Mapa sajta

Milica Uraz, CEO Steel Impex

„One solution“ pristup garantuje dobru uslugu

Uz napredne metode komunikacije, Steel Impex svoj pristup dobijanju dragocenih sirovina temelji na bliskoj saradnji sa lokalnim zajednicama i kompanijama, ali i na edukaciji građana

U martu ove godine otvoren je „Refine“, prvi industrijski park za rafiniranje mešanih metala u Srbiji, koji će sve ono što je do sad bilo nemoguće i nezamislivo učiniti mogućim. Ali to nije jedino čime lideri u reciklaži otpada na našem tržištu mogu da se pohvale i nije jedina važna informacija za javnost.

Po čemu je vaš novootvoreni industrijski park za rafiniranje mešanih metala, prvi u Srbiji, poseban?

Industrijski park za rafiniranje mešanih metala u Srbiji predstavlja revolucionarni korak u reciklaži metala na Balkanu.

Ovaj park koristi najsavremenije tehnologije za obradu i separaciju metala, što omogućava veću efikasnost i bolje rezultate u odnosu na tradicionalne metode. S posebnim fokusom na održivost, park takođe stremi ka minimalnom uticaju na okolinu kroz korišćenje energetski efikasnih procesa i sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Očekuje se da će ovaj park značajno unaprediti našu sposobnost da upravljamo metalnim otpadom, čime se otvara put ka novim industrijskim i ekonomskim mogućnostima.

Kako ćete dolaziti do sirovina?

Naš pristup dobijanju sirovina temelji se na bliskoj saradnji sa lokalnim zajednicama i kompanijama. Organizujemo edukativne programe i radionice koje kompanijama pružaju znanja o prednostima i tehnikama efikasnog recikliranja. Takođe, motivišemo građane da doprinose kroz redovne kampanje o značaju reciklaže, gde naglašavamo kako pravilno odvajanje i predaja otpada može značajno uticati na očuvanje prirodnih resursa. Uz napredne metode komunikacije i saradnje, gradimo mrežu pouzdanih izvora sirovina koje kontinuirano doprinose našem reciklažnom lancu.

Može li kontinuirano promovisanje reciklaže i podizanje svesti o njenom značaju pomoći u promociji održivijeg načina upravljanja otpadom u Srbiji?

Aktivnosti koje preduzimamo u cilju promocije reciklaže uključuju širok spektar inicijativa, od društvenih kampanja do partnerstava sa obrazovnim institucijama. Kroz interaktivne radionice, seminare i javne diskusije, radimo na tome da informišemo građane o ekološkim i ekonomskim prednostima reciklaže.

Angažujemo se u lobiranju za bolje zakonske regulative koje bi podržale efikasnije upravljanje otpadom, primarnu separaciju i reciklažu na nacionalnom nivou

Nastojimo da kroz konstantno prisustvo u medijima i na društvenim mrežama, podignemo svest o važnosti ovog procesa. Pored toga, angažujemo se u lobiranju za bolje zakonske regulative koje bi podržale efikasnije upravljanje otpadom, primarnu separaciju i reciklažu na nacionalnom nivou.

Kolika je vrednost otpada koji završava na deponijama i koliki procenat toga može da se reciklira umesto da zagađuje planetu?

Procene pokazuju da se godišnje u Srbiji generiše velika količina otpada koja bi mogla biti reciklirana. Vrednost ovog recikliranog materijala se meri milionima evra, a naša misija je da maksimalno iskoristimo ovaj potencijal.

Uz stalno unapređenje tehnologija i metoda reciklaže, možemo znatno smanjiti količinu otpada koji završava na deponijama, čime se ne samo štiti okolina već se stvaraju i novi ekonomski resursi. Naši programi uključuju i detaljno savetovanje kompanija o mogućnostima za poboljšanje njihovih procesa upravljanja otpadom.

Vi nudite rešenja kompanijama koje žele da reciklažom pruže doprinos zaštiti životne sredine?

U Steel Impex-u razumemo složenost upravljanja otpadom sa kojom se kompanije suočavaju. Zato smo razvili „one solution“ pristup, gde naši klijenti imaju samo jednog partnera za sve potrebe vezane za otpad. Sa ISO standardima 27001, 45001, 9001, i 14001, garantujemo najviši nivo usluge i usklađenosti sa regulativama.

Steel Impex kontinuirano ulaže u razvoj novih tehnoloških rešenja koja omogućavaju efikasniju obradu i veću iskoristivost recikliranog materijala

Posedujemo sopstvenu flotu kamiona i kompletnu opremu potrebnu za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada. Ovim pristupom olakšavamo kompanijama da se fokusiraju na svoje primarne aktivnosti dok mi efikasno upravljamo njihovim otpadom na naše tri lokacije. Na ovaj način, ne samo da pojednostavljujemo procese, već i osiguravamo da je upravljanje otpadom održivo i efikasno.

Mnogo puta ste pokazali da je reciklaža industrija budućnosti. Bez ove industrije budućnosti planeta Zemlja nema budućnost?

Investicija u inovacije, moderne tehnologije i obuku kadrova je ključna za održivost i rast industrije reciklaže. Steel Impex kontinuirano ulaže u razvoj novih tehnoloških rešenja koja omogućavaju efikasniju obradu i veću iskoristivost recikliranog materijala. Takođe, veliku pažnju posvećujemo obuci naših zaposlenih, jer verujemo da kvalitetan i obučen kadar može maksimalno iskoristiti potencijal koji moderne tehnologije nude. Ovi napori ne samo da doprinose boljim poslovnim rezultatima, već i promovišu održiviji pristup resursima, što je ključno za zaštitu naše planete. Bez inovacija u reciklaži, održiv razvoj bi bio znatno otežan, što bi imalo dugoročne negativne posledice za životnu sredinu. Naša posvećenost ovoj viziji pokazuje da je reciklaža ne samo ekonomski izvodljiva, već i neophodna za očuvanje prirodnih resursa i minimiziranje ekološkog otiska.

Milan Marković, General Manager, „Smurfit Kappa“ Beograd

U Dunav se vraća prečišćena voda

„Smurfit Kappa“ Beograd je osnovana 1921. i bila je prva fabrika papira u Srbiji, a danas su prvi po uvođenju novih tehnologija i rešenja...

Bogdan Gavrilović, generalni direktor, WTO Serbia

Transport i logistika bez granica

World Transport Overseas je jedna od najbže rastućih logističkih kompanija u Istočnoj Evropi sa filijalama u Bugarskoj, Kini, Hrvatskoj, Grčkoj, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji,...

Vesna Jovanović, direktorka, EurologSystem

Povezivanje Italije i Srbije železnicom

EurologSystem, koji će 2025. obeležiti dve decenije uspešnog poslovanja, godišnje preveze, u proseku, 500.000 tona robe, prvenstveno poljoprivrednih sirovina i prehrambenih proizvoda U cilju dalje...

Branko Milikić, direktor poslovnog razvoja, Halcom Srbija

Inovacije u digitalnom bankarstvu

Halcom je lider u oblasti digitalnog bankarstva i bankarskih rešenja. Već 30 godina omogućavaju sigurnu i efikasnu digitalizaciju finansijskih procesa za banke, kompanije i...

Hiljade tona zamrznute vode otkriveno na vrhu vulkana na Marsu

Američki naučnici su otkrili hiljade tona zamrznute vode na vrhu vulkana na Marsu, objavljeno je u novoj studiji u...

Najnovije istraživanje pokazalo da sve više ljudi izbegava da prati vesti

Sve više ljudi odbija da prati vesti, opisujući ih kao depresivne, nemilosrdne i dosadne, sugeriše globalna studija koju je...

Prečišćavanje otpadnih voda u Beogradu povereno francuskim kompanijama Suez i Vinci

Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Velikom Selu u Beogradu biće poveren konzorcijumu "Suez International SAS" i...

Ambasadori zemalja EU postigli dogovor o otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom

Ambasadori zemalja Evropske unije postigli su načelni dogovor o otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom o članstvu u...

U kompaniji Mlekoprodukt održana je predstava Maske u izvođenju inkluzivnog pozorišta           

Kuća Mlekoprodukt 1. juna održala je Porodični dan za zaposlene, organizovavši veliki događaj u krugu kompanije za zaposlene i...