Mapa sajta

Danijela Ošap, direktorka za kvalitet, ekologiju, razvoj i kontinualna unapređenja, Fabrika kartona Umka/Kappa Star Group

Održiva ambalaža za zelenu budućnost

Fabrika kartona Umka stari papir koristi kao resurs više od pola veka i upotrebom starog papira umesto celuloze čuva šume, štedi energiju i vodu potrebnu za dobijanje celuloze iz drveta, a samim tim dodatno smanjuje emisiju CO2.

Od kako je KappaStar grupa pre skoro dve decenije preuzela Umku, kroz investicije vredne 100 miliona evra proizvodnja kartona je povećana sa 40.000 na 200.000 tona, a prerada starog papira sa 50.000 na 250.000 tona godišnje.

Tokom 2021. godine KappaStar grupa uložila je oko 40 miliona evra u unapređenje proizvodnje Fabrike kartona Umka, koja posluje u okviru ove kompanije. Šta vam je to ulaganje omogućilo?

Ova investicija, koja predstavlja samo jedno u nizu ulaganja KappaStar grupe u proizvodnju kartona, najveće je osavremenjavanje proizvodnog procesa u Fabrici kartona Umka još od 1978. godine.

Ulaganje je, između ostalog, bilo usmereno na zamenu „srca“ proizvodnje kartona, što je omogućilo značajno uvećanje kapaciteta reciklaže starog papira. Realizacijom investicije omogućen je dalji rast kapaciteta fabrike, odnosno povećanje prerade otpadnog (starog) papira sa 100.000 na 250.000 tona. Ako znamo da je za proizvodnju jedne tone papira potrebno 17 stabala, ovim rastom kapaciteta reciklaže sačuvano je preko 2.500.000 stabala.

Investicija je omogućila i dalje smanjenje specifične potrošnje otpadne vode, te je ista smanjena za oko 30%. Korišćenjem recikliranih vlakana smanjuje se potrošnja energije za 75%, zagađenje vode se smanjuje za 35%, a zagađenje vazduha za čak 75%.

Fabrika kartona Umka ima dugu i bogatu istoriju kojom se ponosi, ali je nova epoha nesumnjivo počela 2003, kada ju je preuzela KappaStar grupa. Šta se od tada sve promenilo?

Od kako je KappaStar grupa preuzela fabriku 2003. godine do danas, kroz različite investicije vredne 100 miliona evra ostvarena su brojna unapređenja u proizvodnji. Značajan deo investicija koje su realizovane bile su usmerene na unapređenja održivosti proizvodnje, odnosno, pored povećanja obima reciklaže iste su pozitivno uticale na energetsku efikasnost i generalno smanjenje potrošnje resursa, kroz smanjenje specifične potrošnje sirovina, toplotne i električne energije, potrošnje sveže vode. Shodno rastu kapaciteta, u junu 2022. godine je ishodovana i nova dozvola za skladištenje i tretman otpada, odnosno starog papira.

A što se tiče istorije, istina je da imamo čime da se ponosimo, jer je Fabrika kartona Umka osnovana davne 1939, kao fabrika za proizvodnju lepenke sa brzinom kartonske trake od samo 20 metara po minutu. Proizvodnja se nalazila u krugu današnje fabrike, u objektu koji se sada koristi za potrebe magacina i administracije. Novi objekti izgrađeni su 1967, a 1978. godine izvršena je velika rekonstrukcija, kada je proizvod dobio današnju formu. Ova fabrika stari papir koristi kao resurs više od pola veka i upotrebom starog papira umesto celuloze čuva šume, štedi energiju i vodu potrebnu za dobijanje celuloze iz drveta, a samim tim dodatno smanjuje emisiju CO2.

Kod nas još ne postoji adekvatno razvrstavanje otpada na mestu nastanka. Dešava li se da zbog toga velike količine papira bivaju neupotrebljive?

Karton koji proizvodi Umka se, osim u farmaciji, automobilskoj industriji i drugim granama privrede, u najvećoj meri koristi za pakovanje hrane. Iz tog razloga stari papir mora biti dobrog kvaliteta, što znači da ne sme da sadrži nečistoće ili dodatnu vlagu. Zato je posebno važno da na mestu generisanja otpadni papir bude pravilno odvojen. Stari papir ne bi smeo da se meša sa drugim vrstama otpada, zato što prilikom mešanja može biti zaprljan ostacima hrane, napitaka ili drugog otpada, čime gubi na kvalitetu.

Ukoliko se i ne reciklira, papir, odnosno naš proizvod je u potpunosti biorazgradiv i samim tim ne ostaje kao otpad u prirodi

Ukoliko je papir vlažan ili mokar, još tokom lagerovanja počinje njegov proces razgradnje. To onemogućava dalju preradu ove sirovine reciklažom u svrhu dobijanja novog proizvoda. Ovako degradiran papir, umesto da se reciklira može samo da se spali ili odloži na deponiju i time dodatno doprinese povećanju emisije CO2, kao produkta truljenja.

Evropski standard EN 643:2014 podrazumeva klasifikaciju starog papira unutar pet osnovnih grupa – od ambalažnih papira do različitih papira sa posebnim osobinama. FK Umka u najvećoj meri koristi ambalažu od talasaste lepenke za izradu srednjeg sloja kartona, a od 2005. godine, umesto celuloze, gornji štampajući sloj izrađuje se pretežno od kancelarijskog otpada. Dodatne investicije 2017. godine omogućile su izdvajanje štamparske boje iz belih papira, tako da je poslednjih pet godina moguće korišćenje i otpadnog papira iz štamparija, odnosno papira sa više štampe za izradu belog gornjeg sloja.

Osavremenjavanje proizvodnih programa bitno utiče na povećanje kapaciteta, ali i na zaštitu životne sredine. Važi li to i za vašu fabriku?

FK Umka je tokom proteklih 20 godina znatno unapredila proizvodnju i smanjila specifičnu potrošnju resursa. Ugradnjom dodatnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda omogućena je ponovna upotreba vode i vlakana, a na taj način je specifična potrošnja sveže vode smanjena čak više od pet puta. Vlakna koja se iz procesne vode izdvoje u unutrašnjem krugu ponovo se koriste u procesu proizvodnje, dok se vlakna iz spoljašnjeg kruga otpadnih voda takođe u značajnoj meri vraćaju u proces proizvodnje. Deo vlakana koji ipak nije moguće ponovo upotrebiti u proizvodnji predaje se operateru koji od te sirovine pravi novi proizvod.

Trenutno se radi na projektu upotrebe ove vrste otpada u ciglanama za postizanje boljih izolacionih performansi opeke i crepa. Nepapirni otpad koji se izdvoji iz starog papira sagoreva se u cementarama i na taj način otpad iz proizvodnje kartona se u potpunosti zbrinjava, čime se izbegava odlaganje na deponije.

Poslednjih godina sve je prisutniji trend zamene plastične ambalaže papirnom zbog manjeg uticaja na životnu sredinu. Ukoliko se i ne reciklira, papir, odnosno naš proizvod je u potpunosti biorazgradiv i samim tim ne ostaje kao otpad u prirodi. Iz tog razloga duboko verujemo da su papirna pakovanja budućnost i da predstavljaju održivu ambalažu za zelenu budućnost.

CorD Recommends

Više...

Aris Karousos, CEO, EKO Serbia

Vozači znaju zašto biraju EKO

Pre dve decenije, kada su počinjali u Srbiji, želeli su da EKO brend bude sinonim pouzdanosti, kvaliteta i vrhunske usluge i ta vizija je...

Nikos Veropoulos, vlasnik kompanije Veropoloulos

Super Vero super uspešan

Kompanija Veropoulos je na našem tržištu već dve decenije poznata po svojoj jedinstvenoj ponudi, visokokvalitetnim proizvodima po promotivnim cenama i izvrsnom iskustvu kupaca Od kupovine...

Ivana Vukmirica Baćanović, direktorka, Gimnazija Ruđer Bošković

Dve decenije znanja

„Ruđer Bošković“ je jedinstveni obrazovni sistem koji čine prva privatna osnovna škola i gimnazija koje imaju akreditacije Ministarstva prosvete Republike Srbije i International Baccalauretare...

Predrag Savić, osnivač, direktor i predsednik Školskog odbora Srednje škole ,,Kosta Cukić“

Škola po meri deteta

Srednja škola ,,Kosta Cukić“ i Privatna osnovna škola „Mihailo Pupin“ baštine najbolje tradicije u obrazovanju i spajaju ih sa najmodernijim dostignućima u stručnom i...

Počeo 31. Kopaonik biznis forum

Na Kopaoniku je počeo 31. biznis forum, na kome će do 6. marta učestvovati više od 200 govornika, a...

Od zaplenjenog duvana dobijeno je 7 tona najkvalitetnijeg organskog đubriva

Više od 5 tona ilegalnog rezanog duvana, čak 3,5 tone duvana u listu, 26.000 boksova cigareta, 12.000 boksova motanih...

EPS će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije

Elektroprivreda Srbije (EPS) će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije, od čega će...

Srbija i Angola potpisale Program saradnje u oblasti kulture

Srbija i Angola su potpisale Program saradnje u oblasti kulture koji će, kao je objavljeno u Vladi, važiti za...

Turistička organizacija Zlatibora i Turistička zajednica Labina potpisale Protokol o saradnji

Turistička organizacija Zlatibora i Turistička zajednica Grada Labina potpisale Protokol o saradnji koji podrazumeva unapređenje saradnje u oblasti turističke...

EPS će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije

Elektroprivreda Srbije (EPS) će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije, od čega će...

Srbija i Angola potpisale Program saradnje u oblasti kulture

Srbija i Angola su potpisale Program saradnje u oblasti kulture koji će, kao je objavljeno u Vladi, važiti za...

Panel o situaciji na Balkanu i proširenju EU održan u okviru Bezbednosne konferencije u Minhenu

U Minhenu je održana panel diskusija o situaciji na Balkanu i proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, u...

EIB Global 2023. godine investirao rekordne 1,2 milijarde evra na Zapadnom Balkanu

EIB Global, finansijski ogranak Evropske investicione banke (EIB) za aktivnosti izvan Evropske unije, investirao je rekordne 1,2 milijarde evra širom Zapadnog...

Evropska unija i UNDP dodelili 580.000 evra za civilno društvo

Evropska unija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) dodelili su sredstva za sprovođenje 12 inicijativa organizacija civilnog društva...

EPS će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije

Elektroprivreda Srbije (EPS) će do kraja decenije uložiti 5,4 milijarde evra u projekte obnovljivih izvora energije, od čega će...

Srbija i Angola potpisale Program saradnje u oblasti kulture

Srbija i Angola su potpisale Program saradnje u oblasti kulture koji će, kao je objavljeno u Vladi, važiti za...

Panel o situaciji na Balkanu i proširenju EU održan u okviru Bezbednosne konferencije u Minhenu

U Minhenu je održana panel diskusija o situaciji na Balkanu i proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, u...

EIB Global 2023. godine investirao rekordne 1,2 milijarde evra na Zapadnom Balkanu

EIB Global, finansijski ogranak Evropske investicione banke (EIB) za aktivnosti izvan Evropske unije, investirao je rekordne 1,2 milijarde evra širom Zapadnog...

Evropska unija i UNDP dodelili 580.000 evra za civilno društvo

Evropska unija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) dodelili su sredstva za sprovođenje 12 inicijativa organizacija civilnog društva...