Mapa sajta

Sa kojim virusom se borimo?

U životu mnogih ljudi ovo će biti leto u kojem nije bilo mora, odmora, druženja sa prijateljima i u kojem su neki izgubili svoje bliske a drugi posao. Možda ćemo ga zapamtiti i kao trenutak rađanja novog sveta u kojem vladavina zasnovana na strahu potiskuje demokratiju.

Na ovom području zapamtili smo leta u kojima smo se suočavali sa oskudicom, raspadom zemlje i ratom. Ali još nismo imali leto u kojem smo imali istog, jedoobraznog i nevidljivog neprijatelja koji je globalan i lokalan, u nama i među nama. On je već proizveo mnogostruke posledice sa kojima ćemo se tek suočiti na zdravstvenom, ekonomskom i društvenom planu. Sa našim sagovornicima razgovarali smo o neobičnom vremenu u kojem živimo i ličnim i društvenim odgovorima na pretnju sa kojom se suočavamo.

Prof.dr Branka Drašković, FEFA fakultet

Od lidera očekujemo odgovornost i saosećajnost

U ozbiljnim krizama svi pogledi su uprti u lidere i od njih se očekuje da daju smernice, da realno iskažu ono što svi osećaju,...

Gojko Božović, pisac i izdavač

Promena društvenog ugovora

Vlade su širom sveta iskoristile strah od virusa da bi legitimizovale strah kao socijalno i političko sredstvo. Otuda se može reći kako je pandemija...

Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor BITEF-a

Važno je sačuvati energiju

Država bi bila dužna da ne zabija glavu u pesak, već da simultano razvije nekoliko scenarija za vreme koje dolazi, te bude spremna za...

Vesna Brzev-Ćurčić, psihoanalitičar

Suočavanje sa nepoznatim

Ranije smo imali neprijatelja koji je bio spolja i bio uzrok naših patnji i imali smo na koga da budemo ljuti. U ovom trenutku,...