Sitemap

Više...

Srpski đaci ostvarili uspeh na internacionalnoj maturi

Na ovogodišnjoj internacionalnoj maturi, koja je namenjena...

Luštica Bay

Autentičan Jadran na obali Luštice Bay

Autentične rezidencije, hotel sa pet zvezdica The...

Vladimir Živanović, direktor, Turistička organizacija Zlatibor

I stranci hrle na Zlatibor

Magična priroda i status vazdušne banje, koji...

Bogdan Gavrilović, menadžer prodaje, World Transport Overseas (WTO)

Širenje poslovanja

World Transport Overseas (WTO), sa sedištem u...

Ambasador Kristofer Hil: Želimo Srbiju ne samo kao prijatelja, već i kao saveznika

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kristofer Hil odgovarao je na pitanja koja su mu građani postavljali na društvenim...

Švajcarska vojska helikopterima prenosi vodu žednim životinjama

Helikopteri švajcarske vojske angažovani su da prenesu vodu hiljadama žednih životinja na farmama tokom toplog leta. Nedostatak padavina ove godine...

Rekordan broj srpskih turista letuje u Hrvatskoj

Broj gostiju iz Srbije koji letuju u Hrvatskoj ove godine za 60 odsto je veći nego prošle godine u...

Ambasador Jorgos Dijakofotakis: Grčka ne menja stav i neće priznati Kosovo

Grčka ne menja svoj stav i neće priznati Kosovo, kaže grčki ambasador Jorgos Dijakofotakis i ističe da pritisak na...

Republika Srpska planira izgradnju 50.000 malih solarnih elektrana

Vlada Republike Srpske usvojila je program postavljanja manjih solarnih postrojenja na stambene i poslovne objekte, koji predviđa 50.000 takvih...

Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Kolevka inženjera budućnosti

Poslednjih godina Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu unapredio je kvalitet i atraktivnost studijskih programa i prilagodio ih globalnim trendovima kako bi se studentima otvorio put ka uspešnoj profesionalnoj karijeri mašinskih inženjera traženih i u zemlji i u svetu

Suština reforme visokog obrazovanja treba da bude zasnovana na tome da je u centru učenja student, koji pored vrhunskih teorijskih znanja, treba da nauči i kako da primeni ta znanja i razvije svoju ideju, ističe prof. dr Radivoje Mitrović.

Više puta ste istakli da Mašinski fakultet svoj rad i svoje uspehe temelji na kvalitetnoj nastavi, naučnim istraživanjima, međunarodnoj saradnji i saradnji sa privredom. To se nije promenilo?

Sve to je i dalje među ključnim razvojnim prioritetima Mašinskog fakulteta. Naš cilj je da, kroz podizanje kvaliteta nastave, naučno-istraživačkog rada, saradnje s privredom i međunarodne saradnje, napravimo novi kvantni skok u poslovanju u svim segmentima – koji će naredne generacije dalje razvijati.

Sledeći naš moto „Izvrnost sada i u svemu“, okrenuli smo se, pre svega, najboljim studentima, koji će razvojem novih proizvoda i tehnologija doprineti privrednom razvoju zemlje i mnogo većoj stopi rasta društvenog proizvoda. Upravo iz tog razloga osnovali smo Studentski centar izvrsnosti, koji trenutno okuplja pet studentskih timova u oblasti motornih vozila, vazduhoplovstva, brodogradnje, robotike i biomedicinskog inženjerstva.

Uspešno smo učestvovali na javnom konkursu Master 4.0, koji je na ideju Inicijative „Digitalna Srbija“ realizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Rezultat je novi master studijski program „Industrija 4.0“, koji izvodimo zajedno sa Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i uz aktivno učešće vodećih domaćih i stranih kompanija.

Veoma smo ponosni i na saradnju s privredom, ne samo u oblasti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, nego i kroz zajednički rad na projektima. Znatan broj profesora i saradnika ima izuzetno razvijenu saradnju s privredom kroz koju ostvarujemo više od 40% sopstvenih prihoda.

Kada je reč o međunarodnoj saradnji, naši istraživači su, kao nosioci, uključeni u četiri Horizon 2020 projekta, zatim u projekte u okviru programa Erazmus+, projekte bilateralne saradnje koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

Kroz saradnju s privredom Mašinski fakultet ostvaruje više od 40% sopstvenih prihoda

Da li su reindustrijalizacija Srbije koja omogućava nalaženje posla kod nas, ali i činjenica da su diplome Mašinskog fakulteta priznate širom sveta, razlog za povećano interesovanje za upis?

Povećanom interesovanju mladih za studije mašinstva u velikoj meri doprinela je i radikalna promena načina nastave i permanentno inoviranje i usaglašavanje studijskih programa sa potrebama savremene industrije i najnovijim trendovima.

Naš fakultet se ističe kao jedan od malobrojnih u Srbiji koji studentima nudi široku lepezu smerova i perspektivnih zanimanja, od kojih su neka jedinstvena i u regionu. To je, takođe, jedan od razloga što raste interesovanje i za nastavak školovanja na master i doktorskim studijama.

Kvalitet studija na Mašinskom fakultetu potvrđen je i međunarodnim akreditacijama ASIIN i RINA, a mnoge kompanije prepoznale su Mašinski fakulet kao mesto gde se školuju vrhunski inženjeri. Među njima su nemački Brose, ZF (Cet-ef), Simens, Meser tehnogas, NIS, EPS, Zastava oružje, Sloboda, Metalac….

Saradnja s ovim kompanijama podrazumeva prilagođavanje nastavnih programa njihovim potrebama, a one aktivno učestvuju u obrazovnom procesu kroz stipendiranje, stručnu praksu i rad na konkretnim projektima, uz mogućnost zaposlenja čak i pre odbrane diplomskog rada.

Od jeseni studenti u Srbiji dobijaju mogućnost da studiraju po modelu dualnog obrazovanja – razvijenom prema potrebama i specifičnostima sistema visokog obrazovanja Republike Srbije. Zakon o dualnim studijama predviđa uvođenje fleksibilnog modela koji bi visokoškoske ustanove same definisale i sopstvenim angažovanjem povezivale sa zainteresovanim kompanijama.

Sadržaji master akademskih studija na Mašinskom fakultetu su koncipirani tako, da pored obaveznih predmeta, sadrže i grupu izbornih predmeta. To ostavlja mogućnost da se, u kontaktima s privrednim subjektima definišu teme i oblasti koje bi bile obrađivane kroz izborne predmete – što bi u velikoj meri doprinelo daljem unapređenju kvaliteta akademske nastave.

Šta je dobar inženjer? Onaj koji diplomira s najvišim ocenama, onaj ko završi fakultet u roku ili onaj ko misli šire i vide dalje?

Najbolji studenti nisu nužno oni s najvišim ocenama, već oni koji imaju svojevrsni inženjerski „iks faktor“ – sposobnost da maštaju, koncipiraju, vizualizuju, i na kraju, svoje ideje pretvore u realan proizvod. Naš cilj je obrazovanje nove generacije inženjera, koji će razvijati nove proizvode i tehnologije. Ambicija nam je da postanemo deo kreativne industrije u kojoj je novostvorena intelektualna vrednost najveća i koja će domaćoj privredi omogućiti da zauzme svoje mesto u globalnom lancu vrednosti.

Kvalitet studija na Mašinskom fakultetu potvrđen je i međunarodnim akreditacijama ASIIN i RINA

Možete li da izdvojite neke od najznačajnijih projekata Inovacionog centra koji postoji već 15 godina?

Osnovna uloga Inovacionog centra je transfer tehnologije i unapređenje veza fakulteta sa privredom. Među najznačajnijim projektima koji su proizašli iz te saradnje ističu se: Srpska ratarska mašina; Razvoj HVAC opreme; Berač voća KOKAN 500s; Uređaj za točenje i čuvanje vina i mnogi drugi. Jedan od najnovjih projekta je i traktorska platforma za spektrometrijsko izviđanje ratarskih useva.

Glavni nosioci navedenih projekata su studenti doktorskih studija.

Da li se slažete sa ocenom da je osnivanjem Studentskog centra izvrsnosti Mašinski fakultet napravio veliki pomak u obrazovanju budućih mašinskih inženjera? Zašto je on važan?

Osnivanjem Studentskog centra izvrsnosti obezbedili smo uslove i prostor gde studenti mogu da kreiraju svoje ideje, zatim da ih u laboratorijama fakulteta dalje razvijaju, i na kraju pretoče u gotove prototipove.

Cilj je da studenti, radeći na konkretnim projektima, nadograde znanje dobijeno tokom studija i steknu neophodne praktične kompetencije i veštine koje su imperativ vremena u kome živimo. Da, na primer, nauče kako da svoje projekte predstave, obrazlože i argumentovano brane pred potencijalnim finansijerima, odnosno kako da animiraju sponzore i firme da ih podrže…

Ideja je da da se poslednja godina studija u što većoj meri upotpuni praktičnim angažmanom.

Da li profesori i studenti sa vašeg fakulteta sarađuju i sa velikim svetskim kompanijama, ali i sa malim i srednjim preduzećima u Srbiji?

Mašinski fakultet neguje višedecenijsku saradnju s privredom. Dolaskom vodećih svetskih kompanija u Srbiju, ta saradnja je intenzivirana. Ono što je posebno važno, većina kompanija, kao što su Brose, ZF, Simens, Boš, pored proizvodnih pogona u Srbiji otvaraju i odeljenja za istraživanje i razvoj. Time se otvara prostor ne samo za saradnju kroz razne vidove obuka i nastave, nego i za aktivnu profesionalnu saradnju i razmenu znanja i iskustava kroz projekte istraživanja i razvoja.

Pročitajte još...

Studentski tim iz Beograda pobednik evropskog takmičenja

Studentski tim Beoavia iz Beograda pobednik je evropskog takmičenja "Airbus Sloshing Rocket Workshop 2022", na kojem se nadmetao sa projektom "Aurora 3". Raketa "Aurora 3"...

35 godina postojanja Erazmus+ programa i dvadeset godina Tempus fondacije

Erazmus+ je najveći program Evropske unije koji finansira projekte u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta. Tempus fondacija, koja je zadužena za sprovođenje...

Dragan Đukanović, predsednik Centra za spoljnu politiku i profesor FPN

Nova Vlada Srbije moraće da bude jasno proevropski opredeljena

I naši susedi i vodeće države zapada poput SAD ili SR Nemačke nastaviće da insistiraju na tome da nova Vlada Srbije bude jasno opredeljena...

Prof. dr Zoran Stojiljković, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Iznuđene (polu)promene 

Postizborna politička scena suočena sa izvesnošću  uvođenja  bar simboličkih sankcija Rusiji, i sama će doživeti promene i na nivou vladajuće stranke i opozicije i...

Ivanka Popović, profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu

U  osnovi svih sukoba je strah od drugačijeg

Bila je u prošlom mandate rektor Beogradskog univerziteta i pokazala odlučnost i snagu kojom se održavaju njegov dignitet i jasna pozicija kao javnog dobra...

Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Čekaju nas godine inflacije

Rastuća inflacija nije privremeni fenomen izazvan neviđenom ekspanzivnom monetarnom politikom nakon izbijanja pandemije Kovid-19. Ekonomski indikatori ukazuju da će na strani ponude većina navedenih...

Dejan Molnar, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Kurs čuva stabilnost na tržištu nekretnina

Sve dok ne bude značajnijih oscilacija deviznog kursa i dok ljudi budu doživljavali da njihov standard raste, a banke vođene istom logikom budu proširivale...

Tim Mašinskog fakulteta izlaže letelicu u Minhenu

Tim "Beoavia" studenata master studija Mašinskog fakulteta u Beogradu, predstaviće svoju letelicu "Feniks" na takmičenju "Air Cargo Challenge 2022" u Minhenu. Dvojica članova tima, David...