Mapa sajta

Razgovor sa Ređinom De Dominićis, direktorkom UNICEF-a u Srbiji, pred odlazak u Tursku na novu poziciju

Ređina De Dominićis: Bila je privilegija raditi u Srbiji

Zaista sam volela da radim u Srbiji, zemlji prepunoj inspiracije i mogućnosti za delovanje u interesu dece. Imala sam privilegiju da radim sa sjajnim partnerima i odličnim timom

U poslednje dve godine podigli smo svest o pravima deteta u najširoj javnosti, unapredili stratešku saradnju sa Vladom kako bismo deci dali prioritet u reformi javnih politika, diversifikovali partnerstva i ostvarili eksponencijalni rast broja zaposlenih i budžeta kako bismo ubrzali ostvarivanje rezultata. Zajedničkim naporima stavili smo akcenat na značaj adekvatnih usluga za decu u ranom detinjstvu i adolescentskom dobu.

Kancelarija UNICEF-a je prilagodila svoj poslovni model izmenjenim okolnostima u kojima živimo i radimo. Postali smo znatno agilniji pa su nam sada poslovni sektor, međunarodne finansijske organizacije i mladi ključni partneri u zajedničkim naporima da se uspostave bolji modeli i delotvornija rešenja u vreme kada se suočavamo sa sve većim izazovima u pogledu jednakih mogućnosti za decu u svetu koji se brzo menja. Da bismo ubrzali ostvarivanje rezultata, investiramo i u inovacije, što podrazumeva saradnju sa startap zajednicom.

Koja su najveća dostignuća u ostvarivanju prava deteta?

Ako bih morala da izdvojim najveća dostignuća UNICEF-a kada je reč o podršci Vlade Republike Srbije u ostvarivanju prava deteta, to bi bilo intenziviranje intervencija koje se tiču ranog razvoja deteta. U poslednje dve godine obuhvaćeno je više od 200.000 dece, a unapređena je i ključna uloga roditeljskih programa. UNICEF podržava sprovođenje novih Osnova nacionalnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Radi se i na poboljšavanju kapaciteta nastavnika, pa će ovaj program do 2022. godine obuhvatiti 12.000 nastavnika i više od 220.000 dece. Usvajanje Nacionalne strategije i Akcionog plana za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, koji su razvijeni uz našu podršku, pokazalo je sve veću odlučnost da se deca zaštite od nasilja i zlostavljanja u svim okruženjima.

Znatno smo intenzivirali i rad na generisanju podataka i dokaza. Na primer, Istraživanje višestrukih pokazatelja o položaju žena i dece (MICS) koje je spovedeno u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku ili „Analiza efekata klimatskih promena na decu“ koja će pružiti važne podatke o situaciji u kojoj se nalaze deca i mladi i o sve većim problemima koji utiču na njih, kao što je zagađenje vazduha.

Jednako važno je i to što je UNICEF od početka krize izazvane epidemijom COVID-19 aktivno učestvovao u obezbeđivanju hitne i najpotrebnije medicinske i zaštitne opreme i higijenskih paketa koji su bili dostavljeni hiljadama ugroženih porodica i dece. Istovremeno, Vlada Srbije je od UNICEF-a dobila podršku da deca ostanu povezana sa sistemom obrazovanja i zaštite.

Šta su ključni izazovi sa kojima će se deca i porodice u Srbiji i dalje suočavati?

Iako je Srbija nesumnjivo napredovala u mnogim oblastima, u nekima i dalje postoje nejednakosti. U najvećem riziku od siromaštva su deca koja žive sa samohranim roditeljima i deca sa dvoje ili više braće i sestara. Pandemija, kao i svugde, pogoršava njihovu nejednakost.

Stopa smrtnosti novorođenčadi i dalje je viša od proseka EU – 4,83 na 1000 živorođenih. Intenzivirani napori na integrisanju usluga usmerenih ka razvoju u ranom detinjstvu pružiće veliku podršku deci i porodicama, čime se stvaraju pravičniji uslovi kroz mudro ulaganje. Obuhvat osnovnim i srednjim obrazovanjem je visok. Potrebno je, međutim, učiniti više kako bi se u redovno kvalitetno obrazovanje uključila deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom te deca iz romskih i siromašnih domaćinstava.

Digitalizacija se, kao jedan od prioriteta Vlade, pokazala kao ispravno opredeljenje, posebno tokom odgovora na pandemiju COVID-19, što je potpuno u skladu i sa svetskim promenama u obrazovanju. Ipak, istraživanja pokazuju da deca, iako poseduju digitalne veštine, još uvek nisu i digitalno kompetentna. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se popunila ova praznina i pomoglo ugroženima da prevaziđu digitalni jaz.

Aktivno učešće mladih u društvu u Srbiji i dalje je nisko, a mladi su jedna od snaga na kojoj zemlja treba da gradi kapacitet društva da odgovori na stres i da se sa njim nosi. Indeks ekološke efikasnosti (The Environmental Performance Index) svrstava Srbiju na 84. mesto među 180 zemalja, a uticaj klimatskih promena i životne sredine na decu je ogroman. Jasno je da još uvek postoji potreba da se deca transparentno postave kao jedan od prioriteta u novom programu Vlade kako bi se garantovao inkluzivni ljudski razvoj i rast.

Šta donosi novi petogodišnji program saradnje UNICEF-a sa Vladom Republike Srbije?

Početkom sledeće godine UNICEF započinje novi petogodišnji program saradnje sa Vladom Republike Srbije. U narednih pet godina UNICEF će, kao aktivan član Tima UN-a u Srbiji, nastaviti da podržava Vladu, da ubrzava i unapređuje rezultate u oblastima zdravlja, obrazovanja i zaštite dece, posebno one koja su najugroženija. Pažnju kontinuirano treba usmeravati na rane godine, i poseban akcenat treba staviti na adolescente, koji treba da usvajaju veštine neophodne za 21. vek i da više učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču. Verujemo da ćemo biti svedoci značajnog ubrzanja rezultata u oblastima socijalne zaštite, inkluzivnog obrazovanja i digitalizacije. UNICEF će, zajedno sa partnerima, raditi na tome da se iskoriste sve postojeće mogućnosti i inovacije kako bi se maksimizirali rezultati za decu.

Kako rad UNICEF-a u Srbiji podržava proces evropskih integracija Republike Srbije i put ka ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja?

UNICEF podržava Vladu u tekućim reformskim procesima i ulaganjima u socijalni sektor čiji je cilj poboljšanje statusa svakog deteta u Srbiji uz uklanjanje prepreka za pružanje usluga i socijalnu inkluziju najugroženije i marginalizovane dece. Na taj način UNICEF pruža snažnu podršku Vladi u njenim prioritetima za pristupanje Evropskoj uniji, koja je naš globalni strateški partner i koja je dečija prava postavila kao prioritet u svom internom i eksternom delovanju.

Agenda održivog razvoja do 2030. godine ne može se postići bez ostvarivanja prava deteta, jer su brojni ciljevi direktno vezani za decu. Zajedno sa porodicom Ujedinjenih nacija, podržavamo Vladu da deluje za decu i mlade i sa decom i mladima dok planira, budžetira i sprovodi programe i politike usklađene sa Ciljevima održivog razvoja.

Ko Vas nasleđuje u Srbiji?

Kancelariju UNICEF Srbija i njen sjajni tim u narednih pet godina vodiće Dejana Kostadinova, trenutno stalna predstavnica Republike Bugarske pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Verujem da će njeno bogato iskustvo i stručnost u oblasti dečijih prava, politici i diplomatiji doprineti posvećenom radu na unapređenju prava svakog deteta, na čemu UNICEF Srbija predano radi.

Radujem se nastavku saradnje sa Srbijom sa svoje nove pozicije direktorke UNICEF-a u Turskoj, s obzirom na to da postoji mnogo mogućnosti za zajedničko učenje i razmenu.

Srbija za mene nije bila samo mesto gde sam radila, već dom. Mesto prepuno istorije, energije i kreativnosti. Ovde sam stekla divne prijatelje, a moja porodica nosi predivne uspomene i Srbiji ćemo se uvek rado vraćati.

izvor: UNICEF Srbija

CorD Recommends

Više...

Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Živimo u opasnom vremenu

U vremenu u kojem opstaje relativno visoka inflacija, kamatne stope rastu a privredna aktivnost ponovo posustaje, Evropa je možda najranjivija, a samim tim i...

Nj. E. Jahel Vilan, ambasador Države Izrael u Srbiji

Potpuno nova stvarnost

Kada je reč o užasnim događajima poput šokantnog napada 7. oktobra, mesta može biti samo za vrlo jasan moralni stav. Ne može biti sivih...

Nj. E. Muhamed Abdulah Namura, ambasador Palestine

UN da sazovu međunarodnu mirovnu konferenciju

Nakon skoro 40 godina okupacije Gaze, Izrael ju je pretvorio u bukvalni zatvor na otvorenom tako što je nametnuo sveobuhvatnu opsadu teritorije u narednih...

Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija

Spremni smo za budućnost

Kontinuirano ulaganje u IKT sektor i digitalnu transformaciju pokazalo se izuzetno uspešnim i predstavlja osnovu za dalji prelaz Srbije ka ekonomiji zasnovanoj na znanju...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata "otvorenih inovacija" u Srbiji, pod nazivom...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata "otvorenih inovacija" u Srbiji, pod nazivom...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...

Delegacija EU u Srbiji predstavlja trgovinske odnose između Srbije i EU

Srbija je imala značajne koristi od trgovinske i ekonomske integracije sa EU. EU je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije...

Srbija i Italija potpisale sporazume o saradnji u inovacijama

Na inovacionom forumu Italija - Srbija "Sklapanje poslova radi inovacija" potpisana su tri sporazuma i memorandum, objavljeno je u...

CorD magazin proslavio 20 godina rada 

alliance international media (AIM doo), izdavač CorD magazina, organizovao je proslavu u Aeroklubu, obeležavajući 20. godišnjicu magazina. Ana Novčić, vlasnik AIM-a i generalna direktorka...

NALED: Uskoro počinje jedan od prvih projekata otvorenih inovacija u Srbiji

Predstavnici naučno-istraživačkih organizacija imaće uskoro priliku da učestvuju u jednom od prvih projekata "otvorenih inovacija" u Srbiji, pod nazivom...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...