Mapa sajta

Heroji pogrešnih reformi

Šta nam je pandemija otkrila o snagama i slabostima našeg zdravstvenog sistema

Kao i u mnogim drugim zemljama, i u Srbiji je pojava pandemije ogolela sve loše strane finansijskog i kadrovskog zanemarivanja zdravstvenog sistema. Iako su lekari i medicinsko osoblje pokazali visoku etičnost, čini se da ni građani ni država nisu izvukli pouke o tome da dobro zdravstvo čuva ekonomiju.

Uporedo sa talasima pandemije i pitanjima hoće li zdravstveni sistem „pući“ pod opterećenjem stalnog priliva kovid pacijenata, otvorena su mnoge dileme vezane za budućnost sektora koji je godinama predmet (ne)uspešnih reformi, ali i mesto odakle odlaze najbolji kadrovi. Sa našim sagovornicima, vrsnim lekarima sa prve i druge linije pandemijskog fronta razgovarali smo o tome koje pouke treba da izvučemo ako želimo otporniji zdravstveni sistem i šta je moguće učiniti i pod kojim uslovima?

Odgovori koje smo dobili ukazuju kako na snagu sistem tako i na njegove mnogobrojne slabe strane koje bi trebalo ozbiljno „lečiti“ – od lošeg planiranja, do neogovarajuće strukture lekara i medicinskih sestara, i stavljanja privatnog sektora zdravstva po strani.

Pored ovoga, dve ključne stvari koje nedostaju su transparentnost i dostupnost informacija u sistemu i rad na pravilnom informisanju pacijenata.

prof. dr Dušan Milisavljević, specijalist otorinolaringologije, profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Šarlatani zbunjuju građane

Sistem zdravstva u Srbiji odgovorio je solidno na izazov pandemije i pokazao žilavost i istrajnost koja se bazira na entuzijazmu i ljubavi lekara i...

Jasmina Knežević, Bel Medic

Sa malo ljudstva koliko imamo, dobro smo se snašli

Nismo bogata, dobro organizovana zemlja sa praksom planiranja, ali naš javni zdrastveni sektor reorganizovao se brzo i uspešno. Ipak nije iskorišćena šansa da se...

Rade Panić, Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta, anesteziolog

Pandemija je ogolila sve mane zdravstvenog sistema

Do sada je u Srbiji od posledica kovid 19 preminulo 111 lekar lekara, farmaceuta i stomatologa a broj medicinskih sestara, tehničara i ostalih zaposlenih...