Sitemap

Fokus

Za tango je potrebno četvoro

Nakon što je dugo bio u zastoju, dijalog između Beograda i Prištine iznenada je pokrenut 2020. imenovanjem izaslanika SAD Ričarda Grenela koji je bio hvaljen za postizanje potpisivanja srpskih i kosovskih lidera sporazuma o ponovnom uspostavljanju vazdušnog i železničkog saobraćaja. Ipak, u atmosferi neispunjenih obaveza, nerealnih planova, izgubljenih godina, iscrpljene energije i izgubljenih generacija još je mnogo potrebno da se obnovi nada i donesu rezultati

U kom pravcu bi trebalo da se odvijaju najavljeni pregovori između Beograda i Prištine?

Posle izbora u Srbiji, Beograd i Priština trebalo bi da dobiju lidere sa legitimitetom da okončaju ćorsokak u kojem se našao dijalog. Tako bar smatraju neki od sagovornika koje je CORD anketirao. To je međutim tek deo buduće slagalice u kojoj je nejasno da li će SAD I Evropa imati slične ili različite pristupe u trenutku kada su se brojna stara I nova pitanja nagomilala na pregovaračkom stolu.


 

Aleksandar PopovAleksandar Popov,
direktor Centra za regionalizam

Sinhronizacija Amerike i EU ključna za pravac i krajnji rezultat

Ako ne bude sinhronizacije između Evrope i Amerike kao dva ključna spoljna faktora, pravac pregovora između Beograda i Prištine i njegov krajnji poželjni rezultat mogu biti potpuno nepodudarni. To bi ugrozilo i sam pregovarački proces i njegov uspešan završetak.

Amerika ili Evropa. Ili i Amerika i Evropa. Ovo su ključna pitanja kada je reč o tome u kome pravcu će se odvijati najavljeni pregovori između Beograda i Prištine. Naime, posle očiglednog dosadašnjeg neuspeha u vođenju ovog procesa od strane EU, na sceni se pojavio novi igrač u liku Amerike. Sada, kada se najavljuje nastavak pregovora, niko do sada nije dao suvisao odgovor na pitanje kako će se odvijati sinhronizacija između ova dve ključna međunarodna faktora i da li će je uopšte biti. Ovde već u startu imamo dvostruku asinhronost. Kada je reč o Americi, imamo dva zvanična izaslanika za pregovore – Metju Palmera i Ričarda Grenela. Kada je reč o Evropskoj Uniji stvar je još komplikovanija. Zvanično, u ime Evropske Unije pregovore će voditi Žozep Borel, odnosno njegov specijalni izaslanik. Ali i do sada je iza zvaničnog predstavnika EU stajala jedna od ključnih članica Evropske Unije, odnosno Nemačka, a sada kada je Angela Merkel na odlasku tu ulogu želi da preuzme Francuska, odnosno Emanuel Makron direktno. I konačno, postoji mogunost asinhronog delovanja EU i Amerike.

Ako je definitivno propala varijanta razgraničenja, što bi bila dobra vest, pregovori bi trebali ići u drugom pravcu sa najmanjim zajedničkim imeniteljem za obe strane.

Prilikom nedavne posete Beogradu i Prištini Borel je izjavio da se ne nadmeće sa Amerikancima i da će raditi zajedno. Ali nije objasnio kako.

To je tim pre upitno ako od početka Trampovog mandata Amerika doživljava EU kao konkuretntsku silu.
Ako je definitivno propala varijanta razgraničenja (što bi bila dobra vest), pregovori bi trebali ići u drugom pravcu sa najmanjim zajedničkim imeniteljem za obe strane. To bi bila Briselskim sporazumom već predviđena Zajednica srpskih opština, ali ne kao nevladina organizacija, nego funkcionalni organ sa izvršnim ovlašćenjima, koja bi imala vezu i sa Prištinom i Beogradom i eksteritorijalnost srpskih verskih objekata na Kosovu. Uz pritisak sa strane to bi moglo na kraju biti i najmanje bolno rešenje za Prištinu, a za Beograd alibi da je ostvario neku vrstu autonomnosti za sever Kosova i ujedno sačuvao srpske svetinje. Uz veći pritisak od strane Amerike koja ima presudan uticaj na Prištinu, ali i na Beograd, i EU koja uslovljava put Srbije ka EU rešenjem problema Kosova, ovo rešenje bi mogao biti kraj dugog pregovaračkog puta. Ali ostaje ključno pitanje sa početka teksta. Naime, ako ne bude sinhronizacije dva navedena ključna spoljna faktora, pravac pregovora i njegov krajnji poželjni rezultat mogu biti potpuno nepodudarni, što bi ugrozilo i sam pregovarački proces i njegov uspešan završetak.


 

Dušan JanjićDr Dušan Janjić
President of the Forum for Ethnic Relation’s Board

Za nastavak dijaloga potrebno je mnogo više kreativnosti

U nastavku dijalog potrebna je veća kreativnost od one koja je do sada ispoljavana jer će se na stolu naći brojna pitanja koja, do sada, nisu raspravljanja, poput izmirivanja međusobnih potraživanja, i uspostavljanje dogovorene Zajednice srpskih opština. Neće moći da se izbegnu pitanja priznanja i demarkacije.

Briselski dijalog je, u poslednje tri godine, poput umirućeg pacijenta okruženog brojnim doktorima (političarima, birokratama, diplomata i eksperata) koji, umesto odlučne terapije, poveremeno održavaju konsultacije (najčešće uu večeru), da li bi pacijenta terbalo lečiti. Njihove razmene mišljenja i čestih političko – propagandnih udaraca, pozivaju sledbenike na mobilazaciju. Ova mobiliaziacija je više usmerena ka sukobljavanju nego ka stvarnju podrške za dijalog i dogovore. Cilj je nametanje jednostranog rešenja ali se u stvarnosti održava status quo. Pri tome se širi odbijanje bilo koje promene. Na kraći rok, to neprihvatanje vodi produbljavanju krize i novom sukobu. To, sa svoje strane, primorava javnost, vođstva Kosova i Srbije i međunarodne aktere da izaberu između obnove sukoba i dijaloga o normalizaciji.

Imneovanje specijalnih izaslanika SAD (Matt Palmer za Zapadni Balkan i Richard Grenell za briselski dijalog) i najava Evropske komisije da će imenovati svoje izaslanike budi nadu da če dijalog i proces normalizacije biti oživljeni. Dva pisma i jedna izjava o namerama koje su predstavnici Srbije i Kosova potpisali u prisutvu Grenela, uz zavidnu veštinu ovoga u političko – propagandnom marketing, stvaraju verovanje da se ekonomijom može ostvariti poboljšanje života ljudi. Međutim, takse vlade Kosova na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercgovine podsećaju da ekonomija nije svemoguća; da je za održivi razvoj i demokratsku izgradnju Srbije i Kosova potrebna puna normalizacija.
Udruženi napori članica Quinte da ohrabre novoizabranu vladu Kosova da ukine takse, a vlasti Srbije da obustave aktivnosti delegitimacije priznavanja nezavisnosti i članstva Kosova u svim međunarodnim organizacijama, trebalo bi da stvore uslove za obnovu politi
kog dijaloga.

Udruženi napori članica Quinte da ohrabre novoizabranu vladu Kosova da ukine takse, a vlasti Srbije da obustave aktivnosti delegitimacije priznavanja nezavisnosti i članstva Kosova u svim međunarodnim organizacijama, trebalo bi da stvore uslove za obnovu političkog dijaloga.

U cilju obnove dijalog i postizanja održivog političkog rešenja trebalo bi imati sledeće činjenice:
Prvo, Srbija i Kosovo ne mogu same i jednostranim merama razreše sadašnju krizu. Kosovo ne može iz ove krize da izađe nagrađeno sa punim priznanjem sopstvene državnosti od strane Srbije. Zahtev za “međusobim i održivo priznanje” će morati sačeka neka nova vremena i drugačije ekonmske, političke i bezbednoste okolnosti. Srbija ne može obezbediti ekonomski napredak i bezbednost srpske zajednice na Kosovu a da nesarađuje sa vlastima Kosova. Kosovu, pak, ne pomaže jednostrano insitiranje na svojim krajnjim interesima. Valja se pridržavati pravila ravnopravnosti a ne jednakosti ili bilo kakvih mera reciprociteta.

Drugo, potrebna je veća kreativnost od one koja je do sada ispoljavana jer će obnovljeni dijalog morati da nađe odgovori na brojna pitanja koja, do sada, nisu raspravljanja, poput izmirivanja međusobnih potraživanja ali i da omogući uspostavljanje dogovorene Zajednice srpskih opština (ZSO). Neće moći da se izbegnu pitanja priznanja i demarkacije.

U prazvoju kreativnosti valja uvažiti sledeće principe. Prvi je da i ako nema izvesnog odgovora na pitanje da li i kada se Kosovo biti prepoznato kao punopravni član međunarodne zajednice, do njega se može doći mirnim putem, kroz dijalog I noramlizaciju Srbije i Kosova I njihovi odnosa. Naravno, to nije dovoljno ako nema dogovora “velikih igrača” (EU, SAD, Rusija i Kina);
Drugi princip – umesto “konačnog rešenja” valja se pripremiti za putovanje u nekoliko etapa. Prva etapa bi se trebalo završiti članstvom Srbije u EU i otvaranjem realne perspktive punog priznanja Kosova. Do tada važi pravilo statusne neutralnosti sadržanom u tekstu Rezolucije GS UN o dijalogu podržanom od strane EU i u poglavlju 35 okvira za pregovore Srbije i EU.


 

Daniel SerwerDanijel Server,
profesor vašingtonskog univerziteta Džon Hopkins

Izbori se smanjuju za Srbiju

Srbija ima izbor: može se normalizovati pre ili kasnije. Ako se predugo čeka – do ulaska u EU – neće dobiti ništa zauzvrat. Ako Beograd uskoro odabere normalizaciju, i dalje se može nadati nekim ustupcima.

Sada kada je formirana kosovska vlada, Vašington i Brisel će želeti da pronađu načine za nastavak dijaloga između Prištine i Beograda. Na red bi prvo trebalo bi dođe sprovođenje mnogih postojećih sporazuma, posebno u pogledu energetike. Greška je bila što je ovo ostavljeno da miruje. To bi trebao biti fokus između sadašnjih i aprilskih parlamentarnih izbora u Srbiji, kada će obe zemlje imati demokratski legitimne vlade od kojih se može očekivati da traju nekoliko godina.
Sledeće po redu, kada nova vlada preuzme vlast u Beogradu, biće veliki paket za izgradnju poverenja koji uključuje obustavu kosovskih tarifa na srpsku robu, obustavu srpske kampanje za priznavanje i blokadu članstva Kosova u organizacijama poput UNESCO-a i Interpola; Implementacija EU ukidanja viza za Kosovo i nastavak procesa pristupanja Srbije EU.
Takav paket bi pokrenuo dijalog Beograda i Prištine i otvorio vrata za dalje sporazume koji idu u pravcu potpune normalizacije. To znači i međusobno priznavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i razmenu predstavnika na nivou ambasadora.
Srbija ima izbor: može se normalizovati pre ili kasnije. Ako se predugo čeka – do ulaska u EU – neće dobiti ništa zauzvrat. Ako, međutim, Beograd uskoro izabere normalizaciju, može se ipak nadati nekim ustupcima kao što su Vojska Kosova, zaštita Srba i verskih lokaliteta na Kosovu, udruženje srpskih opština u skladu sa kosovskim ustavom, neka vrsta međunarodnog režima za Severnu Mitrovicu, međusobni dogovor o procesuiranju ratnih zločina i ozbiljan ekonomski paket.
Međutim, osnovni princip moraće biti reciprocitet. Sve što Beograd od Prištine traži za Srbe na Kosovu mora biti spreman da za isto u vezi Albanaca koji žive u Srbiji. Isto će trebati da bude i za Kosovo: sve što Beograd traži od Albanaca u Srbiji Priština će morati da bude spremna da pruži Srbima na Kosovu. Prošli su dani traženja Asocijacije srpskih opština ili ograničenja za vojsku Kosova bez obezbeđivanja sličnih ustupaka unutar Srbije. Ono što je dobro za Prištinu moraće biti dobro i za Beograd.


 

Tatjana LazarevićTatjana Lazarević,
novinarka, Kossev

Fake Dialogue No More

Here is what the dialogue must not be: a quick fix, deceitful and simulated, alienated and hijacked from the people, led by ill intentions. This was already seen in 2014

Nothing more plausible has, until recently, described the relationship between Belgrade and Pristina than the phrase that has been increasingly heard since last summer: dialogue is at a dead end. I have been repeating it at least ten times longer, while not encountering much understanding among my international interlocutors. It was particularly misunderstood when I stated aloud that the dialogue was fake.

The ode to normalisation sung in the Brussels spotlight was simultaneously accompanied by the destabilisation of political life in the domestic arena and the descent of our societies left in the dark.

As a Serb from Kosovo, I am naturally most concerned with what was happening to my fellow countrymen and our lives. My community has been dwindling for the past 20 years. When I try to clarify to those who know nothing about us the extremely difficult and complex situation of Kosovo Serbs in respect to Belgrade- Pristina relations, then I say that we are an ingredient pressed in a sandwich, a thin sheet of lettuce.

It was precisely via this thin salad leaf that the normalisation process of the two sides was introduced back in 2014. Yet we all know that normalisation was another name for the final withdrawal of Serbia from Kosovo, as part of its state territory, towards the expectation of a formal arrangement between Serbia and Kosovo as two separate states.

The deadlock seems finally to have been broken in 2020, in a word – Grenell. At least that is how the revival of dialogue has been seen by the public.

Here is what the dialogue must not be: a quick fix, deceitful and simulated, alienated and hijacked from the people, led by ill intentions. The sandwich must contain all ingredients fresh, otherwise it will be difficult to chew and swallow, never mind to digested healthily

All sides applaud “Grennelisation”, with the stakeholders praising each other in their avalanches of tweets. The EU, with its revised proactive methodology towards the Western Balkans, just re-joined the club and is expected to soon appoint its own envoy for the dialogue.

But why is it not difficult for me to imagine that the great ideas of re-establishing air and rail traffic and building a highway did not originate from Grennel?

And why is it not at all difficult to imagine the ease with which the two presidents designed and got their teams ready to sign such Letters of Intent?

It is just my fear of 2014 déjà vu: the ease of printing important words on a white sheet of papers; the enthusiasm over a new chapter of life and time-line; the big promises and great thoughts versus unfulfilled obligations, unrealistic plans, ignored interests of people, wasted years, exhausted energies and lost generations.

Here is what the dialogue must not be: a quick fix, deceitful and simulated, alienated and hijacked from the people, led by ill intentions. The sandwich must contain all ingredients fresh, otherwise, it will be difficult to chew and swallow, never mind to digested healthily.

Više..

Ekonomska moć i izborni ishodi

Sve se ipak vrti oko slobode

Iako, novac kupuje mnogo toga i vladajuća partija ga koristi da utiša medije i veže sudbinu građana za samo jednu političku opciju, on možda...

Da li je ekologija novo političko pitanje u Srbiji?

Litijum na biračkom listiću

Opšte je mesto da su građani i politički lideri u Srbiji suviše „zeleni“ za pojavu partije Zelenih. Ipak, i istraživanja javnog mnjenja i delovanje...

Kako izgleda Srbija viđena očima kreativaca?

U potrazi za drugim licem

Digitalizacija i informatička era doprineli su brisanju granice između centra sveta i periferije i boljoj vidljivosti novih brendova, patenata, umetničkih dela i startapa koji...

Kakva je danas spoljnopolitička pozicija Srbije

Špric i kapric

Na dnevnom nivou Srbija gradi sliku veštog igrača koji sa lakoćom koristi svoju trokraku ili (čak) "četvorostubnu arhitekturu" spoljne politike da održi manje ili...

Vesti

Razvijeni standardi kvaliteta unaprediće visoko obrazovanje

U okviru reformi obrazovnog sistema koje sprovodi resorno ministarstvo održana je stručna diskusija „Javna konsultacija o kvalitetu visokog obrazovanja...

Domaće kompanije učestvovale na SEEmeet2021

Na najvećem poslovnom događaju za povezivanje kompanija u Sloveniji „SEEmeet2021“ učestvovalo je 279 kompanija iz 26 zemalja regiona i sveta među...

Zapadni Balkan: Zajednička izjava visokog predstavnika Đuzepa Borelja i državnog sekretara Entonija Blinkena

Nakon nedavnog sastanka visokog predstvnika EU Đuzepa Borelja i američkog državnog sekretara Entonija Blinkena prošle nedelje u Vašingtonu, EU i...

Srpski startap “Joberty” pobedio na GITEX Future Stars u Dubaiju

Na upravo završenom takmičenju “Supernova izazov” na Gitex Future Stars u Dubaiju, najvećem događaju posvećenom razvoju startapova u regionu Bliskog...

Objavljen Paket proširenja za 2021. godinu

Evropska komisija usvojila je danas Paket proširenja za 2021. godinu u kome detaljno ocenjuje stanje i napredak koji su...

Zapadni Balkan: Zajednička izjava visokog predstavnika Đuzepa Borelja i državnog sekretara Entonija Blinkena

Nakon nedavnog sastanka visokog predstvnika EU Đuzepa Borelja i američkog državnog sekretara Entonija Blinkena prošle nedelje u Vašingtonu, EU i...

Srpski startap “Joberty” pobedio na GITEX Future Stars u Dubaiju

Na upravo završenom takmičenju “Supernova izazov” na Gitex Future Stars u Dubaiju, najvećem događaju posvećenom razvoju startapova u regionu Bliskog...

Glavni zaključci Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2021.

Osnove pristupnog procesa Kada je reč o političkim kriterijumima, Narodna skupština Srbije i političke snage su nastavile angažman u međustranačkom...

Aukcija za 5G mrežu u prvoj polovini 2022. godine

AmCham i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - zajedno do smanjenja online sive ekonomije 5G mreža i prateća regulativa, trgovina...

Beogradski bezbednosni forum pod motom „Čovečanstvo na ispitu“

Beogradski bezbednosni forum, najznačajnija međunarodna spoljnopolitička i bezbednosna konferencija u regionu, ove godine će se održati od 26. do...