Aleksandar Goračinov, Project director, SME HUB

Podsticaj rastu i razvoju domaćih proizvođača

Projekat SME HUB rezultat je javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i srpske kompanije ICT HUB

Cilj nam je da otvorimo vrata malim i srednjim preduzećima da postanu dobavljači multinacionalnim kompanijama koje posluju u Srbiji. Verujemo u snagu srpskih firmi i njihovu sposobnost da pruže visokokvalitetne proizvode“, poručuje gospodin Goračinov.

Kod nas se tako malo zna i nedovoljno govori o nekim važnim projektima među koje spada i SME HUB. Objasnite nam, molim Vas, o kakvom je projektu reč…

SME HUB predstavlja jedinstveni poduhvat za ostvarenje značajnih promena u celokupnoj srpskoj ekonomiji jačanjem jednog od njenih osnovnih stubova – sektora malih i srednjih preduzeća, u kontekstu njegove sposobnosti da sarađuje sa globalnim tržišnim akterima i velikim domaćim kompanijama. Sa vrednošću od preko sedam miliona švajcarskih franaka, ovaj projekat će tokom narednih pet godina omogućiti transformaciju 80 malih i srednjih preduzeća, dok će više od 400 lokalnih firmi biti upoznato sa prednostima saradnje sa multinacionalnim i velikim domaćim kompanijama, dok će mnogi postati njihovi dobavljači. Ovakav vid saradnje će omogućiti domaćim proizvođačima da postanu konkurentniji i da unaprede svoje poslovanje, čime će se obezbediti bolji uslovi rada za najmanje 5.300 postojećih i novih radnika.

Šta domaće proizvodne firme dobijaju ulaskom u SME HUB?

Na osnovu potreba multinacionalnih i velikih domaćih kompanija, SME HUB vrši selekciju potencijalnih dobavljača i pruža podršku u uspostavljanju saradnje. Sa druge strane, mala i srednja preduzeća, imaće jedinstvenu priliku da, kroz projekat, iskoriste svoj potencijal i dodatno se razviju, kako bi postali konkurentni na globalnom tržištu i stvorili priliku za poslovnu ekspanziju.

Sa vrednošću od preko sedam miliona švajcarskih franaka, ovaj projekat će tokom narednih pet godina omogućiti transformaciju 80 malih i srednjih preduzeća

SME HUB će raditi sa srpskim firmama koje imaju kapacitete, kvalitete i stručnost da snabdevaju svojim proizvodima multinacionalne kompanije. To znači da će srpske proizvođačke firme na osnovu konkretno definisanih potreba multinacionalnih ili velikih domaćih kompanija imati priliku da se, kroz sajt projekta, prijave za učešće u projektu i da će kroz selekciju, koristeći unapred definisane kriterijume, biti odabrane one koje ispunjavaju uslove da uđu u proces transformacije. Transformacija poslovanja će trajati maksimum do 24 meseca, nakon čega srpske firme potencijalno stiču uslove da postanu dobavljači. Mala i srednja preduzeća moraju da imaju proizvodnu delatnost u trajanju od minimum tri godine, između 15 i 250 zaposlenih i minimu 51 odsto domaćeg vlasničkog kapitala.

Vi direktno podstičete rast i razvoj srpskih proizvođača?

SME HUB kroz ovaj poduhvat gradi dugoročna partnerstva koja, spajanjem lokalnih firmi sa multinacionalnim kompanijama, omogućava razmenu znanja, tehnologije i najboljih praksi, što će rezultirati modernizacijom i unapređenjem poslovnih procesa. Tako direktno podstičemo rast i razvoj srpskih proizvođača. Kroz veliki doprinos države i brojne podsticaje stvorena je pozitivna poslovna klima koja je prepoznata od svetskih giganata, a SME HUB će dodatno podržati njihovo poslovanje pronalaženjem adekvatnih lokalnih dobavljača.