Vladan Čokić, Direktor za Srbiju i za Crnu Goru Bureau Veritas d.o.o.

Kvalitet ne poznaje kompromise

Bureau Veritas je svetski lider u testiranju, inspekciji i sertifikaciji koji pruža visoko kvalitetne usluge svojim klijentima koji moraju ispunjavati sve zahtevnije kriterijume vezane za kvalitet, bezbednost, zaštitu životne sredine i društvenu odgovornost

Vladan Cokic

SRBIJA je ostvarila značajan napredak u pripremama za članstvo u EU upravo u oblastima testiranja, inspekcije i sertifikacije jer je uspela da uskladi veći deo svog zakonodavstva, standarda i tehničkih propisa preuzimanjem 97% standarda i oko 75% tehničkih propisa EU.

Kakvi su trendovi u Srbiji, kada je reč o testiranju, inspekciji i sertifikaciji evropskih vrednosti kvaliteta, bezbednosti, zaštiti životne sredine i društvene odgovornosti?

– Veliki broj kompanija obavlja poslove ispitivanja, testiranja i sertifikacije roba i usluga. Realno je očekivati i ubrzaniji rast ovih aktivnosti u budućnosti usled rasta zahteva inostranih investitora, značajnog rasta spoljnotrgovinskog poslovanja i zahteva tendera na domaćem tržištu.

Na koje sve načine Bureau Veritas može da pomogne našim kompanijama u postizanju konkurentnosti na tržištu EU?

– Pre svega internacionalno prihvatljivim i prepoznatljivim uslugama sertifikacije, inspekcije, testiranja i obuka, u cilju ispunjenja uslova koje kompanije moraju da zodovolje radi plasmana roba i usluga na tržište EU.

Kao interesantan primer navedimo verifikacije ispunjenost specifičnih zahteva velikih poslovnih sistema i lanaca snabdevanja („Walmart“, „Academy“, „PepsiCo“, „Disney“, „Nestle“, „Danone“ i dr.) od strane njihovih dobavljača iz regionu. Tu su svakako pored već prepoznatjivih sertifikacija menadžment sistema ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000 i ISO 20000 i sheme društvene odgovornosti kao SMETA, BSCI i dr.

Kako utičete na unapređenje sistema menadžmenta u kompanijama i kako postižete veću efikasnost?

– Izbor i kompetentnost naših inspektora, proverivača, kao i nastavnika, teme su oko kojih nema kompromisa. To obezbeđuje visok stepen sigurnosti da će klijenti dobiti usluge koje vrede i doprinose njegovom razvoju i biti prihvatljive svuda u svetu.

Takođe i prenošenjem akumuliranog znanja i iskustva putem veoma prepoznatljivih programa obuke i treninga. Široka paleta obuka, kao javnih i in-house kurseva i webinara, sa ciljem olakšanja primene svih menadžment standarda, unapređenja procesa, smanjenja rizika u poslovanju, zaštiti okoline, bezbednosti i zaštite zdravlja i bezbednosti informacija i podataka. Naši programi obuke osim internacionalno priznatih shema obuhvataju i posebno pripremane programe za specifične potrebe klijenata.