Održan je onlajn forum visokih zvanica “Government After Shock” (“Vlade nakon kriza”),  na kome se govorilo o inovacijama, a koji je organizovan od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).