Mapa sajta

Filip Abramović, pomoćnik ministarke

Posvećeni ispunjenju ambicioznih planova

Ministarstvo zaštite životne sredine je kao prioritetne oblasti i kao najveće probleme u oblasti životne sredine, uz zagađenje vazduha, prepoznalo teme pravilnog upravljanja otpadom i rešavanje unapređenja sistema prikupljanja i tretmana otpadnih voda

Sistemsko rešavanje ovih pitanja je od ključnog značaja za Srbiju, jer je to ulaganje u budućnost svih nas i naše životne sredine. Rešavanje ovih pitanja kreće od donošenja i primene najbolje zakonske regulative i proverenih tehnoloških rešenja, što predstavlja jedan od osnovnih poslova kojima se bavi Ministarstvo zaštite životne sredine. Ministarka Irena Vujović je više puta istakla da, od kad je preuzela resor, tom poslu smo posvećeni više nego ikada, i kada je reč o upravljanju otpadom i u oblasti tretmana otpadnih voda, ali i generalno gledano na kada je reč o široj oblasti zaštite voda od zagađivanja.

Regionalni sistemi za upravljanje otpadom

Kada govorimo o otpadu, jedan od ključnih pravaca u pravilnom upravljanju otpadom jeste uspostavljanje savremenih regionalnih sistema za upravljanje otpadom u onim delovima zemlje koji su predviđeni Strategijom upravljanja otpadom. Ministarstvo zaštite životne sredine ima aktivnu ulogu u realizaciji ovog posla i to ne samo u delu legislative, već i u implementacionom segmentu.

Posao smo započeli tako što smo pripremili svu neophodnu dokumentaciju za izgradnju regionalnih sistema za upravljanje otpadom, a to podrazumeva i obezbeđivanje paketa finansiranja same izgradnje za osam novih regionalnih centara čija izgradnja će, prema planu, započeti već u 2021 godini. Ovi centri ispunjavaju najviše nacionalne i međunarodne kriterijume u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine i njihova upotreba će dovesti do toga da se konačno prestane sa lošom praksom odlaganja otpada u životnu sredinu, da se otpad pravilno tretira i da se više koristi kao resurs.

Ministarstvo zaštite životne sredine finansira i pomaže jedinicama lokalne samouprave u izradi projekata za saniranje nesanitarnih starih opštinskih i gradskih deponija. Podržavamo gradove i opštine i kada je reč o finansiranju ili sufinansiranju radova na samom zatvaranju i remedijaciji deponija, gde bi posebno trebalo istaći deponije u Čačku, Kraljevu, Trsteniku i Prijepolju. Ove deponije su već u poodmakloj fazi priprema za zatvaranje i rekultivaciju ili su na njima radovi već započeti.

Transfer stanice i reciklaža

Važno je pomenuti i projektovanje i izgradnju transfer stanica za jedinice lokalnih samouprava, kako bi se obezbedio pravilan tretman otpada. Korišćenjem ovakvih stanica, lokalne samouprave će moći da prestanu da deponuju otpad na starim nesanitarnim deponijama, jer će moći adekvatno i ekonomski opravdano da ga transportuju do sanitarnih deponija i novih regionalnih centara koji na adekvatan način tretiraju otpad. U toj ulozi se posebno, primera radi, izdvajaju transfer stanice u Novoj Varoši, Knjaževcu i Požegi.

Dugoročno gledano, cilj resornog ministarstva je da regionalno posmatrano, ali i u svakom gradu i opštini, postoje moderni centri za tretman i reciklažu otpada i razvijeni sistemi za prikupljanje i odvajanje otpada za sve građane. Cilj je da se napravi takav system da ni gram otpada ne završava u životnoj sredini, već da se taj otpad tretira po najvišim svetskim standardima i da se ponovo koristi.

Velika tema u Srbiji je takođe i upravljanje opasnim otpadom. Jedan od izuzetno važnih projekata Ministarstva zaštite životne sredine u 2021 godini predstavlja i uklanjanje opasnog istorijskog otpada i neadekvatno odloženog opasnog otpada u životnoj sredini.

Izgradnja postrojenja će predstavljati revolucionarni rezultat u oblasti zaštite životne sredine. Posebno ako se ima u vidu da naš cilj nije samo da se izgrade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za postojeću mrežu, već i da se uporedo gradi kanalizaciona mreža

Rešavamo problem otpadnih voda

Aktivnosti Ministarstva na isti način i sa punim fokusom, usmerene su i ka rešavanju problema otpadnih voda, odnosno proširenju sistema prikupljanja i izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Ministarstvo zaštite životne sredine je i u ovoj oblasti uradilo veliki posao kada je reč o identifikaciji i analizi postojećeg stanja i određivanju prioriteta. Ponosno možemo da kažemo da smo uspeli da za više od 30 jedinica lokalnih samouprava, ili u koordinaciji sa njima, pripremimo i finansijski podržimo izradu kompletne projektne dokumentacije, a zatim i da obavimo pripremu na terenu za reallizaciju ovih projekata. Obezbeđivanjem paketa finansiranja od Razvojne banke Saveta Evrope, Ministarstvo je za opštine i gradove gde je urađena priprema, obezbedilo i sredstava koja su neophodna za izgradnju postrojenja, što je planom predviđeno u 2021. godini. Izgradnja postrojenja će predstavljati revolucionarni rezultat u oblasti zaštite životne sredine. Posebno ako se ima u vidu da naš cilj nije samo da se izgrade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za postojeću mrežu, već i da se uporedo gradi kanalizaciona mreža. Cilj je da se i kanalizacija u gradovima i opštinama u kojima se postrojenja grade, dovede do svakog korisnika i da se sva otpadna voda prečisti.

Dugoročni plan

Naši su planovi ambiciozni, ali nije nam namera da se tu zaustavimo. Projektovanje, priprema i izgradnja ovih sistema predstavljaće trajnu aktivnost i dugoročni plan Ministarstva u narednom period, i to sve dok se proces razvoja sistema prikupljanja I tremtana otpadnih voda u svim gradovima i opštinama u Srbiji ne privede kraju.

Navedene aktivnosti predstavljaju veliki izazov, jer se većina ove infrastrukture u Srbiji radi po prvi put, te za svaku postoji multidisciplinarnost, mnogo tehničkih, pravnih, operativnih pitanja. Ali, shvatajući važnost posla koji obavljamo, kako za državu i društvo, tako i za zdravlje naše životne sredine i svih nas, spremni smo da u kontinuitetu ulažemo napore kako bismo ovaj veliki posao što pre priveli kraju. Cilj nam je da u što kraćem roku, uspešno sprovedemo navedene planove, i da sve probleme rešavamo, kao i do sada, sa vrhunskom efikasnošću i profesionalizmom.

Nj. E. Emanuel Žofre, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Hoćemo Srbiju u EU

Pristupni okvir EU je veoma jasan, a gde se Srbija nalazi i šta treba da budu njeni prioriteti da brže napreduje na svom pristupnom...

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije

Novi kvalitet saradnje

Bilateralnu ekonomsku saradnju između Italije i Srbije karakteriše veliki obim razmene, koja je u 2022. dostigla rekordnu vrednost. Oslanjajući se na ove trendove, Marko...

Damjan Bergant, ambasador Slovenije u Srbiji

Evropska iznad nacionalne pripadnosti

Slovenija je spremna da pomogne Srbiji u svim pitanjima vezanim za procese evropskih integracija, kaže Damjan Bergant, ambasador Slovenije u intervjuu za CorD Magazine Odgovarajući...

Mihailo Vesović, Privredna komora Srbije

Dobra politička i ekonomska saradnja idu ruku pod ruku

Pojačana politička saradnja i jačanje međusobnog poverenja, povoljno utiče i na obim ekonomske saradnje jer se Srbija svrstava u vrh država po obimu slovenačkih...

Od sedam članova novog Nadzornog odbora EPS-a tri su iz Norveške

Ministarska energetike Dubravka Đedović predstavila je u Vladi Srbije nove članove Nadzorng odbora akcionarskog društva Elektroprivrede Srbije (EPS), u...

Pronađene nove značajne količine zlata na lokalitetu u centralnoj BiH

Na području opštine Jezero, u centralnom delu Bosne i Hercegovine, pronađene su nove značajne zalihe zlata prilikom istraživanja koje...

Sarajevo će biti domaćin konferencije o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan

Glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo će do kraja juna organizovati konferenciju o regionalnoj inicijativi "Otvoreni Balkan", najavio je...

Ambasador Francuske Pjer Košar: Beogradski aerodrom ide ka tome da postane regionalno čvorište

Aerodrom "Nikola Tesla" ide ka tome da postane regionalno čvorište, koje na prirodan i jednostavan način povezuje ekonomske centre...

Predsednica Indije Drupadi Murmu stigla u Srbiju

Predsednica Indije Drupadi Murmu stigla je u zvaničnu posetu Srbiji, u kojoj će boraviti tri dana. Nju je na...