Mapa sajta

CorD Recommends

Više...

Jakov Milatović, predsednik Crne Gore

Povratak partnerstvu i saradnji

Smatram da je u prvoj godini mog...

Nj.e. Mr. Jozsef Zoltan MAGYAR, ambasador Mađarske u Srbiji

Bezbednost, proširenje, odgovor na demografske izazove…

Nema dvojbe da je idiličan svet mirnog...

Danilo Krivokapić, direktor SHARE Fondacije

Ulaznica za svetska digitalna tržišta

Pristupanje zapadnog Balkana jedinstvenom digitalnom tržištu EU,...

Nebojša Bjelotomić, izvršni direktor Inicijative Digitalna Srbija

Privreda i akademija moraju bolje da sarađuju

Privreda uz pomoć države treba da usmerava...

Gejming industrija u Srbiji prošle godine zaradila više od 175 miliona evra i povećala broj zaposlenih

Gejming industrija u Srbiji je u 2023. godini zaradila više od 175 miliona evra, što je 17 posto više...

Pobeda Pelegrinija na predsedničkim izborima u Slovačkoj

Kandidat vladajuće koalicije Peter Pelegrini pobedio je u drugom krugu predsedničkih izbora u Slovačkoj osvojivši glasove 55 odsto građana...

Usvojen memorandum Srbije i Francuske o strateškom partnerstvu za razvoj nuklearnog civilnog programa

Na sednici Vlade Srbije usvojen je Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Francuske Elektroprivrede (EDF), o uspostavljanju okvira...

Počeo Inovacioni forum Srbija–Francuska: Inoviraj za planetu! Igraj zeleno!

Organizovanjem inovacionih foruma sa Srbijom, a prvi je bio održan u Muzeju nauke i tehnike, odajemo počast uspesima Srbije...

EP i Savet EU postigli dogovor o dodatnih šest milijardi evra pomoći i zajmova za zapadni Balkan

Evropski parlament i Savet EU postigli su dogovor o planu dodatnog finansiranja šest zemalja zapadnog Balkana na njihovom putu...

Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Novi izazovi – stari prtljag

U Srbiji, za sada, ne postoji visok rizik od krize javnog duga, niti od bankarske krize, ali pred njom se nalaze nerešeni sistemski problemi, kao što su pravna nesigurnost, neravnopravnost učesnika na tržištu i visoka korupcija.

Iako se najnoviji paket mera za pomoć privredi može smatrati ekonomski neefikasnim jer su se isti efekti mogli postići sa manjim sredstvima, još nema razloga za strah od krize javnog duga. Danas, građani i privreda ne smatraju da su te mere nepravične, iako se novac daje i bogatima i siromašnima, ali ostaje pitanje kako će reagovati kada krenu mere štednje u izbornoj 2022. godini, kaže Milojko Arsic, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu s kojim smo razgovarali o kratkoročnim i dugoročnim posledicama kovid 19 na ekonomsku aktivnost u Srbiji, priliv stranih investicija i kreiranje novih radnih mesta.

Po čemu bi trebalo da zapamtimo prvih 100 dana ove Vlade Srbije?

Kada je u pitanju ekonomija, najznačajnije mere Vlade u prvih 100 dana su, usvajanje budžeta za 2021. godini, najava novog paketa ekonomskih stimulansa kao i spor sa frilenserima oko retroaktivne naplate poreza. Rezultat fiskalne politike za ovu godinu nakon najavljenog paketa mera biće fiskalni deficit od oko 6% BDP, kao i dodatno zaduživanje države za oko 2 milijarde evra. Javni dug će tokom ove godine preći 60% BDP, ali će fiskalna pozicija države ostati solidna, što znači da će rizik od kriza javnog duga bi dalje biti nizak. Da bi fiskalna politika ostala održiva u budućnosti, neophodno je da se fiskalni deficit značajno smanji u narednoj godini, kako bi se zaustavio rast javnog duga. Ekonomski smanjenje fiskalnog deficita je relativno lako ostvarivo jer su u periodu krize jednokratno porasli javni rashodi i opali javni prihodi, ali nije došlo do rasta strukturnog fiskalnog deficita.

Ipak, naglo smanjenje fiskalnog deficita u izbornoj 2022. godini će predstavljati politički izazov. Spor sa frilenserima oko plaćanja poreza ukazuju na to da umesto sistematske borbe protiv sive ekonomije i dalje dominaju ad hoc akcije koje su pravno i ekonomski problematične. Uvodjenje obaveze plaćanja poreza za sve koji ostvaruju dohodak u Srbiji, uključujući i frilensere je nesporno, ali nametanje retroaktivnosti pri plaćanju poreza predstavlja eklatantan primer pravne nesigurnosti, ali i nejednakog tretmama poreskih obveznika. Dodatni problem je što se na ovaj način guši prosperitetan deo privrede, koji stvara značajnu dodatu vrednost i obezbedjuje visok devizni priliv.

Imamo mnogo najava ali ne i sasvim razjašnjen paket mera Vlade Srbije namenjen privredi i građanima. Kako vi ocenjujete najavljene mere i moguće efekte?

Sa stanovništa kredibilnosti, nije dobro da Vlada svega mesec-dva nakon usvajanja budžeta za 2021. godinu predlaže veliki paket stimulativnih mera koji imlicira rebalans budžeta. Tokom prethodna dva meseca nisu se pojavile nikakve suštinske nove informacije koje nisu bile poznate u periodu usvajanja budžeta za 2021. godinu. Što se tiče samog paketa u njemu dominiraju neselektivne mere što znači da će veliki deo pomoći dobiti preduzeća i gradjani koji nisu pogodjeni krizom. U tom smislu paket se može oceniti kao ekonomski neefikasan jer je moguće iste ekonomske efekte postići sa manje sredstava, ali i nepravičan, jer se jednaka pomoć dodeljuje bogatim i siromašnim gradjanima. Uprkos navedenim nedostacima predloženi paket će kratkoročno pozitivno uticati na privredu, jer će doprineti povećanju domaće tražnje, očuvanju radnih mesta i standarda gradjana. Dugoročni efekti paketa su sporni jer će Srbija iz krize izaći sa većim javnim dugom nego što je to neophodno za postizanje ekonomskih i socijalnih ciljeva.

U okolnostima recesije i pandemije postoje opravdani razlozi za primenu ekspanzivne fiskalne i monetarne politike, ali to otvara prostor da se i one mere koje su motivisane političkim razlozima pravdaju ekonomskim i epidemiološkim argumentima.


Trenutno se govori o mogućnosti da predsednički, vanredni parlamentarni i izbori za grad Beograd budu održani u jednom ii dva talasa krajem ove i početkom iduće godine. Kakve efekte bi izborna aktivnost mogla imati na privredu, i da li u tom kontekstu sagledavate i najnoviji najavljeni paket mera Vlade Srbije za pomoć privredi i građanima?

Fiskalna ekspanzija uoči izbora ima posledicu da se privremeno poboljšaju performanse privrede, odnosno da se ubrza njen rast, očuva zaposlenost, povećaju plate i standard gradjana. U okolnostima recesije i pandemije postoje opravdani razlozi za primenu ekspanzivne fiskalne i monetarne politike, ali to otvara prostor da se i one mere koje su motivisane političkim razlozima pravdaju ekonomskim i epidemiološkim argumentima. Prisustvo političkih motiva pri oblikovanja fiskalne politike u prošloj i ovoj godini vidljivo je pre svega u tome što se pomoć privredi i gradjanim odobrava neselektivno, kako bi se dobila podrška što širih slojeva stanovništva. Vladi ide na ruku to što većina gradjana neselektivne mere ne doživljava kao nepravične, niti razmišlja o tome da takva politika povećava javni dug koji će gradjani u budućnosti vraćati.

Pandemija je donekle anestezirala našu mogućnost da sagledavamo dugoročne trendove. Ipak, posle gotovo godinu dan rada pod pandemijom šta možemo reći o ključnim parametrima privredne aktivnosti, proizvodnji i spoljnotrgovinskoj razmeni?

Uticaj pandemije na privrednu aktivnost u nekoliko narednih godina zavisiće od toga kolike će trajne posledice ona ostaviti na privredu u obliku povećanja javnih i privatnih dugova, pogoršanja kvaliteta kredita, rasta nezaposlenosti dr. Ukoliko pandemija izazove krizu javnog duga ili bankarsku krizu u nekoj velikoj privredi to će imati negativan uticaj na oporavak svetske privrede, dok bi takva kriza u maloj privredi imala negativne posledice samo za tu zemlju. Na sporiji oporavak svetske privrede u srednjem roku mogu da utiču restriktivne mere fiskalne politike kojima se sprečava kriza javnog duga, kao i povećanja kamatnih stopa kojima se održava monetarna stabilnost. Što se tiče Srbije, za sada ne postaji visok rizik od krize javnog duga, niti od bankarske krize, ali pred njom se nalaze nerešeni sistemski problemi, kao što su pravna nesigurnost, neravnopravnost učesnika na tržištu, visoka korupcija neefikasna državna administracija i dr. Očekujem da će spoljnotgovinska razmena, nakon okončanje krize nastaviti brz rast, a da će se izolacionističke politike primenjivati privremeno i sporadično.

Uvodjenje obaveze plaćanja poreza za sve koji ostvaruju dohodak u Srbiji, uključujući i frilensere je nesporno, ali nametanje retroaktivnosti pri plaćanju poreza predstavlja eklatantan primer pravne nesigurnosti, ali i nejednakog tretmama poreskih obveznika.

Većina stručnjaka smatra da je kovid fundamentalno promenio ili ubrzao neke trendove uključujući povratak velikih multinacionalnih kompanija bliže kući, smanjivanje investicija van zemalja matica. Šta to dugoročno može da znači kada govorimo o modelu rasta srpske privrede?

Sklonost preduzeća da više investiraju u sopstvenu zemlju nego što bi to prozilazi na osnovu ekonomske računice je poznata već nekoliko decenija. Ova sklonost se naročito snažno pojačava u periodima kriza, kad investicije u inostranstvo opadaju znatno više nego ukupne investicije. U prošloj godini se procenjuju da su ukupne investicije na nivou sveta opale za oko 10%, dok su strane direktne investicije opale za oko 1/3. Sa okončanjem krize očekuje da će doći do ponovnog rasta SDI, ali će verovatno njihov geografski raspored biti nešto drugačiji.

Jedna od promena koja se očekuje je smanjenje investicija evropskih kompanija u Kinu i druge azijske zemlje, pogotovu kada je u pitanju proizvodnja koja se plasira izvan tih zemalja. Osnovni razlog za to je rast troškova proizvodnje u Kini, usled čega je isplativije da se proizvodnja za evropsko tržište locira u manje razvijenim delovima Evrope nego u Kini, a dodatni razlog je rastuće strateško rivalstvo izmedju Zapada i Kine. To je jedna od promena koju bi pandemija mogla da ubrza, a od koje bi zemlje, kao što je Srbija, mogle da imaju koristi.

Predviđa se takođe da će cela ova situacija imati dugoročne posledice na tržište rada. Šta je golim okom sada vidljivo a šta nas tim povodom čeka u budućnosti?

Moguće je da će pandemija ubrzati digitalizaciju i razvoj veštačke inteligencije usled čega će veliki broj postojećih radnih mesta biti zamenjen mašinama. Isto tako je moguće je da će tehnički progres u drugim oblastima kreirati nove privredne delatnosti i otvoriti nova radna mesta. Od početka industrijske revolucije do sada tehnički progres je kreirao znatno više radnih mesta nego što je zatvarao, ali nema garancije da će se to nastaviti u budućnosti.

Druga promena na tržištu rada, koja je prilično verovatna je povećanje procenta ljudi koji skoro u potpunosti rade od kuće, kao i onih koji povremeno rade od kuće. To će imati za posledicu snižavanje troškova radnog mesta, što će pozitivno uticati na tražnju za radnom snagom. Na drugoj strani povećanje rada od kuće može negativno da utiče na kvalitet života ili da poveća procenat privremenih i povremenih poslova, kao i da podstakne rast sive ekonomije.

Pročitajte još...

Univerzitet u Beogradu postao deo najvećeg svetskog naučnog projekta u CERN-u

Univerzitet u Beogradu i Evropska organizacija za nuklearno istraživanje CERN zaključili su u Ženevi Memorandum o razumevanju, čime je beogradski Univerzitet postao deo najvećeg...

Prof. dr Iva Draškić Vićanović, dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vratiti dignitet nastavniku

Predlozi izneti u našoj Platformi su izvodljivi u kratkom roku, ne zahtevaju nikakve krupne i dugotrajne reforme i mogu dovesti do krupnog i vidljivog...

Studenti iz Srbije dvostruki svetski šampioni u debati

Studenti iz Srbije su postali prvaci sveta u dve od tri kategorije na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Vijetnamu, saopštila je nevladina organizacija Otvorena...

Tri mlade naučnice iz Srbije dobitnice priznanja Žene u nauci

Ani S. Dobrota, Isidora Kešelj i Milica Radaković dobitnice su priznanja "Žene u nauci" za 2023. godinu, koja su svečano dodeljena u Vladi Srbije. Ana...

Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Živimo u opasnom vremenu

U vremenu u kojem opstaje relativno visoka inflacija, kamatne stope rastu a privredna aktivnost ponovo posustaje, Evropa je možda najranjivija, a samim tim i...

Šta nas čeka u 2024?

Krhki optimizam

Rat na Bliskom Istoku dodatno je doveo do usložnjavanja globalne ekonomske situacije, koja ni pre toga nije bila blistava. Srbija bi u 2024. mogla...

Milojko Arsic, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Neizvesni dobici

Iako bi rast u 2024, moga biti jedva nešto veći od ovogodišnjeg, osnove tog raste bi mogle biti daleko solidnije. Mešutim mnogo toga zavisi...

Potpisan Memorandum o saradnji Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Švajcarsko-srpske trgovinske komore

Svečano je potpisan Memorandum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Švajcarsko-srpske trgovinske komore (ŠSTK). Sporazum su potpisali Majo Mićović, predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske...