Stefan Badža, savetnik u kabinetu predsednice Vlade Srbije

U dijalogu sa privredom

Jedan od izuzetnih pojedinaca iz javne uprave kojem je ove godine uručeno timsko priznanje NALED-a za zajednički doprinos prevazilaženju krize izazovne pandemijom je savetnik u kabinetu predsednice Vlade Srbije, Stefan Badža

Vrlo brzo po izbijanju pandemije, Vlada Srbije formirala je Krizni štab sa zadatkom da osmišljava i koordinira aktivnosti u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom. Stefan Badža, savetnik u kabinetu predsednice Vlade Srbije, bio je član ekonomskog dela Kriznog štaba koji je održavao konstantan dijalog sa privredom radi iznalaženja najboljih rešenja.

Ovogodišnji dobitnik NALED-ove nagrade pružao je podršku kompanijama i malim i srednjim preduzećima u Srbiji da se izbore s izazovima koje je nametnuo COVID-19 kroz svakodnevnu komunikaciju s poslovnim udruženjima, kao i pomoć u prevazilaženju administrativnih problema sa kojima se privreda susretala tokom i nakon vanrednog stanja. Kroz razumevanje i uvažavanje situacije na terenu, doprineo je efikasnom kreiranju i sprovođenju mera za očuvanje privredne aktivnosti i radnih mesta tokom krize u prethodnoj godini.

NALED je bio jedan od inspiratora i zagovarača uspostavljanja javno-privatnog dijaloga između nosilaca ekonomske politike, privrede, civilnog sektora i međunarodne zajednice kroz hitno formiranje zajedničke stručne grupe, koja će pružati analitičku i tehničku podršku Kriznom štabu za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti po privredu.

Vez štampujit upisan u registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije

Tehnika dekorativnog veza štampujit koju neguje vlaška...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da...

Konferencija Budućnost biotehnologije okupila u Beogradu više od 500 učesnika iz preko 30 zemalja

Međunarodna konferencija "Budućnost biotehnologije" (Biotech Future Forum),...

Konferencija CORE days: Ekonomije regiona u protekle tri godine porasle za oko 10 odsto

Za još brži ekonomski rast regiona neophodno...