Mapa sajta

Marinko Ukropina, generalni direktor, SGS za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, BIH i Crnu Goru

Doprinos SGS u borbi protiv sive ekonomije je nemerljiv

SGS je vodeća svetska kompanija za poslove kontrolisanja, ispitivanja, sertifikacije i verifikacije. Priznata od strane vodećih svetskih kompanija, finansijskih korporacija i međunarodnih institucija, posluje kao globalni lider i inovator

Za potrebe monitoringa kvaliteta goriva i uspešnog sprovođenja dobijenog posla, SGS je opremio savremenu laboratoriju kroz investiciju od 2,4 miliona EUR i proširio obim akreditacije za nove metode ispitivanja, otkriva gospodin Ukropina za CORD Magazine

Mnogo je kompanija koje se bave poslovima kontrolisanja, ispitivanja, sertifikacije i verifikacije, a SGS je vodeća u svetu. Recite nam nešto više o SGS Grupi…

SGS Grupa posluje u okviru mreže od preko 2.600 predstavništava i laboratorija i 93.000 zaposlenih širom sveta. Kompanija SGS Beograd je osnovana avgusta 2001 godine u Srbiji kao punopravni član Grupe koja je svoju reputaciju gradila više od 140 godina. SGS Beograd ove godine obeležava 20 godina uspešnog poslovanja i značajnih rezultata koji su postignuti u kontrolisanju i ispitivanju, verifikaciji i monitoringu prometa roba i investicija u oblastima poljoprivrede, industrije, rudarstva, naftne i hemijske industrije, prometa robe široke potrošnje i sertifikacije proizvoda.

Veliki uspeh je postignut uvođenjem Nacionalnog programa markiranja naftnih derivata u februaru 2014. On predstavlja najbolji primer kako nezavisna i neutralna kompanija koja posluje u skladu sa najvišim etičkim, poslovnim i tehničkim standardima i integritetom može doprineti interesima svih zainteresovanih strana.

Kompanija SGS Beograd je već sedam godina pouzdani partner Vlade Srbije, kao lider konzorcijuma i imenovani pružalac usluge markiranja derivata nafte i monitoringa kvaliteta naftnih derivata u Republici Srbiji. Reč je o prvom antikorupcijskom programu u borbi protiv sive ekonomije te vrste u Evropi i jednom od samo 20 u svetu. Ključni cilj je da se obeležavanjem derivata u proizvodnji i pri uvozu, kao i kontrolom na benzinskim stanicama na teritoriji Srbije obezbedi uspešno praćenje legalnosti prometa derivata nafte.

Nacionalni projekat markiranja derivata nafte predstavlja najuspešniji antikorupcijski program u Republici Srbiji, koji su visoko ocenili i zvaničnici Evropske Unije.

Potrošnja legalnog goriva povećana je za više od preko 30 % u Republici Srbiji, a siva ekonomija je svedena na manje od 1%

Šta se postiglo praćenjem legalnosti prometa derivata nafte?

Potrošnja legalnog goriva povećana je za više od preko 30 % u Republici Srbiji, a siva ekonomija je svedena na manje od 1%. Priliv sredstava u budžet Republike Srbije povećan je za oko 1.200 miliona evra od naplate akciza na derivate nafte. Na povećanje ovog priliva, uticao je i porast potrošnje derivata nafte uzrokovan povećanjem BDP-a.

Takođe, borbom protiv dodavanja nelegalnih komponenata derivatima nafte u okviru markiranja i monitoringa derivata nafte doprineli smo da nivo kvaliteta goriva bude na nivou standarda EU.

Sa aspekta ekologije, redovnim monitoringom kvaliteta derivata nafte osigurana je zaštita krajnjih potrošača kao i unapređenje zaštite životne sredine.

Da li su svi svesni ovih rezultata?

Nama je jasno da projekat markiranja i monitoringa ne odgovara samo onima koji su od ilegalne trgovine gorivom imali ogromne koristi i bogatili se na račun države i građana. Činjenice i dosadašnji rezultati programa, sasvim su dovoljni argumenti koji to dokazuju. Direktne i veoma značajne koristi od programa ima država, naftne kompanije i na kraju potrošači.

Navedeni podaci su najbolji pokazatelj pozitivnih rezultata programa. Ne sme se izostaviti ni ekološki uticaj na životnu sredinu kao rezultat prometa kvalitetnog goriva.

Šta je sve urađeno od početka programa 2014. godine?

Program se sprovodi u skladu sa Ugovorom potpisanim sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Uredbom o obeležavanju (markiranju) derivata nafte i Uputstvom za markiranje derivata nafte koje je izdao SGS. U toku svih ovih sedam godina markirano je više od 21 miliona tona derivata, a u saradnji sa nadležnim državnim organima kontrolisana je koncentracija markera na više od 40.000 uzoraka naftnih derivata.

Zbog planiranog unapređenja i automatizacije procesa markiranja, SGS je razvio uređaj za automatsko injektovanje markera (AMID) i predložio sveobuhvatno rešenje celokupnog sistema markiranja. Njegova implementacija bi onemogućila svaki fizički kontakt sa markerom i značajno bi uticala na povećanje preciznosti i tačnosti markiranja, čime bi se doprinelo daljem suzbijanju ilegalnih aktivnosti, povećanju prihoda u budžet na osnovu povećanja prometa u legalnim tokovima i zaštite životne sredine.

Sa aspekta ekologije, redovnim monitoringom kvaliteta derivata nafte osigurana je zaštita krajnjih potrošača kao i unapređenje zaštite životne sredine

Kod nas se često čuju primedbe da je kvalitet goriva u Srbiji gori u odnosu na okruženje. Ima li osnova u tim pričama?

Od 1. decembra 2015 godine u skladu sa Uredbom o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva, zajedno sa programom markiranja naftnih derivata, sprovodi se i program monitoringa kvaliteta derivata nafte u Srbiji. Građani, osim što kupuju gorivo iz legalnih izvora, najzad imaju priliku da znaju kakav kvalitet goriva koriste jer su ciljevi monitoringa kvaliteta derivata nafte veoma jasni. Cilj je kontinuirano ocenjivanje kvaliteta derivata nafte i biogoriva unutar celog distributivnog lanca, uvid u stanje kvaliteta naftnih derivata na tržištu i reagovanje u zavisnosti od vrednosti parametara koji se prate.

Shodno Pravilniku o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta, mesečno se ispituje 360 do 380 uzoraka, a godišnje više od 4.000 uzoraka. Izveštaji o rezultatima ispitivanja se redovno šalju nadležnim državnim organima.

Na kraju možete li nam objasniti šta je ključ vašeg više nego uspešnog poslovanja…

Ulaganje u opremu, ljude i usavršavanje osoblja je jedan od ključeva i ciljeva razvoja bilo koje kompanije. SGS u tom smislu ne zaostaje, već prednjači. Pratimo odgovarajuće zahteve standarda kvaliteta i njihove promene. Deo insvesticija je uvek usmeren u pravcu praćenja promena, a deo investicija odvajamo za razvoj novih metoda, onih koje bi bile interesantne klijentima. Pratimo trendove i zahteve koji se javljaju u svetu i radimo na omogućavanju njihovog ispunjenja, jer su oni nešto neminovno što će doći i na tržište Srbije.

Svetska iskustva pokazuju da je proces markiranja i monitoringa najefikasniji način uvođenja reda na tržište naftnih derivata, a Republika Srbija je prateći taj trend u saradnji sa SGS-om izgradila poverenje unutar i van granica naše zemlje.

Jovica Božić, vlasnik kompanije Božić i sinovi

Pioniri IT opismenjavanja i reciklaže u Srbiji

Da gospodin Jovica Božić, diplomirani građevinski inženjer, nije poželeo da pokrene privatan biznis kako bi mogao da stvori nešto veliko, ne bi bilo kompanije...

Global Fashion

Visoka moda je strast

Global Fashion, jedan od vodećih modnih pionira u prestonici, porodična je kompanija osnovana u januaru 2013. godine u Beogradu zahvaljujući inicijalnoj strast osnivača prema...

Bojana Milašinović, Managing Director, TOMRA Collection Serbia

Ambalaža je dragoceni resurs

TOMRA Collection je inovator u cirkularnoj ekonomiji i danas ima preko 82.000 instalacija reciklažnih automata na više od 60 tržišta. Nedavno su otvorili i...

Jelena Belokapić Čavkunović, Vice President, Medicon

Tri decenije na samom vrhu

Medicon je prva privatna firma u oblasti medicine u Jugoslaviji, a danas je, 30 godina kasnije, sinonim za najviši kvalitet proizvoda, pouzdanost usluga i...

Srbija kupila na aukciji Hitlerovu naredbu za napad na Jugoslaviju

Republika Srbija kupila je na aukciji direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine, kojom je nemački kancelar Adolf...

Otvoreni 18. Međunarodni sajam energetike i 19. Međunarodni sajam zaštite životne sredine

Na Beogradskom sajmu otvoreni su 18. Međunarodni sajam energetike i 19. Međunarodni sajam zaštite životne sredine, koji će do...

Milanu Raduloviću dodeljen francuski Orden viteza umetnosti i književnosti

Milanu Raduloviću, direktoru Muzičke omladine Novog Sada i Novosadskih muzičkih svečanosti, dodeljen je Orden umetnosti i književnosti u rangu...

Šveđani predstavili električni trajekt koji je postavio novi standard u javnom prevozu

Mnogi gradovi širom sveta vide čist i efikasan javni prevoz kao ključni način za smanjenje emisije ugljenika, a za...

Obeležavanje 115 godina diplomatskih odnosa izmedu Egipta i Srbije

U Četvrtak, 23. novembra Fontana Slavija u Beogradu bila je osvetljena bojama egipatske zastave, u čast proslave 115 godina...