

Radoš Gazdić, v.d. direktora Razvojne agencija Srbije

Srbija bi mogla postati prvi izbor nemačkih kompanija za niršoring

Srbija i zemlje Zapadnog Balkana privlače pažnju stranih ulagača zbog povoljne geografske pozicije, dobre povezanosti sa ključnim tačkama u Evropi i sire. Ipak, to,...