Dejan Vukotić, Direktor Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI)

Snažno podržavamo rast srpskog izvoza

AOFI u svakom segmentu poslovanja ove godine beleži rast u poređenju sa istim periodom prošle godine. Ohrabrujuće je i to što u portfoliju imamo sve više izvoznika koji izlaze na svetsko tržište sa sofisticiranim proizvodima kojim pobeđuju konkurenciju mnogo duže prisutnu na svetskom tržištu

Dejan Vukotić AOFI

AOFI kroz svoje usluge kreditiranja, osiguranja, garantovanja izvoza, kao i otkupom izvoznih potraživanja čini sve što je mandatom predviđeno da srpski izvoz bude konkurentan i tako daje svoj puni doprinos rastu srpskog izvoza. Naši klijenti izvoze u blizu 100 država na svim kontinentima i značajno je da oni (izvoznici) imaju na raspolaganju kod AOFI sve instrumente u vezi sa finansiranjem i osiguranjem izvoza koje imaju njihovi konkurenti iz razvijenih svetskih ekonomija.

„Kroz uslugu osiguranja naplate izvoznih potraživanja AOFI najdirektnije utiče na konkurentnost domaćih kompanija koje su klijenti AOFI. Osiguranjem naplate izvoznih potraživanja domaće kompanije postaju konkurentnije jer su u mogućnosti da ponude stranom kupcu duže rokove plaćanja. Naime, danas kada su proizvodi standardizovani, uglavnom približnog kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna, konkurentska prednost se često ostvaruje kroz duže rokove plaćanja koji se nude stranom kupcu“, kaže Dejan Vukotić, direktor AOFI.

„Domaća kompanija koja je korisnik AOFI usluge osiguranja potraživanja ima sigurnost da će svoja potraživanja naplatiti, te ne mora da brine o tome, već se može koncentrisati na to da svetskom tržištu ponudi proizvod koji će svojim kvalitetom i funkcionalnostima nadmašiti ponudu konkurencije, uz duže rokove plaćanja i sigurnost u naplati.“

Uloga AOFI u svemu tome je da kvalitetno proceni rizike stranih kupaca i time da sigurnost domaćim kompanijama da će njihova potraživanja biti naplaćena, bilo od stranog kupca, bilo od AOFI u slučaju bankrotstva stranog kupca ili produženog neplaćanja duga, navodi direktor AOFI.

AOFI svojim osiguranjem pokriva i političke rizike koji su danas vrlo izraženi u međunarodnim okvirima

Koje proizvode AOFI vaši klijenti najviše traže?

– Pored tradicionalnih usluga osiguranja, kreditiranja, garantovanja i faktoringa, naši klijenti u poslednje vreme sve više traže i miks usluga kao što je slučaj sa bezregresnim faktoringom. Ova situacija podrazumeva da su potraživanja iz faktoring transakcija i osigurana kod AOFI, pa je klijent istovremeno korisnik dve usluge koju nudimo – i osiguranja i faktoringa.

Trenutno smo jedina institucija u Srbiji u konkurenciji poslovnih banaka i faktoring kompanija koja ovu uslugu nudi. Sve to činimo u nameri da podržimo izvozne kompanije na način da budu sigurne u poslovanju sa kupcima iz inostranstva, a ovaj miks je proizvod našeg stalnog nastojanja da prepoznamo potrebe domaćih kompanija i ponudimo usluge koje su u rangu usluga koje postoje u najrazvijenijim svetskim ekonomijama, i cenovno i po kvalitetu.

Pored pomenutog miksa faktoringa i osiguranja, u poslednje vreme je primetan rast tražnje domaćih kompanija za uslugom izdavanja garancija u vezi sa izvođenjem građevinskih radova u inostranstvu. AOFI prepoznaje ovu potrebu i trudi se da je zadovolji na najbolji mogući način u skladu sa najboljom svetskom praksom.

Naglasio bih, na kraju, da su naše polise osiguranja i garancije reosigurane kod prvoklasnih svetskih reosiguravača, što pokazuje koliki stepen njihovog poverenja je AOFI zaslužio višegodišnjim nastojanjima da bude osiguravajući i finansijski servis srpskih izvoznika, kao i ostvarenim rezultatima u svojoj istoriji.