Mapa sajta

Nebojša Jovanović, Predsednik FIC Odbora za elektronsko poslovanje, Raiffeisen banka sektor za digitalno bankarstvo i proizvode

Iskoristiti ekspertizu poslovnog sektora u domenu digitalizacije

Više...

Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Novi izazovi – stari prtljag

U Srbiji, za sada, ne postoji visok...

prof. dr Zorana Mihajlović, Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Rudarstvo ima ozbiljan razvojni potencijal

Vrednost mineralnog bogatstva Srbije iznosi više od...

Prof. dr Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda Srbije

Zalog za budućnost

Donošenjem novog unapređenog i savremenog Zakona o...

Branko Zečević, predsednik Geološko-rudarske asocijacije Srbije (GRAS)

Sa novim rudnicima stižu i nove tehnologije

Ako bude usvojena verzija izmena Zakona o...

Vesti

Tamara Klarić i Bogdan Stevanović: Ujedinjeni oko humane ideje

Cilj ove prestižne nagrade jeste prepoznavanje i isticanje kompanija, malih i srednjih preduzeća i pojedinaca koji su tokom prethodne godine podržali inicijative za opšte...

Program Kreativna Evropa šansa za dobre projekte iz Srbije

Šta je potrebno za dobru aplikaciju, kako znati da je ideja dovoljno razrađena, koji su najveći izazovi u realizaciji...

Podrška startap ekosistemu za konkurentniju privredu

Više od 20, od ukupno 40 poslovnih inkubatora i inicijativa bilo je uključeno u dvogodišnje aktivnosti projekta „Podrška Evropske...

Prvi let ka novoj destinaciji u švajcarskoj Er Srbija počela da leti za Ženevu

Er Srbija je danas, 1. marta, letom JU 470 avionom erbas A319, uspostavila direktne letove na novoj liniji između...

Potpisivanje ugovora za projekte za osnovne potrebe stanovništva

U utorak, 23. februara i u četvrtak, 25. februara 2021. godine Nj. e. g. Takahiko KACUMATA, ambasador Japana u...

Saradnja Vlade s privredom doprinela bi razvijanju sveobuhvatnog regulatornog okvira koji bi podržao procese digitalizacije i elektronskog poslovanja i omogućio da Srbija zauzme vodeće mesto u oblasti digitalizacije među zemljama u okruženju

Primetan je pozitivan tempo u oblikovanju regulatornog okvira koji će podržati dalji razvoj digitalizacije u Srbiji. U poslednje dve godine pripremljen je i usvojen set novih odluka i zakona za upotrebu elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa. Takođe, Odlukama NBS [Nacionalna banka Srbije] omogućeni su video-identifikacija fizičkih lica od strane finansijskih institucija, potpisivanje ugovora putem dvofaktorske autentikacije, kao i instant plaćanja.

Može se zaključiti da su značajniji regulatorni koraci usledili u domenu digitalizacije finansijskih proizvoda i usluga, što predstavlja osnov za dalju digitalizaciju procesa i usluga u privredi i javnoj upravi.

Svakako, postoje mesta za dalja unapređenja, naročito u brzini kreiranja regulatornog okvira i njegove koherentnosti. Finalizacija podzakonskih akata koji preciznije uređuju upotrebu elektronskog potpisa, omogućavanje video-identifikacije i pravnih lica, kao i uspostavljanje sistema digitalnog identiteta građana na nivou države – predstavljaju samo neke od ključnih oblasti za dalje delovanje regulatora.

Iako je dosadašnji razvoj digitalizacije ocenjen kao umeren, sprovođenjem novih zakona Srbija dobija šansu da zauzme vodeće mesto u oblasti digitalizacije među zemljama u okruženju.

Potrebna je veća saradnja države s finansijskim institucijama u razmeni informacija koje bi doprinele efikasnijem procesu kreditiranja građana i privrede

Proširenje servisa i usluga, kao i dostupnih informacija preko eUprave važne su aktivnosti u cilju daljeg unapređenja efikasnosti i smanjenja papirne administracije. Popularizacija servisa, edukacija građana i privrede, kao i širenje svesti o mogućnostima Portala e-Uprave direktno bi uticale na veće poverenje korisnika, masovniju upotrebu i veću efikasnost u radu. Posebno se nameće potreba veće saradnje s finansijskim institucijama u razmeni informacija koje bi doprinele efikasnijem procesu kreditiranja građana i privrede.

Konkretno, podaci o poreskim i komunalnim obavezama klijenata i dalje nisu dostupni servisu Kreditnog biroa, usled čega banke nisu u mogućnosti da precizno procene kreditnu sposobnost. Takođe, uzevši u obzir visoku stopu upotrebe mobilnih uređaja, efikasnijoj upotrebi portala e-Uprava svakako bi doprinela i optimizacija za mobilne telefone i tablete.

Kako se regulativa i dalje ex post prilagođava dinamičnim tehnološkim promenama, u oblasti digitalizacije i elektronskog poslovanja neminovna je saradnja poslovnog sektora i Vlade. Ekspertiza poslovnog sektora u domenu digitalizacije (naročito IT i telekomunikacionih kompanija) ima potencijal da direktno doprinese celokupnosti i optimizaciji elektronskog poslovanja, posebno u domenu horizontalne povezanosti usluga.

Upravo saradnjom Vlade sa privredom može se obezbediti sveobuhvatni regulatorni okvir koji će podržati procese digitalizacije i elektronskog poslovanja u svakom aspektu na način da se izbegne njihova nepotpunost. Jedan od primera je zakonom regulisano kreditiranje građana elektronskim putem, ali ne i pribavljanje sredstava obezbeđenja – menice. Digitalizacija menice nije značajna samo s aspekta bankarskog poslovanja već i za privredu u celini.