Sitemap

Više...

Video: Rudarski sektor u Srbiji 2021

https://www.youtube.com/embed/oeogn_3EGp0

prof. dr Zorana Mihajlović, Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Rudarstvo ima ozbiljan razvojni potencijal

Vrednost mineralnog bogatstva Srbije iznosi više od...

Dr Milinko Radosavljević, director, Rudarski institut

Spoj nauke i prakse

Rudarski institut, jednu od naših najeminentnijih naučnih...

Investicije u rudarskom sektoru „Elektroprivrede Srbije“

Projekti za stabilnu energetsku budućnost

Rudarski sektor je za EPS jedan od...

Vesti

UNICEF isporučio inkubator Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

U okviru velike kampanje UNICEF-a pod nazivom Tako mali da bi u srce stali koja je pokrenuta prošle godine...

U Srbiji pokrenuta proizvodnja Sputnjika V

Ruski fond za direktna ulaganja (RDIF) i Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ najavljuju pokretanje proizvodnje ruske vakcine...

Počinje novi program Evropske unije za lokalni razvoj EU PRO Plus

Novi program Evropske unije (EU) za lokalni razvoj, EU PRO Plus koji ima za cilj da doprinese sveukupnom društvenom...

Distribucija laptopova i tableta, projekat „Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Кostadinova i državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke...

Sastanak šefa Delegacije EU sa predsednikom Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadorom Semom Fabricijem, sa...

Branko Zečević, predsednik Geološko-rudarske asocijacije Srbije (GRAS)

Sa novim rudnicima stižu i nove tehnologije

Ako bude usvojena verzija izmena Zakona o rudarstvu bude konačno i usvojena, dobićemo jedan od najboljih zakona u Evropi i svetu. To je jedan od preduslova da Srbija u potpunosti iskoristi svoje kapacitete u ovoj oblasti i omogući intenzivan zamah rudarstva

„Budite sigurni da niko sutra neće otvarati novi rudnik u Srbiji po tehnologiji dvadesetog veka“, kaže Branko Zecevic, predsednik Geološko-rudarske asocijacije Srbije (GRAS). Strane kompanije koje dolaze u Srbiju primenjuju najnovije tehnologije i rešenja u rudarstvu a koje se odnose kako na efikasnu eksploataciju ruda tako i na odnos prema zaštiti životne sredine.

Koliko će po vašem mišljenju najavljene izmene Zakona o rudarstvu uticati na unapređenje procedura u ovoj oblasti?

U proteklih nekoliko nedelja GRAS je intenzivno radio sa Ministarstvom rudarstva i energetike na predlogu izmena Zakona o rudarstvu. Mislim da smo na kraju došli do zajednički usaglašene verzije koja će zadovoljiti i državu i investitore. Ukoliko ova verzija izmena Zakona o rudarstvu bude konačno i usvojena to će značiti da je Srbija dobila Zakon koji se može smatrati jednim od najboljih u Evropi i svetu.

Kako obezbediti da skraćenje procedura ipak zadovolji i veliki broj uslova da ceo proces bude transparentan i odgovorno vođen?

Uvođenje e-uprave u proces podnošenja zahteva i izdavanje rešenja će ubrzati sam proces i učiniti ga transparentnijim. Ipak, postoji veliki broj koraka i potrebnih saglasnosti, odobrenja i drugih dokumenata koji se ne izdaju od strane samog Ministarstva Rudarstva tako da ostaje da vidimo u praksi šta će ove izmene da znače.

Srbija mora da ponovo razvije svoju baznu industriju na mnogo viši stepen nego što je to danas i nadam se nekim konkretnim koracima u tom smeru

Da li je ovo dovoljno ili je potrebno izvršiti izmene još nekih zakona i propisa?

Ovo je neophodan prvi korak. Nakon toga treba da se nastavi rad sa drugim ministarstvima i organima uprave na usklađivanju zakona i propisa kako bismo olakšali i ubrzali izdavanje dozvola i saglasnosti. Proces je složen i pred nama je još mnogo posla.

Iako o rudarstvu uvek razmišljamo ka o izuzetno radno intenzivnoj delatnosti, svedoci smo da industrija 4.0. i digitalna transformacija ulaze na velika vrt u ovaj sektor. Gde smo tu mi i čemu se možemo nadati u narednom periodu?

Velika većina rudarskih i geoloških kompanija koje su aktivne u Srbiji prate najnovija dostignuća u našoj industriji. Neke od njih su i svetski lideri u svojim oblastima tako da će rudarstvo sigurno ići u korak sa svetskim trendovima. Planiranje novih rudnika se danas radi sa najvišim svetskim ekološkim standardima na umu, a sama proizvodnja se predviđa u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Budite sigurni da niko sutra neće otvarati novi rudnik po tehnologiji dvadesetog veka.

Koliko su domaći stručni i drugi resursi uključeni u ovo oživljavanje rudarstva kao privredne grane?

Smatram da su svi postojeći stručni resursi u Srbiji već uključeni u razvoj rudarstva. Poslednjih godina rudarstvo postaje sve atraktivnija grana privrede tako da se postojećem broju stručnih lica stalno pridružuju nove generacije geologa i rudarskih inženjera. Ja se nadam da će još više mladih ljudi da se odluči za karijeru u ovoj oblasti jer ona nudi perspektivu brzog zaposlenja sa mogućnošću napredovanja za one koji su spremni da se usavršavaju i prate najnovija svetska dostignuća.

Rudarstvo mora da bude ekološki i socijalno prihvatljivo, a to znači da ne smije da šteti lokalnim zajednicama nego da ih uključi u sam proces na način da lokalne zajednice vide svoju korist od rudarskih projekata

Zemlje koje imaju sirovine vrlo retko uspevaju da zadrže višak vrednosti jer izuzev vađenja rude nemaju i preradu. Gde smo tu mi i šta bi smo realno mogli učiniti da u ovom sektoru imamo proizvode više vrednosti?

Srbija ne može da se posmatra kao zemlja koja ima samo rudu, a nema stručni kadar niti industriju koja može da upotrebi takav resurs za proizvodnju robe višeg stepena prerade. Istina je da se kroz tranziciju izgubilo dosta potencijala i kapaciteta bazne i metalurške industrije ali smo i svedoci ulaganja velikih svetskih igrača u nova postrojenja (Zi Jing, Rio Tinto). Primećuje se i želja države da privuče više investicija u ovu oblast da bismo najoptimalnije iskoristili svoje resurse. Srbija mora da ponovo razvije svoju baznu industriju na mnogo viši stepen nego što je to danas i nadam se nekim konkretnim koracima u tom smeru.

Šta su danas osnove održivog rudarstva, i koje su neophodne pretpostavke za to?

Održivo rudarstvo je malo nezgrapan pojam jer rudarstvo po svojoj definiciji koristi neobnovljive resurse. To znači da je sudbina svakog rudnika da će kad-tad prestati sa radom jer će se resursi iscrpiti. Zato planiranje rada rudnika mora da krene od kraja tj. od toga kako će rudnik završiti svoj rad i šta će iza njega ostati. Rekultivacija terena i izgradnja sadržaja koji mogu biti veoma atraktivni je sasvim moguća. Rudarstvo mora da bude ekološki i socijalno prihvatljivo, a to znači da ne smije da šteti lokalnim zajednicama nego da ih uključi u sam proces na način da lokalne zajednice vide svoju korist od rudarskih projekata. Rudarstvo mora da koristi resurse na najoptimalniji način tako da se od njih dobije najviša moguća vrednost za širu zajednicu.