Dragan Drača, Predsednik Poreskog odbora FIC-a

Konsultacije s privredom put do kvalitetnih rešenja i predvidivog okruženja

Prethodnu godinu su obeležile izmene poreskih propisa kojima je pozitivno rešeno nekoliko problema na koje Savet stranih investitora godinama ukazuje, ali značajan broj problema i dalje ostaje nerešen. Nekoliko novih mišljenja Ministarstva finansija izazvalo je dosta nedoumica i nezadovoljstvo u poslovnoj zajednici

Dragan Drača, Predsednik Poreskog odbora FIC-a (PriceWaterhouseCoopers d.o.o.)

Najznačajnije pozitivne promene obuhvataju nov Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara kojim je na sistematičan način obuhvaćen veliki broj različitih naknada koje su do sada bile regulisane različitim propisima, kao i poresko oslobođenje za aktivnosti „team-buildinga“ i rekreacije zaposlenih sa stanovišta poreza na dohodak građana, ukidanje ograničenja u priznavanju troškova reklame za svrhe poreza na dobit i reforma pravila o poreskoj amortizaciji.

Ostale pozitivne promene obuhvataju uvođenje poreskih podsticaja za ulaganja u istraživanje i razvoj i u intelektualnu svojinu, kao i poresko oslobođenje (pod određenim uslovima) za nagrađivanje zaposlenih putem dodele akcija/udela i opcija na akcije/udele u kompanijama članicama grupe kojoj kompanija poslodavac pripada.

Mišljenje Ministarstva finansija o obavezi dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih na posao i sa posla izazvalo je veliku uznemirenost među privrednim subjektima što zbog spornog utemeljenja takvog tumačenja u postojećim zakonima, što zbog nedoumica kako bi to trebalo tumačiti i primenjivati u praksi i značajnih administrativnih troškova koje bi to iziskivalo. Savet stranih investitora smatra da bi takvo mišljenje trebalo odmah staviti van snage ili izmeniti. Takođe, mišljenja Ministarstva u vezi sa utvrđivanjem poreza na imovinu kod srednjih i malih kompanija koja imovinu vrednuju po metodi fer vrednosti izazvala su dosta negodovanja.

Očekujemo da će konstruktivan dijalog s Ministarstvom finansija biti nastavljen i u budućem periodu, uz veću transparentnost i blagovremeno stavljanje na uvid javnosti svih nacrta propisa

Odsustvo transparentnosti i javne rasprave u domenu promene poreskih propisa godinama je jedan od značajnih problema na koje ukazuje Savet stranih investitora. U prethodnom periodu je ostvaren određeni napredak budući da je Ministarstvo finansija dalo nekoliko nacrta propisa na javnu raspravu, i da je Savet bio u prilici da ima konstruktivan dijalog sa Ministarstvom finansija u vezi sa nekim od važnih tema, kao što je reforma poreske amortizacije i naknade za korišćenje javnih dobara.

Posle duže pauze nastavljen je rad Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige“ Saveta stranih investitora. Očekujemo da će konstruktivan dijalog biti nastavljen i u budućem periodu, uz veću transparentnost i blagovremeno stavljanje na uvid javnosti svih nacrta propisa.

Savet stranih investitora pozdravlja pozitivne pomake u transformaciji Poreske uprave koja se odvija od 2016. godine, a naročito uvođenje elektronskih poreskih prijava i komunikacije. Smatramo da je dalje jačanje Poreske uprave u pogledu broja i stručne obučenosti zaposlenih, informacionih sistema i drugih resursa važno za uspešan završetak transformacije i rešavanje postojećih problema.