Miroslav Prešern, direktor OVEN Elektro Maribor, d.o.o.

Zeleno je isplativo

„Oven Elektro“ zainteresovan je za investiranje u obnovljive izvore energije u regionu, a pored toga ovim tržištima može da ponudi napredna rešenja u LED rasveti, širok spektar usluga u oblasti elektroinstalacija i snabdevanje urbanih sredina električnim biciklima

Miroslav Prešern, OVEN Elektro Maribor

Kompanija “OVEN Elektro” iz Maribora, sprecijalizovana je za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije i u Sloveniji poseduje 5 minihidroelektrana ukupne instalisane snage 2.525 kW i 18 solarnih elektrana od 612,9 kW. U strukturi proizvodnje električne energije ove mariborske kompanije, 90% čini hidropotencijal, a preostalih 10% dolazi od sunčeve energije. Ova slovenačka firma zainteresovana je da investira u regionu, pre svega u minihidroelektrane. Pored ove delatnosti kompanija je dobavljač električnih bicikala, filtera za vodu, i bavi se konvertovanjem automobila na gasni pogon.

U kojim oblastima unapređivanja energetske efikasnosti u Srbiji vidite najveći prostor za angažovanje svoje kompanije?

 OVEN Elektro može srpskom tržištu da ponudi efikasan sistem inteligentne LED rasvete koji omogućava efektivno korišćenje energije u industrijskim objektima. Veliki potencial za plasman proizvoda naše firme, vidimo i na području elektromobilizma, gde smo dobavljač vrhunskih električnih bicikala, koja mogu da zainteresuju pre svega urbane i velike turističke komplekse.

Da li se može reći da su od vremena kada ste prvi put razmatrali građenje mini hidroelektrana u Srbiji,  i potpisali ugovor sa opštinom Tutin, birokratske procedure smanjene a uslovi za investitore poboljšani?

Oven Elektro je zainteresovan da u Srbiji kupi već operativnu malu hidroelektranu jer se ispostavilo da su tri minihidroelektrane u Tutinu, za koje je bio zainteresovan, u ovom trenutku ekonomski neisplative

 Smatramo da su administrativne procedure i uslovi za investitore svake godine sve bolji. Potpisan sporazum sa opštinom Tutin doneo je određenu dinamiku na ovom području. Dobili smo tri moguće lokacije za izgradnju malih hidroelektrana, ali o njihovoj izgradnji još nismo doneli odluku. Razlog nisu složene birokratske procedure i uslovi, već je reč o ekonomskoj neisplativosti za ove tri konkretne investicije. Naime, troškovi ulaganja u infrastrukturu (putevi, mostovi), mogli bi biti suviše visoki u odnosu na instalisanu snagu u elektranama. Ipak, i dalje smo zainteresovani za ovu vrstu saradnje u Srbiji, ali bi smo voleli da nađemo način da kupimo malu hidroelektranu koja već radi i na taj način povećamo svoj proizvodni kapacitet.

Šta su glavne pouke koje bi Srbija mogla da izvuče iz slovenačkog iskustva kada je u pitanju stvaranje uslova za proizvodnju struje iz obnovljivih energetskih izvora?

 Naša iskustva mogla bi Srbiji doneti konkretnu korist, u smislu razmatranja modaliteta podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. U Sloveniji se dogodilo da je nekontrolisan uspon dobijanja električne energije iz solarne energije, izazvao kolaps sistema podsticaja, i oni su sada obustavljeni. Dakle, trebalo bi razmisliti da li je sistem podsticaja ekonomski efikasan ili bi bilo bolje da se energija proizvedena iz obnovljivih izvora prodaje tek kada dostigne ekonomsku cenu. Naša kompanija se već dugo vremena zauzima za ekonomsku cenu električne energije, proizvedene iz obnovljivih izvora.

Kakvi su planovi vaše kompanije u regionu u 2016.?

Naši plan za regon za 2016. je, kao što smo već pomenuli, kupovina malih hidroelektrana, koje već posluju, ponuda svih naših vezanih proizvoda, i takođe ponuda drugih elektro instalacijskih usluga za koje istražujemo tržište u ovoj godini. U Sloveniji ćemo uglavnom biti aktivni na području novih elektro usluga. Kroz civilno društvo ćemo pokušati da pokrenemo izgradnju malih hidroelektrana i delovaćemo proaktivno na nivou lokalne vlasti i regionalnih okruženja kroz naš Klub Oven, gde mesečno na kulturno zabavan način predstavljamo naš rad, ciljeve, napore i inicijative. Klub Oven funkcioniše na tri nivoa a to su: mesečni događaji, Info tačka i društvene mreže.