Mapa sajta

Vladimir Skulić, direktorom CETIN Srbija

Premošćujući podele u digitalnom svetu

Tradicionalna telekomunikaciona industrija do danas je bila usmerena na dva važna poslovna modela: na usluge krajnjim korisnicima i na razvoj i upravljanje telekomunikacionim mrežama....

Darko Jovanović, Senior partner, Karanović & Partners

Zaljubljeni u svoj posao

„Karanović & partners“ vodeća su regionalna pravna praksa u jugoistočnoj Evropi sa više od 100 advokata koji sarađuju u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i...

Danilo Ćirković, AOFI, izvršni direktor za osiguranje i član izvršnog odbora

Likvidnost osiguranika sačuvana

AOFI je na tržištu u Srbiji prisutan od 2006. godine kao pionir u osiguranju potraživanja od rizika neplaćanja. Od osnivanja je prepoznat kao organizacija...

Bojan Simović, direktor, Hörmann Serbia

Uvek za prave vrednosti i zdraviju planetu

Nemačka kompanija Hörmann je u sektoru građevinarstva duže od pola veka sinonim za kvalitet garažnih i kućnih vrata u Evropi, ali i na svetskom...

Bojana perić, generalni direktor, Ekostar Pak

Ima li cirkularne ekonomije bez primarne selekcije?

Odgovor na ovo pitanje, kako i na pitanje u kom pravcu je poželjno da idu promene u našem okruženju smo potražili od Bojane Perić,...

Milan Rašković, direktor, Bureau Cube Partners

Zgradi SANU vraćamo sjaj

Arhitektonski studio Bureau Cube Partners pruža set kompletnih usluga tokom čitavog procesa izgradnje objekata. Njihov portfolio je impresivan, kao i spisak lokacija na kojima su kao projektanti arhitekture i nosioci izrade investiciono-tehničke dokumentacije bili ili su trenutno angažovani

Odlikuju nas stručnosti i profesionalizam, a kvalitet svojih projektantskih usluga dodatno gradimo i unapređujemo posebnom posvećenošću interesima klijenata, razumevanju njihovih potreba, poznavanju prilika i procesa na lokalnom tržištu, ali i globalnih trendova, naglašava gospodin Rašković.

Vaša kompanija pruža kompletnu uslugu tokom čitavog procesa izgradnje objekata. Zašto dobro držati u rukama sve faze posla?

Bureau partners logoDa, u pravu ste. U meri u kojoj se to od nas zahteva, pored poslova koji se prvenstveno odnose na pripremu i realizaciju projekata u okviru arhitekture, mi možemo da pružimo kompletnu uslugu, po iskazanim upitima, koja prati kompleksnu investiciju –od izbora i sveobuhvatnih analiza lokacija, preko sprovođenja celokupnog, vrlo kompleksnog procesa projektovanja, do projektantskog i stručnog nadzora, što klijentima pruža dodatnu sigurnost u postupku realizacije investicionog ciklusa.

Zahvaljujući tome možemo u meri opravdanog i prihvatljivog, uz najveću vrednost kojom raspolažemo a koja se ogleda u kadrovskom i strukovno osposobljenom ljudstvu, kontinuirano pratiti sve procese uz objedinjene kontolne mehanizme ključnih tačaka kako u pripremnom, projektantskom, tako i u realizacionom/izvođačkom delu ciklusa.

Vaš portfolio je impresivan. Postoji li nešto što se izdvaja kao posebno zahtevno, inspirativno, nesvakidašnje, teško…?

Radimo mnogo, radimo svuda i uvek nas najviše, bez obzira na sve prethodne uspehe i domete, najviše okupiraju aktuelni projekti pa svaki od njih nosi i neke svoje posebnosti koje su gotovo uvek, pored oblikovnih aspiracija, nas kao moderatora i kreatora tog mikroambijenta u okviru urbanog sklopa i funkcionalnih težnji klijenata, ujedno i veliki izazov. Pored dvadesetak karakterno raznolikih projekata na kojima smo trenutno angažovani i koji su u različitim fazama svog razvojnog ciklusa, izdvajaju se dva vrlo specifična, zahtevna i izuzetno kompleksna arhitektonska projekta prema kojima je naša pažnja posebno usmerena.

Naš tim arhitekata stvara atraktivne celine usklađene sa kontekstom i neposrednim okruženjem, a u skladu sa vizijom i zahtevom klijenta

Radi se o projektima rekonstrukcije, adaptacije, funkcionalne integracije i dogradnje palate Srpske akademije nauka i umetnosti i hotela Bristol. Oba, svaki na svoj način, predstavljaju izuzetno značajne objekte sa valorizovanim i utvrđenim spomeničkim statusima, nastale u jednoj epohi, u gotovo identičnom vremenskom periodu, pa se i rad na projektima njihove sveobuhvatne rekonstrukcije, adaptacije, integracije i dogradnje, svojom značajnošću posebno ističe. To nas profesionalno dodatno obavezuje jer oni u svom izvornom obliku predstavljaju i vanvremenska dela velikana srpske arhitekture Andre Stevanovića i Dragutina Đorđevića, kada govorimo o palati SANU, i Nikole Nestorovića kada navodimo hotel Bristol.

Kako ste dobili posao izrade projekta za palatu SANU? Osećate li se počastvovano? Ima li strepnje?

Posao izrade kompletne investiciono-tehničke dokumentacije počev od samog idejnog rešenja rekonstrukcije i dogradnje Palate SANU, zaključno sa projektom za izvodjenje, nakon uspešno sprovedenog internacionalnog predkvalifikacionog a potom i kvalifikacionog konkursnog i tenderskog procesa kreiranog po procedurama UNDP-a, poveren je konzorcijumu domaćih kompanija koji čine BUREAU CUBE PARTNERS i AG INSTITUT.

Milan Rasković

Apsolutno smo svesni značaja predmetnog posla te s tim u vezi i profesionalne, strukovne svakako i posebno moralne odgovornosti, prvenstveno imajući u vidu činjenicu da će palata Srpske akademije nauke i umetnosti biti obnovljena i dograđena posle 100 godina od izgradnje, pa da je s tim u vezi pored potpune rekonstrukcije fasadnih platana i sklopova i pripadajućih elemenata dekorativne secesijske i neobarokne arhitektonske plastike, kao delova kako eksterijerskih tako i enterijerskih sklopova, našim projektom obuhvaćena i izuzetno izazovna i kompleksnua, kako projektantska tako i graditeljska intervencija.

Kako će izgledati zgrada SANU po završetku posla?

Naš tročlani autorski tim, koji je pored mog ličnog učešća, posebno osnažen učešćem kolege i arhitekte Miodraga Mirkovića i akademika Milana Lojanice, uz sveobuhvatnu podršku ostalih članova tima iz gotovo svih inženjerskih disciplina, uspešno je okončao prvu projektantsku fazu procesa, izradom idejnog arhitektonskog rešenja rekonstrukcije i dogradnje palate SANU, u okviru koje smo, jedan prilično nefunkcionalan, devastiran i eksploataciono apsolutno neupotrebljiv, oblikovno nepotpun i sveukupno devalviran atrijumski/dvorišni deo palate SANU, idejnim arhitektonskim rešenjem potpuno funkcionalno i oblikovno reorganizovali, projektujući na njegovoj poziciji centralnu multifunkcionalnu, prevashodno koncertnu dvoranu, auditorijumskih kapaciteta za 350 posetilaca, sa centralnim dvoetažnim holsko/galerijskim pročeljem, kao novim predvorjem ovog reprezentativnog zdanja.

Uz ponovno ostvarivanje autentičnih, izvorno pretpostavljenih, a sada idejnim arhitektonskim rešenjem reafirmisanih upravljenih pešačkih tokova, projektovanim predvorjem kao prostorno dominantnim delom palate SANU dodatno smo naglasili raskršće horizontalnih i vertikalnih usmerenih komunikacionih tokova unutar samog objekta. Na taj način smo kroz arhitektoničnu slojevitost, pored upriličenog omaža Andri Stevanoviću, reafirmacijom izvorno projektovanog komunikacionog motiva, dodatno aktuelizovali i prostornu prohodnost kojom je preko kontaktnih zona centralnog predvorja, jednovremeno ostvarena i prostorna i programska, kako horizontalna tako i vertikalna veza sa najznačajnijim delovima palate, Galerijom likovne i muzičke umetnosti SANU, Galerijom nauke i tehnike i parternim a potom i galerijskim, visokoparternim delom, novoprojektovane koncertne dvorane.

Zgrada SANU neće biti dograđena, niti će joj se menjati postojeće dimenzije i oblik

No, da ne bismo stvarali nedoumice oko nivoa projektovanih intervencija, posebno bih napomenuo da smo idejnim arhitektonskim rešenjem, pored kvalitativnih eksploatacionih, tehnoloških, funkcionalnih i oblikovnih prostornih unapređenja, realizovanih u okviru Galerije likovne i muzičke umetnosti SANU i Galerije nauke i tehnike SANU, kako u kontekstu njihovih prezentacionih i izložbenih delova, tako i u domenu formiranja celovitih prostornih sadržaja namenjenih prikupljanju, selekciji, valorizaciji, razvrstavanju i deponovanju dela, dodatno posvetili posebnu pažnju funkcionalnoj i tehničko-tehnološkoj reorganizacija i ostalih ne manje značajnih funkcionalnih celina, ili preciznije jedinica i sektora akademije, počev od Biblioteke i Arhiva SANU, Svečanih sala i Spomen prostora i celina, Instituta i Odeljenja SANU, Izdavačke delatnosti i Kabineta, do Ateljea i Centra za umetničku edukaciju.

Milan Rasković
SANU GROUND FLOOR CONCEPT

Završetak celokupne investiciono-tehničke dokumentacije planiran je za mart 2021, kada se očekuje i građevinska dozvola. U skladu sa tim, pretpostavljam da bi radovi mogli početi tokom 2021, a do 2024. moguće ih je i kompletno završiti, čime bi se otvaranje rekonstruisanog objekta upriličilo upravo u godini u kojoj se obeležava jubilarna 100-godišnjica izgradnje palate SANU,

Radimo mnogo, radimo svuda i uvek nas najviše, bez obzira na sve prethodne uspehe i domete, najviše okupiraju aktuelni projekti

Čime konkurišete ostalim biroima? Očigledno ste u mnogo čemu bolji jer imate dosta ugovorenih poslova dobijenih u procesima i postupcima na međunarodnim tenderima (EIB, UNDP. EBRD…)?

Našu kompaniju prvenstveno čini tim arhitekata, mladih i iskusnih stručnjaka i posvećenih stvaralaca – profesionalaca koji su strukovno osposobljeni kako za procese projektovanja gotovo svih tipova i klasifikacionih kategorija objekata visokogradnje različitih veličina i namena, tako i za realizaciju razvojnih planskih procesa koji se manifestuju kroz pružanje usluga iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, ali i za konsultativne procese inženjeringa i tehničkog savetovanja, bez obzira da li je u pitanju ulaganje u izgradnju novih ili rekonstrukciju, sanaciju, konzervaciju, restauraciju ili dogradnju postojećih objekata.

Naš tim arhitekata se trudi da, stvarajući atraktivne arhitektonske celine, usklađene sa kontekstom i neposrednim okruženjem, jednovremeno usavrši i nadogradi projektante procese i time učini da, upravo i sami procesi, rekao bih projektantskog sazrevanja, budu konstantni, neprekinuti i blagovremeni. Time se nedvosmisleno uočava ostvarena prilagođenost prirodi samog projektantskog procesa, a negde i sposobnost za kompleksna i izazovna sagledavanja realnih, upotrebljivih mogućnosti, koje nam arhitektura svakodnevno ostavlja na ocenu.

Više...

Vladimir Skulić, direktorom CETIN Srbija

Premošćujući podele u digitalnom svetu

Tradicionalna telekomunikaciona industrija do danas je bila usmerena na dva važna poslovna modela: na usluge krajnjim korisnicima i na razvoj i upravljanje telekomunikacionim mrežama....

Darko Jovanović, Senior partner, Karanović & Partners

Zaljubljeni u svoj posao

„Karanović & partners“ vodeća su regionalna pravna praksa u jugoistočnoj Evropi sa više od 100 advokata koji sarađuju u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i...

Danilo Ćirković, AOFI, izvršni direktor za osiguranje i član izvršnog odbora

Likvidnost osiguranika sačuvana

AOFI je na tržištu u Srbiji prisutan od 2006. godine kao pionir u osiguranju potraživanja od rizika neplaćanja. Od osnivanja je prepoznat kao organizacija...

Bojan Simović, direktor, Hörmann Serbia

Uvek za prave vrednosti i zdraviju planetu

Nemačka kompanija Hörmann je u sektoru građevinarstva duže od pola veka sinonim za kvalitet garažnih i kućnih vrata u Evropi, ali i na svetskom...

Vesti

AFD odobrila 50 miliona evra za podršku Srbiji u sprovođenju klimatskih obaveza

Francuska agencija za razvoj (AFD) je na zasedanju Odbora za strane države odobrila prvu fazu kredita od 50 miliona...

Popis stanovništva u Srbiji odložen za oktobar 2022.

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova kojim se zbog pandemije korona virusa popis...

Međunarodni dan Roma obeležen u Srbiji

Anticiganizam je posebno istrajan, nasilan, ponavljajući i uobičajen oblik rasizma. Kako bi se preduzele efikasne mere za suzbijanje ovog...

Podrška evropskoj perspektivi i posvećenost principima međunarodnog prava

Imali smo veoma otvorenu i konstruktivnu razmenu mišljenja u vezi sa najnovijim dešavanjima na zapadnom Balkanu, kao i o...

Otvorena petlja kod Batajnice

Petlja Batajnica, kojom stanovnici tog naselja dobijaju direktan izlaz na auto-put E-75 i vezu sa starim novosadskim putem, otvorena...

AFD odobrila 50 miliona evra za podršku Srbiji u sprovođenju klimatskih obaveza

Francuska agencija za razvoj (AFD) je na zasedanju Odbora za strane države odobrila prvu fazu kredita od 50 miliona...

Popis stanovništva u Srbiji odložen za oktobar 2022.

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova kojim se zbog pandemije korona virusa popis...

Međunarodni dan Roma obeležen u Srbiji

Anticiganizam je posebno istrajan, nasilan, ponavljajući i uobičajen oblik rasizma. Kako bi se preduzele efikasne mere za suzbijanje ovog...

Podrška evropskoj perspektivi i posvećenost principima međunarodnog prava

Imali smo veoma otvorenu i konstruktivnu razmenu mišljenja u vezi sa najnovijim dešavanjima na zapadnom Balkanu, kao i o...

Otvorena petlja kod Batajnice

Petlja Batajnica, kojom stanovnici tog naselja dobijaju direktan izlaz na auto-put E-75 i vezu sa starim novosadskim putem, otvorena...

AFD odobrila 50 miliona evra za podršku Srbiji u sprovođenju klimatskih obaveza

Francuska agencija za razvoj (AFD) je na zasedanju Odbora za strane države odobrila prvu fazu kredita od 50 miliona...

Popis stanovništva u Srbiji odložen za oktobar 2022.

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova kojim se zbog pandemije korona virusa popis...

Međunarodni dan Roma obeležen u Srbiji

Anticiganizam je posebno istrajan, nasilan, ponavljajući i uobičajen oblik rasizma. Kako bi se preduzele efikasne mere za suzbijanje ovog...

Podrška evropskoj perspektivi i posvećenost principima međunarodnog prava

Imali smo veoma otvorenu i konstruktivnu razmenu mišljenja u vezi sa najnovijim dešavanjima na zapadnom Balkanu, kao i o...

Otvorena petlja kod Batajnice

Petlja Batajnica, kojom stanovnici tog naselja dobijaju direktan izlaz na auto-put E-75 i vezu sa starim novosadskim putem, otvorena...
spot_img