Vladimir Trifunović, Direktor, Sky Partner

Važna karika u lancu avio saobraćaja

Povećanje broja letova i putnika na našem najvećem međunarodnom Aerodormu „Nikola Tesla“ svakako je pozitivno uticalo, posredno i neposredno, na ukupno poslovanje kompanije Sky Partner

Vladimir Trifunović, Direktor, Sky Partner

SKY PARTNER je jedan od pobednika na nacionalnom tenderu za pružanje usluga opsluživanja aviona na beogradskom Aerodromu „Nikola Tesla“. Reč je o bitnoj kariki, čiji profesionalci brinu o efikasnosti prilikom opsluživanja aviona, pouzdanosti, pravovremenoj reakciji, ali pre svega o bezbednosti putnika i letilica.

Koliko je povećanje broja letova i putnika na Aerodromu „Nikola Tesla“, uticalo na vaše poslovanje u poslednjih godinu dana?

– Naša investicija u proširenje kapaciteta upravo je i nastala iz vere u ekspanziju broja putnika kao direktne posledice poslovanja i širenja naše nacionalne avio-kompanije „Air Srbija“.

Pokazalo se da smo doneli racionalne poslovne odluke, a našoj strategiji pozicioniranja na srpskom tržištu dodata je još jedna dimenzija.

Kao jedan od pobednika nacionalnog tendera za pružaoce usluga opsluživanja aviona na beogradskom aerodromu, svaka vest o uspešnom poslovanju Aerodroma predstavlja nam, pored lične i patriotske satisfakcije, jasan input kako i kojim tempom naš biznis ide dalje. Zasad mogu potvrditi da smo izraziti optimisti.

Kako se snalazite u okolnostima kad su sve izraženiiji zahtevi avio-kompanija za povećanjem efikasnosti, što automatski znači da avioni treba da budu što više u vazduhu, a što manje na zemlji?

– U pravu ste, to je jedan od osnovnih postulata funkcionisanja avio-kompanija. Avion na zemlji je preskup i to stvara pozitivan pritisak kako na avio-kompaniju, tako i na prateće službe.

Kao prateća služba i jako bitna karika u tom lancu, „Sky Partner“ mora biti bezbedan, efikasan i brz na zemlji kao opslužitelj aviona i pouzdan, pravovremen i uvek dostupan kao planer ispravnog raspoređivanja tereta unutar putničkih letelica.

Naš posao je definicija dinamičnog. Klijenti ne trpe greške, nemaju razumevanja za razlike u vremenskim zonama i jednostavno smo podjednak partner u lancu avio-saobraćaja koji retko sme da se prekine. Uostalom, kao putnici znate kako to dramatično može biti. Niko ne voli kada avioni kasne. Putnici se nerviraju, avio-kompanije gube pare. Mi smo zato tu da im damo garanciju raspoloživosti u našem delokrugu rada.

Naša investicija u proširenje kapaciteta upravo je i nastala iz vere u ekspanziju broja putnika kao direktne posledice poslovanja i širenja naše nacionalne avio-kompanije „Air Srbija“

Ako apstrahujemo vanaerodromske aktivnosti, koliko vremena imate da obavite poslove između dva leta i šta su najvažniji poslovi koje vaša služba mora da uradi?

– Takozvano turn-around vreme, tj. vremenski period nakon kojeg letelica po sletanju mora biti prihvaćena, pregledana, očišćena i ponovno snabdevena poželjno je da bude što kraće i zavisi kako od tipa avio-kompanije, tako do tipa leta.

Nacionalne i veće avio-kompanije to urade za sat vremena, niskotarifne imaju zahteve da se taj posao obavi znatno kraće jer gledaju da iscede svaki minut iz ukupnih operacija letelice. Neretko su upravo niskotarifni prevoznici ti koji prilikom pregovora sa aerodromima najviše pažnje i polažu na ovaj segment i to je kompetitivna prednost koja odlučuje.

Naša kompanija je upravo započela svoje aktivnosti u zemaljskom opsluživanju u Srbiji 16. juna sa prvim klijentom WizzAirom, jednom od najvećih niskotarifnih avio-kompanija. Njihovi zahtevi su precizni, standarde i kvalitet već posedujemo, tako da je u pitanju prirodno partnerstvo za koje se nadamo da će dugo trajati. To će biti samo prvi od novih klijenata sa kojima smo trenutno u pregovorima.

Da li je vaša delatnost pod većim pritiskom, uvođenjem posebnih mera obezbeđenja na svim aerodromima, pa i na beogradskom?

– Ne toliko. Kao registrovani handler mi smo morali da prođemo opsežnu proceduru sertifikacije koja u sebi podrazumeva i razne aspekte bezbednosti.

Mi se, jednostavnije rečeno, svakodnevno nalazimo na platformi, pored putničkih letelica i kao i sve aerodromske službe morali smo da za to budemo posebno obučeni, provereni i na kraju odobreni.

Nama je mentalitet drastičnog povećanja kontrola i procedura vezanih za bezbednost blizak i postao deo nas samih. Kao i drugi radnici na aerodormu na to smo se navikli. Kao profesionalci te korake apsolutno podržavamo, a kao putnici uvek imamo razumevanja za naše kolege, čak i kada to znači kašnjenje u poletanju ili sletanju. Jer u vremenu u kojem živimo brzina i efikasnost prevoza nisu jedini zahtevani parametri – tu je i onaj najbitniji, bezbednost.