Mapa sajta

Sandra Marinković, External Affairs Lead Merck Sharp & Dohme

Žene su rođene za lidere

Agencija Bloomberg je 2020. ocenila da se MSD prema globalnom indeksu jednakosti polova nalazi iznad globalnog praga u četiri ključna područja: statistici (udeo zaposlenih po polu), politikama kompanije, angažmanu u zajednici, te proizvodima i uslugama

Farmaceutska industrija daje dobar primer pozitivne selekcije zasnovane na obrazovanju, talentu, iskustvu i posvećenosti što je rezultovalo značajnim smanjenjem rodne neravnopravnost na vodećim pozicijama“, objašnjava gospođa Marković koja i ličnim primerom pokazuje da se stvari menjaju.

Kako se vi iz farmaceutske industrije i vaše kompanije MSD nosite sa pandemijom?

Kompanija MSD je na samom početku pandemije brzo odgovorila na izazove, najpre povećanjem proizvodnje i kontinuiranim snabdevanjem svim lekovima potrebnim kako u jedinicama intenzivne, nege tako i hroničnim bolesnicima.

Pružili smo pomoći državi i nevladinom sektoru u vrednosti od gotovo 100.000 evra, volontirali u kreiranju medicinske baze podataka, brzo se prilagodili digitalnim kanalima komunikacije. Najveća podrška iz MSD-a je stigla u prethodnim nedeljama kada su objavljeni prvi rezultati i prva regulatorna odobrenja za ranu primenu prvog oralnog antivirusnog leka od kog se očekuje da značajno doprinese globalnom zaustavljanju pandemije. Ono što je za nas posebno bitno jeste činjenica da je Srbija jedna od prvih zemalja u svetu i Evropi koja je obezbedila dovoljne količine leka „molnupiravir“.

Žene u zdravstvu su sve brojnije, a mogućnosti za napredovanje sve veće. Da li to deluje ohrabrujuće na devojčice i devojke?

Broj žena koje ulaze u medicinsku i zdravstvenu radnu snagu širom sveta povećao se u poslednjih nekoliko decenija, one dobijaju priznanja za svoj doprinos, ali to ima svoju cenu. Zato ćemo ubuduće morati da nađemo način kako da se spreče negativni efekti dužeg ostajanja na poslu, povećanog stresa i izgaranja na mentalno zdravlje, kako ostvariti balans privatnog i poslovnog života koji je od posebnog značaja u ženskoj populaciji.

U aktivnosti MSD ženske mreže uključeni su i muškarci i žene sa ciljem osnaživanja članova u ostvarivanju svojih potencijala

Danas žene vode mnoge farmaceutske kompanije. Tako je i kod nas na Balkanu?

Pre samo deset godina zastupljenost žena na vodećim pozicijama je bila neznatna, a danas žene vode mnoge od vodećih svetskih farmaceutskih kompanija, kako globalno, tako i kod nas na Balkanu. Studija iz 2016. godine ukazuje da žene nadmašuju muškarce u 11 od 12 ključnih kompetencija emocionalne inteligencije, što može biti jedna od konkurentskih prednosti za žene u poslu. Ove kompetencije su uključivale emocionalnu samosvest, empatiju, upravljanje sukobima, prilagodljivost i timski rad – sve neophodne veštine za efikasno vođstvo na radnom mestu.

MSD pokazuje da brine o ženama. Ponosni ste na to?

Verujem da se svi zaposleni u MSD Srbija jako ponose našom korporativnom kulturom koju odlikuju – inovacija, podrška zaposlenima u radu i razvoju, društveno-odgovorna svest da pozitivno utičemo i na društvo u kom živimo.

Od pre dve godine vodim našu Balkansku žensku mrežu, poslovnu grupaciju unutar MSD koja se već gotovo 30 godina bavi temom rodne ravnopravnost i razvoja žena u poslovnom svetu. U aktivnosti MSD ženske mreže uključeni su i muškarci i žene sa ciljem osnaživanja članova u ostvarivanju svojih potencijala unutar okruženja koje omogućava podršku i mentorstvo.

Dr Sandra Tinaj i Dr Milica Vukotić, UDG

Obrazovanje je na velikoj prekretnici! UDG nudi jedinstveni model obrazovanja

Univerzitet Donja Gorica (UDG) je posvećen svojim studentima, koje uči kako da ostvare profesionalni napredak i postanu odgovorni građani globalizovanog sveta. Inovativni studijski model...

Dragoljub Milinković, CEO, Veterinarski zavod Subotica

Nova laboratorija za novi vek

Veterinarski zavod Subotica je nastao 1921. zbog potrebe države da nađe kapacitete za proizvodnju vakcina, a danas se pokazuje da je podrška kompanijama poput...

TotalEnergies Marketing Serbia

Sadnja mladica brige za životnu sredinu

U svetlu tekućih izazova koji se tiču očuvanja naše planete ugrožene klimatskim promenama, globalna multi-energetska kompanija TotalEnergies istrajava u naporima usmerenim ka ostvarivanju ambicioznog...

Radisav Osmajlić, direktor za Centralno-istočnu Evropu i Tursku, WTW

Svaki rizik je nova prilika

Kompanija WTW posluje u 140 zemaljai jedan je od globalnih lidera u savetovanju u vezi sa upravljanjem ljudima, rizicima i kapitalom. U Srbiji su...

Zemlje G7 izdvojile 18,4 milijardi dolara za pomoć Ukrajini

Sedam najrazvijenijih zemalja sveta (G7) izdvojilo je 18,4 milijarde dolara u transferima i zajmovima kao pomoć Ukrajini da ispuni...

Olaf Šolc: Bilo bi nepravedno prema Balkanu da Ukrajina prečicom uđe u EU

Nemački kancelar Olaf Šolc upozorio da napori Ukrajine da se pridruži EU ne mogu biti ubrzani, uprkos ruskoj invaziji. On...

Mišel: EU je prijatelj Srbije koji će ubrzati njen evropski put

Srbija nije samo partner Evropske unije, već i prijatelj zbog čega je neophodno ubrzati proces evropskih integracija i učiniti...

EU i SB potpisali ugovor o projektu za podršku inovacijama u Srbiji

Predstavnici Evropske unije i Svetske banke u Beogradu su potpisali ugovor o zajedničkom projektu za podršku istraživanju, inovacijama i...

Dodatnih 19,5 miliona dolara od SAD za razvojno partnertstvo sa Srbijom

Danas je vlada Sjedinjenih Američkih Država najavila dodatnih 19,5 miliona dolara razvojne pomoći Vladi Republike Srbije, i to kroz...