Mapa sajta

Natalija Dimić, istoričarka, istraživač saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije

Podsticaj za samorefleksiju

Istoriju čine ljudi, njihovi postupci, percepcije, reči, osećanja … U nastojanju da pronikne u motive koji pokreću ljudsko delovanje, istoričar traži odgovore u vezi sa poreklom, stasavanjem, školovanjem, formativnim uticajima, životnim iskustvima, ličnim prelomnicama i drugim brojnim faktorima koji su mogli uticati na životni put istorijske ličnosti koju posmatra.

Istoričar postavlja pitanja o socijalnom miljeu iz kog je određena ličnost potekla, o političkim i društvenim kretanjima u vremenu u kom je živela, o lokalnim, regionalnim ili globalnim krizama koje su na nju mogle uticati, o generacijskom iskustvu pokoljenja kojem je pripadala, o etičkim normama i društvenim tradicijama koje su nesvesno mogle uticati na formiranje njenih stavova i svetonazora.

Nakon apsolutističkog pozitivizma devetnaestog veka, dvadeseti vek uveo je na velika vrata istoričara kao subjektivnog posrednika između istorijske stvarnosti i sadašnjice, a istoriografiju kao nauku koju čine „pogrešivi dokazi koje interpretiraju pogrešivi ljudi“ (made of “fallible evidence as interpreted by fallible people”). U metodologiju istorijskih istraživanja uveden je korak samorefleksije autora, sa ciljem umanjivanja neizostavno subjektivne prirode svake istorijske interpretacije. Svestan toga, svaki istoričar bi trebalo i sebi da postavi pitanja koja postavlja „junacima“ svojih istraživanja, kako bi osvestio, a zatim i umanjio uticaj iskustvenih, moralnih i perceptivnih naslaga koje mogu opteretiti i kontaminirati njegov pogled na prošlost.

Poziv istoričara, kome sam posvećena, je i kreativan i odgovoran, nudi mogućnosti sticanja temeljnih znanja o prošlosti, koja čine pouzdano tle za razumevanje sadašnjosti, ali istovremeno pruža istoričaru metodološku „opremu“ za kritičko preispitivanje i percipiranje sebe i sveta oko sebe

Kao istoričarki mlađe generacije, prilika da predstavim sebe na stranicama časopisa Cord ujedno je i podsticaj za samorefleksiju. Pitanja se sama nameću: u kojoj meri je na moj pogled na temu kojoj je posvećena moja doktorska disertacija o nemačko-jugoslovenskim odnosima uticalo iskustvo odrastanja u Zemunu kao nekada gradu u Austrougarskoj, a danas delu Beograda, u čijoj se fizionomiji i „duhu“ jasno ocrtavaju srednjeevropski kulturni uticaji; u kojoj je meri moja polazišna osnova determinisana generacijskim iskustvom odrastanja u Srbiji devedesetih godina prošlog veka; u kojoj meri i na koji način je na moju istorijsku svest i percepciju Nemačke i Nemaca uticalo školovanje, kroz udžbenike istorije i nemačkog jezika, kroz predavanja profesora od osnovne škole, preko Filološke gimnazije do Filozofskog fakulteta u Beogradu; u kom je smeru na mene uticalo iskustvo višemesečnog istraživačkog boravka u Berlinu i interakcije sa kolegama iz Nemačke; kakav je podsticaj imala razmena mišljenja sa kolegama iz institucije u kojoj sam zaposlena, Instituta za noviju istoriju Srbije (Institute for Recent History of Serbia).

Odnos između predmeta istorijskog istraživanja, istoričara i sadašnjosti nije, međutim, jednosmeran. Nije samo istoričar taj koji unosi deo sebe u temu o kojoj piše. To posebno važi za teme iz bliže prošlosti, kojima se i sama bavim. Istraživanje nemačko-jugoslovenskih i nemačko-srpskih odnosa u dvadesetom veku nudi mogućnost uvida u kontinuitete koji i danas determinišu međusobne odnose. Stoga je poziv istoričara, kome sam posvećena, i kreativan i odgovoran, nudi mogućnosti sticanja temeljnih znanja o prošlosti, koja čine pouzdano tle za razumevanje sadašnjosti, ali istovremeno pruža istoričaru metodološku „opremu“ za kritičko preispitivanje i percipiranje sebe i sveta oko sebe.

CorD Recommends

Više...

Aleksandar Ilić, prvi solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu

Stalno obrazovanje je imperativ

Moj profesionalni put dobija zlatan krug, od igrača - do onog koji igrače edukuje.  Jedino u šta verujem je obrazovanje, jer je to pored...

Nevena Madžarević, urednica i voditeljka

Novo uzbuđenje i nova lekcija

Skoro sam dobila pitanje - da li si se umorila televizije? Pomislila sam da li će to ikad biti moguće? Da li je moguće...

Vesna Šouc, dirigentkinja

Dirigent ne postoji bez ansambla

Oduvek sam znala da će moj profesionalni životni put biti muzika. Okružena uzburkanim, toplim džez harmonijama koje su dolazile iz sobe u kojoj je...

Tatjana Dražilović, osnivač Centra Zvezda

Svaki dan je prilika da učinimo nešto dobro

Imam porodicu od stotinu dece i verujem da će ih biti još, naučili su me i oblikovali više nego bilo koji fakultet, upoznala sam...

Dan nezavisnosti Crne Gore obeležen u Beogradu izložbom Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI veka

Povodom 530 godina od štampanja Oktoiha prvoglasnika, Ambasada Crne Gore u Beogradu organizovala je izložbu "Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV...

Radni doručak sa Nacionalnom službom za zapošljavanje

Slovenački poslovni klub je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovao uspešan radni doručak na temu Prezentacija javnih...

U Golupcu pušten u rad prvi vetropark u istočnoj Srbiji

"Krivača", prvi vetropark u istočnoj Srbiji, svečano je otvoren u Golupcu u prisustvu predsednika Vlade Miloša Vučevića, ministarke rudarstva...

Održana konferencija „Thinking Green & Living Clean“

Povodom izlaska desetog broja specijalnog izdanja CorD Magazina „Thinking Green & Living Clean“ u sredu 15. maja u „Sava...

Osnivanje Saveta evropskih poslovnih udruženja i komora u Srbiji

Evropska poslovna udruženja i bilateralne komore koje zastupaju interese kompanija sa evropskim kapitalom u Srbiji udružile su u cilju...

Dan nezavisnosti Crne Gore obeležen u Beogradu izložbom Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI veka

Povodom 530 godina od štampanja Oktoiha prvoglasnika, Ambasada Crne Gore u Beogradu organizovala je izložbu "Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV...

Radni doručak sa Nacionalnom službom za zapošljavanje

Slovenački poslovni klub je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovao uspešan radni doručak na temu Prezentacija javnih...

Osnivanje Saveta evropskih poslovnih udruženja i komora u Srbiji

Evropska poslovna udruženja i bilateralne komore koje zastupaju interese kompanija sa evropskim kapitalom u Srbiji udružile su u cilju...

Prva dama Ukrajine posetila Beograd

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska, supruga predsednika Volodimira Zelenskog, doputovala je u Beograd, što je prva poseta visokog ukrajinskog...

Siljanovska-Davkova prva žena na čelu Makedonije nakon pobede na predsedničkim izborima

Konzervativna opoziciona koalicija VMRO-DPMNE proglasila je pobedu i na predsedničkim i na parlamentarnim izborima u Makedoniji, objavili su makedonski...

Dan nezavisnosti Crne Gore obeležen u Beogradu izložbom Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI veka

Povodom 530 godina od štampanja Oktoiha prvoglasnika, Ambasada Crne Gore u Beogradu organizovala je izložbu "Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV...

Radni doručak sa Nacionalnom službom za zapošljavanje

Slovenački poslovni klub je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovao uspešan radni doručak na temu Prezentacija javnih...

Osnivanje Saveta evropskih poslovnih udruženja i komora u Srbiji

Evropska poslovna udruženja i bilateralne komore koje zastupaju interese kompanija sa evropskim kapitalom u Srbiji udružile su u cilju...

Prva dama Ukrajine posetila Beograd

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska, supruga predsednika Volodimira Zelenskog, doputovala je u Beograd, što je prva poseta visokog ukrajinskog...

Siljanovska-Davkova prva žena na čelu Makedonije nakon pobede na predsedničkim izborima

Konzervativna opoziciona koalicija VMRO-DPMNE proglasila je pobedu i na predsedničkim i na parlamentarnim izborima u Makedoniji, objavili su makedonski...