Mapa sajta

Aleksandar Milović, direktor, Eko Unija SN

Razvojem do cirkularne ekonomije

U doba u kojem živimo postali smo svesni izuzetne važnosti održivog razvoja poslovanja i uspostavljanja svih postulata cirkularne ekonomije sa ciljem trajnog rešenja izazova zaštite životne sredine koji trenutno stoji pred nama. Sa ovom idejom Eko unija SN postavlja dalji razvoj svog trenutnog poslovanja i otvaranja razvojnih projekata u skorijoj budućnosti

Metal, kao materijal po samoj svojoj konstituciji je beskonačno reciklabilan i predstavlja idealan materijal za uspostavljanje principa cirkularne ekonomije. Kao primarni element našeg poslovanja imamo sakupljanje i obradu otpadnog metala, svih vrsta. Usled takve činjenice naša firma uspostavlja standarde poslovanja koji će obezbediti veću efikasnost u radu, dalji razvoj transparentnog poslovanja i apsolutnu sledljivost svih sakupljenih i obrađenih materijala u procesu reciklaže.

Naš razvojni proces prati obezbeđivanje adekvatnih sakupljačkih kapaciteta u vidu vozila koja prate najnovije ekološke standarde emisije gasova i poseduju visoke transportne kapacitete zbog čega značajno smanjujemo potreban broj obavljenih tura, uvek vodeći računa o optimalnoj utovarenosti vozila. Naši obradni kapaciteti su adekvatni u smislu količina koje se mogu obraditi, i ono što je najvažnije, adekvatni su u smislu zahtevanih standarda kvaliteta obrade materijala koji omogućava efikasan i ekonomičan način dalje reciklaže i samim tim apsolutno prati principe cirkularne ekonomije.

Naši razvojni ciljevi predstavljaju praćenje svih trendova u granama sakupljanja i transporta sekundarnih sirovina svih vrsta i obradnih kapaciteta uz blisku saradnju sa reciklažnim postrojenjima radi zajedničkog podizanja postojećih standarda, uvođenja novih tehnologija i kontinuiranog razvoja.

Usled negativnih trendova na tržištu sekundarnih sirovina, generalno u poslednjih par godina, naročito u polju sakupljanja i reciklaže plastike, smatramo da je buduća potražnja za metalom, kao sirovinom u porastu. Ovakav trend dovodi i do značajnog povećanja potražnje za svim vrstama metala kao sekundarne sirovine, naročito bakra, koji je u primeni kod elektronskih uređaja i aluminijuma kao ambalažnog materijala budućnosti. Usled povećanje elektrifikacije prisutne u automobilskoj industriji i razvojem 5G mreža reciklaža bakra dobija na velikom značaju i Eko unija SN, kao jedan od svojih razvojnih projekata, uspostavlja sistem sakupljanja i obrade elektronsko-električnog otpada. Implementacijom i završetkom ovog projekta će Eko unija SN proširiti spektar svoje delatnosti, a sve u duhu cirkularne ekonomije. Takođe, kao ostale razvojne projekte, naša firma sprovodi uspostavljanje kapaciteta za reciklažu otpadnih vozila, koje će se voditi po najvišim standardima zaštite životne sredine i koja će omogućiti maksimalnu iskorišćenost svih delova otpadnih vozila, bez obzira na vrstu materijala. Ovim proširenjem delatnosti Eko unija SN će pokriti procese sakupljanja i obrade vrsta otpada koje će se pojavljivati u velikom obimu u skorijoj budućnosti i svojim kapacitetima obezbediti efikasan sistem za sakupljanje i obradu, čime će se osigurati da ove vrste otpada zbrinjavaju na adekvatan način.

Usled povećanje elektrifikacije prisutne u automobilskoj industriji i razvojem 5G mreža reciklaža bakra dobija na velikom značaju i Eko unija SN, kao jedan od svojih razvojnih projekata, uspostavlja sistem sakupljanja i obrade elektronsko-električnog otpada

Kao treći aspekt svog razvoja poslovanja, Eko unija SN radi na razvoju sistema primarnog i sekundarnog sakupljanja ambalažnog otpada putem ostvarivanja saradnje sa lokalnim samoupravama i javno komunalnim preduzećima. Sa ciljem uspostavljanja adekvatnog i održivog sistema upravljanja komunalnim ambalažnim otpadom naša firma je pristupila razvojnim projektima uspostavljanja sistema odvajanja reciklabilnog ambalažnog otpada na efikasan i ekonomski prihvatljiv način. Uvođenjem ovakvog sistema će se pored količina otpada koji će završavati u procesu reciklaže i imati zadovoljavajući standard kvaliteta odvojene sekundarne sirovina, što će omogućiti dalju efikasnu reciklažu, obezbediti adekvatno pripremljene količine za energetsko iskorišćenje.

Time će se obezbediti količine alternativnog goriva i osigurati da vrste ambalažnog otpada koji nije moguće reciklirati ne završe na deponiji već budu svrsishodno iskorišćene u skladu sa ispunjenjem nacionalnih ciljeva upravljanja ambalažnim otpadom. Primarno i sekundarno odvojene količine ambalažnog otpada će se adekvatno koristiti ili u procesu reciklaže ili u procesu energetskog iskorišćenja, čime će se težiti ka konačnom cilju, što je sistem gašenja deponija i sprovođenja sistema upravljanja otpadom koji podrazumeva proces reciklaže, energetskog iskorišćenja i kompostiranja, i u potpunosti je u skladu sa postulatima cirkularne ekonomije.

Kao ostale razvojne projekte, naša firma sprovodi uspostavljanje kapaciteta za reciklažu otpadnih vozila, koje će se voditi po najvišim standardima zaštite životne sredine i koja će omogućiti maksimalnu iskorišćenost svih delova otpadnih vozila, bez obzira na vrstu materijala

I kao poslednji razvojni aspekt poslovanja Eko unija SN je iniciran projekat izgradnje topionice metala čime ćemo biti u mogućnosti da u potpunosti zaokružimo proces cirkularne ekonomije u okviru naše firme, u delu upravljanja metalnim, EE i auto otpadom koji počinje od sakupljanja, obrade i konačne reciklaže.

Vodeći se idejama cirkularne ekonomije smatramo da se prati prirodan i logičan tok svakog poslovanja i da se na taj način uspostavlja ne samo održiva zaštita životne sredine, kao glavnog cilja, već da se generiše održivi razvoj poslovanja firme u svim aspektima, a naročito u ekonomskom i društveno-korisnom aspektu.

Više...

Dražen Pjeranović, Elektromontaža Kraljevo

Posvećenost donosi uspeh

Lane je Energotehnika Južna Bačka preuzela većinski paket „Elektromontaže, čime su stvoreni uslovi da se ostvari hrabriji i agresivniji nastup na tržištu van granica...

Napreduju projekti za gradnju novih elektrana

Moderan EPS pokreće privredu Srbije

Ključ za unapređenje kompleksnog sistema „Elektroprivrede Srbije“ predstavljaju investicije u modernizaciju kapaciteta i nove projekte. Samo u 2020. investicije su dostigle gotovo pola milijarde...

Milutin Đukanović, predsjednik Odbora direktora EPCG

Budućnost pripada zelenoj energiji

EPCG, osim što garantuje stabilnu proizvodnju i snabdevanje građana i privrede električnom energijom, skoro već četvrt veka ima lidersku ulogu u privrednom razvoju Crne...

CWP Global

Tim za čistiju budućnost

CWP Global je jedan od najvećih investitora u vetroparkove u Srbiji, a u svetu je kompanija poznata po brojnim velikim i inovativnim projektima u...

Vesti

ArtLink Festival čitaocima CorD magazina poklanja besplatne karte

ArtLink festival ove godine se održava od 15. juna do 11. septembra u svom novom izdanju kao deo evropske...

Predstavljena kolekcija olimpijskog tima Srbije za OI u Tokiju

Modnom revijom u bašti Olimpijske kuće u Beogradu predstavljena olimpijska kolekcija Tima Srbije za Igre u Tokiju. Srpski olimpijci...

EIB investira u bezbedniji vazdušni saobraćaj na ključnim vazdušnim koridorima Zapadnog Balkana

Evropska investiciona banka (EIB) odobrila je Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. (SMATSA), koja upravlja vazdušnim saobraćajem...

EU pomogla uvođenje e-javnih nabavki

Oko 300 milijardi dinara godišnje (nešto više od 2,5 milijardi evra) Republika Srbija potroši za radove i nabavku dobara...

Srbija vraćena na EU listu bezbednih zemalja

Zemlje članice Evropske unije odlučile su da vrate Srbiju na listu epidemiološki bezbednih zemalja, čijim građanima će biti dozvoljeno...