Mapa sajta

Slobodan Filipović, direktor, Express SEE

Spajamo tri kontinenta

Express SEE, osnovan 2014. u Beogradu, već dugi niz godina posluje u domenu pružanja logističkih usluga, kako na inostranom, tako i na domaćem tržištu....

Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora ProCredit banke

Podrška klijentima u svim vremenima

Svesni smo posledica korone, ali smo ih i spremno dočekali, tako da će njihov uticaj na naše poslovanje biti znatno manji nego što će...

Zoran Mitić, Direktor, Dr. Oetker

Potrošačima nudimo radost

Iduće godine Dr. Oetker proslavlja dve decenije postojanja u Srbiji, a u Nemačkoj brend obeležava 130 godina rada. Posluje u više od 40 zemalja,...

Ljiljana Topić, direktor, "Galenika Pharmacia"

Tu smo kad je najteže

„Galenika farmacija“ je fabrika koja proizvodi kompletan sanitetski potrošni materijal, od kompresa, gaze i zavoja, preko dezificijenasa, do hirurških maski koje su postale proizvod...

Vladica Stanković, Direktor, Gruner Srbija

Gruner je san svakog mladog radnika

Za samo 13 godina kompanija Gruner uspela je da promeni ekonomsku situaciju na jugu Srbije i da širenjem proizvodnih pogona i osvajanjem novih tržišta...

Milan Rašković, direktor, Bureau Cube Partners

Zgradi SANU vraćamo sjaj

Arhitektonski studio Bureau Cube Partners pruža set kompletnih usluga tokom čitavog procesa izgradnje objekata. Njihov portfolio je impresivan, kao i spisak lokacija na kojima su kao projektanti arhitekture i nosioci izrade investiciono-tehničke dokumentacije bili ili su trenutno angažovani

Odlikuju nas stručnosti i profesionalizam, a kvalitet svojih projektantskih usluga dodatno gradimo i unapređujemo posebnom posvećenošću interesima klijenata, razumevanju njihovih potreba, poznavanju prilika i procesa na lokalnom tržištu, ali i globalnih trendova, naglašava gospodin Rašković.

Vaša kompanija pruža kompletnu uslugu tokom čitavog procesa izgradnje objekata. Zašto dobro držati u rukama sve faze posla?

Bureau partners logoDa, u pravu ste. U meri u kojoj se to od nas zahteva, pored poslova koji se prvenstveno odnose na pripremu i realizaciju projekata u okviru arhitekture, mi možemo da pružimo kompletnu uslugu, po iskazanim upitima, koja prati kompleksnu investiciju –od izbora i sveobuhvatnih analiza lokacija, preko sprovođenja celokupnog, vrlo kompleksnog procesa projektovanja, do projektantskog i stručnog nadzora, što klijentima pruža dodatnu sigurnost u postupku realizacije investicionog ciklusa.

Zahvaljujući tome možemo u meri opravdanog i prihvatljivog, uz najveću vrednost kojom raspolažemo a koja se ogleda u kadrovskom i strukovno osposobljenom ljudstvu, kontinuirano pratiti sve procese uz objedinjene kontolne mehanizme ključnih tačaka kako u pripremnom, projektantskom, tako i u realizacionom/izvođačkom delu ciklusa.

Vaš portfolio je impresivan. Postoji li nešto što se izdvaja kao posebno zahtevno, inspirativno, nesvakidašnje, teško…?

Radimo mnogo, radimo svuda i uvek nas najviše, bez obzira na sve prethodne uspehe i domete, najviše okupiraju aktuelni projekti pa svaki od njih nosi i neke svoje posebnosti koje su gotovo uvek, pored oblikovnih aspiracija, nas kao moderatora i kreatora tog mikroambijenta u okviru urbanog sklopa i funkcionalnih težnji klijenata, ujedno i veliki izazov. Pored dvadesetak karakterno raznolikih projekata na kojima smo trenutno angažovani i koji su u različitim fazama svog razvojnog ciklusa, izdvajaju se dva vrlo specifična, zahtevna i izuzetno kompleksna arhitektonska projekta prema kojima je naša pažnja posebno usmerena.

Naš tim arhitekata stvara atraktivne celine usklađene sa kontekstom i neposrednim okruženjem, a u skladu sa vizijom i zahtevom klijenta

Radi se o projektima rekonstrukcije, adaptacije, funkcionalne integracije i dogradnje palate Srpske akademije nauka i umetnosti i hotela Bristol. Oba, svaki na svoj način, predstavljaju izuzetno značajne objekte sa valorizovanim i utvrđenim spomeničkim statusima, nastale u jednoj epohi, u gotovo identičnom vremenskom periodu, pa se i rad na projektima njihove sveobuhvatne rekonstrukcije, adaptacije, integracije i dogradnje, svojom značajnošću posebno ističe. To nas profesionalno dodatno obavezuje jer oni u svom izvornom obliku predstavljaju i vanvremenska dela velikana srpske arhitekture Andre Stevanovića i Dragutina Đorđevića, kada govorimo o palati SANU, i Nikole Nestorovića kada navodimo hotel Bristol.

Kako ste dobili posao izrade projekta za palatu SANU? Osećate li se počastvovano? Ima li strepnje?

Posao izrade kompletne investiciono-tehničke dokumentacije počev od samog idejnog rešenja rekonstrukcije i dogradnje Palate SANU, zaključno sa projektom za izvodjenje, nakon uspešno sprovedenog internacionalnog predkvalifikacionog a potom i kvalifikacionog konkursnog i tenderskog procesa kreiranog po procedurama UNDP-a, poveren je konzorcijumu domaćih kompanija koji čine BUREAU CUBE PARTNERS i AG INSTITUT.

Milan Rasković

Apsolutno smo svesni značaja predmetnog posla te s tim u vezi i profesionalne, strukovne svakako i posebno moralne odgovornosti, prvenstveno imajući u vidu činjenicu da će palata Srpske akademije nauke i umetnosti biti obnovljena i dograđena posle 100 godina od izgradnje, pa da je s tim u vezi pored potpune rekonstrukcije fasadnih platana i sklopova i pripadajućih elemenata dekorativne secesijske i neobarokne arhitektonske plastike, kao delova kako eksterijerskih tako i enterijerskih sklopova, našim projektom obuhvaćena i izuzetno izazovna i kompleksnua, kako projektantska tako i graditeljska intervencija.

Kako će izgledati zgrada SANU po završetku posla?

Naš tročlani autorski tim, koji je pored mog ličnog učešća, posebno osnažen učešćem kolege i arhitekte Miodraga Mirkovića i akademika Milana Lojanice, uz sveobuhvatnu podršku ostalih članova tima iz gotovo svih inženjerskih disciplina, uspešno je okončao prvu projektantsku fazu procesa, izradom idejnog arhitektonskog rešenja rekonstrukcije i dogradnje palate SANU, u okviru koje smo, jedan prilično nefunkcionalan, devastiran i eksploataciono apsolutno neupotrebljiv, oblikovno nepotpun i sveukupno devalviran atrijumski/dvorišni deo palate SANU, idejnim arhitektonskim rešenjem potpuno funkcionalno i oblikovno reorganizovali, projektujući na njegovoj poziciji centralnu multifunkcionalnu, prevashodno koncertnu dvoranu, auditorijumskih kapaciteta za 350 posetilaca, sa centralnim dvoetažnim holsko/galerijskim pročeljem, kao novim predvorjem ovog reprezentativnog zdanja.

Uz ponovno ostvarivanje autentičnih, izvorno pretpostavljenih, a sada idejnim arhitektonskim rešenjem reafirmisanih upravljenih pešačkih tokova, projektovanim predvorjem kao prostorno dominantnim delom palate SANU dodatno smo naglasili raskršće horizontalnih i vertikalnih usmerenih komunikacionih tokova unutar samog objekta. Na taj način smo kroz arhitektoničnu slojevitost, pored upriličenog omaža Andri Stevanoviću, reafirmacijom izvorno projektovanog komunikacionog motiva, dodatno aktuelizovali i prostornu prohodnost kojom je preko kontaktnih zona centralnog predvorja, jednovremeno ostvarena i prostorna i programska, kako horizontalna tako i vertikalna veza sa najznačajnijim delovima palate, Galerijom likovne i muzičke umetnosti SANU, Galerijom nauke i tehnike i parternim a potom i galerijskim, visokoparternim delom, novoprojektovane koncertne dvorane.

Zgrada SANU neće biti dograđena, niti će joj se menjati postojeće dimenzije i oblik

No, da ne bismo stvarali nedoumice oko nivoa projektovanih intervencija, posebno bih napomenuo da smo idejnim arhitektonskim rešenjem, pored kvalitativnih eksploatacionih, tehnoloških, funkcionalnih i oblikovnih prostornih unapređenja, realizovanih u okviru Galerije likovne i muzičke umetnosti SANU i Galerije nauke i tehnike SANU, kako u kontekstu njihovih prezentacionih i izložbenih delova, tako i u domenu formiranja celovitih prostornih sadržaja namenjenih prikupljanju, selekciji, valorizaciji, razvrstavanju i deponovanju dela, dodatno posvetili posebnu pažnju funkcionalnoj i tehničko-tehnološkoj reorganizacija i ostalih ne manje značajnih funkcionalnih celina, ili preciznije jedinica i sektora akademije, počev od Biblioteke i Arhiva SANU, Svečanih sala i Spomen prostora i celina, Instituta i Odeljenja SANU, Izdavačke delatnosti i Kabineta, do Ateljea i Centra za umetničku edukaciju.

Milan Rasković
SANU GROUND FLOOR CONCEPT

Završetak celokupne investiciono-tehničke dokumentacije planiran je za mart 2021, kada se očekuje i građevinska dozvola. U skladu sa tim, pretpostavljam da bi radovi mogli početi tokom 2021, a do 2024. moguće ih je i kompletno završiti, čime bi se otvaranje rekonstruisanog objekta upriličilo upravo u godini u kojoj se obeležava jubilarna 100-godišnjica izgradnje palate SANU,

Radimo mnogo, radimo svuda i uvek nas najviše, bez obzira na sve prethodne uspehe i domete, najviše okupiraju aktuelni projekti

Čime konkurišete ostalim biroima? Očigledno ste u mnogo čemu bolji jer imate dosta ugovorenih poslova dobijenih u procesima i postupcima na međunarodnim tenderima (EIB, UNDP. EBRD…)?

Našu kompaniju prvenstveno čini tim arhitekata, mladih i iskusnih stručnjaka i posvećenih stvaralaca – profesionalaca koji su strukovno osposobljeni kako za procese projektovanja gotovo svih tipova i klasifikacionih kategorija objekata visokogradnje različitih veličina i namena, tako i za realizaciju razvojnih planskih procesa koji se manifestuju kroz pružanje usluga iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, ali i za konsultativne procese inženjeringa i tehničkog savetovanja, bez obzira da li je u pitanju ulaganje u izgradnju novih ili rekonstrukciju, sanaciju, konzervaciju, restauraciju ili dogradnju postojećih objekata.

Naš tim arhitekata se trudi da, stvarajući atraktivne arhitektonske celine, usklađene sa kontekstom i neposrednim okruženjem, jednovremeno usavrši i nadogradi projektante procese i time učini da, upravo i sami procesi, rekao bih projektantskog sazrevanja, budu konstantni, neprekinuti i blagovremeni. Time se nedvosmisleno uočava ostvarena prilagođenost prirodi samog projektantskog procesa, a negde i sposobnost za kompleksna i izazovna sagledavanja realnih, upotrebljivih mogućnosti, koje nam arhitektura svakodnevno ostavlja na ocenu.

Više...

Usled pandemije virusa Covid-19 Kopaonik biznis forum je odložen za maj 2021.

Usled pandemije virusa Covid-19 Programski odbor Kopaonik biznis foruma doneo je odluku da se umesto tradicionalnog martovskog okupljanja, godišnji sastanak o najaktuelnijim ekonomskim, političkim...

Slobodan Filipović, direktor, Express SEE

Spajamo tri kontinenta

Express SEE, osnovan 2014. u Beogradu, već dugi niz godina posluje u domenu pružanja logističkih usluga, kako na inostranom, tako i na domaćem tržištu....

Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora ProCredit banke

Podrška klijentima u svim vremenima

Svesni smo posledica korone, ali smo ih i spremno dočekali, tako da će njihov uticaj na naše poslovanje biti znatno manji nego što će...

Zoran Mitić, Direktor, Dr. Oetker

Potrošačima nudimo radost

Iduće godine Dr. Oetker proslavlja dve decenije postojanja u Srbiji, a u Nemačkoj brend obeležava 130 godina rada. Posluje u više od 40 zemalja,...

Vesti

Sloboda udruživanja sudija važan garant nezavisnosti pravosuđa

Konferencija o slobodi udruživanja sudija u Evropi održana je danas u Beogradu u organizaciji Saveta Evrope i Društva sudija...

EIB i Erste Banka potpisale kreditnu liniju od 30 miliona evra

- EIB će uložiti 30 miliona evra kako bi se ubrzao oporavak preduzeća u Srbiji koja posluju u sektorima...

RAS i HEPA potpisale MoU o saradnji na „Programu rasta stranih tržišta“

Razvojna agencija Srbije (RAS) i Mađarska Agencija za promociju izvoza (HEPA) potpisale su danas Memorandum o razumevanju kojim su...

Ministri poljoprivrede EU dogovorili “zelenija” pravila

Ministri poljoprivrede zemalja Evropske unije dogovorili su zajedničku poziciju o novim pravilima za Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), koja će...

UNICEF i UNDP: Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji – Izazov za inovacije

UNDP Srbija, u saradnji sa UNICEF-om i SZO, objavio je konkurs Izazov za inovacije za predloge inovativnih proizvode i...

Sloboda udruživanja sudija važan garant nezavisnosti pravosuđa

Konferencija o slobodi udruživanja sudija u Evropi održana je danas u Beogradu u organizaciji Saveta Evrope i Društva sudija...

EIB i Erste Banka potpisale kreditnu liniju od 30 miliona evra

- EIB će uložiti 30 miliona evra kako bi se ubrzao oporavak preduzeća u Srbiji koja posluju u sektorima...

Ministri poljoprivrede EU dogovorili “zelenija” pravila

Ministri poljoprivrede zemalja Evropske unije dogovorili su zajedničku poziciju o novim pravilima za Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), koja će...

UNICEF i UNDP: Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji – Izazov za inovacije

UNDP Srbija, u saradnji sa UNICEF-om i SZO, objavio je konkurs Izazov za inovacije za predloge inovativnih proizvode i...

Neće biti ograničavanja kretanja u Srbiji zbog koronavirusa

Ne postoji plan da se građanima Srbije zabrani kretanje zbog novog talasa koronavirusa, izjavila je predsednica Vlade Republike Srbije,...

Sloboda udruživanja sudija važan garant nezavisnosti pravosuđa

Konferencija o slobodi udruživanja sudija u Evropi održana je danas u Beogradu u organizaciji Saveta Evrope i Društva sudija...

EIB i Erste Banka potpisale kreditnu liniju od 30 miliona evra

- EIB će uložiti 30 miliona evra kako bi se ubrzao oporavak preduzeća u Srbiji koja posluju u sektorima...

Ministri poljoprivrede EU dogovorili “zelenija” pravila

Ministri poljoprivrede zemalja Evropske unije dogovorili su zajedničku poziciju o novim pravilima za Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), koja će...

UNICEF i UNDP: Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji – Izazov za inovacije

UNDP Srbija, u saradnji sa UNICEF-om i SZO, objavio je konkurs Izazov za inovacije za predloge inovativnih proizvode i...

Neće biti ograničavanja kretanja u Srbiji zbog koronavirusa

Ne postoji plan da se građanima Srbije zabrani kretanje zbog novog talasa koronavirusa, izjavila je predsednica Vlade Republike Srbije,...