Mapa sajta

Biljana Vuksanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Mreža saradnje i razvoja

Smanjenje troškova trgovine i poboljšanje transportne efikasnosti na Zapadnom Balkanu kao i institucionalna, fizička i operativna modernizacija železničkog sektora, doprineće bržoj ekonomskoj integraciji u regionu, ali govore i o jasnoj perspektivi pristupanja EU.

Jedinstveni panevropski projekti saobraćajne infrastrukture koji integrišu projekte transevropskih autoputeva sever-jug (TEM) i transevropskih železnica (TER) zapravo okupljaju i povezuju zemlje članice Evropske unije (EU), ali i zemlje kandidate za članstvo u EU.

Svi projekti iz oblasti transportne infrastrukture koji se sprovode ili planiraju u Republici Srbiji usmereni su na indikativno proširenje Transportne mreže EU na region Zapadnog Balkana, a time i na Srbiju.

U skladu sa Ekonomskim i investicionim planom i pratećom Zelenom agendom za Zapadni Balkan koji je Evropska komisija donela u oktobru 2020. godine i koji sadrži prioritetne oblasti ulaganja, unapređenja i saradnje u oblasti transporta kako sa nacionalnog, tako i sa regionalnog i aspekta pridruživanja EU, Republika Srbija intenzivno ulaže u izgradnju, rehabilitaciju i modernizaciju železničke infrastrukture, unapređenje plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima, kao i u izgradnju i održavanje putne mreže.

Ova ulaganja bi trebalo da doprinesu postizanju cilja međusobnog povezivanja glavnih gradova, luka i ekonomskih centara u okviru regiona i regiona sa Evropskom unijom, unapređenju trgovine kroz efikasnije transportne usluge, unapređenju bezbednosti saobraćaja i smanjenju negativnog uticaja transporta na životnu sredinu. Ilustracije radi, infrastrukturni projekati koji doprinose ispunjenju navedenih ciljeva u Republici Srbiji su svi projekti na rehabilitaciji železničkog Koridora H, kao što su projekti modernizacije železničke pruge Beograd -Novi Sad – Subotica – Mađarska granica, modernizacije železničke pruge Niš – Dimitrovgrad i rekonstrukcije i modernizacija pruge Valjevo – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom, projekti na unapređenju plovidbe na Dunavu, kao što su projekat izvođenja radova na kritičnim sekcijama na Dunavu i Savi i glavni remont prevodnice na Đerdapu i, kao i projekti na izgradnji i rehabilitaciji putnih pravaca koji su deo indikativnog proširenja osnovne Transevropske transportne mreže na Zapadni Balkan – izgradnja autoputa Niš – administrativni prelaz Merdare, izgradnja Obilaznice oko Beograda, auto- put Beograd-Požega – Boljare (granica sa Crnom Gorom).

U narednom petogodišnjem periodu, a uz pomoć Svetske banke, značajna finansijska sredstva će biti uložena u projekte unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana kao i projekat modernizacije železnice.

Pored navedenih projekata podjednako su važna i ulaganja u razvoj multimodalnih transportnih rešenja i uvođenje inteligentnih transportnih sistema (ITS), koji za cilj imaju efikasnije transportne usluge, smanjenje emisija CO2, ali i podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja. Široka dostupnost i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija u javnim transportnim sistemima ima potencijal da ih učini „pametnijim“, sa manjim negativnim uticajem na životni sredinu i prilagođenim potrebama korisnika.

U narednom petogodišnjem periodu, a uz pomoć Svetske banke, značajna finansijska sredstva će biti uložena u projekte Unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana kao i projekat Modernizacije železnice. Smanjenje troškova trgovine i poboljšanje transportne efikasnosti na Zapadnom Balkanu kao i institucionalna, fizička i operativna modernizacija železničkog sektora, doprineće bržoj ekonomskoj integraciji u regionu, ali i sa jasnom perspektivom pristupanja EU.

Republika Srbija će svoj ambiciozni investicioni petogodišnji plan transportne infrastrukture u iznosu od oko 9 milijardi evra, realizovati na održiv način i u skladu da smernicama EU za razvoj transpornih mreža.

Infrastrukturni projekti su samo jedan aspekt rada na unapređenju sektora transporta i podizanja nivoa transportnih usluga i standarda na evropski nivo. Glavne aktivnosti i saradnja kako kroz projekte koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, tako i regionalnu saradnju u okviru Transportne zajednice i Makroregionalnih strategija EU za Dunavski i Jadransko-jonski region, usmerene su ka unapređenju bezbednosti drumskog saobraćaja i unapređenju železničkog i vodnog transporta, kao vidova saobraćaja koji su povoljni za očuvanje životne sredine. U okviru navedenih saradnji razmatraju se prioritetne teme i razmenjuju iskustva za unapređenje zakonodavnog i administrativnog okvira koji će pored ulaganja u infrastrukturu doprineti razvoju celokupnog transportnog sektora i njegovom dovođenju na evropski i svetski nivo standarda.

Primenom pravila EU u sektoru transporta, a kao deo procesa pridruživanja EU, Republika Srbija će sigurno slediti smernice za razvoj transevropskih transpornih mreža. Primena pravnih tekovina transevropskih mreža će biti sprovedena kroz jačanje administrativnih kapaciteta i definisanje jasnih saobraćajnih politika i strategija razvoja transporta. Infrastrukturni projekti će negovanjem partnerstva u razvoju i održavanju transevropske mreže u regionu biti kako okosnica tako ujedno i dragocena platforma za razmenu znanja i iskustva.

Dimitar Kovačevski, premijer Severne Makedonije

Evropeizacija Zapadnog Balkana

Otvoreni Balkan je autohtona, organska inicijativa koju su kreirale naše institucije i koju podržavaju svi građani naših zemalja; omogućava nam da sprovedemo našu viziju...

Nj.e. Kristofer R. Hil, ambasador SAD u Srbiji

Fokus na budućnost

Gledajući u budućnost, Srbija danas ima važan izbor. Da li prati svoj put ka potpunim evropskim integracijama i ostvaruje li svoj puni ekonomski, politički...

Stefan Lazarević, predsednik AmCham-a

Partnerstvo na duge staze

Američka privredna komora je već dvadeset godina važan stub američko srpskog partnerstva. Naš cilj je da kroz partnerstvo sa Vladom Srbije unapređujemo poslovnu klimu,...

Vera Nikolić Dimić, izvršna direktorka AmCham-a

Uspeh nas tera da budemo još ambiciozniji

AmCham će i u narednom periodu nastojati da promoviše vrednosti američkog biznisa i truditi da bude za svakim stolom za kojim se razgovara o...

Kina spremna da promoviše snažniji i zeleniji globalni razvoj

U Pekingu je održan Forum o globalnom razvoju i tim povodom je predsednik Narodne Republike Kine Si Điping uputio...

Otvorena dva nova programa Fonda za nauku

“Ponosni smo što smo u Srbiji uspeli da razvijemo razumevanje da sredstva koja se troše u nauku, istraživanje i...

Potpisan sporazum o graničnoj kontroli između Srbije i Mađarske

Ministri spoljnih poslova Srbije i Mađarske Nikola Selaković i Peter Sijarto potpisali su danas u Subotici Sporazum ...

Prijem povodom 140 godina prijateljskih odnosa Japana i Srbije 

Ambasador Japana u Srbiji Nj.e. Kacamuta Takahika u svojoj rezidenciji je priredio prijem povodom obeležavanja 140 godina uspostavljanja prijateljskih...

Poseta ambasadora Nemačke Tomasa Šiba završenim radovima na vodovodnoj mreži u Staroj Pazovi

Ambasador Savezne Republike Nemačke NJ.E. Tomas Šib posetio je porodice kojima je obezbeđen pristup čistoj, pijaćoj vodi kroz radove...