Mapa sajta

Više...

Nikola Selaković , ministar spoljnih poslova Srbije

Ako se izuzme pitanje Kosova i Metohije, naše vrednosti su iste

Ova generacija političara dužna je da, pre...

Savet stranih investitora održao redovnu godišnju Skupštinu

Savet stranih investitora održao je redovnu godišnju...

Predstavljena Bela knjiga 2020 Saveta stranih investitora

Savet stranih investitora predstavio je "Belu knjigu...

Vesti

Glavni zaključci Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2021.

Osnove pristupnog procesa Kada je reč o političkim kriterijumima, Narodna skupština Srbije i političke snage su nastavile angažman u međustranačkom...

Aukcija za 5G mrežu u prvoj polovini 2022. godine

AmCham i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - zajedno do smanjenja online sive ekonomije 5G mreža i prateća regulativa, trgovina...

Beogradski bezbednosni forum pod motom „Čovečanstvo na ispitu“

Beogradski bezbednosni forum, najznačajnija međunarodna spoljnopolitička i bezbednosna konferencija u regionu, ove godine će se održati od 26. do...

Vlada Srbije i korporacija Orakl potpisali Memorandum o razumevanju

Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu Vlade Republike Srbije i korporacija Orakl potpisali su Memorandum o razumevanju u paviljonu...

Bloomberg Adria počinje sa radom 2022. godine

Bloomberg Media i Mtel Swiss, medijska kompanija u većinskom vlasništvu Telekom Srbija, danas su najavili sporazum o stvaranju prve...

Ana Govedarica, potpredsednica i portparol Saveta stranih investitora i generalna direktorka kompanije Roche

Zdravlje na prvom mestu

Tokom i nakon kovida-19 u svetu unapređenje zdravstvenih sistema ima veći značaj nego ikada. Države će u narednom periodu naročito morati da se pozabave digitalizacijom i podacima. Pri tome, kada je u pitanju farmaceutska industrija, vrlo je važno da država što pre definiše sopstvene potrebe i planove, čime će nam ukazati na koji način očekuju našu pomoć i podršku

Nikada do sada ekonomska i zdravstvena pitanja nisu bila u ovoj meri povezana. U trenutku kada kovid-19 i dalje predstavlja pretnju sa kojom se susrećemo, pitali smo potpredsednicu i portparola Saveta stranih investitora (FIC) i generalnu direktorku kompanije Roche Anu Govedaricu koje su to oblasti u kojima bi FIC mogao pomoći Vladi Srbije u odgovoru na izazove u vezi sa ekonomskim oporavkom, a koji se tiču ljudskog zdravlja.

„Ulaganja u zdravstvo ne mogu biti smanjena uprkos ekonomskim poteškoćama, naprotiv, ona moraju biti veća nego ikad“, kaže naša sagovornica. „Ova pandemija nam je pokazala koliko je značajno imati otporan i efikasan zdravstveni sistem i koliko je društvo osetljivo na posledice neadekvatnog funkcionisanja takvog sistema. Dobro je poznato da dodatna ulaganja u svrhu obezbeđivanja efikasnih terapija donose ozbiljne uštede. Čak su i analize sprovedene u srednje razvijenim državama pokazale opravdanost ulaganja u nove terapije uprkos činjenici da se inicijalni troškovi mogu činiti veliki.

Jednostavno rečeno, svako ulaganje u efikasan zdravstveni sistem društvu se vraća u vidu višestrukih dobrobiti i unutar zdravstvenog sistema i izvan njega. Neophodno je hitno uvesti ravnotežu između ulaganja u infrastrukturu i nove terapije, naročito stoga što inovativna medicina, kao i razvoj novih fleksibilnih i dinamičnih modela finansiranja baziranih na rezultatima terapije, donosi značajno poboljšanje kvaliteta života pacijenata. Na primer, ukoliko fond za zdravstveno osiguranje plaća proizvođaču samo one lekove koji imaju očekivane pozitivne efekte, onda taj fond ne snosi nikakve rizike. Takođe, ulaganja treba usmeriti tamo gde je najveća dobrobit za pacijenta.“

Koliko ste vi zadovoljni napretkom koji je postignut aktivnostima koje je sprovela radna grupa Saveta sa Vladom Srbije? Šta vas je podstaklo da u konsultacije uključite i ministra zdravlja?

– Savet stranih investitora (FIC) prepoznao je farmaceutsku industriju kao važnog nosioca interesa u zdravstvenom sistemu, a posledica toga je osnivanje FIC-ovog Odbora za farmaceutsku industriju. Glavni cilj ovog Odbora je promovisanje potrebnih reformi u zdravstvenom sistemu, zdravstvenom osiguranju i zalaganje za usaglašavanje zakonodavstva sa EU, kao i uklanjanje pravnih prepreka. Program Odbora za period 2018–2020. godine definiše glavne prioritete u koje spadaju: raspodela dodatnih finansijskih sredstava za refundiranje novih lekova/ indikacija; utvrđivanje jasnih kriterijuma za refundiranje, zajedno sa transparentnim procesom odlučivanja koji se bazira na takvim kriterijumima, kao i refundiranje u zakonom utvrđenim rokovima; ubrzavanje procesa registracije lekova u ALIMS-u; uzimanje aktivnog učešća u donošenju promena relevantnih zakona i podzakonskih akata.

Ana Govedarica, General Manager, Roche Serbia

Pozitivan trend se ogleda u uvođenju MEA ugovora o raspodeli rizika (engl. Managed Entry Agreements) koji bi se zaključivali između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i farmaceutskih kompanija, kao i u definisanju sredstava potrebnih da se novi lekovi uvedu na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u okviru procesa normativnog rešavanja pitanja dugovanja nekih institucija.

U narednom periodu od ključnog značaja će biti obezbeđivanje stabilnih sredstava za lekove uz proširenje indikacija kroz namenski prenos budžetskih sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i rešavanje pitanja izmirenja starih dugova prema prodavcima na veliko.

Intenzivna komunikacija sa organima vlasti u vezi sa izradom Bele knjige izuzetno je važna jer razmenom informacija stižemo do realističnih rešenja koja su zasnovana na činjenicama.

Prepoznali smo veće razumevanje i efikasnost države u rešavanju postojećih poteškoća uključivanjem ministra zdravlja u ovaj proces.

Kako će iskustvo koje su kompanije stekle u vezi sa organizacijom rada tokom pandemije kovida-19 uticati na plan rada Saveta u periodu pred nama?

– Rad u uslovima pandemije je dao novu definiciju onoga što se smatra normalnim. Shodno tome, FIC mora svoje planove da prilagodi novim potrebama i izazovima, ali i da razvije određene veštine kao što su rad preko virtuelnih platformi, prilagođavanje promenama u komunikaciji, poslovnoj organizaciji…

Prepoznali smo veće razumevanje i efikasnost države u rešavanju postojećih poteškoća uključivanjem ministra zdravlja u aktivnosti radne grupe FIC i Vlade Srbije

Koje su to najvažnije teme u vezi sa reformama kojima bi se trebalo ponovo pozabaviti kako bi se poboljšala otpornost nacionalne ekonomije pred novim izazovima koji stižu sa domaćeg i stranih tržišta?

– Tokom i nakon kovida-19 u svetu unapređeni zdravstveni sistemi imaju veći značaj nego ikada. Države će u narednom periodu naročito morati da se pozabave digitalizacijom i podacima. U budućnosti će fokus biti na podacima koji će doprineti efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti.

Kada je u pitanju farmaceutska industrija, vrlo je važno da država što ranije definiše svoje potrebe i planove kako bi nam pokazala na koji način očekuje našu pomoć i podršku. Ovo je utoliko važnije kada se zna da najveći deo farmaceutske industrije posluje kroz velike međunarodne kompanije, te je stoga važno da lokalni timovi što pre i što jasnije utvrde prioritete za Srbiju.

Da li ste zadovoljni kvalitetom javnog dijaloga koji se tiče krize i šta smatrate najvećim doprinosom Saveta u ovom pogledu?

– Kovid-19 je čitav svet doveo u nezavidnu situaciju. Kada ste prinuđeni da hodate kroz maglu, pogreške i loše procene su sasvim moguće. Zbog toga javni dijalog ima izuzetan značaj za izgradnju bolje zajednice za sve.

FIC može dati svoj doprinos ukazivanjem na pretnje i mogućnosti koje se javljaju na tržištu i prenošenjem iskustava koje su kompanije stekle na drugim tržištima.

Imajući u vidu iskustvo koje Savet ima u saradnji sa Vladom, šta biste preporučili novoj vladi kada je u pitanju saradnja sa poslovnom zajednicom?

– Intenzivan dijalog između Vlade i privrednih zajednica jedini je put ka stvaranju efikasnog poslovnog ambijenta koji će doprineti rastu celokupnog društva.

DOBROBIT

Svako ulaganje u efikasan zdravstveni sistem se društvu vraća kroz brojne dobrobiti i unutar zdravstvenog sistema i izvan njega

DIJALOG

Intenzivan dijalog između Vlade i poslovne zajednice je najznačajniji ukoliko želimo da izgradimo zdrav poslovni ambijent i doprinesemo razvoju celokupnog društva

TRANSPARENTNOST

Održavanje i unapređenje transparentnosti procesa nabavke lekova je od suštinskog značaja, kao i održavanje stabilnosti plaćanja prema dobavljačima

Pročitajte još...

Igor Živkovski, predsednik Pravnog odbora Saveta stranih investitora

Spremni za promene

Pravni odbor će u ovim nepredvidivim okolnostima izazvanim pandemijom korona virusa budno pratiti ekonomiju u celini i davati predloge kako da poboljša i unapredi...

Krstinja Šćepanović, Izvršna direktorka direkcije za ljudske resurse, OTP banka Srbija

Rastemo zajedno

I po završetku realizacije integracije Vojvođanske banke i OTP banke 2021. nastavićemo da budemo posvećeni zaposlenima, orjentisani ka klijentima, inovacijama, digitalizaciji bankarskih proizvoda i...

Radomir Cerović, predsednik Odbora za farmaceutsku industriju Saveta stranih investitora

Zajedno smo jači

Kroz uspostavljenu saradnju sa Task Force Vlade RS farmaceutski odbor nastoji da doprinese jačanju svih aspekata zdravstvenog sistema, koji je ne samo egzistencijalni spasilac...

Dragana Stikić, kopredsednica Odbora za borbu protiv nedozvoljene trgovine i hranu Saveta stranih investitora

Ujednačiti primenu zakona

Rad našeg odbora posvećen je poboljšanju regulatornog okvira vezanog za prehrambenu industriju. Stoga nam je i dalje u fokusu sprovođenje potpune harmonizacije srpske regulative...

Gordana Jelkic, direktor i osnivac  PUTINVEST doo

Želimo da klijentima ponudimo vrhunsku uslugu

PUTINVEST je izgradio zavidnu poslovnu reputaciju u oblasti projektovanja saobraćajnica sa infrastrukturom i pružanja konsultantskih usluga u ovom domenu. Razvili smo dobru saradnju i...

Dubravka Negre, Direktorka kancelarije Evropske investicione banke (EIB) za Zapadni Balkan

Uz pohvale rastu i očekivanja

Ekonomski pokazatelji srpske ekonomije su nesporno bolji, ali da bi zemlja mogla da se uspešno i ravnopravno uključi u evropsko tržište i da bi...

Djordje Popović, Predsednik FIC Odbora za infrastrukturu i industrijalizaciju (Telenor d.o.o.)

Pospešiti dalji trend privrednog rasta

Pozitivan rast ulaganja u infrastrukturu dodatno bi trebalo podržati uspostavljanjem čvršćih mehanizama kontrole postupaka nadmetanja i jačanjem transparentnosti Ulaganje u infrastrukturu i dalje je u...

Šeril Hikman, Profesor prirodnih nauka u Internacionalnoj školi u Beogradu

Priprema učenika za budućnost; Ovde ne govorimo o tehnologiji…

U Internacionalnoj školi u Beogradu, mi se ne bavimo samo integracijom tehnologije već uz tehnologiju sprovodimo i inovacije. Integracija tehnologija igra ključnu ulogu u...