Mapa sajta

Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Srbije

Bez digitalne agende nema napretka

Srbija je demonstrirala da je spremna za digitalnu integraciju u okviru Digitalne agende za Zapadni Balkan i da intenzivno radi na izgradnji IKT infrastrukture, koja je osnov ubrzane digitalne transformacije u zemlji. Omogućavanje korišćenja digitalnih rešenja i usluga već sada doprinosi poboljšanju kvaliteta života ljudi, što je i glavna svrha digitalne transformacije

Nastavak sistemske digitalizacije je prioritet ovog ministarstva, kaže Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Srbije. U prethodnom periodu pokazalo se da je strateški pristup Ministarstva u ovoj oblasti imao ogroman značaj za razvoj e-trgovine, podizanje digitalne pismenosti i povezivanje kako aktera u poslovnom sektoru, tako i u obrazovanju.

Na svojevrsnom testu koji je usledio sa izbijanjem pandemije pokazalo se da su i sektor telekomunikacija i institucionalni okvir koji je omogućio kompleksan razvoj svih aspekata Digitalne agende bio dobro postavljen i omogućio da u vanrednim uslovima srpska privreda i društvo lakše podnesu teret krize. Istovremeno, postavljeni su temelji za nastavak ovih trendova kako u oblasti širenja pokrivrenosti Srbije mrežom širokopojasnog interneta, što ima dalekosežan značaj za ravnomeran razvoj srpske ekonomije, tako i u oblasti obrazovanja, gde digitalizacija može da donese značajne benefite.

Jedna od najvažnijih etapa na tom putu – izgradnja 5G mreža – omogućiće automatizaciju proizvodnih procesa i uvođenje inovativnih servisa. S obzirom na nove trendove u srpskoj industriji, koja se kreće ka proizvodnji sve tehnološki složenijih proizvoda i usluga, stvaranje preduslova za usvajanje koncepta Industrije 4.0 omogućiće ubrzavanje već postojećih procesa i stvoriti preduslove za potencijalni leapfrogging, odnosno tehnološki skok u srpskoj privredi.

Kancelarija za IT radi na razvoju novih i usluga i inovativnih rešenja u oblasti pametnih gradova i mogu se očekivati značajni pomaci u tom pogledu

U proteklom periodu bili smo svedoci uspona e-trgovine. Koliko smo institucionalno i organizaciono bili spremni za ovakav skok i šta nam je sada potrebno da bi se taj zalet održao?

Mi smo ne samo predvideli već i podsticali razvoj ovog sektora s obzirom na globalne trendove i jasne benefite koje ovaj vid trgovine donosi i za razvoj digitalne ekonomije, ali i ukupni ekonomski i društveni razvoj. Skoku e-trgovine prethodilo je donošenje programa razvoja e-trgovine i realizacija čitavog seta aktivnosti koji, pored uspostavljanja čvrstog pravnog okvira sa novim zakonima o trgovini i elektronskoj trgovini, uključuju i analize koje je Ministarstvo sprovelo u saradnji sa USAID-om i Asocijacijom E-komerc Srbija, zatim objavljivanje vodiča za e-trgovce i vodiča za e-potrošače koji su dostupni i na sajtu Ministarstva, kao i sprovođenje kampanje u nacionalnim medijima.

Iako su kvalitet i brzina interneta prepoznati u poslovnom sektoru kao veoma dobri, nisu svi delovi Srbije jednako pokriveni brzim internetom, koji se sada pokazuje kao kičma ubrzanog privrednog rasta. Šta nas očekuje na ovom planu u narednom periodu?

U septembru prošle godine pokrenut je projekat zajedničke izgradnje širokopojasne infrastrukture u ruralnim područjima za koje ne postoji komercijalni interes operatora.

On podrazumeva sprovođenje javnih konkursa i potpisivanje ugovora sa operatorima, a nakon izrade projekata i pribavljanja građevinskih dozvola izgradnju midmile trasa koju će sprovesti država i lastmile dela mreže za koji će biti zaduženi operatori.

Projekat uključuje više od 500 naselja sa oko 80.000 domaćinstava i planirano je da bude završen do kraja 2022. godine. Program se nastavlja sa ciljem da do 2025. praktično sva domaćinstva u Srbiji imaju brz pristup internetu i i samim tim digitalnim servisima. Time će značajno biti smanjen digitalni i ekonomski jaz između urbanih i ruralnih područja, biće stvorena osnova za ravnomeran razvoj svih delova zemlje zajedno sa platformom za uvođenje novih digitalnih usluga, savremenog načina poslovanja i obrazovanja.

Koliko će po vašem mišljenju ostvarivanje Digitalne agende u narednom periodu pomoći privrednom rastu i privrednom povezivanju?

Bez Digitalne agende nema napretka. U oblasti elektronskih komunikacija na strateškom nivou u Republici Srbiji postavljeni su ciljevi koji su usklađeni sa ciljevima Evropske digitalne agende. Strateškim dokumentima ističe se važnost korišćenja širokopojasnog pristupa visokog kapaciteta, prepoznajući da će buduće pristupne mreže koristiti fiberoptičke veze kao ključni deo mrežne infrastrukture da bi ispunile sve veću potrebu za protokom. Naglašavaju i važnost ulaganja u savremenu infrastrukturu, što su preduslovi za celokupan dalji razvoj, u oblastima privrede, proizvodnje, ekonomije, obrazovanja.

Na koji način sarađujete sa privatnim sektorom u razmeni znanja i industrijskog iskustva kada su u pitanju ove teme?

Nadležno Ministarstvo, ali i druge institucije Vlade, u bliskoj su komunikaciji sa privatnim sektorom. Rezultat te saradnje je čitav niz unapređenih propisa i podsticajnih mera za razvoj inovativnih ideja, koji su razvijani u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, E-komerc Srbija, Naledom, u okviru platforme „Serbia Creates“ itd.

Operatori elektronskih komunikacija podneli su veliki pritisak u početku epidemije, ali su istovremeno pokazali veliki stepen izdržljivosti, što potvrđuje odlično stanje u srpskim telekomunikacijama

Najavili ste da postoji mogućnost da se u Srbiji do kraja godine sprovede aukcija za 5G mrežu. Od čega to zavisi?

Poziv za iskazivanje zainteresovanosti je raspisan i traje do 1. 9. 2021. godine. Dalji koraci u pogledu aukcije će zavisiti od odziva kako operatora elektronskih komunikacija, tako i drugih privrednih subjekata koji mogu imati interes za korišćenje, ali i izgradnju 5G mreža u cilju automatizacije proizvodnih procesa i uvođenja inovativnih servisa.

Koliko Srbija ima takvih kompanija za koje je važna 5G mreža i koje su ušle u više faze digitalne transformacije?

Tatjana Matić

U Srbiji posluje značajan broj inovativnih kompanija kako onih razvijenih, tako i malih startapova. 5G tehnologija stvara mogućnost za razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i uopšte automatizaciju mnogih procesa što je šansa za svaku od ovih kompanija.

Najveća primena 5G mreže očekuje se, između ostalog, i u medicini i komunalnim uslugama i u izgradnji pametnih gradova. Šta možemo očekivati u Srbiji u tom domenu?

Kancelarija za IT radi na razvoju novih i usluga i inovativnih rešenja u oblasti pametnih gradova i mogu se očekivati značajni pomaci u tom pogledu.

Uporedo sa porastom korišćenja e-usluga, videli smo i da raste digitalni jaz, jer deo stanovništva pa i manjih kompanija nije lako mogao da se pridruži ovim trendovima. S druge strane, videli smo i da postoje neka uska papirološka grla odnosno operacije gde je za biznise potrebno fizičko dolaženje na mesto procesiranja neke usluge ili podnošenje dokumentacije u papirnom obliku. Šta su vaši dalji koraci u uklanjanju ovih uskih grla?

Kancelarija za IT uvodi sve više elektronskih servisa koji olakšavaju građanima život. Paralelno se sprovodi pojednostavljenje administrativnih procedura i postupaka kroz program „ePapir“ koji Kancelarija realizuje zajedno sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Vi ste u velikoj meri bili uključeni i u organizovanje nastave onlajn. Šta su ključne poruke u ovom domenu koje će biti bitne za nas i kada se pandemija okonča?

Operatori elektronskih komunikacija podneli su veliki pritisak u početku epidemije, ali su istovremeno pokazali veliki stepen izdržljivosti, što potvrđuje odlično stanje u srpskim telekomunikacijama. Ovom Ministarstvu je svakako prioritet nastavak sistemske digitalizacije koja uključuje, pored izgradnje mreže u ruralu, i nastavak projekta „Povezane škole“, odnosno izgradnje računarske mreže u osnovnim i srednjim školama koja je do sada završena u više od 900 školskih objekata, odnosno u polovini škola u Srbiji. Ovaj projekat omogućiće potpunu digitalizaciju obrazovnog sistema.

OBRAZOVANJE

Ovom Ministarstvu je prioritet izgradnja računarske mreže u osnovnim i srednjim školama, što će omogućiti potpunu digitalizaciju obrazovnog sistema.

DIGITALIZACIJA

Strateški ciljevi u oblasti elektronskih komunikacija u Republici Srbiji u potpunosti su usklađeni sa ciljevima Evropske digitalne agende.

SARADNJA

U bliskoj komunikaciji sa privatnim sektorom unapređen je čitav niz propisa i donete su mere za razvoj inovativnih ideja.

Pročitajte još...

Čvršće veze sa Sao Tome i Prinsipe

Između Srbije i Sao Tome i Prinsipe postoji veliki potencijal za zajednički napredak i razvoj, prevashodno u oblasti turizma, ocenjeno je tokom razgovora ministarke...

Izabrana nova Vlada Srbije, ministri preuzimaju resore

Nova Vlada Republike Srbije na čijem čelu će biti Ana Brnabić imaće 21 resor i 2 ministarstva bez portfelja. Na sednici je za izbor...

Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike

Moramo biti i brzi i promišljeni

Energetska tranzicija je proces koji je realnost za čitavu Evropu, pa i za nas. Zelena agenda nam daje priliku da tu realnost pretvorimo u...

NALED: Novi projekti u oblasti turizma i elektronskog poslovanja

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović sastala se danas sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjanom Matić i izvršnim direktorom JP Pošte Srbije Nebojša Marković...

Otvoren 43. međunarodni sajam turizma

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Tatjana Matić svečano je otvorila 43. međunarodni sajam turizma i tom prilikom poručila da će...

Konkurs za izbor najboljeg turističkog sela

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Tatjana Matić pozvala je sve lokalne samouprave koje se identifikuju u oblasti razvoja ruralnog turizma...

Jovan Stojić, pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Zakon mora da prati zahteve koje nameće život

U sklopu harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa evropskim, upravo radimo na Nacrtu krovnog zakona o uslugama koji treba da obezbedi slobodu poslovnog nastanjivanja privrednih subjekata...

EBRD i WBIF podržavaju Srbiju u širenju internet mreže u ruralnim područjima

Uvođenje optičke širokopojasne mreže ka poboljšanju kvaliteta života na selu 90.000 domaćinstava i 600 škola i javnih institucija u ruralnim područjima u Srbiji dobiće pristup...

Više...

Fanina Popaz izvršna direktorka Helenskog privrednog udruženja Srbije

Prijateljstvo i zajednički interesi

Helensko privredno udruženje Srbije predstavlja odraz grčke privrede u Srbiji, odnosno njene raznovrsnosti, istrajnosti ali i uspeha u suočavanju sa brojnim izazovima i ekonomskim...

Branko Ružić, Serbian Minister of Education

Predstoje nam velika ulaganja u visoko obrazovanje

The educational process fully adheres to the requirements set before it by the process of transforming Serbian society into a modern society with a...

Prof. dr Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu

Neprestano težimo da podižemo naš ugled i status

Potražnja za visoko kvalifikovanim, socijalno angažovanim stručnjacima se povećava u skladu sa brojnim globalnim izazovima sa kojima se suočava društvo u celini. Zato se...

Prof. dr Vladimir Popović, dekan, Mašinski fakultet

Ovo je vreme inženjerstva

Jedna od naših najvažnijih visokoškolskih ustanova ove godine u oktobru slavi 75 godina postojanja. Rođendan dočekuju sa dva velika državna priznanja, Svetosavskom nagradom i...

Vesti

Nova EU donacija od 174,6 miliona evra za srpsku železnicu

Vlada Republike Srbije i Evropska investiciona banka (EIB) potpisali su ugovor o dodeli bespovratnih 174,6 miliona evra, odnosno drugu...

Amerikanac Adžej Banga jedini kandidat za novog predsednika Svetske banke

Kandidat Sjedinjenih Američkih Država Adžej Banga, Amerikanac indijskog porekla, jedini je predložen za naslednika aktuelnog predsednika Svetske banke Dejvida...

Zoran Knežević novi predsednik SANU

Akademik Zoran Knežević izabran je na izbornoj sednici za novog predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Knežević je na...

Ambasador Kristofer Hil posetio punionicu Rosa vode na Vlasini

Punionicu Rosa vode „Vlasinka“ posetio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kristofer Hil. Tokom posete, ambasador Hil je izrazio zadovoljstvo...

Ministar Mali i finski ambasador Lahdevirt razgovarali o sprovođenju Zelene agende

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je sa ambasadorom Finske u Srbiji Kimom Lahdevirtom o...