Sitemap

Jelena Knežević, partner, LeitnerLeitner

Digitalizacija čini poslovanje lakšim

Osim aktuelnim temama iz nove fiskalizacije i sistema elektronskih faktura, LeitnerLeitner se, na zadovoljstvo svojih brojnih klijenata, trenutno intenzivno bavi i standardnim temama iz oblasti poreza i aktuelnostima u oblasti računovodstva

Prema preporukama iz publikacije Bela knjiga 2021. Saveta stranih investitora, Srbija bi trebalo da radi na rešenjima koja obuhvataju digitalizaciju radno-pravnih dokumenata, fleksibilnije uslove rada od kuće, kao i fleksibilnije uslove i procedure prestanka radnog odnosa

Šta strani investitori najviše zamera našem privrednom ambijentu? Na čemu treba da radimo?

U poslednjoj publikaciji Bela knjiga 2021. Saveta stranih investitora, između ostalog, preporučena je izmena Zakona o porezima na imovinu i vrednovanje imovine po fer vrednosti za svrhe poreza na dobit, kao i da se olakša korišćenje digitalnog potpisa tako da postane dostupan najširem krugu ljudi.

U Beloj knjizi analizirano je devet oblasti koje su izabrane kao prioritetne a to su: porezi, radno-pravni propisi, digitalizacija i elektronsko poslovanje, nekretnine i izgradnja, borba protiv nedozvoljene trgovine i inspekcijski nadzor, hrana i poljoprivreda, stečaj, devizno poslovanje i farmaceutska industrija.

Koliki je značaj nove fiskalizacije i digitalizacije poslovanja putem sistema elektronskih faktura za privredu u celini?

Glavna novina novog Zakona o fiskalizaciji je što se u trenutku kada je izvršen promet na malo, svaki račun fiskalizuje, a informacije o prometu se u realnom vremenu šalju Poreskoj upravi. Na taj način Poreska uprava ima pravovremene informacije o izvršenom prometu, što omogućuje bolju kontrolu i naplatu poreza. U korak sa novom fiskalizacijom, dolazimo i do uvođenje sistema elektronskih faktura, kao još jednog koraka napred u digitalizaciji poslovanja.

U korak sa novom fiskalizacijom, dolazi se i do uvođenja sistema elektronskih faktura, kao još jednok koraka napred u digitalizaciji poslovanja

Ideja sistema elektronskih faktura je da poslovanje privrednih subjekata postane brže, jednostavnije, a svakako se time značajno doprinosi i zelenoj agendi. Uvođenjem elektronskog fakturisanja smanjuje se mogućnost greške, povećava transparentnost poslovanja i obezbeđuje sigurnost dostave, čime bi se obezbedila i bolja naplata potraživanja. Dodatno, koristi koji će poslodavci imati su smanjenje troškova obrade, čuvanja faktura i možda najbitniji nemogućnost izmene sadržaja fakture što omogućava veću sigurnost u poslovanju.

LeitnerLeitner je poznat po seminarima, kongresima i konferencijama. Koje su najaktuelnije teme vaših stručnih događaja?

S obzirom na to da su u poslednje vreme najaktuelnije teme iz nove fiskalizacije i sistema elektronskih faktura, organizovali smo veliki broj internih obuka za naše klijente koje se bave ovim temama. Kako se zakonodavstvo poslednjih godina sve brže menja, obuke koje organizujemo uvek se bave aktuelnim temama u datom trenutku. Naravno, uvek su aktuelne i standardne teme iz oblasti poreza, među kojima su aktuelnosti kod poreza na dodatu vrednost, poreza na dobit pravnih lica/transfernih cena, poreza na dohodak građana (obračun zarada), oporezivanje dohotka stranih državljana (expata), kao i aktuelnosti u oblasti računovodstva.

Često organizujemo webinare na temu međunarodnog oporezivanja, gde zajedno sa kolegama iz naših drugih kancelarija širom Evrope, obrađujemo određene teme i shodno tome pravimo paralele između različitih poreskih okruženja u smislu sličnosti i razlika, što su naši internacionalni klijenti i partneri prepoznali kao veoma korisne i informativne treninge.

Više...

Biološki fakultet u Beogradu

Civilizacijska odgovornost

Čovek je jedan od 10 miliona oblika živih vrsta, ali je jedina vrsta koja proučava sve ostale. Ta civilizacijska odgovornost pripada prevashodno jednoj nauci,...

Sanja Pešić, Chief Executive Officer, Alma Quattro

Lideri već pune tri decenije

Naredna godina biće u znaku obeležavanja 30 godina od početka rada kompanije Alma Quattro koja obogaćuje svoju mrežu reklamnih medija i čini je dinamičnom...

Maja Marić, Owner and Director, FinExpertiza d.o.o.

Uvek nekoliko koraka ispred

FinExpertiza je deo jedne od vodećih globalnih revizorskih kompanija koja je nedavno proslavila osam godina uspešnog rada. Pored revizije, računovodstvene podrške, pravnog konsaltinga i...

Danilo Savić, CEO, Data Cloud Technology

Pouzdan partner giganata

Državni data centar iz Kragujevca nije jedini u regionu, ali je jedan od najsavremenijih. Ima višestruko veće kapacitete u odnosu na centre u regionu...

Ambasador Francuske Pjer Košar: Beogradski aerodrom ide ka tome da postane regionalno čvorište

Aerodrom "Nikola Tesla" ide ka tome da postane regionalno čvorište, koje na prirodan i jednostavan način povezuje ekonomske centre...

Predsednica Indije Drupadi Murmu stigla u Srbiju

Predsednica Indije Drupadi Murmu stigla je u zvaničnu posetu Srbiji, u kojoj će boraviti tri dana. Nju je na...

Od jula lakše zapošljavanje između zemalja članica Otvorenog Balkana

Vlada Srbije očekuje da će se u julu realizovati jedinstveni identifikacioni broj za sve ljude na tržištu zemalja u...

Saradnja za održivost povodom Nacionalnog dana Švedske 

U utorak 6. juna u Silosima Beograd održan je prvi dan proslave povodom Nacionalnog dana Švedske, kraja predsedavanja Savetom...

Generalna skupština UN izabrala Sloveniju za člana Saveta bezbednosti

Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je pet nestalnih članova Saveta bezbednosti, koji će od 1. januara 2024. godine započeti...

Ambasador Francuske Pjer Košar: Beogradski aerodrom ide ka tome da postane regionalno čvorište

Aerodrom "Nikola Tesla" ide ka tome da postane regionalno čvorište, koje na prirodan i jednostavan način povezuje ekonomske centre...

Predsednica Indije Drupadi Murmu stigla u Srbiju

Predsednica Indije Drupadi Murmu stigla je u zvaničnu posetu Srbiji, u kojoj će boraviti tri dana. Nju je na...

Od jula lakše zapošljavanje između zemalja članica Otvorenog Balkana

Vlada Srbije očekuje da će se u julu realizovati jedinstveni identifikacioni broj za sve ljude na tržištu zemalja u...

Saradnja za održivost povodom Nacionalnog dana Švedske 

U utorak 6. juna u Silosima Beograd održan je prvi dan proslave povodom Nacionalnog dana Švedske, kraja predsedavanja Savetom...

Generalna skupština UN izabrala Sloveniju za člana Saveta bezbednosti

Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je pet nestalnih članova Saveta bezbednosti, koji će od 1. januara 2024. godine započeti...

Ambasador Francuske Pjer Košar: Beogradski aerodrom ide ka tome da postane regionalno čvorište

Aerodrom "Nikola Tesla" ide ka tome da postane regionalno čvorište, koje na prirodan i jednostavan način povezuje ekonomske centre...

Predsednica Indije Drupadi Murmu stigla u Srbiju

Predsednica Indije Drupadi Murmu stigla je u zvaničnu posetu Srbiji, u kojoj će boraviti tri dana. Nju je na...

Od jula lakše zapošljavanje između zemalja članica Otvorenog Balkana

Vlada Srbije očekuje da će se u julu realizovati jedinstveni identifikacioni broj za sve ljude na tržištu zemalja u...

Saradnja za održivost povodom Nacionalnog dana Švedske 

U utorak 6. juna u Silosima Beograd održan je prvi dan proslave povodom Nacionalnog dana Švedske, kraja predsedavanja Savetom...

Generalna skupština UN izabrala Sloveniju za člana Saveta bezbednosti

Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je pet nestalnih članova Saveta bezbednosti, koji će od 1. januara 2024. godine započeti...