Mapa sajta

Stalna konferencija gradova i opština

Dve decenije Švajcarske podrške

Vlada Švajcarske već dugi niz godina pruža podršku Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije (SKGO) u razvoju i unapređenju lokalne samouprave u Republici Srbiji i time ostvaruje snažan doprinos kreiranju moderne lokalne samouprave koja treba efikasno da ostvaruje javne usluge za građane i privredu. Saradnja Vlade Švajcarske sa SKGO traje od 2005. godine do danas i realizovana je kroz više projekata, kroz koje je direktno ili indirektno gradovima i opštinama u Srbiji i SKGO pružena finansijska podrška od gotovo 13 miliona evra.

U proteklim godinama, fokus saradnje Švajcarske kancelarije za saradnju i SKGO bio je na jačanju mehanizama lokalne demokratije odnosno uključivanja građana u odlučivanje na lokalnom nivou, na reformi administrativnih procedura u cilju stvaranja boljih uslova za privlačenje investicija i razvoj poslovnog okruženja, osnaživanju kapaciteta opština i gradova za primenu principa dobrog upravljanja, kao i brojnim drugim temama koje su obeležile poslednje dve decenije razvoja lokalne samouprave.

Prepoznajući SKGO kao partnera koji strateški pristupa razvoju lokalne samouprave i olakšava povezivanje lokalnih i centralnih vlasti, od 2010. do 2022. godine Švajcarska je pružala podršku i institucionalnom jačanju organizacije. Zahvaljujući u velikoj meri ovoj podršci, SKGO se izgradila u modernu asocijaciju lokalnih vlasti i centar za podršku razvoju lokalne samouprave u Srbiji.

„Dugogodišnja podrška Vlade Švajcarske imala je ključni doprinos sposobnosti organizacije da efikasno formuliše i zastupa interese lokalnog nivoa vlasti, ali i da kontinuirano doprinosi jačanju lokalnih kapaciteta u svim oblastima nadležnosti lokalne samouprave“, smatra Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO i ističe da je, zahvaljujući institucionalnoj podršci Švajcarske, organizacija danas prepoznata kao aktivni učesnik i pokretač najznačajnijih reformskih procesa u Srbiji koji se odvijaju ili stoje pred lokalnom samoupravom u budućnosti.

Do sada ostvareni rezultati saradnje Švajcarske i SKGO ukazuju na to da su promene koje vode ka razvoju lokalne demokratije i kreiranju moderne, profesionalne i efikasne lokalne samouprave, moguće i dostižne

U 2023. godini u kojoj SKGO obeležava 70 godina od osnivanja, saradnja sa Vladom Švajcarske nastavljena je pokretanjem programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji će trajati do kraja 2026. godine. Program direktno doprinosi ostvarenju strateških ciljeva Švajcarske podrške Republici Srbiji i ciljeva Strateškog plana SKGO, sprovođenju važnih sistemskih reformi, unapređenju decentralizacije javne uprave, jačanju primene principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava, te unapređenju kvaliteta i dostupnost usluga koje lokalna samouprava pruža građanima i privredi.

Lokalna samouprava i SKGO u Švajcarskoj imaju značajnog partnera koji je razume i prepoznaje izazove sa kojima se gradovi i opštine suočavaju i koji kontinuirano daje podršku razvoju lokalne samouprave u Srbiji. Do sada ostvareni rezultati saradnje Švajcarske i SKGO ukazuju na to da su promene koje vode ka razvoju lokalne demokratije i kreiranju moderne, profesionalne i efikasne lokalne samouprave, moguće i dostižne.

HEINEKEN Srbija

Zajedno stvaramo bolji svet

Od prvog zrna ječma do pune poslužene čaše našeg piva, preko 150 godina, strastveno smo posvećeni ostvarivanju pozitivnog uticaja na svet oko nas. Znamo...

Vladimir Spasić, Account Executive, Dell

E-usluge nam olakšavaju život

Kao jedan od lidera u IT sektoru, kompanija Dell zahvaljujući svom bogatom iskustvu i razgranatoj mreži partnera, pomaže korisnicima da što efikasnije prođu kroz...

Gorana Rašić, članica Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija

Lideri u inovacijama

Generali je poznat po inovacijama i uvođenju novih trendova u svim oblastima osiguranja, unapređenju proizvoda i usluga, ali važi i za lidera i u...

Eurobank Direktna

Digitalna bezbednost klijenata od velike važnosti

U današnjem digitalnom svetu, kada sve veći broj ljudi koristi elektronske servise za obavljanje svojih finansijskih transakcija, bezbednost podataka postaje neizostavni deo svakodnevnog poslovanja...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata "otvorenih inovacija" u Srbiji, pod nazivom...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...