Blagoja Slabev, Generalni direktor, Somboled

Kvalitet – najvažniji standard!

Sa tradicijom dugom 80 godina, uz brojne međunarodno priznate sertifikate, i vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda Somboled nastavlja da investira u unapređenje kvaliteta sirovog mleka na farmama sa kojima sarađuje, a time i u unapređenje ukupnog poslovanja

Blagoja Slabev, Generalni direktor, Somboled

OD 2007. GODINE, kada je francuska Lactalis grupa kupila Somboled, ova kompanija je od lokalne mlekare postala deo najveće svetske mlečne grupe, sa svim karakteristikama modernog, obučenog, tehnološki osposobljenog i uspešnog proizvođača.

Somboled već decenijama predstavlja jedan od najprepoznatljivijih brendova u Srbiji. Koliko je ulazak u Lactalis grupu unapredio ukupno poslovanje kompanije?

– Ulazak u Lactalis grupu predstavlja prekretnicu u razvoju Somboleda iz nekoliko razloga. Somboled je od lokalne mlekare postao deo najveće svetske mlečne grupacije, a bogato iskustvo i znanje Lactalis grupe značajno su doprineli unapređenju celokupnog proizvodnog procesa. Tokom proteklih deset godina poslovanja u modernizaciju proizvodnje uloženo je 36,8 miliona evra, dok se gotovo milion evra svake godine investira u razvoj domaće sirovine. Zahvaljujući ovim investicijama, dodatno smo osavremenili rad na kvalitetu sirovine i time postigli najviši kvalitet sirovog mleka na farmama sa kojima sarađujemo. Ujedno, uložena su značajna sredstva u kontrolu kvaliteta gotovih proizvoda, čime je ostvaren naš primarni cilj da potrošačima obezbedimo ukusne, a što je najvažnije, zdrave i kvalitetne proizvode.

Lactalis Grupa je poznata po tome što neguje lokalne gastronomske specifičnosti zemalja u kojima posluje, dok je istovremeno okrenuta i novim trendovima u industriji i podsticanju inovacija. Poslovanje u okviru vodeće svetske mlečne grupacije omogućilo nam je da domaćim potrošačima ponudimo svetski poznate brendove mlečnih proizvoda i specijalitete drugih zemalja, ali istovremeno i da promovišemo potencijal Srbije u prehrambenoj proizvodnji širom sveta predstavljanjem tradicionalnih srpskih ukusa. Dodatno, zahvaljujući Lactalis grupi, Somboled je danas na tržištu Srbije prepoznat kao lider na polju inovacija u mlečnim proizvodima, na šta smo izuzetno ponosni.

Trgovinski sporazumi sa brojnim zemljama otvaraju vrata velim svetskim tržištima, a Srbija svakako ima potencijal i kvalitet kojima može da odgovori i na evropske standarde

Standardizacija je danas termin koji se dosta koristi u procesu pridruživanja EU. Na kojim standardima počiva poslovanje Somboleda?

– Najvažniji standard na kojem počiva poslovanje Somboleda jeste kvalitet. Celokupan proizvodni asortiman Somboleda proizvodi se od najkvalitetnijeg mleka sa domaćih farmi. Održavanje najvišeg kvaliteta domaće sirovine za nas predstavlja imperativ, pa su tako investicije u primarnu proizvodnju, stručna i finansijska podrška kooperantima rezultirali i kvalitetnim proizvodnim asortimanom. Ponosni smo što možemo da kažemo da više od polovine sirovog mleka sa domaćih farmi ispunjava najviše evropske standarde kvaliteta, kao i da je udeo mleka EU kvaliteta u konstantnom porastu. Somboled svakodnevno sarađuje sa više od 1250 farmera sa kojima se trudimo da izgradimo partnerski odnos, tako da se uvek možemo pouzdati jedni u druge, stvoriti uslove za zajednički napredak i ostvarenje još boljih rezultata. Osim kvaliteta sirovine, kontrola kvaliteta proizvodnog procesa i kontrola kvaliteta gotovih proizvoda takođe predstavljaju ključne oblasti ulaganja. Potvrdu kvaliteta somborske mlekare svakako predstavljaju i brojni sertifikati, među kojima je najznačajniji HASAP, koji je svetski priznat pokazatelj kvaliteta proizvoda. Somboled je jedna od retkih mlekara koja poseduje dozvolu za izvoz na tržište Evropske unije, dozvolu za izvoz na tržište Ruske Federacije, kao i Halal sertifikat koji nam otvara dodatne mogućnosti za izvoz na Bliski istok.

Kako ocenjujete poslovno okruženje u Srbiji za razvoj prehrambene industrije i Somboleda, kao jednog od najvećih proizvođača mlečnih proizvoda?

– Srbija je jedna od najperspektivnijih zemalja u regionu u pogledu poljoprivredne proizvodnje. Odlikuju je veoma povoljan geografski položaj, prirodna bogatstva i obrazovana radna snaga, što je čini atraktivnom destinacijom za ulaganja. Takođe, trgovinski sporazumi sa brojnim zemljama otvaraju vrata velikim svetskim tržištima, a Srbija svakako ima potencijal i kvalitet kojima može odgovoriti i na evropske standarde. Kompanija Somboled daje svoj doprinos ostvarenju tog potencijala kontinuiranim ulaganjima u domaću proizvodnju i odgovornim poslovanjem na lokalnom tržištu.