Mapa sajta

Luštica Bay

Autentičan Jadran na obali Luštice Bay

Autentične rezidencije, hotel sa pet zvezdica The Chedi, prelepe plaže s kristalno plavom bojom mora, jedinstveno gastro i šoping iskustvo i intenzivan kalendar događaja...

Vladimir Živanović, direktor, Turistička organizacija Zlatibor

I stranci hrle na Zlatibor

Magična priroda i status vazdušne banje, koji Zlatibor nosi 129 godina, zahvaljujući velikim ulaganjima, odličnoj infrastrukturi i najrazličitijim sadržajima čine od Zlatibora turističku destinaciju...

Bogdan Gavrilović, menadžer prodaje, World Transport Overseas (WTO)

Širenje poslovanja

World Transport Overseas (WTO), sa sedištem u Istočnoj Evropi i filijalama u Bugarskoj, Kini, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj i Makedoniji, nosilac nagrade Kompanija godine...

Velimir Kuzmanović, CEO, NTS INT

NTS aplikacije štede vreme i gorivo

Kompanija NTS International više od 16 godina razvija i isporučuje softverska rešenja po meri korisnika za podršku upravljanju u transportu i logistici. Posluju iz...

Ivan Milićević, direktor inovacija i razvoja logistike u kompaniji Nelt

Razvoj logistike i regionalno povezivanje za strateško ubrzanje

Stepen povezanosti zemalja u regionu, što suštinski podrazumeva protok ljudi i robe, ključni je parametar razvoja. Pojedinačna tržišta su ograničenih kapaciteta i jedino ako...

Milan Rašković, direktor, Bureau Cube Partners

Zgradi SANU vraćamo sjaj

Arhitektonski studio Bureau Cube Partners pruža set kompletnih usluga tokom čitavog procesa izgradnje objekata. Njihov portfolio je impresivan, kao i spisak lokacija na kojima su kao projektanti arhitekture i nosioci izrade investiciono-tehničke dokumentacije bili ili su trenutno angažovani

Odlikuju nas stručnosti i profesionalizam, a kvalitet svojih projektantskih usluga dodatno gradimo i unapređujemo posebnom posvećenošću interesima klijenata, razumevanju njihovih potreba, poznavanju prilika i procesa na lokalnom tržištu, ali i globalnih trendova, naglašava gospodin Rašković.

Vaša kompanija pruža kompletnu uslugu tokom čitavog procesa izgradnje objekata. Zašto dobro držati u rukama sve faze posla?

Bureau partners logoDa, u pravu ste. U meri u kojoj se to od nas zahteva, pored poslova koji se prvenstveno odnose na pripremu i realizaciju projekata u okviru arhitekture, mi možemo da pružimo kompletnu uslugu, po iskazanim upitima, koja prati kompleksnu investiciju –od izbora i sveobuhvatnih analiza lokacija, preko sprovođenja celokupnog, vrlo kompleksnog procesa projektovanja, do projektantskog i stručnog nadzora, što klijentima pruža dodatnu sigurnost u postupku realizacije investicionog ciklusa.

Zahvaljujući tome možemo u meri opravdanog i prihvatljivog, uz najveću vrednost kojom raspolažemo a koja se ogleda u kadrovskom i strukovno osposobljenom ljudstvu, kontinuirano pratiti sve procese uz objedinjene kontolne mehanizme ključnih tačaka kako u pripremnom, projektantskom, tako i u realizacionom/izvođačkom delu ciklusa.

Vaš portfolio je impresivan. Postoji li nešto što se izdvaja kao posebno zahtevno, inspirativno, nesvakidašnje, teško…?

Radimo mnogo, radimo svuda i uvek nas najviše, bez obzira na sve prethodne uspehe i domete, najviše okupiraju aktuelni projekti pa svaki od njih nosi i neke svoje posebnosti koje su gotovo uvek, pored oblikovnih aspiracija, nas kao moderatora i kreatora tog mikroambijenta u okviru urbanog sklopa i funkcionalnih težnji klijenata, ujedno i veliki izazov. Pored dvadesetak karakterno raznolikih projekata na kojima smo trenutno angažovani i koji su u različitim fazama svog razvojnog ciklusa, izdvajaju se dva vrlo specifična, zahtevna i izuzetno kompleksna arhitektonska projekta prema kojima je naša pažnja posebno usmerena.

Naš tim arhitekata stvara atraktivne celine usklađene sa kontekstom i neposrednim okruženjem, a u skladu sa vizijom i zahtevom klijenta

Radi se o projektima rekonstrukcije, adaptacije, funkcionalne integracije i dogradnje palate Srpske akademije nauka i umetnosti i hotela Bristol. Oba, svaki na svoj način, predstavljaju izuzetno značajne objekte sa valorizovanim i utvrđenim spomeničkim statusima, nastale u jednoj epohi, u gotovo identičnom vremenskom periodu, pa se i rad na projektima njihove sveobuhvatne rekonstrukcije, adaptacije, integracije i dogradnje, svojom značajnošću posebno ističe. To nas profesionalno dodatno obavezuje jer oni u svom izvornom obliku predstavljaju i vanvremenska dela velikana srpske arhitekture Andre Stevanovića i Dragutina Đorđevića, kada govorimo o palati SANU, i Nikole Nestorovića kada navodimo hotel Bristol.

Kako ste dobili posao izrade projekta za palatu SANU? Osećate li se počastvovano? Ima li strepnje?

Posao izrade kompletne investiciono-tehničke dokumentacije počev od samog idejnog rešenja rekonstrukcije i dogradnje Palate SANU, zaključno sa projektom za izvodjenje, nakon uspešno sprovedenog internacionalnog predkvalifikacionog a potom i kvalifikacionog konkursnog i tenderskog procesa kreiranog po procedurama UNDP-a, poveren je konzorcijumu domaćih kompanija koji čine BUREAU CUBE PARTNERS i AG INSTITUT.

Milan Rasković

Apsolutno smo svesni značaja predmetnog posla te s tim u vezi i profesionalne, strukovne svakako i posebno moralne odgovornosti, prvenstveno imajući u vidu činjenicu da će palata Srpske akademije nauke i umetnosti biti obnovljena i dograđena posle 100 godina od izgradnje, pa da je s tim u vezi pored potpune rekonstrukcije fasadnih platana i sklopova i pripadajućih elemenata dekorativne secesijske i neobarokne arhitektonske plastike, kao delova kako eksterijerskih tako i enterijerskih sklopova, našim projektom obuhvaćena i izuzetno izazovna i kompleksnua, kako projektantska tako i graditeljska intervencija.

Kako će izgledati zgrada SANU po završetku posla?

Naš tročlani autorski tim, koji je pored mog ličnog učešća, posebno osnažen učešćem kolege i arhitekte Miodraga Mirkovića i akademika Milana Lojanice, uz sveobuhvatnu podršku ostalih članova tima iz gotovo svih inženjerskih disciplina, uspešno je okončao prvu projektantsku fazu procesa, izradom idejnog arhitektonskog rešenja rekonstrukcije i dogradnje palate SANU, u okviru koje smo, jedan prilično nefunkcionalan, devastiran i eksploataciono apsolutno neupotrebljiv, oblikovno nepotpun i sveukupno devalviran atrijumski/dvorišni deo palate SANU, idejnim arhitektonskim rešenjem potpuno funkcionalno i oblikovno reorganizovali, projektujući na njegovoj poziciji centralnu multifunkcionalnu, prevashodno koncertnu dvoranu, auditorijumskih kapaciteta za 350 posetilaca, sa centralnim dvoetažnim holsko/galerijskim pročeljem, kao novim predvorjem ovog reprezentativnog zdanja.

Uz ponovno ostvarivanje autentičnih, izvorno pretpostavljenih, a sada idejnim arhitektonskim rešenjem reafirmisanih upravljenih pešačkih tokova, projektovanim predvorjem kao prostorno dominantnim delom palate SANU dodatno smo naglasili raskršće horizontalnih i vertikalnih usmerenih komunikacionih tokova unutar samog objekta. Na taj način smo kroz arhitektoničnu slojevitost, pored upriličenog omaža Andri Stevanoviću, reafirmacijom izvorno projektovanog komunikacionog motiva, dodatno aktuelizovali i prostornu prohodnost kojom je preko kontaktnih zona centralnog predvorja, jednovremeno ostvarena i prostorna i programska, kako horizontalna tako i vertikalna veza sa najznačajnijim delovima palate, Galerijom likovne i muzičke umetnosti SANU, Galerijom nauke i tehnike i parternim a potom i galerijskim, visokoparternim delom, novoprojektovane koncertne dvorane.

Zgrada SANU neće biti dograđena, niti će joj se menjati postojeće dimenzije i oblik

No, da ne bismo stvarali nedoumice oko nivoa projektovanih intervencija, posebno bih napomenuo da smo idejnim arhitektonskim rešenjem, pored kvalitativnih eksploatacionih, tehnoloških, funkcionalnih i oblikovnih prostornih unapređenja, realizovanih u okviru Galerije likovne i muzičke umetnosti SANU i Galerije nauke i tehnike SANU, kako u kontekstu njihovih prezentacionih i izložbenih delova, tako i u domenu formiranja celovitih prostornih sadržaja namenjenih prikupljanju, selekciji, valorizaciji, razvrstavanju i deponovanju dela, dodatno posvetili posebnu pažnju funkcionalnoj i tehničko-tehnološkoj reorganizacija i ostalih ne manje značajnih funkcionalnih celina, ili preciznije jedinica i sektora akademije, počev od Biblioteke i Arhiva SANU, Svečanih sala i Spomen prostora i celina, Instituta i Odeljenja SANU, Izdavačke delatnosti i Kabineta, do Ateljea i Centra za umetničku edukaciju.

Milan Rasković
SANU GROUND FLOOR CONCEPT

Završetak celokupne investiciono-tehničke dokumentacije planiran je za mart 2021, kada se očekuje i građevinska dozvola. U skladu sa tim, pretpostavljam da bi radovi mogli početi tokom 2021, a do 2024. moguće ih je i kompletno završiti, čime bi se otvaranje rekonstruisanog objekta upriličilo upravo u godini u kojoj se obeležava jubilarna 100-godišnjica izgradnje palate SANU,

Radimo mnogo, radimo svuda i uvek nas najviše, bez obzira na sve prethodne uspehe i domete, najviše okupiraju aktuelni projekti

Čime konkurišete ostalim biroima? Očigledno ste u mnogo čemu bolji jer imate dosta ugovorenih poslova dobijenih u procesima i postupcima na međunarodnim tenderima (EIB, UNDP. EBRD…)?

Našu kompaniju prvenstveno čini tim arhitekata, mladih i iskusnih stručnjaka i posvećenih stvaralaca – profesionalaca koji su strukovno osposobljeni kako za procese projektovanja gotovo svih tipova i klasifikacionih kategorija objekata visokogradnje različitih veličina i namena, tako i za realizaciju razvojnih planskih procesa koji se manifestuju kroz pružanje usluga iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, ali i za konsultativne procese inženjeringa i tehničkog savetovanja, bez obzira da li je u pitanju ulaganje u izgradnju novih ili rekonstrukciju, sanaciju, konzervaciju, restauraciju ili dogradnju postojećih objekata.

Naš tim arhitekata se trudi da, stvarajući atraktivne arhitektonske celine, usklađene sa kontekstom i neposrednim okruženjem, jednovremeno usavrši i nadogradi projektante procese i time učini da, upravo i sami procesi, rekao bih projektantskog sazrevanja, budu konstantni, neprekinuti i blagovremeni. Time se nedvosmisleno uočava ostvarena prilagođenost prirodi samog projektantskog procesa, a negde i sposobnost za kompleksna i izazovna sagledavanja realnih, upotrebljivih mogućnosti, koje nam arhitektura svakodnevno ostavlja na ocenu.

Više...

Luštica Bay

Autentičan Jadran na obali Luštice Bay

Autentične rezidencije, hotel sa pet zvezdica The Chedi, prelepe plaže s kristalno plavom bojom mora, jedinstveno gastro i šoping iskustvo i intenzivan kalendar događaja...

Vladimir Živanović, direktor, Turistička organizacija Zlatibor

I stranci hrle na Zlatibor

Magična priroda i status vazdušne banje, koji Zlatibor nosi 129 godina, zahvaljujući velikim ulaganjima, odličnoj infrastrukturi i najrazličitijim sadržajima čine od Zlatibora turističku destinaciju...

Bogdan Gavrilović, menadžer prodaje, World Transport Overseas (WTO)

Širenje poslovanja

World Transport Overseas (WTO), sa sedištem u Istočnoj Evropi i filijalama u Bugarskoj, Kini, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj i Makedoniji, nosilac nagrade Kompanija godine...

Velimir Kuzmanović, CEO, NTS INT

NTS aplikacije štede vreme i gorivo

Kompanija NTS International više od 16 godina razvija i isporučuje softverska rešenja po meri korisnika za podršku upravljanju u transportu i logistici. Posluju iz...

Vesti

Srbija “poleće” u čuvenom serijalu Nacionalne geografije

Četvrta sezona dokumentarnog serijala "Evropa odozgo", čuvenog po tome jer se lepote Starog kontinenta snimaju i iz vazduha, emituje...

Javni dug Srbije 31,3 milijarde evra

Javni dug Srbije je na kraju juna ove godine iznosio 31,3 milijarde evra, što je 53,2 odsto bruto domaćeg...

Srbija domaćin vodećeg svetskog događaja industrije jabuka i krušaka

Više od 200 predstavnika industrije jabuka i krušaka iz 23 zemlje sveta okupilo se danas u Beogradu na otvaranju...

Toplotni talas Zoe prvi u istoriji koji je dobio ime

Toplotni talas koji je tokom prošle sedmice pogodio južni deo Španije, prvi je u istoriji koji je dobio naziv...

U pripremi izgradnja nove balkanske energetske rute

Evropa ulaže u mrežu za prenos struje 240 milijardi evra, pri čemu se planira gradnja nove mreže prema Srbiji...

Srbija “poleće” u čuvenom serijalu Nacionalne geografije

Četvrta sezona dokumentarnog serijala "Evropa odozgo", čuvenog po tome jer se lepote Starog kontinenta snimaju i iz vazduha, emituje...

Javni dug Srbije 31,3 milijarde evra

Javni dug Srbije je na kraju juna ove godine iznosio 31,3 milijarde evra, što je 53,2 odsto bruto domaćeg...

Toplotni talas Zoe prvi u istoriji koji je dobio ime

Toplotni talas koji je tokom prošle sedmice pogodio južni deo Španije, prvi je u istoriji koji je dobio naziv...

U pripremi izgradnja nove balkanske energetske rute

Evropa ulaže u mrežu za prenos struje 240 milijardi evra, pri čemu se planira gradnja nove mreže prema Srbiji...

Šreder: Rusija želi da se pregovorima okonča sukob u Ukrajini

Rusija želi da pregovorima dođe do okončanja rata u Ukrajini, a prošlomesečni sporazum o isporuci žitarica mogao bi da...

Srbija “poleće” u čuvenom serijalu Nacionalne geografije

Četvrta sezona dokumentarnog serijala "Evropa odozgo", čuvenog po tome jer se lepote Starog kontinenta snimaju i iz vazduha, emituje...

Javni dug Srbije 31,3 milijarde evra

Javni dug Srbije je na kraju juna ove godine iznosio 31,3 milijarde evra, što je 53,2 odsto bruto domaćeg...

Toplotni talas Zoe prvi u istoriji koji je dobio ime

Toplotni talas koji je tokom prošle sedmice pogodio južni deo Španije, prvi je u istoriji koji je dobio naziv...

U pripremi izgradnja nove balkanske energetske rute

Evropa ulaže u mrežu za prenos struje 240 milijardi evra, pri čemu se planira gradnja nove mreže prema Srbiji...

Šreder: Rusija želi da se pregovorima okonča sukob u Ukrajini

Rusija želi da pregovorima dođe do okončanja rata u Ukrajini, a prošlomesečni sporazum o isporuci žitarica mogao bi da...
spot_img