Mapa sajta

U Addiko banci se žene cene

Addiko banka

Činjenica da u Addiko banci žene zauzimaju rukovodeća mesta ukazuje na ravnopravnosti radne sredine gde promovisanje jednakih prilika uključuje podsticanje raznolikosti, pravedne selekcione procese, mentorske programe i politike koje podržavaju ravnotežu između poslovnog i privatnog života

Ivana Bogdanović, Addiko banka, direktorka za marketing i komunikacije

Žene su veštije sa rečima

Kada se bavite komunikacijama neophodno je i da njima vladate. Razumevanje sagovornika ili klijenta, umeće da na pravi način prenesete poruku, ali i da ga saslušate, danas se mnogo ceni. Žene su uvek bile vešte sa rečima, a posedovanje...

Vanja Vuletić, Addiko banka, izvršna direktorka Sektora za poslovanje sa stanovništvom i digitalnog bankarstva

Inicijative jednakih mogućnosti

U Addiko banci, svedoci smo značajnog angažovanja žena na svim nivoima. Ovi napori ne samo da promovišu rodnu ravnopravnost već stvaraju bogatije radno okruženje kroz različite perspektive i veštine. U praksi, to znači da žene preuzimaju aktivne uloge u...

Marija Mijatović, Addiko banka,, direktorka Odeljenja ljudskih resursa i organizacije

Puna podrška ženskom preduzetništvu

U naše prioritete spadaju pružanje jednakih mogućnosti svima, kontinuirano osnaživanje žena i uravnotežen odnos privatnog i poslovnog života. Pored dugoročne strategija za diverzitet i inkluziju, sa jasnim ciljevima koje pratimo i akcijama koje pokrećemo, Addiko banka doprinosi i jačanju...

Sanja Matović, Addiko banka, direktorka Odeljenja za upravljanje proizvodima i odnosima sa klijentima

Soft skills su važne u bankarstvu

Sposobnost prilagođavanja brzim promenama je jako važan kvalitet u savremenom bankarstvu, kao i stalno praćenje trendova, osluškivanje potreba klijenata i kreiranje novih proizvoda i features-a u skladu s tim. Zbog toga su kreativnost i pronicljivost izuzetno važne, a to...

Marija Pankov, Addiko banka, direktorka Odeljenja kontrole rizika

Ženama samo treba dati priliku

Žene su i dalje nedovoljno uključene u određene poslove, ali to srećom ne važi za bankarski sektor u kojem se veruje da zaposlene treba promovisati u odnosu na postignute rezultate. Žene često ne dobiju priliku za napredovanjem, ne zato...