Mapa sajta

Nikada nije bilo jednostavno

Daleko pre nego što se zemlja suočila sa pandemijom, međunarodni i domaći stručnjaci smatrali su da se Srbija nalazi na raskrsnici na kojoj jedan put vodi ka sporom rastu i prosečnom životnom standardu daleko ispod evrounijskog, a drugi ka ubrzanom rastu i većem blagostanju. Sada je potreba za prelaskom na novi model privrednog rasta još izraženija, a uslovi složeniji.

Pandemija nastavlja da snažno utiče na preoblikovanje ekonomija bez naznaka da bi se globalno i domaće tržište mogli vratiti u uobičajene tokove. Srpska privreda koja se od marta kada je COVID 19 postao naša realnost suočila sa ograničenom aktivnošću u mnogim branšama, do sada je uglavnom uspevala da održi glavu iznad vode zahvaljujući sukcesivnim paketima pomoći koje je vlada Srbije administrirala privredi.

Uslovi u kojima treba nastaviti privredni život u kojem pojasi za spasavanje nisu dovoljni, izuzetno su složeni. Prostor države za nove intervencije je manje više iscrpljen. Očekuje se da će fiskalni deficit u 2020. biti između 7% i 8% BDP-a uz povećanje javnog duga na skoro 28 mlrd evra na kraju godine odnosno na preko 60% BDP-a. Veoma je verovatno da će priliv stranih direktnih investicija i doznaka, što se vidi i iz do sada zabeleženih trendova, biti nedovoljan za pokrivanje deficita tekućeg računa platnog bilansa, i da će izostati dosadašnji snažan uticaj SDI na privredni rast. U takvim uslovima preostaje da se spoljni deficit finansira zaduživanjem države u inostranstvu, što će dodatno podići lestvicu spoljnog duga možda i na 70% BDP. Usled smanjenog uvoza, i nešto boljeg izvoza tekući deficit verovatno će verovatno biti znatno manji, inflacija će ostati niska, a kurs dinara u odnosu na evro, verovatno nepromenjen, što će pogodovati nastavku stabilne makroekonomske situacije.

Kako sada stvari stoje, pred novom vladom će se naći niz predloga za prevazilaženje izazova koje ispostavlja pandemija.

U uslovima COVID-19, i njegovih dugoročnih posledica na privredne tokove, prelazak na novi model privrednog rasta koji bi se zasnivao na jačanju domaćih malih i srednjih preduzeća, a koji zagovaraju i domaći i međunarodni stručnjaci, neće biti nimalo lak.

Prvo, sa protokom krize udar su počela da osećaju i velika domaća preduzeća te će u narednom periodu mere Vlade sigurno biti vagane tako da pomognu pre svega većima, sa dužim proizvodnim lancima a tek onda manjima. Drugo, šampioni domaće privrede su, uglavnom, bili izvoznici, i sada su znatno pogođeni nedostatkom tražnje na svetskom tržištu. Istovremeno, i domaća tražnja je slaba, pa je kompanijama teško da pronađu oslonac, na bilo kojoj strani.

Jedan od odgovora je povećanje javnih investicija na pet odsto BDP-a. Međutim, svih prethodnih godina, uprkos izvesnim pomacima, ovaj cilj nije dostignut. Privreda pak predlaže veće angažovanje domaćih građevinskih kompanija i prerađivačke industrije u realizaciji infrastrukturnih i drugih državnih projekata, ali to neće biti lako kada i građevinski sektor polko počinje da oseća teret krize. Istovremeno, izuzetno pozitivan trend uključivanja lokalnih firmi u dobavljačke lance kako velikih domaćih tako i inostranih izvoznika u uslovima usporene globalne tražnje takođe nailazi na izazove. Možda najviše obećava ubrzani trend digitalne transformacije privrede, koji predstavlja put ka prelasku sa sadašnje neefikasne strukture u sofisticiranu, savremenu privredu.

Ukratko, i pred novim kabinetom i pre privredom su izazovna vremena a potreba da se ostane privržen reformama i smelo krene u osvajanje budućnosti još izraženija.

Više...

Tehnička vlada

Iako je politički sistem u Srbiji i dalje formalno višepartijski, njena Skupština je u suštini monistička, dok se opozicija od strane vlasti tretira kao...

Nj.e. Entoni F. Godfri, ambasador SAD u Srbiji

Promena je u vazduhu

Želja da Srbija bude uspešna nije za Sjedinjene Države partijska stvar tako da će se ovaj pozitivni zalet održati bez obzira na ishod izbora...

Nova Era

Negde novembra 2005. kad je Kris Paten već bio bivši evropski komesar za spoljne poslove, iz njegovog okruženja stiglo je bilo ‘priznanje’ da je...

Čemu nas je naučila pandemija

Ako bi novu realnost u koju smo zakoračili trebalo telegrafski sažeti, njene ključne reči bile bi solidarnost, stavljanje ljudi na prvo mesto, posvećenost reformama,...

Vesti

20. Beogradski ekonomski forum u online formatu

Na 20. Beogradskom ekonomskom forumu, koji se ove godine održava u online formatu, učestvuju  predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić,...

Saradnja Srbije i SAD u oblasti obrazovanja i nauke

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić razgovarao je sa ambasadorom SAD...

Delegacija EU u Srbiji pokrenula kampanju “Obrazovanje je važno”

Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenula je nacionalnu promotivnu kampanju pod sloganom "Obrazovanje je važno" o podršci EU sektoru...

Srpski džudisti osvojili medalje na Evropskom prvenstvu u Pragu

Evropsko prvenstvo za seniore održalo se od 19. do 21. novembra u Pragu. Reprezentativci Srbije u džudou postigli su odlične...

Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, koji predviđa...

20. Beogradski ekonomski forum u online formatu

Na 20. Beogradskom ekonomskom forumu, koji se ove godine održava u online formatu, učestvuju  predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić,...

Saradnja Srbije i SAD u oblasti obrazovanja i nauke

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić razgovarao je sa ambasadorom SAD...

Delegacija EU u Srbiji pokrenula kampanju “Obrazovanje je važno”

Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenula je nacionalnu promotivnu kampanju pod sloganom "Obrazovanje je važno" o podršci EU sektoru...

Srpski džudisti osvojili medalje na Evropskom prvenstvu u Pragu

Evropsko prvenstvo za seniore održalo se od 19. do 21. novembra u Pragu. Reprezentativci Srbije u džudou postigli su odlične...

Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, koji predviđa...

20. Beogradski ekonomski forum u online formatu

Na 20. Beogradskom ekonomskom forumu, koji se ove godine održava u online formatu, učestvuju  predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić,...

Saradnja Srbije i SAD u oblasti obrazovanja i nauke

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić razgovarao je sa ambasadorom SAD...

Delegacija EU u Srbiji pokrenula kampanju “Obrazovanje je važno”

Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenula je nacionalnu promotivnu kampanju pod sloganom "Obrazovanje je važno" o podršci EU sektoru...

Srpski džudisti osvojili medalje na Evropskom prvenstvu u Pragu

Evropsko prvenstvo za seniore održalo se od 19. do 21. novembra u Pragu. Reprezentativci Srbije u džudou postigli su odlične...

Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, koji predviđa...