Mapa sajta

Iosif Vangelatos, generalni direktor, i Mirjana Radić, finansijska direktorka, Inos Balkan

Cirkularna ekonomija je naša budućnost

VIOHALCO grupa je u Srbiji prisutna od 2003. godine i ove godine proslavlja 15-u godišnjicu od akvizicije 70 godina stare kompanije “Inos Balkan” koja se bavi kupoprodajom i preradom sekundarnih sirovina za potrebe nacionalne i regionalne metalurške industrije

Čini se da će industrija reciklaže u narednim godinama najviše biti na dobitku. Potražnja za sekundarnim sirovinama biće stabilna i na visokom nivou, dok će se adekvatnim finansiranjem osigurati neophodni kapitalni izdaci za projekte namenjene proširenju kapaciteta.

S obzirom da je vaša kompanija prisutna u Srbiji od početka ovog veka, da li stičete utisak da se dosta toga popravilo, da je došlo do podizanja svesti te da otpad sve više shvatamo kao robu i dragoceni resurs?

Tokom svih ovih godina, svedoci smo transformacije Srbije u političkom, ekonomskom i socijalnom smislu. Svest o životnoj sredini je takođe deo ovih reformi. Odgovarajući pravni okvir je obezbeđen i svest građana o tom pitanju se uvećava. Ljudi sada razumeju da prirodni resursi nisu neograničeni i da naš kvalitet života uveliko zavisi od toga koliko efikasno koristimo te resurse. Srpsko društvo počinje da uviđa da je potrebno da iznova osmislimo brojne oblasti ljudskog delovanja. Potrebno je pronaći nove odgovore na pitanja kako treba obrađivati zemlju i gajiti životinje; kako proizvoditi hranu i energiju i na koji način iskorišćavati otpad. Ekonomski model više nije linearan. Principi cirkularne ekonomije su vitalna komponenta napora da se smanji uticaj ljudskih aktivnosti na životnu sredinu i, naravno, otpad je dragoceni resurs i roba.

Uprkos tome što Srbija nije članica EU, puno je posla usmerenog na harmonizaciju zakona koji regulišu zaštitu životne sredine i cirkularnu ekonomiju. Može li se reći da smo na pravom putu?

Iako Srbija još uvek nije članica EU, potpisala je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) sa EU, koji je na snazi od septembra 2013. godine, a Srbija je dobila status kandidata za pridruživanje EU u martu 2012. godine. Ovaj sporazum predstavlja neophodan pravni okvir ili alat za unapređenje saradnje sa EU institucijama. Sporazum kreira ekosistem koji je zemlji neophodan da usvoji sve neophodne reforme, uključujući politike zaštite životne sredine, i tako postigne integraciju sa pravnim tekovinama EU. Neki bi možda rekli da je proces spor, ali čvrsto verujem da smo na pravom putu. Kao kompanija koja se bavi reciklažom, svedoci smo neprestanih napora vlade Republike Srbije da kreira odgovarajući pravni okvir i da istovremeno obezbedi finansijska sredstva koja su neophodna za pružanje podrške reformama. Izvršni rukovodioci koji poseduju značajne tehničke i administrativne sposobnosti sada formiraju rukovodeći tim Ministarstva za životnu sredinu a stari birokratski model administracije ustupa mesto modernom, fleksibilnom i transparentnom regulatornom okviru.

Poslujete u industriji koja beleži najbrži rast. Da je pokazatelj toga i činjenica da se sve više pažnje posvećuje promociji i razvoju modela cirkularne ekonomije?

S brzim oporavkom svetske ekonomije od recesije izazvane pandemijom kovida 19, ogromna i rastuća potražnja za industrijskom robom uticaće na ono što će se dešavati u budućnosti. Širom sveta, države su usvojile ogromne pakete finansijske pomoći kako bi podržale svoju privredu i pospešile finansijski oporavak. Projekti koji su okrenuti u pravcu ekonomije sa nultim CO2 emisijama dominiraju u tim vladinim paketima podsticaja i čini se da će naša industrija biti jedna od onih koja će uživati dobrobiti toga u godinama koje dolaze. Potražnja za sekundarnim sirovinama biće na visokom i stabilnom nivou, dok će odgovarajuće finansiranje obezbediti kapitalne izdatke koji su neophodni za projekte proširenja kapaciteta.

Srbija je jasno orijentisana prema stvaranju atraktivnog poslovnog okruženja za strane investicije, ali moramo hitno moramo da se pozabavimo manjkom kvalifikovane radne snage.

Za vaše poslovanje potrebni su dobri putevi i stabilna ekonomska situacija, ali isto tako i dobri, posvećeni radnici. Da li vam manjkaju neki od ovih faktora?

Učinak poslovne organizacije je povezan sa nekim osnovnim aspektima. Ljudski resursi i inovacije, pristup finansijskim tržištima i niskim transakcionim troškovima, javna infrastruktura i politička i makroekonomska stabilnost su među najvažnijim faktorima. Srbija je jasno orijentisana prema stvaranju atraktivnog poslovnog okruženja za strane investicije, ali moramo hitno moramo da se pozabavimo manjkom kvalifikovane radne snage.

Vaša kompanija se nalazi među pet najvećih operatera u industriji reciklaže u Srbiji i time značajno doprinosi poboljšanju izvoznog potencijala zemlje. Da li planirate da nastavite sa povećavanjem kapaciteta?

Zapadni Balkan, šire gledano, a naročito Srbija, od vitalnog su značaja za našu grupu. Naša kompanija je već dugo investitor u zemlji i svoje korake u Srbiji planira u skladu sa strategijom širenja poslovanja naše grupe. Tokom poslednjih šest godina, utrostručili smo količine sekundarnih sirovina koje obrađujemo, a za cilj imamo da ostvarimo još bolje rezultate. Koristimo sve potencijalne kanale snabdevanja sa ciljem da pribavimo veće količine i snizimo cene transporta. Pored toga, ulažemo u nove objekte i opremu koja će nam omogućiti ostvarivanje naših ciljeva.

Inos Balkan je poznat po strogim politikama zaštite životne sredine i po politici nulte tolerancije. Da li uspevate da poštujete sve postulate koje ste postavili za sebe?

Inos Balkan se već 70 godina bavi reciklažom i kupoprodajom sekundarnih sirovina za opsluživanje nacionalne i regionalne metalurške industrije. Inos Balkan je u vlasništvu grčkog metalurškog kongolomerata Viohalco, listiranog na berzi Euronext, koji je izuzetno zainteresovan za stalno ulaganje širom regiona, kroz zajedničko ulaganje sa EBRD i IFC. Viohalco poseduje i upravlja fabrikama aluminijuma, bakra, mesinga, cinka i čelika i proizvodi sve vrste kablova, kao i cevi za naftna i gasna postrojenja.

Inos Balkan, kao deo Viohalco korporacije, svoje poslovne aktivnosti obavlja u skladu sa skupom strogih korporativnih načela, u potpunoj usklađenosti sa svim zakonskim okvirima tj. pravima i propisima u oblasti zaštite životne sredine, finansija, kao i u oblasti rada. U ovom kontekstu, Viohalco sprovodi opsežne i česte interne revizije svojih zavisnih kompanija sa ciljem da se uveri u potpuno poštovanje našeg portfolija korporativnih vrednosti ali ne kao obavezu, što je svakako nešto po čemu se razlikujemo od konkurencije.

Milija Zeković, CEO SBB

Tehnološke inovacije su u našem DNK

Želja nam je da uđemo na tržište mobilne telefonije i da korisnicima ponudimo kvadripl plej odnosno kombinaciju usluga širokopojasnog pristupa internetu, televizije i fiksne...

Marija Boldor, direktor u kompaniji Horváth

Ključni izazovi i mogućnosti

Izveštaj „Finansije na raskrsnici virusa korona, digitalizacije i održivosti“ predstavlja ključne izazove i mogućnosti za poslovni svet Menadžment konsalting kompanija Horváth ovog proleća je objavila...

Nataša Bezmarević, direktor srpske filijale DB Engineering & Consulting GmbH

Fokus na elektrifikaciji železničkih linija

Deutsche Bahn već dugi niz godina pruža inženjerske, konsultativne i usluge upravljanja vozovima, kao i digitalne sisteme, a uspešno je sproveo projekte u pogledu...

Ivan Crnojević, CEO, ELMED

Elmed – možemo više

Budućnost pripada modernim i inovativnim preduzećima koja brižljivo planiraju i strateški upravljaju svojim poslovanjem. Upravo iz tog razloga kompanija „Elmed“ iz Temerina, dobitnik priznanja...

Kina spremna da promoviše snažniji i zeleniji globalni razvoj

U Pekingu je održan Forum o globalnom razvoju i tim povodom je predsednik Narodne Republike Kine Si Điping uputio...

Otvorena dva nova programa Fonda za nauku

“Ponosni smo što smo u Srbiji uspeli da razvijemo razumevanje da sredstva koja se troše u nauku, istraživanje i...

Potpisan sporazum o graničnoj kontroli između Srbije i Mađarske

Ministri spoljnih poslova Srbije i Mađarske Nikola Selaković i Peter Sijarto potpisali su danas u Subotici Sporazum ...

Prijem povodom 140 godina prijateljskih odnosa Japana i Srbije 

Ambasador Japana u Srbiji Nj.e. Kacamuta Takahika u svojoj rezidenciji je priredio prijem povodom obeležavanja 140 godina uspostavljanja prijateljskih...

Poseta ambasadora Nemačke Tomasa Šiba završenim radovima na vodovodnoj mreži u Staroj Pazovi

Ambasador Savezne Republike Nemačke NJ.E. Tomas Šib posetio je porodice kojima je obezbeđen pristup čistoj, pijaćoj vodi kroz radove...