Mapa sajta

Nebojša Nikolić, direktor za savetovanje o rizicima, Deloitte

Inflacija je najveći izazov

Sa početkom pandemije neizvesnost je postala nova realnost, a onda je svet ušao u period još izraženije neizvesnosti prouzrokovane ratom u Ukrajni i to na talasu već ubrzano rastuće inflacije. Nažalost, to će se loše odraziti na finansijski sektor koji je uvek tesno vezan za izazove

Opšte je poznato da ulaganje uvek treba da bude usklađeno sa averzijom prema riziku, željenom prinosu, makroekonomskim očekivanjima i planiranom roku investiranja, a kako se to danas postiže, za naš magazin objašnjava Risk Advisory Director kompanije Deloitte

Živimo u nemirno vreme. Kako se pandemija izazvana koronavirusom i rat u Ukrajini odražavaju na finasijski sektor?

Finansijski sektor je uvek tesno vezan za izazove sa kojima se privreda i stanovništvo suočavaju.

Multinacionalne kompanije koje svoje poslovanje i deo prihoda vezuju za Rusiju i Ukrajinu treba da nadomeste neočekivane gubitke, a uz to je potrebno uskladiti poslovanje sa novim listama sankcija prema Rusiji. Tražiće se novi načini dolaska do svežih izvora prihoda, što neće biti lak zadatak, jer usled zahtevne regulative i intertnosti bankarskog sistema postoji izvesno kašnjenje u sprovođenju digitalnih agendi.

Neke grupacije će iskoristiti turbulencije na tržištu i verovatno će doći do daljeg ukrupnjavanja bankarskog sektora, a možda i povlačenja sa njega. Glavni pokretač dalje neizvesnosti biće povećanja inflacija. U bankarskim bilansima, verovatno će doći do nominalnog povećanja prihoda, usled rasta kamatnih stopa prouzrokovanih inflacijom. Ovakva situacija bi mogla uticati i na rashodnu stranu bilansa kroz povećanje ispravki vrednosti potraživanja i rasta nenaplativih potraživanja kao posledica povećanog kreditnog rizika.

Svi znamo šta proces i borba protiv inflacije donosi: rast cena, posvećanje nezaposlenosti, povećan kreditni rizik, uvod u recesiju

Narodna banka Srbije smatra da će Srbija zadržati snažan, održiv i diversifikovan rast. Delite li i Vi taj optimizam?

Put ka ispunjenju optimističnih prognoza biće prožet izazovima. Uzmimo za primer da na EU i na U.S. nivou postoji uzajamna neusaglašenost vezana za inflatorne uzroke i uticaj. Uzmimo na primer i neobičnu izjavu predsednice Evropske centralne banke Kristin Lagarde koja je okarakterisala rastuću inflaciju na ova dva kontinenta kao potpuno različit fenomen (eng. „different beast“). To dalje otvara pitanje, efektivne i efikasne borbe protiv inflacije kao i pitanje koje su odgovarajuće poluge fiskalne i monetarne politike koje treba primeniti kako bi se inflacija zauzdala.

Nepostojanje jedinstvenog stava vezanog za inflaciju na svetskom nivou budi sumnju da borba protiv inflacije neće biti ni laka ni kratka. Svi znamo šta proces i borba protiv inflacije donosi: rast cena, posvećanje nezaposlenosti, povećan kreditni rizik, uvod u recesiju.

Koje su to oblasti sa najvećim potencijalom i sa najmanjim rizikom u koje sada treba ulagati?

Usled povećane neizvesnosti na tržištu, zbog rata, inflatornih pritisaka, ponovne pojave i zatvaranja zbog covid19 u Kini, investitori na globalnom nivou beže u neke sigurnije i tradicionalne „opipljive“ vidove investiranja: zlato, plemenite metale i nekretnine.

Trenutno se na tržištu kako svetskom tako i našem može uočiti rast vrednosti u ovim investicionim kategorijama, dok tržište akcija i kriptovaluta beleži pad. Međđutim, preterana tražnja i upliv investitora u navedene investicione kategorije može da kreira cenovni balon posle kojeg obično dolazi do „izduvavanja“, odnosno cenovne inverzije i povratka na neke dugoročne proseke.

Mirjana Lučić i Vladan Ilić, direktori, Saint-Gobain

Godina jubileja

Saint-Gobain je svetski lider u modernoj i održivoj gradnji koji dizajnira, proizvodi i distribuira materijale i usluge za građevinsko i industrijsko tržište, sa posebnim...

UniCredit banka Srbija

Zašto je važno štedeti: budućnost je sigurnost

O tome da je u spletu današnjih okolnosti u kojima živimo, važno pronaći određenu stabilnost i sigurnost, izlišno je i govoriti. S druge strane,...

Sanja Stanimirović, CEO & Chairman, „Testeral“

Zahtevna tržišta podstiču kvalitet

„Testeral“ izvozi 95 odsto svoje proizvodnje na tržište Zapadne Evrope, a njihov cilj je, između ostalog, da postanu vodeća balkanska kompanija u svojoj branši....

Ioana Regen Klinika

Vreme je za ReFresh i ReShape

Iako sezona odmora još nije prošla, već sada treba razmišljati o novim izazovima i pripremama za kišnu jesen i dugu, hladnu zimu. Za to...

Srbija 27. na svetu u dobročinstvu

Srbija se u dobročinstvu nalazi na 27. mestu od ukupno 119 zemalja i, uz Češku i Kinu, predstavlja države...

Ukupni prihodi industrije video-igara u Srbiji za prošlu godinu iznose 125 miliona evra

Industrija video-igara zapošljava 3.000 ljudi koji rade u 130 gejming kompanija, čiji ukupni prihodi su samo prošle godine iznosili...

Na prvi sastanak Evropske političke zajednice pozvani lideri 44 države

Na prvi sastanak Evropske političke zajednice, koji će biti održan 6. oktobra u Pragu, pozvani su predstavnici 44 zemlje,...

Ministar spoljnih poslova Ukrajine: Hvala Srbiji što je prihvatila Ukrajince

Zahvalio sam Srbiji što je prihvatila Ukrajince koji su pobegli od rata, izjavio je ministar inostranih poslova Ukrajine Dmitar...

Počela izgradnja najdužeg podvodnog drumsko-železničkog tunela

Počela je izgradnja najdužeg podvodnog drumsko-železničkog tunela na svetu, koji će povezivati Dansku i Nemačku ispod Baltičkog mora. Tunel Fehmarn...