Slobodanka Lazarev, direktor/CEO, Jantar grupa

Očekuju se nove investicije

Već punih 20 godina Jantar grupa se bavi istraživanjima i savetovanjem u oblasti geologije, rudarstva i zaštite životne sredine. Delatnost su proširili i van granica Srbije, kako na region (Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rumunija), tako i na Daleki Istok (Laos, Vijetnam, Severna Koreja)

Trenutna zakonska regulativa je dosta dobra, ali ima prostora za otklanjanje problema na koje je ukazala praksa. Trenutno se radi na izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, a kakve će nam to promene doneti ostaje da se vidi.

Koliko su se vaš posao i oblast vašeg rada promenili tokom protekle dve decenije?

Vreme posle oktobarskih promena 2000. godine, kada je Jantar grupa počela da se bavi ovim poslom, bilo je vreme puno nepoznanica. Tada smo organizovali veliki okrugli sto pod nazivom „Geologija, kako dalje“ i okupili vodeće stručnjake iz privrede i sa fakulteta. Prekretnica u geološkim istraživanjima u Srbiji je bila 2001. godina kada je država počela da daje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i kompanijama koje su osnovane stranim kapitalom. Sa stranim kompanijama došlo je i do većeg ulaganja sredstava u istraživanje, kao i do transfera znanja i procedura u istraživanju.

Jantar grupa je među prvim domaćim kompanijama koja je ostvarila saradnju sa vodećim svetskim kompanijama koje istražuju u Srbiji.

Geolozi Jantar grupe su kao članovi Evropske federacije geologa i Američkog instituta profesionalnih geologa međunarodno prepoznati kao profesionalni geolozi, što nam omogućava da radimo izveštaje i za strana tržišta (berze, banke i sl.)

Jantar grupa je među prvim domaćim kompanijama koja je ostvarila saradnju sa vodećim svetskim kompanijama koje istražuju u Srbiji

Kako ocenjujete trenutne zakonske mogućnosti za eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina kao i za pokretanje i razvoj projekta u Srbiji?

Od ulaska Jantar grupe u sferu geoloških istraživanja, došlo je do mnogih promena, a samo je zakon koji uređuje oblast geoloških istraživanja, menjan nekoliko puta. Od izuzetne važnosti je da zakonsku regulativu usaglasimo sa evropskim zakonima i savremenom svetskom praksom (PERC, YORC), naročito u pogledu klasifikacije i kategorizacije resursa i rezervi.

Geologija i rudarstvo podrazumevaju dugačak vremenski period od istraživanja do otvaranja ležišta. Zato je potrebno da osnovni postulati zakonske regulative – direktna veza istraživanja i eksploatacije, rudna renta – budu stabilni.

Iz godine u godinu povećava se doprinos rudarskog sektora ekonomskom razvoju Srbije i regiona. Očekujete li dolazak nekih novih velikih stranih kompanija?

Srbija je poslednjih godina dosta uradila na promociji rudarskog sektora. Poslednjih nekoliko godina zapaženo je prisustvo predstavnika Ministarstva i na PDAC-u, najvećem skupu o investicijama u geologiji i rudarstvu koji se održava u Torontu. To je, uz angažovanje domaćih konsultanata i kompanija dovelo do toga da je Srbija prepoznata kao lider u regionu po pitanju zainteresovanosti za investiranje u rudarski sektor. Na žalost, aktuelna situacija (pandemija COVIDA) je prilično usporila dolazak novih investitora, ali ohrabruje to što se održavaju kontakti i što i dalje postoji velika zainteresovanost. Nadam se da će nove promene zakona i prestanak pandemije doprineti dolasku novih investitora u Srbiju.

Video: Rudarski sektor u Srbiji 2021

https://www.youtube.com/embed/oeogn_3EGp0

prof. dr Zorana Mihajlović, Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Rudarstvo ima ozbiljan razvojni potencijal

Vrednost mineralnog bogatstva Srbije iznosi više od...

Dr Milinko Radosavljević, director, Rudarski institut

Spoj nauke i prakse

Rudarski institut, jednu od naših najeminentnijih naučnih...

Investicije u rudarskom sektoru „Elektroprivrede Srbije“

Projekti za stabilnu energetsku budućnost

Rudarski sektor je za EPS jedan od...

Vesna Prodanović, generalni direktor kompanije Rio Sava Exploration d.o.o.

“Jadar” će dovesti nove investitore

Kompanija Rio Tinto razvija „Jadar“ punih 17...