Mapa sajta

Nikada nije bilo jednostavno

Daleko pre nego što se zemlja suočila sa pandemijom, međunarodni i domaći stručnjaci smatrali su da se Srbija nalazi na raskrsnici na kojoj jedan put vodi ka sporom rastu i prosečnom životnom standardu daleko ispod evrounijskog, a drugi ka ubrzanom rastu i većem blagostanju. Sada je potreba za prelaskom na novi model privrednog rasta još izraženija, a uslovi složeniji.

Pandemija nastavlja da snažno utiče na preoblikovanje ekonomija bez naznaka da bi se globalno i domaće tržište mogli vratiti u uobičajene tokove. Srpska privreda koja se od marta kada je COVID 19 postao naša realnost suočila sa ograničenom aktivnošću u mnogim branšama, do sada je uglavnom uspevala da održi glavu iznad vode zahvaljujući sukcesivnim paketima pomoći koje je vlada Srbije administrirala privredi.

Uslovi u kojima treba nastaviti privredni život u kojem pojasi za spasavanje nisu dovoljni, izuzetno su složeni. Prostor države za nove intervencije je manje više iscrpljen. Očekuje se da će fiskalni deficit u 2020. biti između 7% i 8% BDP-a uz povećanje javnog duga na skoro 28 mlrd evra na kraju godine odnosno na preko 60% BDP-a. Veoma je verovatno da će priliv stranih direktnih investicija i doznaka, što se vidi i iz do sada zabeleženih trendova, biti nedovoljan za pokrivanje deficita tekućeg računa platnog bilansa, i da će izostati dosadašnji snažan uticaj SDI na privredni rast. U takvim uslovima preostaje da se spoljni deficit finansira zaduživanjem države u inostranstvu, što će dodatno podići lestvicu spoljnog duga možda i na 70% BDP. Usled smanjenog uvoza, i nešto boljeg izvoza tekući deficit verovatno će verovatno biti znatno manji, inflacija će ostati niska, a kurs dinara u odnosu na evro, verovatno nepromenjen, što će pogodovati nastavku stabilne makroekonomske situacije.

Kako sada stvari stoje, pred novom vladom će se naći niz predloga za prevazilaženje izazova koje ispostavlja pandemija.

U uslovima COVID-19, i njegovih dugoročnih posledica na privredne tokove, prelazak na novi model privrednog rasta koji bi se zasnivao na jačanju domaćih malih i srednjih preduzeća, a koji zagovaraju i domaći i međunarodni stručnjaci, neće biti nimalo lak.

Prvo, sa protokom krize udar su počela da osećaju i velika domaća preduzeća te će u narednom periodu mere Vlade sigurno biti vagane tako da pomognu pre svega većima, sa dužim proizvodnim lancima a tek onda manjima. Drugo, šampioni domaće privrede su, uglavnom, bili izvoznici, i sada su znatno pogođeni nedostatkom tražnje na svetskom tržištu. Istovremeno, i domaća tražnja je slaba, pa je kompanijama teško da pronađu oslonac, na bilo kojoj strani.

Jedan od odgovora je povećanje javnih investicija na pet odsto BDP-a. Međutim, svih prethodnih godina, uprkos izvesnim pomacima, ovaj cilj nije dostignut. Privreda pak predlaže veće angažovanje domaćih građevinskih kompanija i prerađivačke industrije u realizaciji infrastrukturnih i drugih državnih projekata, ali to neće biti lako kada i građevinski sektor polko počinje da oseća teret krize. Istovremeno, izuzetno pozitivan trend uključivanja lokalnih firmi u dobavljačke lance kako velikih domaćih tako i inostranih izvoznika u uslovima usporene globalne tražnje takođe nailazi na izazove. Možda najviše obećava ubrzani trend digitalne transformacije privrede, koji predstavlja put ka prelasku sa sadašnje neefikasne strukture u sofisticiranu, savremenu privredu.

Ukratko, i pred novim kabinetom i pre privredom su izazovna vremena a potreba da se ostane privržen reformama i smelo krene u osvajanje budućnosti još izraženija.

CorD Recommends

Više...

Prof. dr Iva Draškić Vićanović, dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vratiti dignitet nastavniku

Predlozi izneti u našoj Platformi su izvodljivi u kratkom roku, ne zahtevaju nikakve krupne i dugotrajne reforme i mogu dovesti do krupnog i vidljivog...

Komentar Dragiše Mijačića

Da li će Janus otvoriti ili zatvoriti vrata na Kosovu?

Januar je dobio ime po Janusu, rimskom božanstvu početka i kraja, zaštitnika vrata i ulaza. To je mesec kada se srpska zajednica na Kosovu...

Komentar Zorana Panovića

Na pravoj strani istorije

I kad je 1. septembra 1939. Hitler napao Poljsku to je bio još evropski sukob. Realizacija pakta Molotov-Ribentrop, ali još ne svetski sukob, iako...

Komenatar Zorana Panovića

Konsolidacija

Vučićeva kampanja (iako izbori nisu predsednički) se vodi kao krizni menadžment. Cilj je ubediti svoje pristalice, a još više one opozicione da se sve...

Od zaplenjenog duvana dobijeno je 7 tona najkvalitetnijeg organskog đubriva

Više od 5 tona ilegalnog rezanog duvana, čak 3,5 tone duvana u listu, 26.000 boksova cigareta, 12.000 boksova motanih...

EPS će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije

Elektroprivreda Srbije (EPS) će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije, od čega će...

Srbija i Angola potpisale Program saradnje u oblasti kulture

Srbija i Angola su potpisale Program saradnje u oblasti kulture koji će, kao je objavljeno u Vladi, važiti za...

Turistička organizacija Zlatibora i Turistička zajednica Labina potpisale Protokol o saradnji

Turistička organizacija Zlatibora i Turistička zajednica Grada Labina potpisale Protokol o saradnji koji podrazumeva unapređenje saradnje u oblasti turističke...

Na vodećem svetskom sajmu organske hrane srpske firme ugovorile poslove koji premašuju 8 miliona evra

Srpske kompanije koje su učestvovale na Međunarodnom sajmu organske hrane Biofach u Nirnbergu ugovorile su poslove čija vrednost premašuje...

EPS će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije

Elektroprivreda Srbije (EPS) će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije, od čega će...

Srbija i Angola potpisale Program saradnje u oblasti kulture

Srbija i Angola su potpisale Program saradnje u oblasti kulture koji će, kao je objavljeno u Vladi, važiti za...

Panel o situaciji na Balkanu i proširenju EU održan u okviru Bezbednosne konferencije u Minhenu

U Minhenu je održana panel diskusija o situaciji na Balkanu i proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, u...

EIB Global 2023. godine investirao rekordne 1,2 milijarde evra na Zapadnom Balkanu

EIB Global, finansijski ogranak Evropske investicione banke (EIB) za aktivnosti izvan Evropske unije, investirao je rekordne 1,2 milijarde evra širom Zapadnog...

Evropska unija i UNDP dodelili 580.000 evra za civilno društvo

Evropska unija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) dodelili su sredstva za sprovođenje 12 inicijativa organizacija civilnog društva...

EPS će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije

Elektroprivreda Srbije (EPS) će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije, od čega će...

Srbija i Angola potpisale Program saradnje u oblasti kulture

Srbija i Angola su potpisale Program saradnje u oblasti kulture koji će, kao je objavljeno u Vladi, važiti za...

Panel o situaciji na Balkanu i proširenju EU održan u okviru Bezbednosne konferencije u Minhenu

U Minhenu je održana panel diskusija o situaciji na Balkanu i proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, u...

EIB Global 2023. godine investirao rekordne 1,2 milijarde evra na Zapadnom Balkanu

EIB Global, finansijski ogranak Evropske investicione banke (EIB) za aktivnosti izvan Evropske unije, investirao je rekordne 1,2 milijarde evra širom Zapadnog...

Evropska unija i UNDP dodelili 580.000 evra za civilno društvo

Evropska unija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) dodelili su sredstva za sprovođenje 12 inicijativa organizacija civilnog društva...