Mapa sajta

Aleksandar Milović, direktor, Eko Unija SN

Razvojem do cirkularne ekonomije

U doba u kojem živimo postali smo svesni izuzetne važnosti održivog razvoja poslovanja i uspostavljanja svih postulata cirkularne ekonomije sa ciljem trajnog rešenja izazova zaštite životne sredine koji trenutno stoji pred nama. Sa ovom idejom Eko unija SN postavlja dalji razvoj svog trenutnog poslovanja i otvaranja razvojnih projekata u skorijoj budućnosti

Metal, kao materijal po samoj svojoj konstituciji je beskonačno reciklabilan i predstavlja idealan materijal za uspostavljanje principa cirkularne ekonomije. Kao primarni element našeg poslovanja imamo sakupljanje i obradu otpadnog metala, svih vrsta. Usled takve činjenice naša firma uspostavlja standarde poslovanja koji će obezbediti veću efikasnost u radu, dalji razvoj transparentnog poslovanja i apsolutnu sledljivost svih sakupljenih i obrađenih materijala u procesu reciklaže.

Naš razvojni proces prati obezbeđivanje adekvatnih sakupljačkih kapaciteta u vidu vozila koja prate najnovije ekološke standarde emisije gasova i poseduju visoke transportne kapacitete zbog čega značajno smanjujemo potreban broj obavljenih tura, uvek vodeći računa o optimalnoj utovarenosti vozila. Naši obradni kapaciteti su adekvatni u smislu količina koje se mogu obraditi, i ono što je najvažnije, adekvatni su u smislu zahtevanih standarda kvaliteta obrade materijala koji omogućava efikasan i ekonomičan način dalje reciklaže i samim tim apsolutno prati principe cirkularne ekonomije.

Naši razvojni ciljevi predstavljaju praćenje svih trendova u granama sakupljanja i transporta sekundarnih sirovina svih vrsta i obradnih kapaciteta uz blisku saradnju sa reciklažnim postrojenjima radi zajedničkog podizanja postojećih standarda, uvođenja novih tehnologija i kontinuiranog razvoja.

Usled negativnih trendova na tržištu sekundarnih sirovina, generalno u poslednjih par godina, naročito u polju sakupljanja i reciklaže plastike, smatramo da je buduća potražnja za metalom, kao sirovinom u porastu. Ovakav trend dovodi i do značajnog povećanja potražnje za svim vrstama metala kao sekundarne sirovine, naročito bakra, koji je u primeni kod elektronskih uređaja i aluminijuma kao ambalažnog materijala budućnosti. Usled povećanje elektrifikacije prisutne u automobilskoj industriji i razvojem 5G mreža reciklaža bakra dobija na velikom značaju i Eko unija SN, kao jedan od svojih razvojnih projekata, uspostavlja sistem sakupljanja i obrade elektronsko-električnog otpada. Implementacijom i završetkom ovog projekta će Eko unija SN proširiti spektar svoje delatnosti, a sve u duhu cirkularne ekonomije. Takođe, kao ostale razvojne projekte, naša firma sprovodi uspostavljanje kapaciteta za reciklažu otpadnih vozila, koje će se voditi po najvišim standardima zaštite životne sredine i koja će omogućiti maksimalnu iskorišćenost svih delova otpadnih vozila, bez obzira na vrstu materijala. Ovim proširenjem delatnosti Eko unija SN će pokriti procese sakupljanja i obrade vrsta otpada koje će se pojavljivati u velikom obimu u skorijoj budućnosti i svojim kapacitetima obezbediti efikasan sistem za sakupljanje i obradu, čime će se osigurati da ove vrste otpada zbrinjavaju na adekvatan način.

Usled povećanje elektrifikacije prisutne u automobilskoj industriji i razvojem 5G mreža reciklaža bakra dobija na velikom značaju i Eko unija SN, kao jedan od svojih razvojnih projekata, uspostavlja sistem sakupljanja i obrade elektronsko-električnog otpada

Kao treći aspekt svog razvoja poslovanja, Eko unija SN radi na razvoju sistema primarnog i sekundarnog sakupljanja ambalažnog otpada putem ostvarivanja saradnje sa lokalnim samoupravama i javno komunalnim preduzećima. Sa ciljem uspostavljanja adekvatnog i održivog sistema upravljanja komunalnim ambalažnim otpadom naša firma je pristupila razvojnim projektima uspostavljanja sistema odvajanja reciklabilnog ambalažnog otpada na efikasan i ekonomski prihvatljiv način. Uvođenjem ovakvog sistema će se pored količina otpada koji će završavati u procesu reciklaže i imati zadovoljavajući standard kvaliteta odvojene sekundarne sirovina, što će omogućiti dalju efikasnu reciklažu, obezbediti adekvatno pripremljene količine za energetsko iskorišćenje.

Time će se obezbediti količine alternativnog goriva i osigurati da vrste ambalažnog otpada koji nije moguće reciklirati ne završe na deponiji već budu svrsishodno iskorišćene u skladu sa ispunjenjem nacionalnih ciljeva upravljanja ambalažnim otpadom. Primarno i sekundarno odvojene količine ambalažnog otpada će se adekvatno koristiti ili u procesu reciklaže ili u procesu energetskog iskorišćenja, čime će se težiti ka konačnom cilju, što je sistem gašenja deponija i sprovođenja sistema upravljanja otpadom koji podrazumeva proces reciklaže, energetskog iskorišćenja i kompostiranja, i u potpunosti je u skladu sa postulatima cirkularne ekonomije.

Kao ostale razvojne projekte, naša firma sprovodi uspostavljanje kapaciteta za reciklažu otpadnih vozila, koje će se voditi po najvišim standardima zaštite životne sredine i koja će omogućiti maksimalnu iskorišćenost svih delova otpadnih vozila, bez obzira na vrstu materijala

I kao poslednji razvojni aspekt poslovanja Eko unija SN je iniciran projekat izgradnje topionice metala čime ćemo biti u mogućnosti da u potpunosti zaokružimo proces cirkularne ekonomije u okviru naše firme, u delu upravljanja metalnim, EE i auto otpadom koji počinje od sakupljanja, obrade i konačne reciklaže.

Vodeći se idejama cirkularne ekonomije smatramo da se prati prirodan i logičan tok svakog poslovanja i da se na taj način uspostavlja ne samo održiva zaštita životne sredine, kao glavnog cilja, već da se generiše održivi razvoj poslovanja firme u svim aspektima, a naročito u ekonomskom i društveno-korisnom aspektu.

Danilo Pušonja, generalni direktor Marera Property Management

FM rešenja garantuju uštede

Kompanija Marera Property Management dokazala se na srpskom tržištu kroz uspešne projekte razvijanja kancelarijskih, industrijskih i maloprodajnih prostora za investitora Marera Properties, za koga...

Ljubomir Živković, direktor, kompanija Avaco

Avaco, vaš partner za sva vremena

Avaco je najveća domaća kompanija koja se skoro dve decenije uspešno bavi iznajmljivanjem automobila. Imaju veliku lepezu vozila i luksuznih automobila high klase, pa...

dr S.Banković, dr V.Mirić, dr I.Ristić

Da li mirno spavate?

Miran i kvalitetan san važan je za dobro funkcionisanje u toku dana, za produktivnost i obavljanje svakodnevnih obaveza, za zdravlje mozga i srca, za...

Sunčica Cvetković, direktorka odeljenja Pametne mreže, Siemens

Sve je više žena inženjera

Odeljenje Pametne mreže Siemens Srbija upravo je dobilo nagradu kao najbolji tim u oblasti pametnih mreža za 2021 godinu u regionu Austrije, gde osim...

Završena druga faza međustranačkog dijaloga sa Narodnom skupštinom

Kofasilitatori procesa, poslanici Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, bivši poslanici Knut Flekenštajn i Eduard Kukan i predsednik...

Specijalni predstavnik EU Lajčak i zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Eskobar posetiće Srbiju

Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Eskobar u poseti Srbiji Specijalni predstavnik Evropske...

EIB ulaže 500.000 evra bespovratnih sredstava za održivu budućnost javnog prevoza u Nišu

Evropska investiciona banka (EIB) potpisala je sporazum o saradnji sa gradom Nišom za finansiranje izrade plana održivog javnog prevoza,...

Bač uskoro na mapi UNESCO-a

Tvrđava u Baču predstavlja najznačajnije i najbolje očuvano srednjevekovno utvrđenje na području Vojvodine. Lokalitet, na kome je tvrđava izgrađena,...

Državne hartije od vrednosti uskoro u sistemu Euroclear

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali, direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti Ana Jovanović i direktori globalnog tržišta kapitala i operativnih...