Djordje Popović, Predsednik FIC Odbora za infrastrukturu i industrijalizaciju (Telenor d.o.o.)

Pospešiti dalji trend privrednog rasta

Pozitivan rast ulaganja u infrastrukturu dodatno bi trebalo podržati uspostavljanjem čvršćih mehanizama kontrole postupaka nadmetanja i jačanjem transparentnosti

Đorđe Popović, Predsednik FIC Odbora za infrastrukturu i industrijalizaciju (Telenor d.o.o.)

Ulaganje u infrastrukturu i dalje je u punom jeku i ohrabruje činjenica da su neki od dugo očekivanih projekata blizu finalizacije, prevashodno u sektoru putne infrastrukture. Ipak, potrebno je još značajnih napora uložiti kako bi se pospešio dalji trend privrednog rasta i olakšalo lokalno, regionalno i međunarodno povezivanje, kao i međusektorska saradnja.

Na polju konkurentnosti važno je uspostaviti čvršće mehanizme kontrole postupaka nadmetanja, kao i transparentnost u vezi s dinamikom i kvalitativnim uslovima učešća u postupku i dodele javnih ugovora. Osim samih javnih nabavki, neophodno je unaprediti kapacitete Komisije za javno-privatno partnerstvo, kao i u praksi razjasniti određene pravne nedoslednosti (npr. u vezi sa određivanjem vrednosti javnog ugovora) kako bi ovaj važan preduslov valjanog razvoja projekata mogao da ostvari svoj puni potencijal.

Po pitanju tog segmenta tržišta ostvaren je ipak značajan napredak u proteklih godinu dana, pa su i projekti manji po obimu, ali od nemerljivog uticaja na razvoj lokalnih zajednica, krenuli s realizacijom. Ovde se pre svega misli na projekte manjeg i srednjeg obima u sektoru energetske efikasnosti i saobraćajne infrastrukture.

Tržište s velikim nestrpljenjem očekuje usvajanje novog paketa propisa i podsticaja koji će omogućiti dalji razvoj projekata obnovljivih izvora energije i drugih specifičnih segmenata tržišta

U sektoru energetike tržište s velikim nestrpljenjem očekuje usvajanje novog paketa propisa i podsticaja koji će omogućiti dalji razvoj projekata obnovljivih izvora energije, planiranog za kraj 2019. ili početak naredne godine.

Od velikog će značaja biti način na koji će očekivani sistem aukcija biti uveden, kao i omogućavanje dodatnih kapaciteta za solarnu energiju, koja je do sada ostvarivala veoma skromne rezultate u Srbiji. Činjenica da su ipak neki od najvećih projekata u tom segmentu uspešno realizovani u prethodnom periodu, konkretno u oblasti energije vetra, može samo da doprinese daljem razvoju tržišta, kako iz ugla pripremljenosti investitora i finansijera projekata, tako i deljenja znanja i iskustava i spremnosti javnog sektora da uvaži značaj pojedinih pitanja neophodnih za ispravnu realizaciju projekata (poput pitanja fazne izgradnje, i slično).

Od velikog će značaja biti da se omogući realizacija nekih specifičnih segmenata tržišta, poput diverzifikovanog pristupa spaljivanju otpada, komercijalnog prečišćavanja voda (kroz javno-privatna partnerstva), uvođenju podsticaja za toplotnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, veće konkurentnosti maloprodajnog tržišta toplote, te stimulisanju uvoza i prodaje električnih vozila, kao i same infrastrukture neophodne za njihov saobraćaj na strateškim deonicama u Srbiji. Biće neophodno da više učesnika na tržištu ulože dodatne napore, a ne samo javni sektor, kako bi se ovi novi, važni sektori privrede omogućili i dalje razvijali.

Odbor za infrastrukturu i industrijalizaciju će s velikom pažnjom pratiti realizaciju ovih ciljeve, od kojih su mnogi već dve godine na agendi Odbora. Ključ uspeha u tom smislu će biti interdisciplinarna saradnja i podrška koju kao Odbor možemo da pružimo kako javnom sektoru, tako i privredi u pogledu pravnih, poreskih, i drugih važnih aspekata.