Mapa sajta

Investicije u rudarskom sektoru „Elektroprivrede Srbije“

Projekti za stabilnu energetsku budućnost

Rudarski sektor je za EPS jedan od najvažnijih segmenata poslovanja i okosnica proizvodnje električne energije. Najava novih ulaganja u elektroenergetiku i rudnike daje podstrek da EPS ubrza dosadašnje projekte i uskoro započne što više novih

Bez ulaganja u postojeće i gradnju novih proizvodnih kapaciteta nema ni stabilne energetske budućnosti, a aktuelni i planirani investicioni projekti u „Elektroprivredi Srbije“ potvrđuju da najveća energetska kompanija ima sigurnu budućnost. Na terenu je sve više radova, gradilišta i započetih projekata.

U 2020. godini, kada je mnogo poslova u regionu i svetu stalo, ulaganja EPS dostigla su skoro pola milijarde evra, a u poslednjih pet godina razvojni projekti bili su vredni oko dve milijarde evra. Planovi ukazuju da bi naredne godine trebalo bi da budu investiciono najuspešnije za EPS kako bi najveće energetska kompanija garantovala energetsku stabilnost za oko 3,6 miliona kupaca.

Iako su pre nekoliko godina mnogi projekti bili u zastoju ili pred raskidom, uz trud poslovodstva i stručnjaka EPS-a, pokrenut je točak investicija. Namera je da EPS unapredi postojeće termoelektrane, hidroelektrane, rudarsku mehanizaciju, otvara savremene kopove i izgradi nove „zelene“ elektrane. Najava novih ulaganja u elektroenergetiku i rudnike daje podstrek da EPS ubrza dosadašnje projekte i uskoro započne što više novih.

Rudarski sektor je za EPS jedan od najvažnijih segmenata poslovanja i okosnica proizvodnje električne energije. Čak 70 odsto električne energije u Srbiji dobija se iz uglja, kao domaćeg resursa, i to je glavni stub energetske nezavisnosti naše zemlje. Istovremeno, teži se ka cilju da proizvodnja uglja bude u skladu sa evropskim normama, da se što više modernizuje proces proizvodnje i unaprede uslovi zaštite životne sredine. Zato se godinama predano realizuju projekti unapređenja proizvodnje u Rudarskom basenu „Kolubara“ i na površinskom kopu „Drmno“ u Kostolcu. Iz ova dva ogranka EPS-a dobija se oko 39 miliona tona uglja godišnje.

U Rudarskom basenu „Kolubara“ završen je „zeleni“ projekat koji donosi unapređenje tehnologije otkopavanja uglja, ujednačen kvalitet lignita, povećanu efikasnost rada termoelektrana i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Kompleksan projekat se realizovao kroz tri međusobno povezana dela. Prvi je obuhvatio nabavku novog BTO (bager- traka- odlagač) sistema za proizvodnju jalovine na površinskom kopu Polje „C“, drugi nabavku odlagača za međuslojnu jalovinu za „Tamnava-Zapadno polje“, a treći upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju u zapadnom delu lignitskog basena. Vrednost „zelenog“ projekta je 181 milion evra. Finansira se kreditima banaka EBRD (80 miliona evra) i KfW (65 miliona evra) uz pomoć Vlade Nemačke (devet miliona evra) i učešće EPS-a (27 miliona evra).


Izuzetno značajan deo „zelenog“ projekta je uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju u zapadnom delu „Kolubare“. Termoelektranama će se isporučivati ugalj izbalansiranog kvaliteta, te će i njihov rad biti efikasniji. Studije su pokazale da će potrošnja uglјa u termoelektranama biti manja, a smanjiće se i emisija štetnih gasova, kao i nivoi pepela i šlјake. Ravnomernim kvalitetom lignita povećava se iskorišćenost kotlova u Termoelektranama „Nikola Tesla“ i dobija proizvod garantovanog kvaliteta. Rudarski basen „Kolubara“ je do sada, zavisno od ležišta, imao raznoliku isporuku. Ubuduće će preko softvera i senzora u svakom trenutku znati koliko je i kakvog uglјa otkopano, što će omogućiti homogenizaciju i uravnoteženu isporuku termoelektranama.

Otvaranje novih, modernih kopova jedan je od ključnih investicionih poslova EPS-a. Novi kop „Polje G“, uveliko radi, a realizuju se i projekti otvaranja „Polja E“, zbog kojeg je pokrenuto izmeštanje dela korita reke Peštan, kao i otvaranje kopa „Radljevo“. Time će EPS imati obezbeđene dodatne količine uglja do sredine veka. Na Površinskom kopu „Radlјevo“, najmlađem aktivnom kopu „Kolubare“, otkrivka se proizvodi od oktobra 2019. godine. S obzirom na činjenicu da će proizvodnja sa ovog kopa znatno doprineti sigurnosti proizvodnje uglјa i električne energije u termosektoru, značaj kopa „Radlјevo“ za Rudarski basen „Kolubara“ i „Elektroprivredu Srbije“ izuzetno je veliki. Upravo zato, pred rudarima ovog kopa je veliki posao što efikasnijeg otkopavanja jalovine, da bi se došlo do prvih tona uglјa. Ukupna ulaganja za ceo period eksploatacije ovog kopa su oko 977 miliona evra. Ključni cilj otvarana kopa „Radljevo“ obezbeđivanje zamenskih kapaciteta za kopove „Polje D“ i „Polje C“. Procenjuje se da rezerve iznose više od 300 miliona tona uglja.

Veliki investicioni projekat „Elektroprivrede Srbije“ je i izgradnja novog bloka B3 u Kostolcu. Pored izgradnje novog bloka od 350 megavata, nabavljen je novi sistem bager-traka-odlagač koji će omogućiti povećanje proizvodnje uglјa na kopu „Drmno“ sa sadašnjih devet na 12 miliona tona uglјa godišnje. Ovaj BTO sistem vredan je čak 97,6 miliona dolara.

Na potezu Kostolac-Zapad kod Velike Morave ispitivanjem je utvrđeno da postoji bogato ležište uglja iz kojeg može da se dobije 350 miliona tona uglja. Dodatna prednost je što se kompletna otkrivka sastoji od najkvalitetnijeg moravskog šljunka, koji može da se koristi u građevinskoj industriji. Studijska dokumentacija za otvaranje ležišta uglja Zapadni Kostolac je u završnoj fazi. Narednih godina očekuju se investicije od 100 miliona evra u osnovnu mehanizaciju površinskog kopa. Početak otkopavanja otkrivke sa površinskog kopa se očekuje u 2025.godini, a početak eksploatacije uglja se očekuje u 2028.godini.

Svaki investicioni posao uključuje i učešće domaćih firmi, što je veoma važno za rast privrede. EPS utiče direktno na rast BDP-a tri odsto na nivou godine i još tri odsto indirektno kroz građevinu i ostale grane. Proizvodnja električne energije iz svih resursa i realizacija projekata zaštite životne sredine doprinose održivom energetskom balansu i omogućavaju značajnu konkurentnost srpske privrede. Zato je neophodno u sve projekte i u budućnosti uključivati domaće kompanije.

Energetski zasadi u RB „Kolubara“

EPS je nedavno potpisao pismo o namerama sa kompanijom E3 International, u okviru SLLES projekta podržanog od strane Austrijske razvojne agencije, o realizaciji pilot projekta energetskih zasada na nekom od kopova RB „Kolubara“. Ideja je da se na 3,8 hektara uspostave brzorastući zasadi vrbe, kako bi se maksimalno iskoristilo i rekultivisalo zemljište na kojem se ranije kopao ugalj. Na taj način doprinosi se boljoj zaštiti životne sredine i obezbeđuje se čistiji energetski resurs.

Više...

Video: Rudarski sektor u Srbiji 2021

https://www.youtube.com/embed/oeogn_3EGp0

prof. dr Zorana Mihajlović, Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Rudarstvo ima ozbiljan razvojni potencijal

Vrednost mineralnog bogatstva Srbije iznosi više od 200 milijardi dolara i to bogatstvo treba da se koristi na održiv način – da doprinosi ekonomskom...

Dr Milinko Radosavljević, director, Rudarski institut

Spoj nauke i prakse

Rudarski institut, jednu od naših najeminentnijih naučnih ustanova, pored dva projektantska zavoda, čine i tri referentne laboratorije. Akreditovan je kao istraživačko-razvojni institut, što pokazuje...

Vesna Prodanović, generalni direktor kompanije Rio Sava Exploration d.o.o.

“Jadar” će dovesti nove investitore

Kompanija Rio Tinto razvija „Jadar“ punih 17 godina odgovorno, donoseći i održiva rešenja u planiranju i projektovanju. Razvija ga u partnerstvu sa Vladom, lokalnom...

Vesti

SAD najavljuju novu strategiju saradnje USAID-a i Srbije

Ministarstvo za evropske integracije i Vlada SAD zvanično su potpisali danas produžetak razvojnog partnerstva koje traje već 20 godina....

Srpska prehrambrena industrija na sajmu u Moskvi

Srpska prehrambena industrija i ove godine predstaviće se na sajmu Prodekspo u Moskvi, gde će od 12. do 16....

Predstavljen portal „Moja srednja škola“, online upis učenika u srednje škole

Danas je predstavljen portal "Moja srednja škola" u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Događaju su prisustvovali predsednica Vlade Republike Srbije Ana...

Britanski ministar Stjuart i ambasadorka Meklaod posetili Državni arhiv Srbije

Grejem Stjuart, ministar za izvoz u Vladi Velike Britanije i Njena ekselencija Šan Meklaod, ambasadorka Velike Britanije u Srbiji...

Više od milion maski i 700.000 pari zaštitnih rukavica stiglo iz EU u Srbiju

310 000 FFP2 maski, 730 000 hirurških maski i 730 000 pari zaštitnih rukavica stiglo je danas u Beograd...