Sitemap

CorD Recommends

Više...

Jakov Milatović, predsednik Crne Gore

Povratak partnerstvu i saradnji

Smatram da je u prvoj godini mog...

Nj.e. Mr. Jozsef Zoltan MAGYAR, ambasador Mađarske u Srbiji

Bezbednost, proširenje, odgovor na demografske izazove…

Nema dvojbe da je idiličan svet mirnog...

Danilo Krivokapić, direktor SHARE Fondacije

Ulaznica za svetska digitalna tržišta

Pristupanje zapadnog Balkana jedinstvenom digitalnom tržištu EU,...

Nebojša Bjelotomić, izvršni direktor Inicijative Digitalna Srbija

Privreda i akademija moraju bolje da sarađuju

Privreda uz pomoć države treba da usmerava...

Gejming industrija u Srbiji prošle godine zaradila više od 175 miliona evra i povećala broj zaposlenih

Gejming industrija u Srbiji je u 2023. godini zaradila više od 175 miliona evra, što je 17 posto više...

Pobeda Pelegrinija na predsedničkim izborima u Slovačkoj

Kandidat vladajuće koalicije Peter Pelegrini pobedio je u drugom krugu predsedničkih izbora u Slovačkoj osvojivši glasove 55 odsto građana...

Usvojen memorandum Srbije i Francuske o strateškom partnerstvu za razvoj nuklearnog civilnog programa

Na sednici Vlade Srbije usvojen je Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Francuske Elektroprivrede (EDF), o uspostavljanju okvira...

Počeo Inovacioni forum Srbija–Francuska: Inoviraj za planetu! Igraj zeleno!

Organizovanjem inovacionih foruma sa Srbijom, a prvi je bio održan u Muzeju nauke i tehnike, odajemo počast uspesima Srbije...

EP i Savet EU postigli dogovor o dodatnih šest milijardi evra pomoći i zajmova za zapadni Balkan

Evropski parlament i Savet EU postigli su dogovor o planu dodatnog finansiranja šest zemalja zapadnog Balkana na njihovom putu...

Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje (Smart kolektiv)

Strategija održivosti  važan preduslov za uspešno poslovanje

Odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo poslovanja, pa čak i neophodnih politika svih pa i manjih kompanija. Forum za odgovorno poslovanje konstantno radi na edukovanju svojih članica o dinamičnim promenama u ovoj oblasti

Danas je gotovo nemoguće naći veću kompaniju koja ne posvećuje pažnju principima odgovornog poslovanja. Bez obzira da li zato što je deo njihove strategije ili zato što veruju da je to jedini način da biznis bude dugoročno uspešan, odgovorno poslovanje je svakako sve više sastavni deo poslovanja, pa čak i neophodnih politika. Sada i manja preduzeća sve više pažnje usmeravaju na strategiju održivosti, a to će biti i neophodan preduslov da bi ušli u lanac nabavke velikih firmi, smatra Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje (Smart kolektiv).

Do koje mere Srbija poštuje usaglašavanje svog zakonodavnog okvira i praksi sa EU? 

U velikoj meri Srbija treba da usaglasi svoje zakonodavstvo sa onim u EU. Ali i u situacijama kada ono nije usaglašeno, naše kompanije koje posluju u EU će morati da ga se pridržavaju. Dobar primer je EU direktiva o nefinansijskom izveštavanju (NFRD). Oslanjajući se na nju, novi Zakon o računovodstvu koji je usvojen 2019. godine doneo je obavezu sastavljanja nefinansijskih izveštaja u okviru godišnjih izveštaja o poslovanju počevši od kalendarske 2021. g. To znači da određeni broj, uglavnom velikih firmi, mora da izvesti o nefinansijskom delu svog poslovanja, gde se pre svega misli na održivo poslovanje. Jasne smernice i standardi o čemu je neophodno izveštavati na nivou zakonodavstva i dalje ne postoje, ali postoje različite metodologije koje kompanije već primenjuju. Uočavajući ove nedostatke, EU je već unapredila postojeću direktivu i usvojila novu koja između  ostalog predviđa primenu novih EU standarda za izveštavanje o održivosti (ESRS) koji trenutno čekaju usvajanje. U tom smislu bi i zahtevi u Srbiji trebalo da budu usklađeni sa novom evropskom uporednom praksom i iskustvom. Drugi važan primer je vezan za nemački „supply chain act“, koji podrazumeva da su firme koje posluju na teritoriji ove zemlje u obavezi da analiziraju održivo poslovanje u celom lancu nabavke, od stanja ljudskih prava, uslova na radu, uticaja na životnu sredinu i dr. To znači da će svaka firma koja posluje sa nekim partnerom iz Nemačke takođe biti podvrgnuta ovoj vrsti procene i analize.

Koliko se danas intenzivno menja koncept odgovornog poslovanja imajući u vidu Zelenu agendu, ili uvođenje veštacke inteligencije i automatizacije u poslovne procese?

Zelena agenda, taksonomija i druge krovne strategije i inicijative koje se donose kako na nivou EU, tako i na globalnom nivou, svakako dugoročno utiču na pomeranje težišta ove teme. Ono što se tretiralo kao neka vrsta izbornog predmeta kada su firme u pitanju, sada postaje deo strategije, ciljeva, menadžment procedura i usklađivanja sa zakonima i pravilima.

Kroz odgovoran i održiv pristup poslovanju male kompanije mogu da generišu čak i neke uštede poput energije i materijala, da osiguraju veću motivisanost i lojalnost zaposlenih, i na kraju krajeva, da dođu do jeftinijeg kapitala neophodnog za dalji rast i razvoj

Čak je otišlo i korak dalje povezivanjem pristupa kapitalu za ciljeve zelene ili agende održivosti. U praksi to znači da kompanija neće moći svoj rast da finansira ni u komercijalnim, ni razvojnim finansijskim institucijama, ukoliko on nije u skladu sa dobrom praksom i ESG kriterijumima (Environmental, Social, Governance).

Da li u Srbiji postoji dovoljno profesionalaca u ovoj oblasti i šta su neophodna znanja i veštine koje oni moraju da poseduju?

U našoj zemlji sada već postoji određeni broj profesionalaca u ovoj oblasti, a pitanje je da li ih ima dovoljno. S obzirom da je oblast kojom se oni bave dosta široka, od zaštite životne sredine, preko odnosa prema zaposlenima, ponašanja firme na tržištu, do filantropskih aktivnosti u lokalnoj zajednici, jasno je da su i znanja koja oni moraju da poseduju raznovrsna.

Ipak, mislim da je suštinski preduslov za ove profesionalce mogućnost da stvari sagledavaju holistički, umesto iz perspektive jednog sektora ili funkcije u firmi, kao i sposobnost da uspostave otvoren dijalog sa svim ključnim stejkholderima. Naravno, potrebna su i konkretna stručna znanja koja se donekle razlikuju u odnosu na industriju u kojoj se firma nalazi, kao i u odnosu na specifičan fokus same pozicije.


Na koji način Forum za odgovorno poslovanje doprinosi unapređenju znanja o ovoj oblasti i obrazovanju odgovarajućih kadrova?

Forum za odgovorno poslovanje je uvek nastojao da za svoje članice predstavlja mesto okupljanja i platformu za razmenu znanja, iskustva i primera naprednih praksi, a zahvaljujući saradnji sa međunarodnim partnerima i sličnim mrežama, često je bio u poziciji da prenosi i najnovije informacije, trendove i iskustva iz Evrope i sveta, dodatno osnažujući svoje članice. Kroz niz edukativnih događaja, nastojali smo da članice upoznajemo sa principima nefinansijskog izveštavanja, razmenjujemo iskustva o primeni međunarodno priznatih i široko rasprostranjenih metodologija kao što je GRI, a prošle godine smo npr. održali i trening o jednoj vrlo aktuelnoj temi, primeni TCFD metodologije koja se odnosi na objavljivanje podataka o uticaju klimatskih promena na poslovanje.

Mislim da je suštinski preduslov za ove profesionalce mogućnost da stvari sagledavaju holistički, umesto iz perspektive jednog sektora ili funkcije u firmi, kao i sposobnost da uspostave otvoren dijalog sa svim ključnim stejkholderima

Do kraja ove godine, pripremili smo seriju ESG obuka koje se tiču određivanja materijalnih tema, dužnoj pažnji u lancu u nabavke i sl., kao i seriju tematskih skupova na kojima ćemo upoznati članice sa novim EU standardima za izveštavanje o održivosti, kako bi se na vreme prilagodile novim zahtevima, ali pre svega, unapredile svoje cikluse izveštavanja na jedan standardizovan i međunarodno uporediv način.  


Da li je odgovorno poslovanje luksuz koji sebi mogu da priušte samo velike kompanije ili slične trendove usvajaju i manje firme? 

Naprotiv, kod nas se često društveno odgovorno poslovanje poistovećuje sa filantropijom, pa se u tom kontekstu smatra da firma mora da ima puno sredstava da bi mogli da se posveti i tome. Ali ovo je itekako važna tema i za male kompanije, jer kroz odgovoran i održiv pristup poslovanju one mogu da generišu čak i neke uštede poput energije i materijala, da osiguraju veću motivisanost i lojalnost zaposlenih, i na kraju krajeva, da dođu do jeftinijeg kapitala neophodnog za dalji rast i razvoj.


Koliko je danas pozicija Chief Sustainabilty Officer (CSO) prepoznata u Srbiji i koliko privači mlade kadrove? 

Mislim da je ova pozicija u Srbiji slabo prepoznata i da mali broj firmi ima ovako definisano radno mesto. To je u velikoj meri uslovljeno veličinom tržišta, kao i činjenicom da mnoge firme definišu svoje strategije u centralama, a ovde ih eventualno sprovode i usklađuju. Naš zadatak je da poslove vezane za održivost približimo mladima i da im predstavimo razne mogućnosti na tom polju. FOP organizuje program „CSR praksa“ kroz koji svake godine 15 mladih ljudi stekne znanja o ovoj temi, ali i stupi u kontakt sa profesionalcima iz ove oblasti koji već rade u kompanijama. Neki od njih dobijaju priliku da nastave svoje usavršavanje kod nas, a neki i u kompanijama članicama. To je jedan od načina da se ova struka razvija i podržava. Pored toga, od prošle godine dodeljujemo i priznanja „CSR profesionalci“ sa ciljem da ukažemo na postojanje profesionalaca u ovoj oblasti, da ih na neki način istaknemo, promovišemo, da im se zahvalimo, ali i da ukažemo na važnost njihovog rada kako za kompanije, tako i za društvo.

RESURSI

Forum za odgovorno poslovanje je uvek nastojao da za svoje članice predstavlja mesto okupljanja i platformu za razmenu znanja, iskustva i primera naprednih praksi

FOKUS

Zelena  agenda sada postaje deo strategije, ciljeva, menadžment procedura i usklađivanja sa zakonima i pravilima kompanija i važan faktor u pristupu kapitalu

EVROINTEGRACIJE

Postoji stalna potreba za usaglašavanjem srpskog zakonodavstva sa promenama na nivou Evropske unije koja je veoma aktivna u donošenju propisa u oblasti odgovornog poslovanja

Pročitajte još...

OTP banka - prijatelj zajednice

Odgovornost i održivost kao temelji poslovanja OTP banke

Kao najveći kreditor privrede i stanovništva, lider na tržištu faktoring, lizing i e-commerce usluga, OTP banka će u budućnosti nastaviti da korača ka održivom...

Nina Elezović, direktorka korporativnih poslova i održivosti, Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora

Održivost je putovanje, a ne destinacija

Coca-Cola HBC jedna je od prvih kompanija koja je postavila naučno zasnovane ciljeve u oblasti održivosti i na njihovom dostizanju rade svi zaposleni, jer...

Aleksandra Džaferović, Corporate Communication Manager, Eurobank Direktna

Pouzdan partner zajednice

Kroz projekat „Škola kao nacrtana za Vas“ opremljeno je 13 računarskih kabineta u 11 gradova Srbije, za šta je izdvojeno više od 10 miliona...

Bex express

Pioniri zaštite životne sredine

Bex je prva i jedina kurirska služba u Srbiji koja je uvezla Eco 100% elektična vozila, sa nultom emisijom izduvnih gasova. Projekat pod nazivom...